• Landskapsbilde av fjell og skog
  Fantastisk utsikt over Kindia-området i Guinea. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Barn viser frem læretavler på skolen
  Stolte skoleelever. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Fiskebåter lagt til kai
  Fiskebåter lagt til kai. Foto: Sebastián Losada
 • Vennegjeng på tur
  Vennegjeng på tur. Foto: Julien Harneis
 • Spenstig lyrikk og fengende rytmer
  Spenstig lyrikk og fengende rytmer. Foto: Julien Harneis
 • Bil og moped kjører i vakkert landskap i Guinea
  På vei til jobb. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Smilende skolegutt henger ut av vinduet på skolen
  Friminutt. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Barn leker i et tre i skolegården
  Det perfekte klatretreet i skolegården. Foto: Vincent Tremeau/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Guinea, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Guinea bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Guinea | Dette arbeider Plan med i Guinea | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Guinea

Barn i Guinea ble definitivt ikke født med en gullbillett til livet i hånda. Barnedødeligheten er høy. Av tusen barn vil mer enn åtti av dem aldri rekke å feire sin femte fødselsdag. Svært mange dør av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet, som malaria, diaré og lungebetennelse. Av de som overlever sine første år, er svært mange underernærte og blir hemmet i utviklingen både fysisk og kognitivt. 

Barneekteskap er også svært vanlig i Guinea. To av tre jenter blir gift før de fyller 18 år. Når en jente gifter seg i tenårene er det stor fare for at hun faller ut av skolen, at hun blir gravid altfor ung, at hun blir et offer for vold og seksuelle overgrep i hjemmet sitt og at hun blir fanget i en ond sirkel der hun aldri klarer å jobbe seg ut av fattigdommen og mannens kontroll.

To av ti barn i skolealder har aldri kommet seg til skolebenken. Under halvparten av de som faktisk begynner på skolen fullfører grunnskolen. Barnearbeid er utbredt, og selv om kjønnslemlesting av jenter er forbudt, forekommer det likevel mange steder. Mange barn utsettes for en eller flere former for overgrep. 

Alternativ tekst

Jenter som ledere

Mariam var bare 13 år da hun ble giftet bort som betaling til en 52 år gammel mann som faren skyldte penger. I sitt nye hjem ble hun misbrukt og utnyttet. Historien hennes beveget Kadiatou (18) og er grunnen til at hun nå kjemper en kamp for jenters rettigheter som leder for Plans “Girls Leaders Club” i Guinea.

Dette arbeider Plan med i Guinea

Bedre mor- og barnehelse

Trygghet for mor og barn betyr tilgang til nødvendige helsetjenester, kunnskap om egen og barns helse, rent vann, og beskyttelse mot sykdommer. Tilgangen til og kunnskap om seksuelle og reproduktive helsetjenester for ungdom er også en del av dette. Unge skal ha rett til å ta egne informerte valg om når de vil ha barn og hvem de vil ha barn sammen med. 

Plan International i Guinea jobber for å bedre helsetilbudet i landet ved å bygge og utstyre nye helsestasjoner, samt å trene opp frivillig helsepersonale. Vi bidrar også til å bygge brønner og etablere nye vannpunkter, som gir befolkningen tilgang til rent drikkevann, også for å unngå smittsomme vannbårne sykdommer. Samtidig er vi til stede i sårbare lokalsamfunn og gir unge foreldre opplæring i hygiene og riktig ernæring, samt informasjon om hvor viktig det er å gi barna vaksiner og myggnett til å beskytte mot den farlige malariamyggen. Vi driver også opplysningsarbeid for seksuell og reproduktiv helse. 

Bekjemper skadelige tradisjoner

I Guinea kan skadelige skikker og holdninger, som kjønnslemlestelse og barneekteskap, ødelegge livet og framtiden til unge jenter. Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk. Ofte er barnegraviditet, barn som får barn en større utfordring enn selve ekteskap.

Plan International i Guinea samarbeider med lokale religiøse ledere, lærere, foreldre og de unge selv for å bekjempe kjønnslemlestelse og barneekteskap. Samtidig jobber vi både nasjonalt og lokalt for å fremme en mer inkluderende utdanning, der flere jenter og barn med funksjonsnedsettelser får begynne på skolen og – ikke minst – fullfører skolen, i stedet for å bli tvunget til barneekteskap eller barnearbeid. 

Vi bidrar også til å hjelpe foreldre med å styrke familieøkonomien, gjennom spare- og lånegrupper og støtte til å starte inntektsbringende småbedrifter – slik at barna kan fullføre skolen i stedet for å bli tvunget til å jobbe for å hjelpe familien. For ungdom bidrar vi også til jobbskaping, spesielt unge kvinner, gjennom kursing og muligheten til å lære seg nye ferdigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Guinea er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Guinea

11 700 elever har fått lærebøker, skolesaker og nye klasserom.

41 100 barn under 5 år har fått malariaforebyggende medisiner.

29 000 familier har fått hygienepakker for beskyttelse mot covid og ebola.

283 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Guinea

Levealder

Forventet levealder i Guinea, sammenlignet med Norge.

Guinea:

61 år

Norge:

82 år
I Guinea er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guinea, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Guinea har en alfabetisme på 32%.

Guinea:

32%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea er 963 dollar.

Guinea:

$963
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guinea, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Guinea:

99 av 1000

Verden:

37 av 1000