Honduras

Plan International har vært til stede i Honduras siden 1977 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Honduras bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Honduras

Hovedstad: Tegucigalpa
Befolkning: 9,9 millioner
Offisielt språk: Spansk
Valuta: Lempira
Religion: Det er flest katolikker og protestanter, men andre religioner forekommer


Å vokse opp i Honduras

Mange har nok verdsatt Honduras største eksportvare – nemlig kaffe, som utgjør fem prosent av verdens kaffemarked. Valget av landets første kvinnelige president i 2022 har skapt håp om mindre korrupsjon og økte rettigheter for kvinner i landet.

Voldsstatistikken i Honduras er svært bekymringsfull, og mange barn og unge opplever å bli utsatt for vold – spesielt jenter. Kjønnsbasert vold er svært utbredt. Det er vanskelig for unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert. Gjengkriminaliteten i landet har videre eskalert, og steder i landet er hele lokalsamfunn drevet på flukt. Den økende gjengaktiviteten sammen med arbeidsledighet og stadige brudd på menneskerettigheter, tvinger titusener av innbyggere på flukt innad og ut av landet. I mars 2023 signerte presidenten på en ny lov som skal gi landets mange internt fordrevne bedre rettigheter. 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Honduras
 

Forhindre barneekteskap

Barneekteskap er et grovt brudd på barns rettigheter og et globalt problem som går på tvers av land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. I 2017 kom det på plass en ekteskapslov i Honduras som forbyr ekteskap før fylte 18 år. Dessverre ser vi det fortsatt er en lang vei å gå før loven håndheves i alle deler av landet. Derfor jobber Plan både med nasjonale og lokale myndigheter og foreldre, barn og unge om hvilke konsekvenser tidlig ekteskap og tidlig graviditet kan medføre.

Jenter i kriser og katastrofer

Flere orkaner og har de siste årene rammet Honduras hardt og ekstremvær har ført til flom og oversvømmelser og andre steder ekstrem tørke. I tillegg til de store migrasjonsstrømmene og den utbredte gjengkriminaliteten, har Plan derfor eskalert sin humanitære innsats i landet de siste årene. Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Vi jobber med tilgang til trygge områder der barn kan leke og lære i trygge omgivelser, og hvor de kan få psykososial støtte.

Forhindre vold og overgrep mot jenter

Kjønnsbasert vold er et stort problem i Honduras og landet har den høyeste mordraten mot kvinner i regionen. Det er derfor viktig å jobbe med holdninger, kjønnsstereotyper og beskyttelse mot vold. Vi gir jenter, gutter og andre alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Guttene lærer å stå imot urettferdige og skadelige forventninger om hva maskulinitet er, og sammen jobber ungdommer for rettferdighet og likestilling i sine lokalsamfunn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Honduras er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Honduras – glimt fra året som har gått

Image
10 318

hygienepakker er delt ut til familier med barn som er på flukt.

Image
1 128

barn drar nytte av renovering og bygging av sanitæranlegg på flere skoler i Santa Barbara.

Image
732

unge har deltatt i opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for å kunne ta informerte valg om egen seksualitet og kropp.

I året som har gått har vi utvidet vårt humanitære arbeid i landet for å møte utfordringene etter pandemien, migrantkrisen og store ødeleggelser etter orkanene som har herjet. Plan har delt ut matforsyninger, mensen- og hygienepakker og samtidig etablert trygge soner for barn, hvor jenter, gutter og andre kan komme sammen og leke i trygge omgivelser og motta psykososial støtte. Vi har fortsatt å jobbe aktivt med barn og unge for å skape et mindre voldsutsatt samfunn, hvor likestilling, kjønnsnormer og positive rollemodeller er satt på agendaen. Vi har også jobbet med myndighetene for å sette den utbredte volden mot barn høyere på agendaen.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.