• Monte Gurungue
  Monte Gurungue. Foto: Ton Rulkens
 • Tilbake fra fisketur
  Tilbake fra fisketur. Foto: Stig Nygaard
 • Mor og barn slapper av på en stråmatte i skyggen
  Deilig å slappe litt av i skyggen. Foto: Plan International
 • Menn gjør seg klare til dagens fisketur
  Menn gjør seg klare til dagens fisketur. Foto: Stig Nygaard
 • Stråhytte
  Stråhytte. Foto: Plan International
 • Sykling langs landeveien
  Sykling langs landeveien. Foto: Bea Uhart/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Mosambik, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Mosambik bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Mosambik | Dette arbeider Plan med i Mosambik | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Mosambik

Allerede fra barna er små, behandles jenter og gutter ulikt i Mosambik, spesielt de som er født på landsbygda. Selv om de aller fleste barna i landet begynner på skolen, er det svært få jenter som fullfører grunnskolen. Forsvinnende få begynner på videregående. 

Frafallet er særlig stort når jentene kommer i puberteten, ofte fordi jentenes arbeidskraft trengs hjemme, eller fordi familien ikke har råd til å sende barna på skolen. Hvis det bare er penger til at noen av barna får fullføre utdanningen, er det vanligvis guttene som prioriteres.

Uten utdanning stiller jenter svakere når de skal ut på arbeidsmarkedet, og det blir langt vanskeligere å arbeide seg ut av fattigdomsfella. 

Alternativ tekst

Bryter med kjønnsstereotypier 

I et land der halvparten av jentene blir gift før de er 18 år og kjønnsrollene er svært fastlåste, handler det om å utfordre stereotypiene og normene tidlig. Derfor har Plan startet en ungdomsklubb der de lærer om kjønnsroller, sex og samliv og barneekteskap. – Jeg har lært om menneskerettighetene og relasjoner mellom kvinner og menn, sier Baptista (14).

Dette arbeider Plan med i Mosambik

Barneekteskap

Barneekteskap og tidlig graviditet er blant de viktigste årsakene til at jenter slutter på skolen. Mosambik er et av de landene i verden hvor flest jenter gifter seg før fylte 18 år. Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, det hindrer også utvikling og likestilling i verden, og opprettholder fattigdom. Årsakene til barneekteskap varierer, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk.

Plan International jobber for å gi barn og unge i landet kunnskap om hvilke rettigheter de har. Vi jobber med holdningsendring i lokalsamfunnene og påvirkningsarbeid på både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og understøtter målet om likestilling.  

Jobbmuligheter for unge 

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at ungdom har jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. På tross av den økonomiske veksten i landet har det ikke blitt skapt nok nye arbeidsplasser for unge mennesker, og store deler av den unge arbeidsstyrken mangler kvalifikasjoner.

Forskjellen mellom jenter og gutter gjør det også spesielt vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet for jenter som ofte mangler utdanning. 

Plan International vet at det å hjelpe ungdom ut av ledighet og inn i lønnet arbeid, er svært viktig for å redusere fattigdom, både for ungdommen selv og familien. Derfor jobber vi med blant annet med karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi bidrar til at unge får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift. Tilgang til å låne penger er viktig, derfor jobber vi også med mikrofinans og spare- og lånegrupper

Ut av fattigdomsspiralen

Det er mange barrierer som står i veien for at ungdom i Mosambik, og spesielt jenter, skal kunne bryte ut av fattigdomsspiralen. Årsakene kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse. 

Med et særlig fokus på jentene, arbeider Plan International for å bryte ned disse barrierene, slik at barn og unge skal kunne være trygge og ha kapasitet til å ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv – inkludert om, når og med hvem de vil gifte seg med. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Mosambik er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Mosambik

36 000 elever har fått støtte med skolebøker og radioundervisning under pandemien.

5 800 mennesker har fått tilgang til rent drikkevann.

5 100 mennesker har blitt organisert i spare- og lånegrupper.

119 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Mosambik

Levealder

Forventet levealder i Mosambik, sammenlignet med Norge.

Mosambik:

60 år

Norge:

82 år
I Mosambik er forventet levealder 22 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Mosambik, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Mosambik har en alfabetisme på 60%.

Mosambik:

60%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mosambik, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mosambik er 504 dollar.

Mosambik:

$504
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Mosambik, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Mosambik:

74 av 1000

Verden:

37 av 1000