• Halong Bay
  Halong Bay. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan
 • En mor og datter går langs veien
  På landsbygda i Quang Tri Foto: Tra Thiet/Plan
 • Risterrasser
  Risterrasser i Lao Cai provinsen Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Barn løper smilende mot kamera under lek
  Gøy å løpe! Foto: Erik Thallaug/Plan
 • En kvinne går på en vei forbi en liten landsby i Bac Giang
  En landsby i Bac Giang Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Kvinner kledd i tradisjonelle klær
  Markedsdag i Bac Ha Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Bønder jobber i maisåkeren
  Bønder jobber i maisåkeren Foto: Tra Thiet/Plan
 • Et stort hvitt hus i Ho Chi Minh byen
  I Ho Chi Minh byen Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Mange fat med ulike matvarer fra Vietnam
  Matgilde. Foto: Plan International
 • VNM Barn leker i skolegården
  VNM Barn leker i skolegården. Foto: Plan International
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Vietnam, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Vietnam bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Vietnam | Dette arbeider Plan med i Vietnam | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Vietnam

Mange barn i Vietnam lever i middelklassehjem på samme vis som barn i Norge - med mat på bordet, skolegang, idrett, spill, kino og andre morsomme fritidsaktiviteter. Men blant noen etniske minoriteter, spesielt de som bor i isolerte fjellområder, er det fortsatt veldig mange barn som dør før de fyller fem år. Årsaken er ofte sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet. Feilernæring og mangel på utdanning er andre store utfordringer blant disse barna.  Og over halvparten mangler tilgang til rent vann og ordentlige toaletter.

Språkbarrierer er også en ekstra utfordring for de etniske minoritetsbarna. På grunn av feilernæring er også mange hemmet i utviklingen både kognitivt og fysisk, såkalt stunting. Barn med funksjonshemninger får sjeldent gå på skolen i det hele tatt.

Unge innflyttere til byene ender ofte i fattige ghettoer, og barna deres mangler ofte helsetilbud, skolegang og tilgang til andre offentlige tjenester.

Alternativ tekst

Spare- og lånegrupper

Dia (27) bor med mann og tre barn i en avsidesliggende fjellandsby nord i landet. Familien har en liten jordlapp, men det er ikke nok til å forsørge dem året rundt. Da Plan begynte å jobbe i landsbyen ble det organisert en spare- og lånegruppe. – Før hadde jeg ikke noe forhold til sparing. Nå kan jeg sette opp budsjett og identifisere når tiden blir tøff eller når vi har mer, og planlegge etter det, sier Dia.

Dette arbeider Plan med i Vietnam

Beskyttelse mot vold og overgrep

Fordi mange foreldre helst ønsker seg gutter, blir det født langt flere gutter enn jenter i Vietnam. Vold mot barn er utbredt, spesielt mot jenter. Altfor mange fattige jenter i Vietnam blir utsatt for menneskehandel og barneekteskap. Unge jenter fra landsbygda kommer ofte til de store byene uten penger eller noen som beskytter dem. De havner fort i fattigdomsfella, som igjen kan føre til at de blir utnyttet i sex-industrien. Jenter helt ned i 10-12 års-alderen, blir tvunget til å selge sex.

Barneekteskap blir ofte løsningen på et fattigdomsproblem. Derfor jobber Plan International med å gi jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi jobber for å endre lovverk om barneekteskap, og for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Unge ut i arbeid

Et stort antall ungdommer går inn på arbeidsmarkedet med lavt utdanningsnivå og dårlige odds for å skaffe seg en inntektsbringende og verdig jobb. Ni av ti unge fra landsbygda mangler utdanning og yrkesfaglig kompetanse som er relevant i forhold behovene for på arbeidsmarkedet. Også i byene mangler mer enn halvparten av de unge god og relevant utdanning.

Plan International hjelper unge ut i jobb, ved at de får tilgang til blant annet karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi bidrar til at unge får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift. Vi jobber spesielt med å holde jentene på skolen, slik at de kan få en utdannelse og mulighet til å bli økonomisk selvstendige. Blant annet gjennom å styrke grunnskolen, gi skolestipend, yrkesopplæring og spare- og lånegrupper.

Klimaendringer

Vietnam er blant de mest sårbare landene i verden når det gjelder naturkatastrofer. Omtrent 70 prosent av befolkningen bor i områder som ofte er utsatt for flom, kraftig uvær, tørke og andre problemer relatert til klima. I flere av Vietnams regioner har stadig hyppigere naturkatastrofer hemmet den økonomiske utviklingen.

I Vietnam jobber Plan International tett med vietnamesiske lokalsamfunn for at de skal være bedre rustet til å takle virkningen av klimaendringer og naturkatastrofer. For eksempel gjennom prosjektet “Safe School”. Det er viktig at skolene tåler et møte med naturkreftene slik at ikke skolene må stenge på grunn av skader. Skolebygget skal være så solid at det kan fungere som ly dersom man må evakuere hjemmene sine.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Vietnam er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Vietnam

110 000 småbarn og foreldre har deltatt i prosjekter om omsorg, helse og ernæring.

47 000 jenter har fått opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

98 000 barn har blitt nådd med beskyttelses- og udanningsprosjekter i kriser og katastrofer.

1 908 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Vietnam

Levealder

Forventet levealder i Vietnam, sammenlignet med Norge.

Vietnam:

75 år

Norge:

82 år
I Vietnam er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Vietnam har en alfabetisme på 95%.

Vietnam:

95%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Vietnam er 2.715 dollar.

Vietnam:

$2.715
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Vietnam:

20 av 1000

Verden:

37 av 1000