• Skilt påskrevet Velkommen til Bolivia ved en innsjø og fjell i bakgrunnen
  Velkommen til Bolivia. Foto: Martin Fismen/Plan
 • Utsikt over en dal utenfor Sucre
  Vakkert landskap utenfor Sucre Foto: Vassil Anastasov
 • To barn leker på et lekestativ.
  Foto: Ruth Catsburg
 • en soppformet stein stikker opp i et øde ørkenlandskap
  Steinformasjon i ørkenen Foto: Martin Fismen/Plan
 • Far leker med barn
  Far leker med barn. Foto: Plan International
 • tre bilder kjører over en saltørken dekt av vann
  Verdens største saltørkenen; Uyuni Foto: Elin Sevre/Plan
 • Fire esel trasnporterer varer på en grusvei i fjellene
  Esel blir ofte brukt i transportsammenheng Foto: Sandra Franco/Plan
 • Utsiktsbilde over La Paz
  La Paz Foto: Elin Sevre/Plan
 • kvinner og menn jobber med å rengjøre løken
  Alle hjelper til med innhøsting av løkavlingen Foto: Erick Bauer/Plan
 • Utsikt mot et snødekt fjell ved navn Huayna Potosi
  Et snødekt Huayna Potosi Foto: Elin Sevre/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Bolivia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Bolivia bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Bolivia | Dette arbeider Plan med i Bolivia | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Bolivia

Mange av barna i Bolivia bruker ikke dagene sine på å skrolle på smarttelefonene sine, slik som barna her hjemme i Norge. 60 prosent av befolkningen i landet har tilgang til internett. Og på landsbygda, i fjellene eller i regnskogen, har enda færre tilgang til internett.

Men mer alvorlig enn dette er at mødre og deres barn mangler tilgang på grunnleggende helsetjenester. I de mest sårbare områdene i Bolivia er det altfor mange barn som lider av feilernæring.

Det er også mange barn, spesielt jenter, fra urbefolkningen i landet som ikke fullfører grunnskolen fordi de er nødt til å arbeide for å forsørge familien. Førskole og fokus på tidlig kognitiv utvikling er ofte fraværende. Og selv om nesten alle barna i landet (99 prosent) begynner på skolen, så er kvaliteten på undervisningen i mange tilfeller svært dårlig.

Alternativ tekst

Kunnskap om seksuell helse

Mangel på kunnskap om seksuell helse og rettigheter fører til mange uønskede graviditeter. I Bolivia jobber Plan med ungdom for å øke kunnskap rundt ungdomsgraviditet og forhindre kjønnsbasert vold. I løpet av de tre siste årene har prosjektet nådd ut til 12,595 ungdommer. Som en følge ser man en tydelig reduksjon av ungdomsgraviditeter i disse områdene.

Dette arbeider Plan med i Bolivia

Tidlig læring og ernæring

Tidlig læring og ernæring er viktig for å sikre at barna får en god start på livet. Bedre helseomsorg, riktig ernæring, psykososial utvikling og beskyttelse mot vold og overgrep er avgjørende. Også tidlig læring og bedre kvalitet på undervisningen i grunnskolen er viktig.

I Bolivia jobber Plan International tett med lokale myndigheter for å bidra til at de kan gi sine innbyggere bedre helsetilbud, spesielt når det gjelder gravide, mødre, nyfødte og små barn. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi med å gi mødre og fedre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene, som å vaske hendene grundig, koke vannet og tilberede frisk og næringsrik mat. Vi jobber også med å gi foreldrene ferdigheter i forhold til beskyttelse av barna sine.

Seksuell vold og overgrep

Barn i Bolivia må beskyttes mot fysisk, seksuell og psykologisk vold - særlig kjønnsbasert vold - i hjemmet, skolene og i lokalsamfunnene. En stor andel tenåringsjenter i Bolivia blir gravide, og det skjer ofte på grunn av voldtekt.

Plan International jobber derfor for å spre mer informasjon om jenters rettigheter. Seksualopplysning blant både jenter og gutter er svært viktig. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og helst vente med å få barn til de er ferdig med skole og utdanning.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Bolivia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Bolivia

51 000 mennesker har fått hygienepakker gjennom pandemien.

18 000 jenter og gutter har fått opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

8 900 ungdommer har deltatt på yrkesopplæring.

984 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Bolivia

Levealder

Forventet levealder i Bolivia, sammenlignet med Norge.

Bolivia:

71 år

Norge:

82 år
I Bolivia er forventet levealder 11 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Bolivia har en alfabetisme på 92%.

Bolivia:

92%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bolivia er 3.552 dollar.

Bolivia:

$3.552
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Bolivia:

26 av 1000

Verden:

37 av 1000