Ukraina

Krigen i Ukraina fortsetter. Liv går tapt, hjem ødelegges og familier er på flukt. De humanitære behovene til sårbare barn er store, og barn, jenter og kvinner opplever utnyttelse og overgrep.

Plan International har jobbet med Ukraina-krisen siden mars 2022. I starten var vi tilstede og jobbet med flyktninger i Moldova, Polen og Romania. I 2023 kom vi også på plass inne i Ukraina, og jobber tett med lokale partnerorganisasjoner.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Ukraina

Krisen i Ukraina gir langsiktige konsekvenser for mange. Våre programmer er rettet mot barn og unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Det er behov for beskyttelse, spesielt av barn, forebygging av kjønnsbasert vold og psykososial støtte. Det er også behov for et skoletilbud for barn som har måttet forlate hjemmene sine, og rømme fra alt som er trygt og kjent.

Livreddende arbeid

FN anslår at nesten 40 prosent av befolkningen har behov for humanitær hjelp i Ukraina. Vinteren er kald og levekostnadene har skutt i været. Plan støtter tusenvis av familier med mat, tepper og varmeapparater. I tillegg har mange familier også fått økonomisk støtte.

Barns beskyttelse

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Vi er tilstede for å hjelpe barn og familiene deres med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Tenåringsjenter på flukt har særlig behov for beskyttelse mot menneskehandel, vold og seksuelle overgrep.

Utdanning i krise

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen sin. Plan jobber sammen med lokale partnere for å sikre at alle barn, også de på flukt, skal ha tilgang til trygg og god undervisning. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen. Alt arbeidet vårt i Ukraina fremmer likestilling og legger vekt på sosial samhørighet og inkludering av internt fordrevne i landet.

Alt arbeidet vårt i Ukraina fremmer likestilling og legger vekt på sosial samhørighet og inkludering av internt fordrevne i landet. Per i dag har vi ikke fadderbarn i Ukraina.


Fakta om Ukraina

Hovedstaden i Ukraina er Kyiv. Det bor 43 millioner mennesker i landet og det offisielle språket er ukrainsk. Valutaen er ukrainsk hryvnja, og kristendom er den vanligste religionen.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Ukraina har 3,94 tonn CO2-utslipp per innbygger. Ukraina:
3,94 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Ukraina har % barneekteskap ved 15 års alder.
%
Barneekteskap ved 18 års alder:
Ukraina har 9% barneekteskap ved 18 års alder.
9 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Ukraina er på 75. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
75 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Ukraina har en alfabetisme på 100%.
100 %

Vi har ingen data vedrørende barneekteskap ved 15 års alder i Ukraina.

Bli fadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.