Ruiner i Gaza.
Ruiner i Gaza.

Nødhjelp til dem som trenger det mest

En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder, og aldri før har flere levd på flukt.

Over 100 millioner mennesker har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine. 40 prosent av dem er barn. Over 200 millioner mennesker rammes hvert år av naturkatastrofer. Klimaendringene gjør at flere barn går en usikker fremtid i møte: Det blir mer konflikt og kamp om ressurser, og flere blir tvunget på flukt.

Plan-ansatt med blå vest jobber i et kriseområde

Slik jobber vi

Når en krise inntreffer jobber vi for å beskytte barn. Jenter er ofte mest utsatt når usikkerheten øker. Vårt nødhjelpsarbeid er bygget på universelle verdier og humanitære prinsipper.
 
Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Ofte bygger nødhjelpen på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn, der vi kjenner området og menneskene godt.

I 2022 responderte vi på 81 kriser over hele verden. I kriser jobber vi for å beskytte barn mot vold og tilby grunnleggende nødhjelp. I tillegg til å gi psykososial støtte og kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov.

Plans nødhjelpsarbeid bygger på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn.
Verdenskart som viser hvor Plan jobber

Vårt viktigste oppdrag er å styrke barns rettigheter. Det gjør vi både langsiktig og gjennom nødhjelp – i over 50 land og 57 000 lokalsamfunn.

Image

Dette kan du bidra til

 • Akutt nødhjelp
  Dekker det umiddelbare overlevelsesbehovet, og sørger for nødvendigheter som rent vann, mat og hygieneartikler.
   
 • Beskyttelse
  Vi jobber for å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt og utnyttelse av barn som er rammet av kriser.
   

 • Utdanning i kriser
  Utdanning er en grunnleggende rettighet, men i kriser og katastrofer blir millioner av barn fratatt muligheten til en trygg og god utdanning. Skolen gir ikke bare kunnskap, den gir beskyttelse og trygghet.
   

 • Jenter i kriser og konflikt 
  I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Tenåringsjenter er særlig utsatt for tvangsarbeid, barneekteskap og seksuell vold. For å overleve og ta vare på familiene sine, kan tenåringsjenter bli tvunget ut i prostitusjon eller bli ofre for menneskehandel. Det er ofte vanskelig for unge jenter å få tilgang på seksuell og reproduktive helsetjenester som beskytter dem mot tidlig, uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

Aktuelle kriser: