• Solnedgang i Hpa-An
  Solnedgang i vakre Hpa-An. Foto: Ulf Svane
 • Shwedagon pagode i Yangon
  Shwedagon pagoden i Yangon. Foto: Ulf Svane
 • To bestevenner
  Bestevenner. Foto: Ulf Svane
 • Gutter spiller fotball på standen i solnedgang
  Fotball i solnedgang. Foto: Ulf Svane
 • Barn i en tre-kano
  På vei ned elven i kano. Foto: Plan
 • barn leker på en sklie utefor en liten skole
  Gøy med friminutt! Foto: Warisara Sornpet/Plan
 • To små gutter står i en solsikkeåker
  To gutter i en solsikkeåker. Foto: Warisara Sornpet/Plan
 • Kvinne stående i sitt hjem
  En kvinne i sitt hjem. Foto: Ulf Svane
 • Fergebåt med seks passasjerer på vei over elven
  Foto: Ulf Svane
 • Folk, hester og motorsykkel på stranden
  Setse beach. Foto: Ulf Svane
 • Burmesisk måltid
  Burmesisk festmåltid. Foto: Ulf Svane
 • En mann selger grønnsaker fra en båt
  Grønnsaker til salgs på havnen. Foto: Warisara Sornpet/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Myanmar, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn iMyanmar bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Myanmar | Dette arbeider Plan med i Myanmar | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Myanmar

En tredel av Myanmars litt over 50 millioner innbyggere er barn. Mer enn halvparten av disse barna lever i fattigdom. Svært mange av barna er underernærte og rammet at det som på fagspråket kalles stunting. På grunn av at de ikke har fått i seg nok og riktige næringsstoffer blir de hemmet både i sin fysiske og mentale utvikling.

Barns rettigheter er foreløpig et ganske fremmed konsept i Myanmar. Selv om landets nye barnelov skal sikre barns ytringsfrihet, er de fleste barna vant med at de skal tie og samtykke når de voksne snakker. Selv når de kommer i tenårene har de lite de skulle sagt når det gjelder å bestemme over egne liv.

Samtidig er den kriminelle lavalder satt til bare sju år. Små barn straffes som om de var voksne. Og fysisk vold brukes fortsatt for å disiplinere barna i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen.

Barnearbeid er også svært utbredt i Myanmar. De verste formene for barnearbeid er rekruttering av barnesoldater og menneskehandel, der unge jenter blir solgt og utnyttet i sex-industrien i naboland som Kina og Thailand.

Alternativ tekst

Skoleglede

— Jeg hadde lyst til å gå på skolen, men læreren kom aldri, forteller Soe (12). Etter den brutale volden i Rhakine-staten i 2017 måtte flere hundre tusen rohingyaer flykte fra hjemmene sine. Plan har satt opp ungomssenter hvor Soe og kompisen Khin lærer å lese, skrive og regne. Ved å få fredsbygging inn i pensum, snakke med barna om konflikt og diskutere ut ifra deres egne opplevelser, kan man ta små skritt mot forsoning.

Dette arbeider Plan med i Myanmar

Nødhjelp og langsiktig utvikling

Arbeidet til Plan International i Myanmar startet med nødhjelp, etter at landet i 2008 var rammet av en syklon som tok livet av mer enn hundre tusen mennesker. Sammen med lokale samarbeidspartnere jobbet vi med katastrofehåndtering, barnehager og skoler. I dag jobber Plan i tillegg med mer langsiktig utvikling, med blant annet mødrehelse, unges seksuelle og reproduktive rettigheter, vann og sanitær og barns beskyttelse.

Unge stemmer

For at barn skal kunne bidra til å styrke samfunnet og utviklingen, samt ha mulighet til å ta egne valg, trenger barna å bli hørt. Det første steget er å få foreldre, lærere og andre som har med barnet å gjøre med på laget.

Plan International jobber både lokalt og nasjonalt med holdningsarbeid slik at alle skal kjenne til og vise respekt for barns rettigheter. Vi arbeider også med å styrke barn og unges selvtillit og kapasitet til å selv ta ansvar for positive endringer. Vi er spesielt opptatt av å styrke jentenes stilling; at unge jenter skal kjenne sine rettigheter, ta egne valg og ikke la seg utnytte seksuelt eller bli tvunget til å følge tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Yrkesopplæring 

Mange barn i Myanmar går ikke på skolen. Selv om skole teknisk sett er gratis, så koster alt av skolemateriell penger, og dersom foreldrene selv ikke har gått på skolen så er sjansen for at barna ikke gjør det høy. For unge jenter som slutter på skolen, finnes det få karrieremuligheter. Mange overlever på småjobber fra dag til dag eller hjelper til med jordbruket.

Plan International i Myanmar jobber for at unge kvinner og menn fra sårbare minoritetsgrupper og konfliktområder i landet får bedre utdannelsesmuligheter og relevant yrkesopplæring som gir dem bedre sjanser til å skaffe seg verdig og inntektsbringende arbeid. Vi samarbeider med myndighetene og lokale organisasjoner for å styrke kvaliteten på undervisningen og sørge for at både jenter, etniske minoriteter og barn med funksjonsnedsettelse blir inkludert.

Hvis de unge i landet får bedre tilgang til utdanning, jobbmuligheter og mer de skulle sagt i samfunnet, vil de selv ta ansvar for at fremtiden deres se lysere ut.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Myanmar er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Myanmar

20 000 elever har fått støtte til utdanning i krise.

16 000 lærere har blitt kurset om mobbing og trygg nettbruk for barn.

39 leirer for internt fordrevne har prosjekter for å beskytte og trygge barna.

517 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Myanmar

Levealder

Forventet levealder i Myanmar, sammenlignet med Norge.

Myanmar:

67 år

Norge:

82 år
I Myanmar er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Myanmar, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Myanmar har en alfabetisme på 75%.

Myanmar:

75%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Myanmar, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Myanmar er 1.408 dollar.

Myanmar:

$1.408
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Myanmar, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Myanmar:

45 av 1000

Verden:

37 av 1000