Ruiner i Gaza. Ruiner i Gaza.

Gi livreddende nødhjelp

Bidra til å beskytte barn som er rammet av krig og katastrofer, og til å gi livreddende nødhjelp til dem som trenger det mest.

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Nødhjelp til dem som trenger det mest

Krigen i Ukraina, konflikten i Gaza og sultkrisen som rammer Afrikas Horn har enorme konsekvenser. Jenter på flukt risikerer å bli utsatt for vold, overgrep og menneskehandel, og 45 millioner barn i verden er underernærte. Vi jobber for at barn skal få beskyttelse og livsviktig hjelp, med spesielt fokus på tenåringsjenter.

En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder, og aldri før har flere levd på flukt. Over 100 millioner mennesker har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine. 40 prosent av dem er barn. Over 200 millioner mennesker rammes hvert år av naturkatastrofer. Klimaendringene gjør at flere barn går en usikker fremtid i møte: Det blir mer konflikt og kamp om ressurser, og flere blir tvunget på flukt.

Dette kan du bidra med

 • Akutt nødhjelp
  Dekker det umiddelbare overlevelsesbehovet, og sørger for nødvendigheter som rent vann, mat og hygieneartikler.
 • Beskyttelse
  Vi jobber for å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt og utnyttelse av barn som er rammet av kriser.

 • Utdanning i kriser
  Utdanning er en grunnleggende rettighet, men i kriser og katastrofer blir millioner av barn fratatt muligheten til en trygg og god utdanning. Skolen gir ikke bare kunnskap, den gir beskyttelse og trygghet.

 • Jenter i kriser og konflikt 
  Tenåringsjenter er særlig utsatt for tvangsarbeid, barneekteskap og seksuell vold. For å overleve og ta vare på familiene sine, kan tenåringsjenter bli tvunget ut i prostitusjon eller bli ofre for menneskehandel.

Image

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt.

Slik jobber vi

Når en krise inntreffer jobber vi for å beskytte barn. Jenter er ofte mest utsatt når usikkerheten øker. Vårt nødhjelpsarbeid er bygget på universelle verdier og humanitære prinsipper.
 
Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Ofte bygger nødhjelpen på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn, der vi kjenner området og menneskene godt.

I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden. I kriser jobber vi for å beskytte barn mot vold og tilby grunnleggende nødhjelp. I tillegg til å gi psykososial støtte og kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov.

Image
Støtten din blir blant annet brukt til

 • Beskyttelse, humanitær hjelp og skolegang til barn på flukt fra krigen i Ukraina.

 • Beskyttelse og nødhjelp som vann, mat og tepper til barn som er rammet av de alvorlige jordskjelvene i det nordvestlige Syria.

 • Å sikre et utdanningstilbud til barn som må flykte og ikke lenger kan gå på skolen.

 • Hjelp til å sikre mat, vann og beskyttelse til barn og deres familier som er rammet av sultkatastrofer.

 • Nødhjelp til barna i Gaza.

 • Hjelp til jenter som er blitt utsatt for vold og overgrep, og grunnleggende helsehjelp til jenter på flukt.

Verdenskart som viser hvor Plan jobber
Verdenskart som viser hvor Plan jobber

Vårt viktigste oppdrag er å styrke barns rettigheter. Det gjør vi både langsiktig og gjennom nødhjelp – i over 80 land og 67 300 lokalsamfunn.