Bred elv i grønnt landskap i Nicaragua

Nicaragua

Plan International har vært til stede i Nicaragua siden 1994 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Nicaragua bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Nicaragua

Hovedstad: Managua
Befolkning: 6,7 millioner
Offisielt språk: Spansk
Valuta: Nicaraguansk córdoba
Religion: Det er flest katolikker og protestanter, men andre religioner forekommer også


Å vokse opp i Nicaragua

Nicaragua ligger svært utsatt for naturkatastrofer. Naturkreftene her utgjør en stor trussel for innbyggerne som må være i konstant beredskap for jordskjelv og stormene inn fra havet.

Nicaragua har det høyeste antallet tenåringsgraviditeter i hele Latin-Amerika og mange unge kvinner utsettes for vold. Kjønnsbasert vold er svært utbredt. Det er store utfordringer også knyttet til fattigdom, arbeidsledighet og sosial problemer, og dette går verst utover barna. Sivilsamfunnet i Nicaragua har de siste årene fått stadig mer begrenset handlingsfrihet, og mange organisasjoner får ikke lenger arbeide i landet.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Nicaragua
 

Seksuell vold og tenåringsgraviditet

I Nicaragua blir en av tre jenter gravide før de fyller 18 år – i mange tilfeller som resultat av vold og overgrep. Plan jobber på grasrota i lokalsamfunn i Nicaragua for å styrke jenters stilling. Vi jobber med både jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og gi kunnskap om jenters rettigheter. Vi jobber med barn og unge for å fremme likestilling, og for at jenter skal få en større påvirkningskraft i sitt eget liv og bestemme over sin egen kropp.

Unge i arbeid

Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin i Nicaragua, noe som ofte fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet. Plan bidrar til at unge kan sikre seg en god og relevant jobb. Vi tilbyr ungdom, og særlig unge kvinner, karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entreprenørskap. Plan arbeider også for å øke bevisstheten i familier og lokalsamfunn om viktigheten av jenters utdanning og unge kvinners deltakelse i yrkeslivet. Vi samarbeider med teknologibedrifter i Nicaragua hvor deltakerne får opplæring i relevante softwareprogrammer de benytter seg av i etablering av egne småbedrifter.

Kampen mot barneekteskap

35 prosent av jentene i Nicaragua gifter seg før de fyller 18 år, og mange får barn i ung alder. Derfor har vi opplæringsprogram for ungdommer om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, slik at de skal kunne ta informerte valg om egen kropp og seksualitet. Vi jobber også for å sikre barn og unge et bedre rettsvern.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Nicaragua er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Nicaragua – glimt fra året som har gått

Image
1 719

ungdommer i Chontales har deltatt i opplæring for å unngå tidlig graviditet og barneekteskap.

Image
1 500

unge, hvor tre av fire var jenter, har fått yrkesopplæring og tilegnet seg forretningsmessige og økonomiske ferdigheter.

Image
8 250

foreldre og foresatte har deltatt i opplæring for å forhindre vold i hjemmet og kjønnsbasert vold.

I løpet av siste året har vi fortsatt vårt arbeid for å hindre vold mot barn. I samarbeid med lokale myndigheter har vi vært med på å etablere beskyttelsesinstanser for barn utsatt for vold og overgrep, og vi har jobbet med lærere, foreldre og foresatte for å skape trygge oppvekstmiljø. Gjennom Champions of Change-grupper for ungdom har vi jobbet med unge jenter, gutter og andre for å utfordre sosiale kjønnsnormer, og utstyre unge med kunnskap og ferdigheter som bidrar til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold. Sammen kjemper de for likestilling i sine lokalsamfunn.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.