Landsby ved elven med to personer i en båt i Mali

Mali

Plan International har vært til stede i Mali siden 1976. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Mali – glimt fra året som har gått

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

10 018

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

Ikon: Inkluderende utdanning

122 258

jenter og gutter og andre har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

Ikon for beskyttelseavbarn

27 714

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Plan i Mali har i løpet av det siste året jobbet for økt kjennskap til barns beskyttelse og barns rettigheter blant beslutningstakere, for å sikre at det blir tatt hensyn til. Vi har samarbeidet med samfunnsorganisasjoner og religiøse ledere for å endre sosiale normer og holdninger, for å redusere antallet barneekteskap og annen skadelig praksis. I tillegg har Plan arbeidet med helse og ernæring hos foreldre og små barn, og for en mer inkluderende helsetjeneste. Vi har også jobbet med likestilling, yrkesopplæring, entreprenørskap og økonomisk forståelse, særlig for ungdommer, slik at de skal kunne komme ut i jobb og forbedre sine levekår.

Jente klipper og syr og ser inn i kameraet i Mali

Skolegang gir nye muligheter for jenter

– Jeg har tidligere vært fadderbarn, og sluttet på skolen da jeg var 14 år gammel. Moren min oppfordret meg til å fortsette å studere, men jeg ville ikke. Jeg tenkte jeg var for gammel. Gjennom Plans holdningskampanjer om jenters utdanning bestemte jeg meg til slutt for å begynne på skolen igjen for å lære meg et yrke. Jeg valgte skredderyrket fordi det ville gjøre meg i stand til en dag å være selvstendig. Uten utdanningen ville jeg helt sikkert vært husmor på en gård.

Fatoumata, 23 år

 

Å vokse opp i Mali

Mange barn i Mali vokser opp under tøffe kår, preget av dyp fattigdom og uroen i noen deler av landet. Tørke og dårlige avlinger skaper matmangel, og mange barn er underernærte. I Mali er menneskehandel med barn, barnearbeid, rekruttering av barnesoldater, barneekteskap, kjønnslemlesting av jenter og andre grove overgrep mot barn er utbredt – spesielt i rurale områder. Av jenter og kvinner i alderen 15 til 49 år er ni av ti omskåret.

Konflikt og uro i deler av landet fører til at mange barn mister muligheten til å gå på skole. Fattigdom, sykdom og lang avstand til skolen er også et hinder for utdanning. Skolene som er i drift har dårlig med utstyr, lite læremateriell og klasserommene er overfylt. Det rår også negative holdninger om at jenter ikke trenger å gå på skole, fordi de uansett skal giftes bort og bli forsørget av en mann.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Mali


Kampen mot kjønnslemlestelse

Plan jobber med en rekke prosjekter i sårbare lokalsamfunn for å bekjempe kjønnslemlesting av jenter. Blant annet samarbeider vi tett med religiøse ledere som nyter stor respekt i lokalsamfunnene. Hvis de lokale lederne er overbevist om hvor skadelig denne eldgamle tradisjonen er, blir det lettere å nå videre ut til foreldre og andre nøkkelpersoner i samfunnet. Vi engasjerer også lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner. Vi driver også politisk påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å få på plass en lov mot kjønnslemlesting.

Utdanning i alle aldre

Mali er og har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt. Barn som bor nord i landet har fått frarøvet barndomshjemmet, og hverdagen har vært alt annet enn trygg for et lite barn. Skolegang har for mange av barna ikke vært mulig, og fattigdom er et stort problem. Plan er spesielt opptatt av å engasjere foreldrene til barn i førskolealder for at de skal se nytten av tidlig læring. Og vi støtter unge tenåringsjenter, slik at de får utdanning, muligheten til å lære seg et relevant yrke og større evne til å stå på egne ben både økonomisk og sosialt.

Barns beskyttelse

Plan har siden 2012 gitt humanitær hjelp til barn som er berørt av krisen nord i Mali. I Timbuktu etablerte vi flere barnevennlige områder for å gi barna et trygt sted å være der de både fikk muligheten til å leke og lære, samt psykologisk hjelp til å bearbeide traumer. De barnevennlige områdene er nå flyttet nærmere sentrum i byen og fungerer som krisesentre for å beskytte barn og hjelpe familier i sårbare situasjoner. Disse sentrene fanger opp barn som har falt utenfor skolen, og skaper engasjement i lokalsamfunnet rundt utdanning og beskyttelse av barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Mali er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Mali

Hovedstaden i Mali er Bamako. Det bor 21,5 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er fransk. Valutaen er vestafrikansk CFA-franc. Den vanligste religionen i Mali er Islam, men andre religioner forekommer også

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Mali har 0,28 tonn CO2-utslipp per innbygger. Mali:
0,28 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Mali har 16% barneekteskap ved 15 års alder.
16 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Mali har 54% barneekteskap ved 18 års alder.
54 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Mali er på 186. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
186 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Mali har en alfabetisme på 30%.
30 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.