Mennesker på vei i grønnt landskap i Guinea

GUINEA

Plan International har vært til stede i Guinea siden 1989 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Guinea bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Hovedstad: Conakry
Befolkning: 14 millioner
Offisielt språk: Fransk
Valuta: Guineansk franc
Religion: Islam er den vanligste religionen i Guinea, men andre religioner forekommer også


Å vokse opp i Guinea

Barnedødeligheten i Guinea er høy. Av tusen barn vil mer enn 80 av dem aldri rekke å feire sin femte fødselsdag. Svært mange dør av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet, som malaria, diaré og lungebetennelse. Av de som overlever sine første år, er mange underernærte og blir hemmet i utviklingen både fysisk og kognitivt. 

Barneekteskap er også svært vanlig i Guinea, og to av ti barn i skolealder har aldri kommet seg på skolebenken. Under halvparten av de som faktisk begynner på skolen fullfører grunnskolen. Barnearbeid er utbredt, og selv om kjønnslemlesting av jenter er forbudt, forekommer det likevel mange steder. Mange barn utsettes for en eller flere former for overgrep. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Guinea


Bedre mor- og barnehelse

For å bidra til bedre mor- og barnehelse i Guinea, jobber Plan med å bygge og utstyre nye helsestasjoner, samt å trene opp frivillig helsepersonale. Vi bidrar også til å bygge brønner og etablere nye vannpunkter, som gir befolkningen tilgang til rent drikkevann for å unngå smittsomme og vannbårne sykdommer. Samtidig er vi til stede i sårbare lokalsamfunn og gir unge foreldre opplæring i hygiene og riktig ernæring, samt informasjon om hvor viktig det er å gi barna vaksiner og myggnett til å beskytte mot den farlige malariamyggen. Vi driver også opplysningsarbeid for seksuell og reproduktiv helse.

Bekjempe skadelige tradisjoner

I Guinea kan kjønnslemlestelse og barneekteskap ødelegge livet og framtiden til unge jenter. Årsakene til barneekteskap er ofte en blanding av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk. Når jenter får barn alt for tidlig er det farlig for både mor og barn. Plan samarbeider derfor med lokale religiøse ledere, lærere, foreldre og de unge selv for å bekjempe kjønnslemlestelse og barneekteskap.

Økonomi og utdanning

Gjennom spare- og lånegrupper og støtte til å starte småbedrifter, bidrar Plan til å hjelpe foreldre med å styrke familieøkonomien. På den måten kan barna fullføre skolen i stedet for å bli tvunget til å jobbe for å hjelpe familien. For ungdom bidrar vi til jobbskaping, samtidig som jobber vi både nasjonalt og lokalt for å fremme en mer inkluderende utdanning.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Guinea er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Guinea – glimt fra året som har gått

Image
6 957

ungdommer har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
414 126

personer har deltatt i kampanjer om god helse og hygiene.

Image
30

sårbare jenter har deltatt på yrkesopplæring innen jordbruk.

Guinea er et av landene i vestafrika med høyest andel barnebruder, derfor har Plan det siste året fortsatt hatt fokus på å fremme kunnskap om barneekteskap og om skadelige praksiser som kjønnslemlestelse. Det har vi blant annet gjort ved å støtte barn og unge, særlig jenter, til å lære om egne rettigheter. Vi har også jobbet med å involvere menn i spørsmål som berør jenter og kvinners reproduktive helse, og å gi jenter informasjonen og støtten de trenger for å ta egne beslutninger. I tillegg har vi jobbet med lokale ledere og støttet frivilligorganisasjoner for å øke bevissthet om ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.