Fjell og dal i åpent landskap i Bolivia

Bolivia

Plan International har vært til stede i Bolivia siden 1969. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Bolivia – glimt fra året som har gått

Se bilde av fadderbarnet

1 150

foreldre har deltatt i prosjekter for bedre helse, ernæring og omsorg for de minste barna

SRHR_ikon

11 604

gutter og jenter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter gjennom våre ungdomsgrupper

Ikon for sanitære forhold

1 957

innbyggere har fått tilgang til rent vann, og barna er nå mindre utsatt for vannbårne sykdommer

I løpet av det siste året har vi jobbet for å fremme inkludering og likestilling i skolen, og sammen med ungdommer fra skoleparlament og elevråd jobbet for å skape bedre faglig kvalitet, tilrettelegging og positive læringsmiljø i skolen. Vi samarbeidet med foreldre og lokale myndigheter for å fremme bedre ernæring, helse og omsorg for de minste barna. Vi har også fortsatt vårt arbeid sammen med våre ungdomsgrupper, hvor man diskuterer tradisjonelle maktrelasjoner og kjønnsroller, og bygger selvtillit hos de unge deltakerne. Sammen kjemper gutter, jenter og andre for likestilling i sine lokalsamfunn. Ledere og frivillige i 246 lokalsamfunn etablerte beskyttelsesnettverk med søkelys på de minste barna og voldsfrie hjem.

Bolivia-Carla-Dani_Bolivia-432x364-2023

Ordfører for en dag

– Takket være prosjektene som Plan har her i området, fikk jeg allerede som tenåring hjelp til å styrke mine lederegenskaper. Vi flyttet hit da mamma døde, og pappa ble flyttet hit med jobben. Å være en del av Plans ungdomsnettverk hjalp meg mye med de følelsesmessige konfliktene jeg hadde, og jeg fant et trygt sted der jeg kunne uttrykke meg og si hva jeg følte. I forbindelse med Plans kampanje Girls Get Equal var jeg ordfører i kommunen for en dag. Der hadde jeg møte med kommunestyret og informerte dem om hvor viktig det er å jobbe med prosjekter som kommer barn og unge til gode. Jeg er helt sikker på at hvis ungdom blir tatt med i beslutningsprosessene i kommunene våre, kan alt endre seg til det bedre. 

Carla, 17 år

Å vokse opp i Bolivia

I løpet av det siste tiåret har Bolivia gjort fremskritt på flere områder som fattigdomsbekjempelse, grunnleggende tjenestetilbud, leseferdigheter, antall år med skolegang og kvinners deltagelse i samfunnet – og ikke minst har landets urbefolkning styrket sine rettigheter.

Mange kvinners økonomiske selvstendighet er fortsatt svært begrenset. Mangel på kunnskap om seksuell helse og rettigheter fører til mange tidlige graviditeter og mange kvinner og barn utsettes for vold i hjemmet – spesielt på landsbygda.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Bolivia
 

Tidlig læring og ernæring

I Bolivia jobber Plan tett med lokale myndigheter for å gi innbyggerne bedre helsetilbud, spesielt når det gjelder gravide, mødre, nyfødte og små barn. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi med å gi mødre og fedre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene og ernæring. Vi jobber også med foreldre og foresatte for å skape trygge hjem uten bruk av fysisk vold.

Bestemme over egen kropp

Kjønnsbasert vold er utbredt i Bolivia. Det er derfor viktig å jobbe med holdninger, kjønnsstereotypier og beskyttelse mot vold. Vi gir jenter, gutter og andre alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid ved hjelp av god kunnskap.

Unge i arbeid

Å sikre arbeid til unge er nødvendig for en bærekraftig utvikling, men mange mangler lønnet arbeid. En av fire unge står uten jobb i Bolivia. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Plan jobber derfor med yrkesrettet utdanning og opplæring for at unge kan sikre seg en egen inntekt. Økt økonomisk sikkerhet for unge kvinner er viktig i kampen for likestilling.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Bolivia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Bolivia

Bolivias sitt offisielle navn er Den flernasjonale stat Bolivia. Hovedstaden er Sucre, mens regjeringssete er i La Paz. Det bor 11,4 millioner mennesker i landet, og valutaen er boliviansk boliviano. De offisielle språkene er spansk, quechua, aymara og 34 andre urfolksspråk. Kristendommen er den vanligste religionen i Bolivia, med romersk-katolisisme som det største kirkesamfunnet.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Bolivia har 1,80 tonn CO2-utslipp per innbygger. Bolivia:
1,80 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Bolivia har 3% barneekteskap ved 15 års alder.
3 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Bolivia har 20% barneekteskap ved 18 års alder.
20 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Bolivia er på 118. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
118 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Bolivia har en alfabetisme på 94%.
94 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.