Myanmar

Plan har vært til stede i Myanmar siden 2012 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Myanmar bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Myanmar

Hovedstad: Nay Pyi Taw
Befolkning: 55 millioner
Offisielt språk: Burmesisk
Valuta: Kyat
Religion: Buddhisme er den største religionen, med kristne og muslimske minoriteter


Å vokse opp i Myanmar

En lang historie med diktatur, konflikter og økonomisk vanstyre gjør at halvparten av alle barna i Myanmar vokser opp i fattigdom. Siden det siste militærkuppet i 2021 har landet vært preget av kamper, uro og til tider voldelige protester i gatene. Flere steder tør verken lærere eller elever å møte opp på skolen, og mange barn bli frarøvet viktig skolegang.

For barn, og særlig jenter som slutter på skolen, finnes det få karrieremuligheter. Mange overlever på småjobber fra dag til dag eller hjelper til med jordbruket. Jenter og unge kvinner er overrepresentert når det kommer til arbeidsledighet. Mange har også liten mulighet til å delta i beslutninger som angår deres liv, og de får liten eller ingen informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Myanmar


Unge i arbeid

Plan jobber for at unge kvinner og ungdom fra sårbare minoritetsgrupper og konfliktområder i Myanmar får bedre utdannelsesmuligheter og relevant yrkesopplæring som gir dem bedre sjanser til å skaffe seg verdig og inntektsbringende arbeid. Vi samarbeider med myndighetene og lokale organisasjoner for å styrke kvaliteten på undervisningen og sørge for at både jenter, etniske minoriteter og barn med funksjonsnedsettelse blir inkludert.

Beskyttelse av barn

Plan jobber både lokalt og nasjonalt med holdningsarbeid slik at alle skal kjenne til og vise respekt for barns rettigheter. Vi arbeider også med å styrke barn og unges selvtillit og kapasitet til å selv ta ansvar for positive endringer. Vi er spesielt opptatt av å styrke jentenes stilling; at unge jenter skal kjenne sine rettigheter, ta egne valg og ikke bli tvunget til å følge tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Nødhjelp i krise og konflikt

I områder som er rammet av kriser og konflikt i Myanmar lever folk under særdeles vanskelige forhold. Flere hundre tusen lever i flyktningeleirer for internt fordrevne. Plan støtter familiene med hygienepakker, matkasser og gir økonomisk støtte til unge mødre. Foreldre får også informasjon om god helse og omsorg for de minste barna, og ungdommer får opplæring i livsmestring og likestilling.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Myanmar er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Myanmar – glimt fra året som har gått

Image
30 657

elever deltok i formelle og uformelle skoleaktiviteter.

Image
103 332

småbarn deltok i aktiviteter i leke- og førskolegrupper.

Image
22 373

barn som lever i konfliktområder fikk psykososial støtte.

Det siste året har vært krevende i Myanmar. Siden militærkuppet i 2021 har landet vært preget av kaos, kamper og uro, og skoler over hele landet holder stengt på grunn av den usikre situasjonen. Plan har jobbet med å gi barna alternativ undervisning og bygge opp digitale ferdigheter. De minst barna blir forberedt til skolen gjennom lekegrupper, og foreldrene deres får opplæring i ernæring, helse og omsorg. Mange har dessuten blitt fordrevet fra hjemmene sine og bor i store flyktningeleirer. I disse leirene fokuserer Plan på å gi barna tilgang til næringsrik mat, trygghet og psykososial støtte.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.