Slik arbeider Plan

Plan jobber for å ivareta barns rettigheter og gi jenter og gutter like muligheter. 

Vi bidrar til at barn og unge blir beskyttet mot vold og barneekteskap, og at de får utdanning og helsetilbud. Vi er til stede når katastrofen rammer, og samarbeider med næringslivet for å få unge ut i arbeid. Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har vi et særlig søkelys på jenters situasjon. 

Planfadderne gjør arbeidet mulig. Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier. Denne kontakten gir oss en unik kjennskap til områdene vi jobber i. Vi er til stede over tid, med lokalt ansatte og lokale frivillige, og Plan har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør også at Plan kan reagere raskt i kriser. 

Plan er partipolitisk og religiøst uavhengig, og arbeidet vårt tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.

Dette er vi spesielt opptatt av: 

Indiske jenter med løftede knyttenever, foran 21-åring med ropert

Jenters rettigheter

I alt vårt arbeid er vi opptatt av å gi jenter og gutter like muligheter. Vi jobber derfor for å bedre jenters status, og utfordre skadelige tradisjoner som holder jentene nede.

Slik arbeider Plan med jenters rettigheter
17-åring bygger klosser sammen med en liten gutt. Niger

Beskyttelse av barn

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot alle former for vold og overgrep, inkludert barneekteskap. Derfor er beskyttelse av barn fundamentet for alt Plan International gjør.

Slik arbeider Plans med beskyttelse
Skolebarn i klasserom. En smiler og rekker opp hånden.

Inkluderende utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet.

Slik arbeider Plans med inkluderende utdanning
Økonomisk sikkerhet

Yrkesopplæring og entreprenørskap for unge

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at ungdom har jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. Plan samarbeider med næringslivet for å få unge i arbeid. 

Slik arbeider Plan for å få unge i arbeid
Jente fra Kambodsja som leker med et klatretau

Tidlig innsats for barn

Hver dag dør over 16 000 barn under 5 år - mange på grunn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget. Plan jobber for å hindre at dette skjer.

Slik arbeider Plan med tidlig innsats
Fire smilende jenter fra Colombia

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Barneekteskap, tenåringsgraviditeter og kjønnslemlestelse er alvorlige problemer som Plan jobber med. Unge jenter og gutter skal ha kunnskap og mulighet til å ta selvstendige og informerte valg. 

Slik arbeider Plan med seksuell og reproduktiv helse
Fire ungdommer fra Bangladesh

Unges medvirkning og lederskap

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Slik arbeider Plan for at barn skal få delta

Barn med funksjonsnedsettelser blir ofte ekskludert, utsatt for vold og overgrep. Plans mål er at jenter og gutter med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i våre programmer på lik linje med andre barn og unge.

Støtte fra andre givere

Takket være tilskudd fra andre givere i Norge, som bedrifter, Norad og Utenriksdepartementet, kan vi forsterke det langsiktige arbeidet som fadderne bidrar til. Denne støtten brukes innenfor Plan International Norges fokusområder. 

Mer om Plan

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet
Generalsekretær i Plan, Kari Helene Partapuoli
– Over hele verden blir jenter diskriminert og stiller i andre rekke. Skal vi få til reell likestilling, må vi tørre å sette jentene først.
Slik jobber Plan for jenters rettigheter