• Skilt som sier velkommen til Honduras
  Velkommen til Honduras! Foto: Alejandro Rodriguez Barahona
 • En gruppe studenter holder opp lanterner
  Magisk stemning Foto: Plan
 • To gutter jobber i en åker som ligger i en åsside
  Gutter jobber på åkeren Foto: Plan
 • Fotballjenter i fotballdrakt.
  Fotballjentene. Foto: Howard Cerrato/Plan
 • En mann og en ku krysser elven
  En mann krysser elven som markerer grensen mellom El Salvador og Honduras Foto: Plan
 • En kvinne steller plantene sine
  En kvinne steller plantene sine Foto: Plan
 • Barn med hjemmelagde sparegriser
  Egenproduserte sparegriser Foto: Plan
 • En familie står utenfor huset deres
  Jualiana og familien hennes utenfor huset deres Foto: Plan
 • Utsikt utover et stort grønt skogsområde
  Utsikt i Copan Foto: Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Honduras, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Honduras bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Honduras | Dette arbeider Plan med i Honduras | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Honduras

Barn i Honduras blir ikke født med en sølvskje i munnen. Unge nybakte foreldre har gjerne lite utdanning og liten kunnskap om helse og ernæring. Og det fins ingen kultur for å oppdra barna på en måte som stimulerer og oppmuntrer til tidlig læring. Barns rettigheter er ikke ivaretatt, og i et ellers svært voldelig samfunn er det også vanlig at foreldre slår barna som en del av oppdragelsen.

Familievold bidrar til å opprettholde skjeve maktforhold mellom menn og kvinner, gutter og jenter. Når mannen i huset utøver makt gjennom både fysisk, emosjonell og økonomisk vold lærer både gutter og jenter å «finne sin plass». Jenter lærer tidlig at de er mindre verdt, og det preger dem gjennom hele livet. Mange jenter slutter tidlig på skolen. Tenåringsjenter blir gravide altfor unge, i mange tilfeller på grunn av voldtekt. De færreste tenker på å anmelde vold og overgrep. Dersom de gjør det, får de ofte liten eller ingen hjelp fra politiet eller rettsvesenet.

Alternativ tekst

Entreprenørkurs for unge jenter

Da Geysel (20) var ferdig på skolen, sleit hun med å få jobb og visste ikke hvordan hun skulle skaffe penger til å forsørge både sønnen og seg selv. Hun fikk høre om Plans entreprenørkurs for unge jenter, og bestemte seg for å bli med. I dag driver hun egen sykkelbutikk.

Dette arbeider Plan med i Honduras 

Bedre fremtidsutsikter

Honduras har en ung befolkning. Derfor er det ekstra viktig å fokusere på at barna får den oppfølgingen de trenger helt fra de tar sine første skritt til de skal ut i voksenlivet og klare seg selv. Utdanning, helse, beskyttelse, samt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse er stikkord for en god fremtid.

Plan International er til stede i de aller mest sårbare lokalsamfunnene i Honduras. Vi gir opplæring til mødre og fedre for at de skal være bedre rustet til å ta vare på og støtte barna sine, både når det gjelder hygiene, ernæring, tidlig læring og skolegang. Vi prøver også å inspirere mødre og fedre til en mer positiv foreldrerolle, der omsorg, ros og beskyttelse erstatter vold, fysisk straff og ignoranse. Vi bidrar også til å bedre den lokale primærhelsetjenesten, samt søtter etableringen av lokale førskoler og opplæring av førskolelærere.

Beskyttelse mot vold og overgrep

Barn i Honduras er ofte utsatt vold og overgrep både i familien, på skolen og i nærmiljøet. Barns rettigheter er ikke overholdt, spesielt ikke jenters rettigheter. Kjønnsstereotypiere, gamle holdninger og negative handlingsmønstre har mye av skylda.

For å få til en positiv endring støtter Plan International ungdomsgrupper som engasjerer både jenter og gutter. Det handler ikke bare om å gi jentene mer styrke og selvtillit, men også å guttene positive forbilder, der de lærer å respektere jenter og se på jenter som likeverdige. Seksualopplysning, seksuelle rettigheter og informasjon om prevensjon er også en viktig del av vårt arbeid i et land der sterke konservative krefter gjør sitt for å hindre at unge skoleelever får livsviktig opplæring rundt disse temaene.

Plan International og våre samarbeidspartnere i Honduras har minst én god grunn til å feire framskritt. Våren 2017 innførte Honduras lovforbud mot barneekteskap. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å sørge for at loven overholdes.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Honduras er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Honduras

6 800 elever har fått støtte til hjemmeskole gjennom nettbrett og annet skolemateriell.

73 000 jenter har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Mer enn 3 000 familier har fått matkasser etter naturkatastrofer.

816 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Honduras

Levealder

Forventet levealder i Honduras, sammenlignet med Norge.

Honduras:

75 år

Norge:

82 år
I Honduras er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Honduras har en alfabetisme på 87%.

Honduras:

87%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Honduras er 2.575 dollar.

Honduras:

$2.575
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Honduras:

17 av 1000

Verden:

37 av 1000