Mennesker på vei i grønnt landskap i Guinea

GUINEA

Plan International har vært til stede i Guinea siden 1989. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Guinea – glimt fra året som har gått

Ikon for beskyttelseavbarn

3 557

barn og unge ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

493

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

SRHR_ikon

23 723

ungdommer har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Guinea er et av landene i vestafrika med høyest andel barnebruder, derfor har Plan det siste året fortsatt hatt fokus på å fremme kunnskap om barneekteskap og om skadelige praksiser som kjønnslemlestelse. Det har vi blant annet gjort ved å støtte barn og unge, særlig jenter, til å lære om egne rettigheter. Vi har også jobbet med å involvere menn i spørsmål som berører jenter og kvinners reproduktive helse, og å gi jenter informasjonen og støtten de trenger for å ta egne beslutninger. I tillegg har vi jobbet med lokale ledere og støttet frivilligorganisasjoner for å øke bevissthet om ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Plan i Guinea jobber også med katastroferisikoreduksjon og tilpasning til klimaendringer, i tillegg til å arbeide for en økt kvalitet på utdanning i landet. 

Jente smiler i hage fremfor hus i Guinea

Fra skoledrop-out til selvstendig næringsdrivende

Fatou valgte å forlate skolen i 5. klasse da hun ble utsatt for mobbing fra sine klassekamerater når hun måtte gå om en klass. Gjennom Plan fikk Fatou mulighet til å delta i yrkesopplæring og mottok økonomisk støtte. Hun har nå startet sin egen virksomhet, bidrar til utvikling i lokalsamfunnet, og inspirerer andre jenter til å gjøre det samme.
– Takket være min inntektsgivende virksomhet er jeg stolt av meg selv fordi jeg kan bestemme hva jeg vil for meg selv og familien min.

Fatou, 17 år

Å vokse opp i Guinea

Barnedødeligheten i Guinea er høy. Av tusen barn vil mer enn 80 av dem aldri rekke å feire sin femte fødselsdag. Svært mange dør av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet, som malaria, diaré og lungebetennelse. Av de som overlever sine første år, er mange underernærte og blir hemmet i utviklingen både fysisk og kognitivt. 

Barneekteskap er også svært vanlig i Guinea, og to av ti barn i skolealder har aldri kommet seg på skolebenken. Under halvparten av de som faktisk begynner på skolen fullfører grunnskolen. Barnearbeid er utbredt, og selv om kjønnslemlesting av jenter er forbudt, forekommer det likevel mange steder. Mange barn utsettes for en eller flere former for overgrep. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Guinea


Bedre mor- og barnehelse

For å bidra til bedre mor- og barnehelse i Guinea, jobber Plan med å bygge og utstyre nye helsestasjoner, samt å trene opp frivillig helsepersonale. Vi bidrar også til å bygge brønner og etablere nye vannpunkter, som gir befolkningen tilgang til rent drikkevann for å unngå smittsomme og vannbårne sykdommer. Samtidig er vi til stede i sårbare lokalsamfunn og gir unge foreldre opplæring i hygiene og riktig ernæring, samt informasjon om hvor viktig det er å gi barna vaksiner og myggnett til å beskytte mot den farlige malariamyggen. Vi driver også opplysningsarbeid for seksuell og reproduktiv helse.

Bekjempe skadelige tradisjoner

I Guinea kan kjønnslemlestelse og barneekteskap ødelegge livet og framtiden til unge jenter. Årsakene til barneekteskap er ofte en blanding av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk. Når jenter får barn alt for tidlig er det farlig for både mor og barn. Plan samarbeider derfor med lokale religiøse ledere, lærere, foreldre og de unge selv for å bekjempe kjønnslemlestelse og barneekteskap.

Økonomi og utdanning

Gjennom spare- og lånegrupper og støtte til å starte småbedrifter, bidrar Plan til å hjelpe foreldre med å styrke familieøkonomien. På den måten kan barna fullføre skolen i stedet for å bli tvunget til å jobbe for å hjelpe familien. For ungdom bidrar vi til jobbskaping, samtidig som jobber vi både nasjonalt og lokalt for å fremme en mer inkluderende utdanning.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Guinea er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Guinea

Hovedstaden i Guinea er Conakry. Det bor 14 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er fransk. Valutaen er guineansk franc. Den vanligste religionen er islam, men andre religioner forekommer også

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Guinea har 0,31 tonn CO2-utslipp per innbygger. Guinea:
0,31 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Guinea har 17% barneekteskap ved 15 års alder.
17 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Guinea har 47% barneekteskap ved 18 års alder.
47 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Guinea er på 182. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
182 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Guinea har en alfabetisme på 45%.
45 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.