• En gutt på vei hjem gjennom en risåker i Pha Oudon
  En gutt på vei hjem gjennom en risåker i Pha Oudon. Foto: Alf Berg/Plan
 • En mann sitter i en båt på vei opp en elv
  En mann er på vei for å besøke fjellfolket i Laos Foto: Plan
 • En kvinne står i elven med bøtter med klesvask
  Klesvask i elven Foto: Vanhleeb Lattana
 • Jente står foran grønn skoletavle
  Ung skoleelev. Foto: Plan International
 • En liten jente barer to fulle bøtter med vann over skuldrene
  En liten jente bærer bøtter med vann hjem til familien i Vientiane Foto: Danielle Pattiasina
 • En gruppe landsbybeboere pløyer jorden klar for å bygge en skole
  Felles skoleprosjekt i Bokeo. Foto Somsak Yang
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Laos, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Laos bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Laos | Dette arbeider Plan med i Laos | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Laos 

Hvordan barn har det i Laos vil være veldig avhengig av hvor i landet de bor, hvilken etnisk gruppe de tilhører og om du er gutt eller jente. På grunn av landets kuperte terreng finnes det folkegrupper som lever helt isolert uten noen form for kontakt med det som skjer i hovedstaden.

Mange av landsbyene kan bare nås til fots eller via elven, og de mangler både skoler, helsestasjoner og sanitæranlegg. Dårlig hygiene og mangel på rent vann fører ofte til diaré, som er en av de vanligste årsakene til at barn dør i Laos. Tilgang til rent vann er også helt nødvendig for at jentene skal kunne håndtere menstruasjon på en trygg og god måte.

Av alle land i Asia er Laos det landet hvor flest kvinner dør i forbindelse med fødsler, barnedødeligheten er høy, og svært mange barn er både fysisk og kognitivt hemmet i utviklingen på grunn av underernæring i sine første leveår.

Alternativ tekst

God håndhygiene

Barna i den lille landsbyen i Houn-distriktet i ble ofte syke på grunn av dårlig hygiene. De som bor her snakker heller ikke det offisielle språket lao, så nasjonal helseinformasjon er vanskelig å forstå. Derfor jobber Plan for å gjøre informasjon om hygiene tilgjengelig på lokale språk. I tillegg installerer vi vaskestasjoner og deler ut tannkrem og tannbørster til skolebarn.

Dette arbeider Plan med i Laos

Bedre hygiene

De sanitære forholdene og hygiene er et problem i Laos. Mange familier har ikke tilgang til rent vann, og heller ikke egne toaletter. Dette fører til sykdommer, og for jentene blir det ekstra vanskelig når de har mensen.

Plan International samarbeider med lokale og regionale helsemyndigheter om å bedre tilgangen på rent vann i flere hundre sårbare lokalsamfunn. Samtidig jobber vi med å fremme god hygienepraksis blant skoleelever, foreldre og andre i lokalsamfunnene. Vi støtter hygienekampanjer og holder kurs i sammenhengen mellom hygiene, dårlig helse, sykdomssmitte og forurensning. Og vi forsyner lokalbefolkningen med materiale til å bygge egne toaletter.

Vold mot barn

Laos har ratifisert FNs barnekonvensjon og har egne lover som skal beskytte kvinner og barn fra menneskehandel og vold i hjemmet. Likevel finnes det ikke et ordentlig system som sørger for å beskytte barna. Det er svært vanlig at både gutter og jenter blir fysisk og psykisk straffet av foreldrene, lærerne og andre som har med barnas oppvekst å gjøre.

Plan International jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å styrke systemene som skal beskytte barn. I lokalsamfunnene jobber vi med bevisstgjøring og holdningsendring blant foreldrene. Vi holder kurs om «ikke-voldelig kommunikasjon og disiplin», som handler om å gi barna en positiv oppdragelse der barna blir oppmuntret, i stedet for å bli straffet. Vi allierer oss med lokale organisasjoner, landsbyledere og de eldre for at de også skal støtte opp rundt en ikke-voldelig barneoppdragelse.

Retten til utdanning

Svært mange jenter slutter skolen uten å få sjansen til å gå videre på ungdomsskolen, ofte på grunn av de blir tvunget til å gifte seg. Mange jenter fra fattige minoriteter i landet blir også utnyttet i sex-industrien.

Bevisstgjøring og holdningsendring rundt kjønnsrollemønstre er et svært viktig fokus for Plan International i Laos. Vi jobber for at alle barn, men spesielt for at jentene skal få oppfylt sin rett til utdanning – og slippe å bli utsatt for barneekteskap.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Laos er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Laos

70 341 personer har fått opplæring om koronaviruset og smittevern.

14 196 elever kunne ta i bruk nye håndvaskstasjoner da skolene åpnet igjen i fjor sommer.

1 197 ungdommer har fått omfattende opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

204 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Laos

Levealder

Forventet levealder i Laos, sammenlignet med Norge.

Laos:

67 år

Norge:

82 år
I Laos er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Laos har en alfabetisme på 84%.

Laos:

84%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Laos er 2.535 dollar.

Laos:

$2.535
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Laos:

46 av 1000

Verden:

37 av 1000