• Soloppgang over Kasungu
  Soloppgang over Kasungu. Foto: Alf Berg/Plan
 • Land så langt øyet kan se
  Land så langt øyet kan se. Foto: Alf Berg
 • Lake Malawi
  Lake Malawi. Foto: Frank Douwes
 • Gutter spiller musikk på egenproduserte musikkinstrumenter
  Spennende å spille på hjemmelagde musikkinstrumenter. Foto: Plan International
 • Tørkede tobakksblader
  Tørkede tobakksblader. Foto: Eldson Chagara/Plan
 • Gutter spiller fotball på en gressplen
  Pausefotball. Foto: Gary Walker/Plan
 • Aftenstund med levende lys
  Aftenstund med levende lys. Foto: Alf Berg
 • Zomba-platået
  Zomba-platået. Foto: David Davies
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Malawi, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Malawi bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Malawi | Dette arbeider Plan med i Malawi | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Malawi

Selv om barnearbeid er forbudt, blir mange barn holdt utenfor skolesystemet fordi de må hjelpe til med å dyrke jorda, gjøre husarbeid eller passe mindre søsken. Altfor mange barn i Malawi blir utsatt for vold og utbytting. Mange blir forsømt av foreldre som ikke er i stand til å ta vare på dem.  

Jenter er mer utsatt enn gutter. Mange blir tvunget til å gifte seg og få barn altfor tidlige, i stedet for å få muligheten til å gå på skole og få seg en utdanning. Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år. 

Alternativ tekst

Seksualundervisning

I Malawi er det praksis at jenter blir sendt på kamp for å lære om sex, og å ha det, som et ritual for overgangen fra barn til voksen. — De fortalte oss at dersom vi ikke har sex blir huden vår så tørr og stygg at ingen vil gifte seg med oss, sier Loveness (18). Takket være press fra Plans «Yes I Do Alliance», begynner budskapet og innholdet på kampen å endre seg til fordel for jentene. Og jentene blir oppfordret til å vente med sex.

Plans arbeid i Malawi

Ungdomsgrupper mot barneekteskap

Når en jente gifter seg, må hun ofte slutte på skolen, og mister dermed en mulig vei ut av fattigdom. Årsakene til barneekteskap varierer fra, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk. Ofte er barnegraviditet, som følge av barneektaskap, en større utfordring enn selve ekteskapet.

Plan International har i mange år støttet kampen mot barneekteskap i Malawi. Vi har gitt ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap. Og i 2017 kom seieren: Myndighetene i Malawi forbød barneekteskap. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Når barn får barn

Mangel på utdanning, barneekteskap, og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn, bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har for det første ikke kropper som tåler å føde barn. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner. Mange av de unge mødrene har heller ikke nok kunnskap om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulere barna i deres fysiske og mentale utvikling. 

Plan International jobber for at jenter i Malawi kjenner til sine rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Vi bidrar til at jenter og gutter får informasjon om seksuell og reproduktive helse og rettigheter, og jobber for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap. Samtidig jobber for å øke kunnskapen om ernæring, hygiene og barns utvikling.

Våre programmer i Malawi når ut til mer enn 8 millioner mennesker.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Malawi er det svært mange jente som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Malawi

55 000 elever har fått støtte til hjemmeskole under pandemien.

123 000 kvinner har fått opplæring i klimasmart jordbruk.

7 620 undommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

844 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Malawi

Levealder

Forventet levealder i Malawi, sammenlignet med Norge.

Malawi:

63 år

Norge:

82 år
I Malawi er forventet levealder 19 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Malawi har en alfabetisme på 62%.

Malawi:

62%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Malawi er 412 dollar.

Malawi:

$412
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Malawi:

42 av 1000

Verden:

37 av 1000