• Barn ser på en liten fugl
  Foto: Guillermo Flores Morales
 • Marked for turister i Granada
  Shopping i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En vulkan
  Vulkan i nærheten av Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • To jenter vasker klær i elven
  Klesvask i elven Foto: Jenny Matthews/Plan
 • Kokosnøtter i et tre
  Kokosnætter langs kysten Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En kvinne kikker ut av vinduet
  Farger! Foto: Plan
 • Et ektepar graver i åkeren
  Et ektepar jobber på åkeren Foto: Jenny Matthews/Plan
 • To jenter sitter i en hengekøye og gjør lekser
  Leksegjøring i hengekøya Foto: Jenny Matthews/Plan
 • En bil står parkert i en gate i Granada
  I en gate i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Nicaragua, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Nicaragua bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Nicaragua | Dette arbeider Plan med i Nicaragua | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Nicaragua

Barn som vokser opp i Nicaragua har ikke de beste oddsene. Alle problemene knyttet til fattigdom, arbeidsledighet og sosial frustrasjon går verst utover barna.

Familievold og overgrep i nære relasjoner er svært vanlig, og er du jente er det enda verre. Ofte er det slik at de som skal beskytte barna – nære familiemedlemmer, en lærer eller en nabo – er de som forgriper seg.

I Nicaragua blir en av tre jenter gravide før de fyller 18 år – veldig ofte som resultat av vold og overgrep. Jenter har liten påvirkningskraft over livene sine. Vold både i skolen og hjemmet er utbredt og langt på vei akseptert.

Videre fullfører kun halvparten av barna i Nicaragua grunnskolen. Også under naturkatastrofer og i krisesituasjoner er barna de mest sårbare.

Alternativ tekst

En annen vei

Tenåringsgraviditet og barneekteskap er vanlig der Francisca (17) bor, og mange jenter blir nødt til å legge skolen på hylla altfor tidlig. Dette er ikke noe hun ønsker for seg selv, eller de andre jentene på hennes alder. Derfor har hun blitt en del av Plans «Zero Pregnancy» prosjekt, hvor hun jobber med å utfordre tradisjoner og gamle holdninger i landsbyen sin. — Dersom det finnes flere muligheter i landsbyen min, tror jeg vi kan motivere vennene mine til å velge en annen vei, sier Francisca.

Dette arbeider Plan med i Nicaragua

Hjelper tenåringsmødre

Når en jente blir gravid, blir både hverdagen og fremtiden hennes endret radikalt, og sjelden til det bedre. Hun slutter ofte på skolen, og det blir vanskelig å skaffe seg jobb. Er hun allerede fattig, blir hun enda fattigere, mer marginalisert og ofte avhengig av en mann til å forsørge seg. I tillegg er risikoen for at det skal gå galt mye større når små tenåringskropper skal føde barn.

Plan International jobber tett på grasrota i sårbare lokalsamfunn i Nicaragua for å styrke jenters stilling. Vi jobber med både jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og gi kunnskap om jenters rettigheter. Gjennom våre kampanjer og prosjektet får unge jenter styrket sin selvtillit, og de får mulighet til skolegang, yrkesopplæring og støtte til å starte sine egne små bedrifter. Budskapet er at det er bedre å være rustet til å klare deg selv, før du tenker på å få barn, bli samboer eller gifte deg.

Vi jobber også målbevisst for å endre mannssjåvinistiske holdninger som fører til misbruk, vold og overgrep mot unge jenter. Videre jobber Plan International for å sikre barn og unge retten til skolegang og et adekvat helsetilbud.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Nicaragua er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Nicaragua

4 500 jenter og gutter har deltatt på opplæring i livsmestring.

7 000 barn og unge voksne har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

4 600 barn har fått støtte i trygge soner etter å ha blitt rammet av ødeleggende orkaner.

242 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Nicaragua

Levealder

Forventet levealder i Nicaragua, sammenlignet med Norge.

Nicaragua:

74 år

Norge:

82 år
I Nicaragua er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Nicaragua har en alfabetisme på 82%.

Nicaragua:

82%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nicaragua er 1.913 dollar.

Nicaragua:

$1.913
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Nicaragua:

17 av 1000

Verden:

37 av 1000