Slik arbeider vi

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først.  

Plan arbeider for at jenter og andre unge beskyttes mot vold, overgrep og barneekteskap, og får beskyttelse i kriser. Vi samler inn penger i 20 land og driver prosjekter i mer enn 61 000 lokalsamfunn verden over. Her er vi tilstede over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt når krisen rammer. En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom er at unge kommer ut i jobb. Derfor samarbeider Plan med næringslivet for å få unge i arbeid.

Plan er partipolitisk og religiøst uavhengig, og arbeidet vårt tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.

Våre satsningsområder

Plan International Norge har fire satsningsområder. Disse finansieres av Planfaddere, Norad, Utenriksdepartementet og næringslivspartnere.

Kampen mot barneekteskap

Hver dag blir 33.000 jenter gift som barn. De fleste må slutte på skolen og mange blir gravide. Årsakene til barneekteskap varierer, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig normer og svakt lovverk.

Jenter i krise

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang. Mange opplever også å bli avskåret fra familie, venner og andre som har beskyttet dem.

Beskyttelse mot vold og overgrep

Mange unge utsettes daglig for ulike former for vold og overgrep. Jenter og gutter rammes ulikt, og jenter er særlig utsatt for seksuell vold. Årsakene er blant annet fattigdom, tradisjoner og holdninger, mangel på kunnskap og svakt lovverk.

Få unge i arbeid

73 millioner unge står uten betalt arbeid. Unge kvinner stiller ofte svakere i arbeidsmarkedet enn menn. For en bærekraftig utvikling er det helt nødvendig at jenter har ferdigheter og mulighet til å jobbe, tjene penger og bli uavhengige.

Andre områder vi jobber med:

Image
Jenters rettigheter.
Jenters likestilling

Vi er opptatt av å gi alle barn like muligheter, men der Plan jobber har jenter ofte lavere status enn gutter. Derfor arbeider vi for å bedre jenters status og utfordre skadelige tradisjoner som holder jenter nede.

Mer om likestilling

Image
Ikon: Inkluderende utdanning
Inkluderende utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet. 

Mer om utdanning

Image
Ikon. Unges medvirkning og lederskap
Unges medvirkning og lederskap

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Mer om unges medvirkning og lederskap

Image
Ikon: Seksuell og reproduktiv helse
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Unge jenter og gutter skal ha kunnskap og mulighet til å ta selvstendige og informerte valg. Derfor jobber vi mot barneekteskap, tenåringsgraviditeter og kjønnslemlestelse av jenter.

Mer om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Image
Ikon: Tidlig innsats for barn.
Tidlig innsats for barn

Hver dag dør over 16 000 barn under 5 år – mange på grunn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget. Vi jobber for å hindre at dette skjer.

Mer om tidlig innsats for barn