Slik arbeider Plan

Slik jobber vi

Plan jobber for å styrke jenters rettigheter, både langsiktig og gjennom nødhjelp. Vi jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter vi jenter først.

Vi er til stede i over 80 land og driver prosjekter i 67 300 lokalsamfunn verden over. Her jobber vi over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt når krisen rammer.

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom er at unge kommer ut i jobb. Derfor samarbeider vi med næringslivet for å få unge i arbeid.

Plan er partipolitisk og religiøst uavhengig, og arbeidet vårt tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.

Våre satsingsområder

Plan International Norge har fire satsningsområder. Disse finansieres av private givere, Norad, Utenriksdepartementet og næringslivspartnere.

Jenters rett til å bestemme over egen kropp

Jenter må få kunnskapen og helsetjenestene de trenger for å kunne bestemme over egen kropp og leve trygge liv.

Beskytte barn mot vold

Plan jobber for bedre lover som beskytter barn mot barneekteskap, menneskehandel og andre former for vold og overgrep.

En trygg og god utdanning

Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis skolegang av god kvalitet.

Økonomisk selvstendighet for unge kvinner

Plan jobber for at flere unge får yrkesopplæring, kurs og verktøy som gir dem mulighet til å skaffe seg en stabil inntekt.

Jente smiler mot kamera i klasserom i Sør-Sudan

Nødhjelp til dem som trenger det mest

I kriser jobber vi for å beskytte barn mot vold og tilby grunnleggende nødhjelp. I tillegg gir vi psykososial støtte og kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov. Vårt nødhjelpsarbeid er bygget på universelle verdier og humanitære prinsipper.

Les mer

Andre områder vi jobber med:

Jenters likestilling

Vi er opptatt av å gi alle barn like muligheter, men der Plan jobber har jenter ofte lavere status enn gutter. Derfor arbeider vi for å bedre jenters status og utfordre skadelige tradisjoner som holder jenter nede.

Mer om likestilling

Unges medvirkning og lederskap

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Mer om unges medvirkning og lederskap

Tidlig innsats for barn

Hver dag dør over 16 000 barn under 5 år – mange på grunn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget. Vi jobber for å hindre at dette skjer.

Mer om tidlig innsats for barn