Mosambik

Plan International har vært til stede i Mosambik siden 2006 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Mosambik bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Mosambik


Hovedstad: Maputo
Befolkning: 33,1 millioner
Offisielt språk: Portugisisk
Valuta: Mosambikisk metical
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Mosambik. Islam er den nest vanligste, og andre lokale religioner forekommer.
 


Å vokse opp i Mosambik


Allerede fra barna er små, behandles jenter og gutter ulikt i Mosambik, spesielt de som er født på landsbygda. Selv om de aller fleste barna i landet begynner på skolen, er det svært få jenter som fullfører grunnskolen. Veldig få begynner på videregående.

Frafallet er særlig stort når jentene kommer i puberteten, ofte fordi jentenes arbeidskraft trengs hjemme, eller fordi familien ikke har råd til å sende barna på skolen. Hvis det bare er penger til at noen av barna får fullføre utdanningen, er det vanligvis guttene som prioriteres. Uten utdanning stiller jenter svakere når de skal ut på arbeidsmarkedet, og det blir langt vanskeligere å arbeide seg ut av fattigdomsspiralen.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Mosambik


Kampen mot barneekteskap

Barneekteskap og tidlig graviditet er blant de viktigste årsakene til at jenter slutter på skolen. Mosambik er et av de landene i verden hvor flest jenter gifter seg før fylte 18 år, og derfor jobber Plan for å gi barn og unge i landet kunnskap om hvilke rettigheter de har. Vi jobber med holdningsendring i lokalsamfunnene og påvirkningsarbeid på både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og understøtter målet om likestilling.

Jobbmuligheter for unge

På tross av den økonomiske veksten i Mosambik har det ikke blitt skapt nok nye arbeidsplasser for unge mennesker i landet, og store deler av den unge arbeidsstyrken mangler kvalifikasjoner. Plan vet at det å hjelpe ungdom ut av arbeidsledighet og inn i lønnet arbeid, er svært viktig for å redusere fattigdom – både for ungdommen selv og familien. Derfor jobber vi med blant annet med karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi bidrar til at unge får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift, og vi jobber med mikrofinans og spare- og lånegrupper.

Ut av fattigdomsspiralen

Det er mange barrierer som står i veien for at ungdom i Mosambik, og spesielt jenter, skal kunne bryte ut av fattigdomsspiralen. Årsakene kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse. Med et særlig fokus på jentene, arbeider Plan for å bryte ned disse barrierene, slik at barn og unge skal kunne være trygge og ha kapasitet til å ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv – inkludert om, når og med hvem de vil gifte seg med.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Mosambik er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Mosambik – glimt fra året som har gått

Image
621

kvinner og 189 menn deltar i spare- og lånegrupper.

Image
4 234

ungdommer har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
33 649

barn har returnert til skolebenken etter å ha vært på flukt internt i landet.

Det siste året har Plan i Mosambik arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse ogrettigheter blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen temaer som barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse. Ved å bygge lærerkapasitet har vi bidratt til tryggere og mer inkludere utdanning for alle barn, samt til økt skoledeltakelse. Plan i Mosambik har også jobbet for å mobilisere familier til å støtte likestilt og inkluderende utdanning og opplæring, i tillegg til å skape jobbmuligheter for ungdommer, spesielt unge kvinner.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.