• Kvinner selger varene sine på en lokalmarked
  Kvinner selger varene sine på det lokale markedet. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Fergebåt krysser Lake Togo med passasjerer
  Fergebåt krysser Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Båter ligger langs elven
  Kvinner og menn på vei ut i elven i båtene sine Foto: Plan
 • Barn løper inn i en skolebygning
  Elever på vei til dagens skoleundervisning Foto: Plan
 • Barn leker i skolegården
  Det beste med friminuttet er lek. Foto: Akintunde Akinleye/Plan
 • To jenter i duell under en fotballkamp
  To jenter i duell under en fotballkamp Foto: Hyacinthe Alao/Plan
 • En mann fisker med garn i Lake Togo
  Garnfiske i Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • En kvinne vasker mens en annen lærer barn gode hygienevaner ved hjelp av bilder
  En kvinne lærer barna gode hygienevaner Foto: Fabrice Boulais/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Togo, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Togo bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Togo | Dette arbeider Plan med i Togo | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Togo

I Togo har unge mødre og deres barn svært begrenset tilgang til helsetjenester og medisiner, og på landsbygda er det stor mangel på kvalifisert helsepersonell. Vaksinedekningen er lav og barnedødeligheten høy. Malaria er den største barnedreperen, men diare, lungebetennelse, feilernæring og hiv er også sykdommer som rammer små barn.

Tilgang til rent vann, toaletter og sanitæranlegg er også en utfordring i Togo. Kombinert med manglende kunnskap om hygiene, er dette forhold som rammer de yngste barna hardest. Dette er spesielt vanskelig for jentene når de kommer i puberteten, og mange jenter velger å være hjemme fra skolen hver måned når de har mensen fordi skolen ikke har ordentlig toalett eller vann. 

Det er ikke vanlig at barn går i barnehage eller på førskole i Togo, og foreldrene er ofte ikke klar over hvor viktig det er for barna deres å leke og bli stimulert mens de er små. Nesten ingen barn Togo får oppfylt retten til kognitiv og emosjonell utvikling i tidlige år. Selv om de begynner på skolen, er det mange som slutter før de har fullført grunnskolen.

Togo har en ung befolkning. Halvparten av befolkningen er under 18 år. Mange av de som dropper ut av skolen, er tvunget til å jobbe for å bidra til familiens husholdning. Barnearbeid og trafficking er et stort problem i landet, og arbeidet barn utfører skjer sjelden under trygge forhold. Rettighetsbrudd for barn i Togo skyldes i stor grad fattigdom og statens manglende kapasitet til å tilby kvalitetsutdanning og sosiale tjenester. 

Alternativ tekst

Telekommunikasjon mot vold og overgrep

I 2009 lanserte togolesiske myndigheter Allo 1011: et gratis nødnummer for barn som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt. I 2016 ringte 40 000 barn og unge dette nummeret. Nå har myndighetene, i samarbeid med Plan og andre bistandsorganisasjoner, utviklet en SMS-tjeneste som et supplement til Allo 1011. – Det å kunne rapportere anonymt er veldig betryggende siden mange er redde for konsekvensene, sier Farida (15).

Dette arbeider Plan med i Togo

Bedre helse for mor og barn

Plan International jobber i noen av de meste sårbare lokalsamfunnene i Togo for at nybakte mødre og deres barn skal få tilgang til bedre helsetjenester. Samtidig jobber vi for å spre mer kunnskap blant mødrene om hygiene, riktig ernæring og vaksiner. Vi legger også vekt på å øke bevisstheten blant både mødre og fedre om hvor viktig det er med lek og tidlig læring. 

Plan International jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er bedre i stand til å ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap. Vi støtter og mobiliserer lokale ungdomsgrupper, og jobber gjennom lokale organisasjoner og lokale myndigheter, blant annet for å sørge for at det etableres egne helsestasjoner tilrettelagt for ungdommer. 

På nasjonalt plan samarbeider vi med helse- og utdanningsmyndighetene for å styrke deres institusjoner og evnen til å sikre gode helsetjenester og kvalitetsutdanning for alle barn i landet. 

Beskyttelse mot barnearbeid, trafficking og overgrep

Plan International i Togo jobber både lokalt og nasjonalt for å bidra til å forbedre lokale og nasjonale mekanismer for beskyttelse av barn.

Vi fokuserer spesielt på jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, men også unge gutter som tvinges ut i skadelig barnearbeid. Vi er tilstede i lokalsamfunn og engasjerer unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig praksis som barneekteskap, barnearbeid og seksuell vold og trakassering av jenter. 

En stemme til barna

Plan International støtter barns rett til deltakelse og retten til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor bidrar vi til å bygge opp kapasiteten til ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, slik at ungdommer selv kan bli "endringsagenter” i eget liv, i lokalsamfunnet og også på nasjonalt plan. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Togo er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Togo

18 800 elever som hang etter på skolen har fått ekstraundervisning og oppfølging.

56 500 barn og unge har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

20 400 foreldre har fått opplæring om skadelige praksiser som vold og barneekteskap.

134 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Togo

Levealder

Forventet levealder i Togo, sammenlignet med Norge.

Togo:

61 år

Norge:

82 år
I Togo er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Togo har en alfabetisme på 63%.

Togo:

63%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Togo er 679 dollar.

Togo:

$679
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Togo:

67 av 1000

Verden:

37 av 1000