Togo

Plan International har vært til stede i Togo siden 1988 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Togo bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Togo

Hovedstad: Lomé
Befolkning: 8,7 millioner
Offisielt språk: Fransk
Valuta: Vestafrikansk CFA-franc
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Togo. Lokale religioner er nest vanligst, og en del av befolkningen er muslimer.


Å vokse opp i Togo

I Togo har unge mødre og barna deres dårlig tilgang til helsetjenester og medisiner, og på landsbygda er det stor mangel på kvalifisert helsepersonell. Tilgang til rent vann, toaletter og sanitæranlegg er også en utfordring i Togo. Kombinert med manglende kunnskap om hygiene, er dette forhold som rammer de yngste barna hardest. Mange jenter går glipp av viktig skolegang når de får mensen, fordi skolene ikke har ordentlig toalett eller vann.

Halvparten av befolkningen i Togo er under 18 år. Mange av de som dropper ut av skolen, er tvunget til å jobbe for å bidra til familiens husholdning. Barnearbeid og trafficking er et stort problem i landet, og arbeidet barn utfører skjer sjelden under trygge forhold. Rettighetsbrudd for barn i Togo skyldes i stor grad fattigdom og statens manglende kapasitet til å tilby kvalitetsutdanning og sosiale tjenester. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Togo


Bedre helse for mor og barn

Plan jobber i noen av de meste sårbare lokalsamfunnene i Togo for at nybakte mødre og deres barn skal få tilgang til bedre helsetjenester. Samtidig jobber vi for å spre mer kunnskap blant mødrene om hygiene, riktig ernæring og vaksiner. Vi legger også vekt på å øke bevisstheten blant både mødre og fedre om hvor viktig det er med lek og tidlig læring. På nasjonalt plan samarbeider vi med helse- og utdanningsmyndighetene for å styrke deres institusjoner og evnen til å sikre gode helsetjenester og kvalitetsutdanning for alle barn i landet.

Beskyttelse mot barnearbeid, trafficking og overgrep

Plan jobber både lokalt og nasjonalt for å bidra til å forbedre lokale og nasjonale mekanismer for beskyttelse av barn. I Togo fokuserer Plan spesielt på jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, men også unge gutter som tvinges ut i skadelig barnearbeid. Vi er tilstede i lokalsamfunn og engasjerer unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig praksis som barneekteskap, barnearbeid og seksuell vold.

En stemme til barna

Plan støtter barns rett til deltakelse og retten til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor bidrar vi til å bygge opp kapasiteten til ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, slik at ungdommer selv kan bli endringsagenter i eget liv, i lokalsamfunnet og også på nasjonalt plan. Vi støtter og mobiliserer lokale ungdomsgrupper, og jobber gjennom lokale organisasjoner og lokale myndigheter, blant annet for å sørge for at det etableres egne helsestasjoner tilrettelagt for ungdommer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Togo er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Togo – glimt fra året som har gått

Image
979

jenter og unge kvinner har fått utdelt bind og hygieneartikler.

Image
7 801

ungdommer har deltatt på opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
20 685

barn og unge har fått opplæring i forebygging og rapportering om vold og skadelige skikker.

Det siste året har Plan i Togo hatt fokus på å styrke tidlig utvikling og beskyttelse av sårbare og marginaliserte barn, spesielt jenter. Gjennom å mobilisere samfunnsorganisasjoner, religiøse ledere og lokale grupper jobber vi for å endre sosiale normer og holdninger, for å redusere antallet barneekteskap og annen skadelig praksis. Vi har også arbeidet med yrkesopplæring og økonomisk forståelse, særlig for jenter og ungdommer med utviklingshemming, slik at de skal kunne komme ut i jobb og forbedre sine levekår. I tillegg jobber vi for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.