Landskap langs elven Saint Louis i Senegal

Senegal

Plan International har vært til stede i Senegal siden 1982. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Senegal – glimt fra året som har gått

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

7 472

unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

Ikon: Tidlig innsats for barn.

701 163

barn har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg

Ikon unges medvirknign og lederskap

4 588

barn og unge voksne har deltatt i prosjekter for å styrke deres deltakelse og lederskap

Det siste året har Plan i Senegal blant annet jobbet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, slik at de selv skal ha forutsetninger for å kunne forbedre sine levekår. Vi har jobbet for å forbedre helse og ernæring hos foreldre og små barn, og for en mer inkluderende helsetjeneste. I tillegg har vi arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse.

Jente i Senegal smiler mot kameraet

Barns mulighet til å påvirke styrker lokalsamfunn

– Jeg fikk være med på aktiviteter med ungdomsområdet. Vi fikk blant annet til å reparere helsestasjonen. Lokalsamfunnet mitt sliter med mangel på helsetilbud, og med problemer knyttet til vold mot ungdom.

Sokhna, 13 år

 

Å vokse opp i Senegal

Livet til middelklassebarn som vokser opp i hovedstaden Dakar kan gjerne minne om livet til barn som vokser opp i en europeisk storby. De aller fleste begynner på skolen, mange spiller fotball, og de kan dra til stranden og bade etter skoletid.

På landsbygda er det annerledes. Mange barn under fem år lider av hemmet vekst som følge av feilernæring, og mange barn blir ikke registrert ved fødselen. De blir ”usynlige” barn, som ofte går glipp av helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Fødselsregistrering er nøkkelen til å få oppfylt de rettigheter du har som barn.

Barneekteskap og omskjæring av jenter er fortsatt vanlig i deler av landet, og mange unge jenter blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Barnearbeid og menneskehandel er også utbredt, og mange gutter blir tvunget til å tigge på gata. Dårlig kvalitet på undervisningen, lang skolevei, barneekteskap og tenåringsgraviditeter er faktorer som gjør at mange barn – spesielt jenter – mangler på skolebenken. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Senegal


Stopp vold og overgrep mot jenter

Vold og skadelige skikker, som barneekteskap og kjønnslemlestelse, truer jenters rettigheter i Senegal. Plan samarbeider derfor med lokale ledere i sårbare lokalsamfunn, vi jobber tett med engasjerte barne- og ungdomsgrupper, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og lovmyndighetene i landet – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å styrke systemer som beskytter barn bedre.

Kontroll over egen fremtid

I Plan er vi opptatt av at de unge selv, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og samfunnet de lever i. Vi bidrar med å bygge opp kunnskap, kompetanse og, ikke minst, selvtillit blant de unge – slik at de kan ta kontroll over egen fremtid. Vi jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de skal kunne ta egne og informerte valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap.

Stå på egne ben

Bedre kvalitet og en mer inkluderende utdanning er nøkkelen til å løse mange problemer. Derfor jobber Plan for at alle barn skal få muligheten til utdanning gjennom førskole, grunnskole og etterhvert høyere utdanning eller relevant yrkesutdanning. Vi jobber spesielt for at unge jenter i Senegal skal bli selvstendige og være i stand til å stå på egne ben både sosialt og økonomisk, gjennom yrkestrening og jobbmuligheter. Vi er også opptatt av å bygge opp unge jenters selvtillit og kommunikasjonsferdigheter – slik at de selv kan heve stemmene sine, stå sterke sammen og kjempe for sine rettigheter og muligheter til å påvirke samfunnet de lever i.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Senegal er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Senegal

Hovedstad i Senegal er Dakar. Det bor 17,7 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er fransk. Valutaen er vestafrikansk CFA-franc, og islam er den vanligste religionen.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Senegal har 0,66 tonn CO2-utslipp per innbygger. Senegal:
0,66 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Senegal har 9% barneekteskap ved 15 års alder.
9 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Senegal har 31% barneekteskap ved 18 års alder.
31 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Senegal er på 170. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
170 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Senegal har en alfabetisme på 56%.
56 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.