To barn som leker med hjul i Togo

Togo

Plan International har vært til stede i Togo siden 1988. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Togo – glimt fra året som har gått

Hvordan brukes pengene

12 000

mennesker er blitt medlemmer i 625 spare- og lånegrupper, og 98 % av dem ledes av kvinner

SRHR_ikon

1 356

barn og unge har fått opplæring i likestilling, og i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Ikon for beskyttelseavbarn

23 168

barn og unge ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Det siste året har Plan i Togo hatt fokus på å styrke tidlig utvikling og beskyttelse av sårbare og marginaliserte barn, spesielt jenter. Gjennom å mobilisere samfunnsorganisasjoner, religiøse ledere og lokale grupper jobber vi for å endre sosiale normer og holdninger, for å fremme likestilling og for å redusere skadelig praksis. Vi har også arbeidet med yrkesopplæring og økonomisk forståelse, særlig for jenter og ungdommer med nedsatt funksjonsevne, slik at de skal kunne komme ut i jobb og forbedre sine levekår. I tillegg jobber vi for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter.

Kvinne vever ser inn i kameraet i Togo

Yrkesutdanning og lånegrupper gir muligheter til kvinner i Togo

– Etter at mannen min døde for et par år siden, visste jeg ikke hvordan jeg skulle kunne ta hånd om meg selv og sønnen min. Jeg fikk høre om prosjektet Savanes Motaog, som ble vendepunktet i livet mitt. Jeg ble med i en låne- og sparegruppe som ga meg mulighet til å kjøpe meg et ververedskap og annet arbeidsmateriell, og jeg fikk delta i kurs om lederskap. I dag har jeg et velfungerende verksted og en lærling. Uten støtten fra Plan hadde jeg kanskje ikke vært her. 

Libeyeme, 24 år

Å vokse opp i Togo

I Togo har unge mødre og barna deres dårlig tilgang til helsetjenester og medisiner, og på landsbygda er det stor mangel på kvalifisert helsepersonell. Tilgang til rent vann, toaletter og sanitæranlegg er også en utfordring i Togo. Kombinert med manglende kunnskap om hygiene, er dette forhold som rammer de yngste barna hardest. Mange jenter går glipp av viktig skolegang når de får mensen, fordi skolene ikke har ordentlig toalett eller vann.

Halvparten av befolkningen i Togo er under 18 år. Mange av de som dropper ut av skolen, er tvunget til å jobbe for å bidra til familiens husholdning. Barnearbeid og trafficking er et stort problem i landet, og arbeidet barn utfører skjer sjelden under trygge forhold. Rettighetsbrudd for barn i Togo skyldes i stor grad fattigdom og statens manglende kapasitet til å tilby kvalitetsutdanning og sosiale tjenester. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Togo


Bedre helse for mor og barn

Plan jobber i noen av de meste sårbare lokalsamfunnene i Togo for at nybakte mødre og deres barn skal få tilgang til bedre helsetjenester. Samtidig jobber vi for å spre mer kunnskap blant mødrene om hygiene, riktig ernæring og vaksiner. Vi legger også vekt på å øke bevisstheten blant både mødre og fedre om hvor viktig det er med lek og tidlig læring. På nasjonalt plan samarbeider vi med helse- og utdanningsmyndighetene for å styrke deres institusjoner og evnen til å sikre gode helsetjenester og kvalitetsutdanning for alle barn i landet.

Beskyttelse mot barnearbeid, trafficking og overgrep

Plan jobber både lokalt og nasjonalt for å bidra til å forbedre lokale og nasjonale mekanismer for beskyttelse av barn. I Togo fokuserer Plan spesielt på jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, men også unge gutter som tvinges ut i skadelig barnearbeid. Vi er tilstede i lokalsamfunn og engasjerer unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig praksis som barneekteskap, barnearbeid og seksuell vold.

En stemme til barna

Plan støtter barns rett til deltakelse og retten til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor bidrar vi til å bygge opp kapasiteten til ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, slik at ungdommer selv kan bli endringsagenter i eget liv, i lokalsamfunnet og også på nasjonalt plan. Vi støtter og mobiliserer lokale ungdomsgrupper, og jobber gjennom lokale organisasjoner og lokale myndigheter, blant annet for å sørge for at det etableres egne helsestasjoner tilrettelagt for ungdommer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Togo er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Togo

Hovedstaden i Togo er Lomé. Det bor 8,7 millioner mennesker i landet og det offisielle språket er fransk. Valutaen er vestafrikansk CFA-franc, og kristendom er den vanligste religionen. Lokale religioner forekommer også, og en del av befolkningen er muslimer.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Togo har 0,00 tonn CO2-utslipp per innbygger. Togo:
0,00 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Togo har 6% barneekteskap ved 15 års alder.
6 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Togo har 25% barneekteskap ved 18 års alder.
25 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Togo er på 162. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
162 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Togo har en alfabetisme på 67%.
67 %

Vi har ingen data vedrørende CO2-utslipp per innbygger i Togo.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.