Vietnam

Plan har vært til stede i Vietnam siden 1993 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Vietnam bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Vietnam

Hovedstad: Hanoi
Befolkning: 97 millioner
Offisielt språk: Vietnamesisk
Valuta: Dong
Religion: Buddhisme er den største religionen


Å vokse opp i Vietnam

Vietnam er et land med stort kulturelt og geografisk mangfold. Tilgangen til utdanning har blitt bedre de siste årene, men det er fortsatt utfordringer med tilgang til kvalitetsutdanning mange steder på landsbygda hvor Plan jobber. Det forventes også at barna deltar i husarbeid og jordbruk, noe som kan påvirke mulighetene til utdanning og fritid.

Jenter blir ofte mindre verdsatt enn gutter, og det fødes langt flere gutter enn jenter i Vietnam. Vold mot barn er utbredt, spesielt mot jenter. Unge innflyttere til byene ender ofte i fattige ghettoer, og barna deres mangler ofte helsetilbud, skolegang og tilgang til andre offentlige tjenester. Barn fra fattige familier i Vietnam risikerer derfor å bli utsatt for barnearbeid, menneskehandel og barneekteskap.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Vietnam


Beskyttelse av barn

Vi er hele tiden opptatt av at barn skal være trygge både under naturkatastrofer, konflikt og i hverdagen generelt. Lokalt jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utbytting. Småbarnsforeldre får informasjon om god helse og omsorg for de minste barna. På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Unge i arbeid

Ungdomsledighet er særlig et problem på landsbygda. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I Vietnam støtter Plan unge mellom 10 og 24 år med skolegang, livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Bestemme over egen kropp

Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber for å spre mer kunnskap om jenters rettigheter, og spesielt styrke jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og selv bestemme om og når de vil få barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Vietnam er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Vietnam – glimt fra året som har gått

Image
64 590

barn er nådd med aktiviteter for god helse og omsorg for de minste barna.

Image
4 400

ungdommer er organisert i klubber som jobber for likestilling.

Image
5 199

elever fra etniske minoriteter har fått støtte til skolegang.

Det siste året har Plan i Vietnam fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, og særlig for jentene og barn fra etniske minoriteter. Vi har prosjekter som fremmer inkludering og likestilling i skolen og ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Selv om utviklingen på mange områder går i riktig retning i Vietnam, er fremdeles mange barn som vokser opp på landsbygda feilernærte. Derfor jobber Plan med foreldre og lokale helsetjenester for å styrke helse og omsorg for barn under fem år.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.