Kvinne og barn i Gaza
Kvinne og barn i Gaza

Nødhjelp til dem som trenger det mest

Krig, konflikt og klimakrise fører til at flere mennesker enn noen gang før har behov akutt nødhjelp. Vi jobber for å gi beskyttelse og livsviktig hjelp til de som trenger det mest, med særlig fokus på barn og tenåringsjenter.

Behovet for nødhjelp er større enn noen gang. Ferske tall fra FN viser at nærmere 300 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp i 2024. En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder, og aldri før har flere mennesker levd på flukt.

Plan International jobber i over 80 land og er tilstede før, under og etter en krise. Dermed kan vi også hjelpe raskt når en krise inntreffer, og bidrar til gjenoppbygging etter at den mest akutte fasen er over. 

Livreddende nødhjelp
Livreddende nødhjelp

Krig og konflikt

Over 100 millioner mennesker i verden har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, og 40 prosent av dem er barn. Jenter på flukt risikerer å bli utsatt for vold, overgrep og menneskehandel. Ifølge FN er konflikter og klimakatastrofer fortsatt de viktigste årsakene til at mennesker blir drevet på flukt.

Krigen i Ukraina, konflikten i Gaza, borgerkrigen i Sudan og opptøyene på Haiti er bare noen av de pågående krisene der Plan driver nødhjelpsarbeid. 

Image
Ikon: pil.

I krig og katastrofe svekkes systemene som beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt.

Nødhjelp i Etiopia
Nødhjelp i Etiopia

Klimakatastrofer

Over 200 millioner mennesker rammes hvert år av naturkatastrofer som skaper store utfordringer og globale kriser. Tørke går hardt utover jordbruket og matproduksjonen, noe som bidrar til pågående sultkatastrofer.  
 

Image
Ikon: pil.

Sult og smittsomme sykdommer

Mangel på rent vann fører til dårlig ernæring. Sult og sykdom er en dødelig kombinasjon, og barn er ekstra sårbare. Når sykdommer som diaré først rammer, er det vanskelig for kroppen å ta til seg næring, og situasjonen kan bli livstruende.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) rammes nå 90 prosent av barn under fem år i Gaza av smittsomme sykdommer.

Slik jobber vi

Når en krise inntreffer jobber vi for å beskytte barn – med spesielt fokus på jenter. Vi vet at når krisen rammer er det ofte denne gruppen som er mest sårbare. Vårt nødhjelpsarbeid er bygget på universelle verdier og humanitære prinsipper.
 
Vi samarbeider med lokalsamfunn og frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Nødhjelpen vår bygger på langsiktig tilstedeværelse i lokalsamfunnet, hvor vi kjenner området og menneskene godt.

I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden. 
 

Verdenskart som viser hvor Plan jobber
Verdenskart som viser hvor Plan jobber

Vårt viktigste oppdrag er å styrke barns rettigheter. Det gjør vi både langsiktig og gjennom nødhjelp – i over 80 land og 67 300 lokalsamfunn.

Image

Hva gjør Plan? 

 • I akutte kriser bidrar vi med det mest nødvendige mennesker trenger for å overleve. Som mat, vann, tepper, bøtter, myggnett og hygieneartikler. 
   
 • Vi bygger midlertidige tilfluktssteder og driver barnevennlige og trygge steder der barn kan leke, treffe andre jevnaldrende og få hjelp til å snakke om det de har opplevd.
   
 • Utdanningstilbud sikres til barn som må flykte og ikke lenger kan gå på skolen.
   
 • Støtte gis til jenter som er blitt utsatt for vold og overgrep. I tillegg tilbyr vi grunnleggende helsehjelp til jenter på flukt.
   
 • Vi gir kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov.

Gi livreddende nødhjelp

Bidra til å beskytte barn som er rammet av krig og katastrofer, og til å gi livreddende nødhjelp.