Hus i grønt fjellandskap i Giang i Vietnam

Vietnam

Plan har vært til stede i Vietnam siden 1993. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Vietnam – glimt fra året som har gått

Ikon: Inkluderende utdanning

48 800

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

Se bilde av fadderbarnet

49 300

barn under fem år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

SRHR_ikon

26 600

jenter har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det siste året har Plan i Vietnam fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, særlig for jentene og barn fra etniske minoriteter. Vi har prosjekter som fremmer inkludering og likestilling i skolen og ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Vi jobber tett med ungdomsgrupper og deres nærmiljø for å øke kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, men også med lokale myndigheter for å bedre det offentlige helsetilbudet. Selv om utviklingen på mange områder går i riktig retning i Vietnam, er fremdeles mange barn som vokser opp på landsbygda feilernærte. Derfor jobber Plan med foreldre og lokale helsetjenester for å styrke helse og omsorg for barn under fem år.

Jente fra Vietnam viser Girlsgetequal tegn

Champions of Change

– Det Plan-prosjektet jeg liker best er "Champions of Change-klubben". Før var jenter veldig sjenerte når det gjaldt å snakke om sikker sex, endringer i puberteten, menstruasjon og hygiene under mensen og slike ting. Etter at jeg ble med i klubben, har jeg lært mye viktig kunnskap om reproduktive helse og rettigheter og psykologiske forskjeller mellom jenter og gutter i puberteten. Takket være denne kunnskapen kunne jeg ta bedre vare på meg selv og beskytte meg mot mulige farer.

My, 13 år

Å vokse opp i Vietnam

Vietnam er et land med stort kulturelt og geografisk mangfold. Tilgangen til utdanning har blitt bedre de siste årene, men det er fortsatt utfordringer med tilgang til kvalitetsutdanning mange steder på landsbygda hvor Plan jobber. Det forventes også at barna deltar i husarbeid og jordbruk, noe som kan påvirke mulighetene til utdanning og fritid.

Jenter blir ofte mindre verdsatt enn gutter, og det fødes langt flere gutter enn jenter i Vietnam. Vold mot barn er utbredt, spesielt mot jenter. Unge innflyttere til byene ender ofte i fattige ghettoer, og barna deres mangler ofte helsetilbud, skolegang og tilgang til andre offentlige tjenester. Barn fra fattige familier i Vietnam risikerer derfor å bli utsatt for barnearbeid, menneskehandel og barneekteskap.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Vietnam


Beskyttelse av barn

Vi er hele tiden opptatt av at barn skal være trygge både under naturkatastrofer, konflikt og i hverdagen generelt. Lokalt jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utbytting. Småbarnsforeldre får informasjon om god helse og omsorg for de minste barna. På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Unge i arbeid

Ungdomsledighet er særlig et problem på landsbygda. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I Vietnam støtter Plan unge mellom 10 og 24 år med skolegang, livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Bestemme over egen kropp

Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber for å spre mer kunnskap om jenters rettigheter, og spesielt styrke jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og selv bestemme om og når de vil få barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Vietnam er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Vietnam

Hovedstaden i Vietnam er Hanoi. Det bor 97 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er vietnamesisk. Valutaen er dong, og den største religionen er buddhisme.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Vietnam har 3,50 tonn CO2-utslipp per innbygger. Vietnam:
3,50 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Vietnam har 1% barneekteskap ved 15 års alder.
1 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Vietnam har 11% barneekteskap ved 18 års alder.
11 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Vietnam er på 115. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
115 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Vietnam har en alfabetisme på 96%.
96 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.