• Utsikt over byen Kani-Kombole
  Utsikt over byen Kani-Kombole. Foto: Göran Höglund
 • På vei for å hente vann
  På vei for å hente vann. Foto: Göran Höglund
 • Storesøster med de to brødrene
  Stolt storesøster. Foto: Seydou Dolo/Plan
 • Kvinne selger fisk på markedet
  Kvinne selger fisk på markedet. Foto: Jean-Louis Potier
 • Mor med de tre døtrene som bærer skolesekken på magen
  Kult med skolesekk på magen. Foto: Plan International
 • Båter ved elvebredden
  Båter ved elvebredden. Foto: Göran Höglund
 • Barn leker i byen Djenne
  Barn leker i byen Djenne. Foto: Göran Höglund
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Mali, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Mali bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Mali | Dette arbeider Plan med i Mali | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Mali 

Mange barn i Mali lever under tøffe kår, preget av dyp fattigdom og uroen i noen deler av landet. Tørke og dårlige avlinger skaper matmangel, og mange barn er underernærte. Underernæring skyldes også at mange foreldre mangler kunnskap om ernæring.

Selv om landet har ratifisert FNs barnerettskonvensjon, er de statlige institusjonene for svake til at den blir fulgt opp. Menneskehandel med barn, barnearbeid, rekruttering av barnesoldater, barneekteskap, kjønnslemlesting av jenter og andre grove overgrep mot barn er utbredt – spesielt i rurale områder. Av jenter og kvinner i alderen 15 til 49 år er ni av ti omskåret.

Konflikt og uro i deler av landet fører til at mange barn mister muligheten til å gå på skole. Fattigdom, sykdom og lang avstand til skolen er også et hinder for utdanning. Skolene som er i drift har dårlig med utstyr, lite læremateriell og klasserommene er overfylt.

Fortsatt rår også negative holdninger om at jenter ikke trenger å gå på skole, fordi de uansett skal giftes bort og bli forsørget av en mann.   

Alternativ tekst

Flere barn får skolegang

Balkissa gikk ikke på skolen før hun var 10 år. Hun brukte dagene på å hjelpe moren med husarbeid og solgte forskjellige matvarer på markedet. Med Plan sin hjelp har hun og 25 andre barn i landsbyen hennes begynt på et dagsenter med skoleprogram tilrettelagt for barn som ikke har gått på skolen før.

Dette arbeider Plan med i Mali

Kampen mot kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er en grov overtredelse av jenters rettigheter. Det kan kan føre til store helseskader hos jentene. I Mali er den skadelige praksisen utbredt. Kjønnslemlestelse er gjerne kulturelt, sosialt og religiøst betinget, og årsakene er sammensatte. Mange myter lever i beste velgående, som at kjønnslemlestelse sørger for at jentene er dydige frem til ekteskapet eller at inngrepet vil hindre infeksjoner og sykdommer. 

Plan International jobber med en rekke prosjekter i sårbare lokalsamfunn for å bekjempe kjønnslemlesting av jenter. Blant annet samarbeider vi tett med religiøse ledere som nyter stor respekt i lokalsamfunnene. Hvis de lokale lederne er overbevist om hvor skadelig denne eldgamle tradisjonen er, blir det lettere å nå videre ut til foreldre og andre nøkkelpersoner i samfunnet. Vi engasjerer også lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner. Vi driver også politisk påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å få på plass en lov mot kjønnslemlesting.

Beskyttelse og utdanning 

Mali er og har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt. Barn som bor nord i landet har fått frarøvet barndomshjemmet, og hverdagen har vært alt annet enn trygg for et lite barn. Skolegang har for mange av barna ikke vært et valg, og fattigdom er et stort problem. 

Plan International har siden 2012 gitt humanitær hjelp til barn som er berørt av krisen nord i Mali. I Timbuktu etablerte vi flere barnevennlige områder for å gi barna et trygt sted å være der de både fikk muligheten til å leke og lære, samt psykologisk hjelp til å bearbeide traumer. De barnevennlige områdene er nå flyttet nærmere sentrum i byen og fungerer som krisesentre for å beskytte barn og hjelpe familier i sårbare situasjoner. Disse sentrene fanger opp barn som har falt utenfor skolen, og skaper engasjement i lokalsamfunnet rundt utdanning og beskyttelse av barn. 

Plan er spesielt opptatt av å engasjere foreldrene til barn i førskolealder for at de skal se nytten av tidlig læring. Og vi støtter unge tenåringsjenter, slik at de får utdanning, muligheten til å lære seg et relevant yrke og større evne til å stå på egne ben både økonomisk og sosialt. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Mali er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Mali

100 000 barn har fått nødhjelp i forbindelse med kriser og katastrofer.

24 800 barn og unge har deltatt på opplæring i lederskap.

37 400 ungdommer har fått opplæring i ulike fag og entreprenørskap.

2 940 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Mali

Levealder

Forventet levealder i Mali, sammenlignet med Norge.

Mali:

59 år

Norge:

82 år
I Mali er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Mali har en alfabetisme på 35%.

Mali:

35%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mali er 879 dollar.

Mali:

$879
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Mali:

94 av 1000

Verden:

37 av 1000