Landsby med hus i frodig fjellområde i Laos

LAOS

Plan har vært til stede i Laos siden 2007 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Fakta om Laos

Hovedstad: Vientiane
Befolkning: 7,4 millioner
Offisielt språk: Lao
Valuta: Laotisk Kip
Religion: Buddhisme er den største religionen


Å vokse opp i Laos

Hvordan barn har det i Laos vil være veldig avhengig av hvor i landet de bor, hvilken etnisk gruppe de tilhører og om du er gutt eller jente. På grunn av landets kuperte terreng finnes det folkegrupper som lever helt isolert uten noen form for kontakt med det som skjer i hovedstaden.

Mange av landsbyene kan bare nås til fots eller via elven, og de mangler både skoler, helsestasjoner og sanitæranlegg. Tilgang til rent vann er også helt nødvendig for at jentene skal kunne håndtere menstruasjon på en trygg og god måte.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Laos


Vann og sanitær

Plan samarbeider med lokale og regionale helsemyndigheter om å bedre tilgangen på rent vann i flere hundre sårbare lokalsamfunn. Samtidig jobber vi med å fremme god hygienepraksis blant skoleelever, foreldre og andre i lokalsamfunnene. Vi støtter hygienekampanjer og holder kurs i sammenhengen mellom hygiene, dårlig helse, sykdomssmitte og forurensning. Og vi forsyner lokalbefolkningen med materiale til å bygge egne toaletter.

Vold mot barn

Plan jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å styrke systemene som skal beskytte barn. I lokalsamfunnene jobber vi med bevisstgjøring og holdningsendring blant foreldrene. Vi holder kurs om «ikke-voldelig kommunikasjon og disiplin», som handler om å gi barna en positiv oppdragelse der barna blir oppmuntret, i stedet for å bli straffet. Vi allierer oss med lokale organisasjoner, landsbyledere og de eldre for at de også skal støtte opp rundt en omsorgsfull barneoppdragelse.

Skolegang

Svært mange jenter slutter skolen uten å få sjansen til å gå videre på ungdomsskolen, ofte på grunn av de blir tvunget til å gifte seg. Mange jenter fra fattige minoriteter i landet blir også utnyttet i sex-industrien.

Bevisstgjøring og holdningsendring rundt kjønnsrollemønstre er et svært viktig fokus for Plan International i Laos. Vi jobber for at alle barn, men spesielt for at jentene skal få oppfylt sin rett til utdanning – og slippe å bli utsatt for barneekteskap.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.