Copan by bebyggelse Honduras

Honduras

Plan International har vært til stede i Honduras siden 1977. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Honduras – glimt fra året som har gått

1 191

returnerende migrantfamilier fikk pengestøtte til gjenoppstart av skolegang for barna

14 847

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

5 355

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap 

I året som har gått har vi fortsatt vårt humanitære arbeid i landet for å møte utfordringene rundt migrantkrisen, økende gjengkriminalitet og ødeleggelser etter orkanene og regnskyllene som har herjet. Plan har delt ut matforsyninger, mensen- og hygienepakker og samtidig etablert trygge soner for barn, hvor jenter, gutter og andre kan komme sammen og leke i trygge omgivelser og motta psykososial støtte. Vi har jobbet med barn og unge for å skape et mindre voldsutsatt samfunn. Gjennom våre lederprogram rettet mot unge jenter, legges det til rette for utvikling av lederkompetanse og personlig utvikling. Samtidig løftes utfordringer rundt eksisterende maktrelasjoner og kjønnsnormer, hvor både gutter, jenter og andre deltar i opplæringen. Vi har også jobbet med myndighetene for å sette den utbredte volden mot barn høyere på agendaen. 

Leseglad jente fra Honduras

Leselyst blant unge

– Jeg liker meg på skolen. Mamma ble valgt som leder i foreldrerådet, og foreldrene bygget et bibliotek med støtte fra Blue Lupin og Plan. Bøker gjør meg smartere, og jeg liker å lese om sterke kvinner. Her jeg bor, har ikke kvinnene en veldig sterk posisjon. Søsteren min leser masse om dyr, for hun vil bli veterinær. Mamma sier jeg kan lykkes og at bøker er nøkkel til kunnskap og fremtiden.  

Genesis, 12 år

Å vokse opp i Honduras

Migrantkrisen i regionen har ført over en halv million mennesker over grensene til og fra Honduras i 2023. Den økende gjengaktiviteten sammen med arbeidsledighet og stadige brudd på menneskerettigheter, tvinger mange av innbyggere på flukt innad og ut av landet. Voldsstatistikken er svært bekymringsfull, og mange barn og unge opplever å bli utsatt for vold – spesielt jenter.

Valget av landets første kvinnelige president i 2022 har skapt håp om mindre korrupsjon og økte rettigheter for kvinner i landet. Kjønnsbasert vold er svært utbredt. Det er vanskelig for unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert. Gjengkriminaliteten i landet driver hele lokalsamfunn på flukt. I mars 2023 signerte presidenten på en ny lov som skal gi landets mange internt fordrevne bedre rettigheter. 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Honduras
 

Forhindre barneekteskap

Barneekteskap er et grovt brudd på barns rettigheter og et globalt problem som går på tvers av land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. I 2017 kom det på plass en ekteskapslov i Honduras som forbyr ekteskap før fylte 18 år. Dessverre ser vi det fortsatt er en lang vei å gå før loven håndheves i alle deler av landet. Derfor jobber Plan både med nasjonale og lokale myndigheter og foreldre, barn og unge om hvilke konsekvenser tidlig ekteskap og tidlig graviditet kan medføre.

Jenter i kriser og katastrofer

Flere orkaner og har de siste årene rammet Honduras hardt og ekstremvær har ført til flom og oversvømmelser og andre steder ekstrem tørke. I tillegg til de store migrasjonsstrømmene og den utbredte gjengkriminaliteten, har Plan derfor eskalert sin humanitære innsats i landet de siste årene. Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Vi jobber med tilgang til trygge områder der barn kan leke og lære i trygge omgivelser, og hvor de kan få psykososial støtte.

Forhindre vold og overgrep mot jenter

Kjønnsbasert vold er et stort problem i Honduras og landet har den høyeste mordraten mot kvinner i regionen. Det er derfor viktig å jobbe med holdninger, kjønnsstereotyper og beskyttelse mot vold. Vi gir jenter, gutter og andre alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Guttene lærer å stå imot urettferdige og skadelige forventninger om hva maskulinitet er, og sammen jobber ungdommer for rettferdighet og likestilling i sine lokalsamfunn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Honduras er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Honduras

Hovedstaden i Honduras er Tegucigalpa, og det bor 9,9 millioner mennesker i landet. Det offisielle språket er spansk, og valutaen er lempira. Den vanligste religionen er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Honduras har 1,03 tonn CO2-utslipp per innbygger. Honduras:
1,03 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Honduras har 8% barneekteskap ved 15 års alder.
8 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Honduras har 34% barneekteskap ved 18 års alder.
34 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Honduras er på 137. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
137 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Honduras har en alfabetisme på 89%.
89 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.