Landsby med hus i frodig fjellområde i Laos

LAOS

Plan har vært til stede i Laos siden 2007. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Å vokse opp i Laos

Hvordan barn har det i Laos vil være veldig avhengig av hvor i landet de bor, hvilken etnisk gruppe de tilhører og om du er gutt eller jente. På grunn av landets kuperte terreng finnes det folkegrupper som lever helt isolert uten noen form for kontakt med det som skjer i hovedstaden.

Mange av landsbyene kan bare nås til fots eller via elven, og de mangler både skoler, helsestasjoner og sanitæranlegg. Tilgang til rent vann er også helt nødvendig for at jentene skal kunne håndtere menstruasjon på en trygg og god måte.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Laos


Vann og sanitær

Plan samarbeider med lokale og regionale helsemyndigheter om å bedre tilgangen på rent vann i flere hundre sårbare lokalsamfunn. Samtidig jobber vi med å fremme god hygienepraksis blant skoleelever, foreldre og andre i lokalsamfunnene. Vi støtter hygienekampanjer og holder kurs i sammenhengen mellom hygiene, dårlig helse, sykdomssmitte og forurensning. Og vi forsyner lokalbefolkningen med materiale til å bygge egne toaletter.

Vold mot barn

Plan jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å styrke systemene som skal beskytte barn. I lokalsamfunnene jobber vi med bevisstgjøring og holdningsendring blant foreldrene. Vi holder kurs om «ikke-voldelig kommunikasjon og disiplin», som handler om å gi barna en positiv oppdragelse der barna blir oppmuntret, i stedet for å bli straffet. Vi allierer oss med lokale organisasjoner, landsbyledere og de eldre for at de også skal støtte opp rundt en omsorgsfull barneoppdragelse.

Skolegang

Svært mange jenter slutter skolen uten å få sjansen til å gå videre på ungdomsskolen, ofte på grunn av de blir tvunget til å gifte seg. Mange jenter fra fattige minoriteter i landet blir også utnyttet i sex-industrien.

Bevisstgjøring og holdningsendring rundt kjønnsrollemønstre er et svært viktig fokus for Plan International i Laos. Vi jobber for at alle barn, men spesielt for at jentene skal få oppfylt sin rett til utdanning – og slippe å bli utsatt for barneekteskap.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Laos.


Fakta om Laos

Hovedstaden i Laos er Vientiane. Det bor 7,4 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er lao. Valutaen er laotisk kip, og den største religionen er buddhisme.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Laos har 2,60 tonn CO2-utslipp per innbygger. Laos:
2,60 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Laos har 9% barneekteskap ved 15 års alder.
9 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Laos har 35% barneekteskap ved 18 års alder.
35 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Laos er på 140. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
140 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Laos har en alfabetisme på 87%.
87 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.