Mali

Plan International har vært til stede i Mali siden 1976 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Mali bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Mali

Hovedstad: Bamako
Befolkning: 21,5 millioner
Offisielt språk: Fransk
Valuta: Vestafrikansk CFA-franc
Religion: Islam er den vanligste religionen i Mali, men andre religioner forekommer også


Å vokse opp i Mali

Mange barn i Mali vokser opp under tøffe kår, preget av dyp fattigdom og uroen i noen deler av landet. Tørke og dårlige avlinger skaper matmangel, og mange barn er underernærte. I Mali er menneskehandel med barn, barnearbeid, rekruttering av barnesoldater, barneekteskap, kjønnslemlesting av jenter og andre grove overgrep mot barn er utbredt – spesielt i rurale områder. Av jenter og kvinner i alderen 15 til 49 år er ni av ti omskåret.

Konflikt og uro i deler av landet fører til at mange barn mister muligheten til å gå på skole. Fattigdom, sykdom og lang avstand til skolen er også et hinder for utdanning. Skolene som er i drift har dårlig med utstyr, lite læremateriell og klasserommene er overfylt. Det rår også negative holdninger om at jenter ikke trenger å gå på skole, fordi de uansett skal giftes bort og bli forsørget av en mann.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Mali


Kampen mot kjønnslemlestelse

Plan jobber med en rekke prosjekter i sårbare lokalsamfunn for å bekjempe kjønnslemlesting av jenter. Blant annet samarbeider vi tett med religiøse ledere som nyter stor respekt i lokalsamfunnene. Hvis de lokale lederne er overbevist om hvor skadelig denne eldgamle tradisjonen er, blir det lettere å nå videre ut til foreldre og andre nøkkelpersoner i samfunnet. Vi engasjerer også lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner. Vi driver også politisk påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å få på plass en lov mot kjønnslemlesting.

Utdanning i alle aldre

Mali er og har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt. Barn som bor nord i landet har fått frarøvet barndomshjemmet, og hverdagen har vært alt annet enn trygg for et lite barn. Skolegang har for mange av barna ikke vært mulig, og fattigdom er et stort problem. Plan er spesielt opptatt av å engasjere foreldrene til barn i førskolealder for at de skal se nytten av tidlig læring. Og vi støtter unge tenåringsjenter, slik at de får utdanning, muligheten til å lære seg et relevant yrke og større evne til å stå på egne ben både økonomisk og sosialt.

Barns beskyttelse

Plan har siden 2012 gitt humanitær hjelp til barn som er berørt av krisen nord i Mali. I Timbuktu etablerte vi flere barnevennlige områder for å gi barna et trygt sted å være der de både fikk muligheten til å leke og lære, samt psykologisk hjelp til å bearbeide traumer. De barnevennlige områdene er nå flyttet nærmere sentrum i byen og fungerer som krisesentre for å beskytte barn og hjelpe familier i sårbare situasjoner. Disse sentrene fanger opp barn som har falt utenfor skolen, og skaper engasjement i lokalsamfunnet rundt utdanning og beskyttelse av barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Mali er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Mali – glimt fra året som har gått

Image
36 860

av fadderbarna bor i Mali.

Image
9 639

samfunnsmedlemmer og frivillige har lært om barns beskyttelse.

Image
1 237

lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Plan i Mali har i løpet av det siste året jobbet for økt kjennskap til barns beskyttelse og barns rettigheter blant beslutningstakere, fir å sikre at det alltid blir tatt hensyn til. Vi har samarbeidet med samfunnsorganisasjoner og religiøse ledere for å endre sosiale normer og holdninger, for å redusere antallet barneekteskap og annen skadelig praksis. I tillegg har Plan arbeidet med yrkesopplæring, entreprenørskap og økonomisk forståelse, særlig for ungdommer, slik at de skal kunne komme ut i jobb og forbedre sine levekår.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.