Malawi

Plan International har vært til stede i Malawi siden 1994 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Malawi bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Malawi


Hovedstad: Lilongwe
Befolkning: 20, 2 millioner
Offisielt språk: Engelsk
Valuta: Malawisk kwacha
Religion: Kristendom og Islam er de vanligste religionene i Malawi, men andre religioner forekommer.


Å vokse opp i Malawi

Selv om barnearbeid er forbudt, blir mange barn holdt utenfor skolesystemet fordi de må hjelpe til med å dyrke jorda, gjøre husarbeid eller passe mindre søsken. Altfor mange barn i Malawi blir utsatt for vold og utnyttelse. Mange blir forsømt av foreldre som ikke har mulighet til å ta vare på dem.  

Jenter er mer utsatt enn gutter. Mange blir tvunget til å gifte seg og få barn altfor tidlig, i stedet for å få muligheten til å gå på skole og få seg en utdanning. Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Malawi


Kampen mot barneekteskap

Plan har i mange år stått i front i kampen mot barneekteskap i Malawi. Vi har gitt ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap. Og i 2017 kom seieren: Myndighetene i Malawi forbød barneekteskap. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Når barn får barn

Mangel på utdanning, barneekteskap, og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn, bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har for det første ikke kropper som tåler å føde barn, og heller ikke tilgang til gode helsetjenester. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner. Mange av de unge mødrene har heller ikke nok kunnskap om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulere barna i deres fysiske og mentale utvikling.

Informasjon og kunnskap

Plan jobber for at jenter i Malawi kjenner til sine rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Vi bidrar til at jenter og gutter får informasjon om seksuell og reproduktive helse og rettigheter, og jobber for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap. Samtidig jobber for å øke kunnskapen om ernæring, hygiene og barns utvikling.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Malawi er det svært mange jente som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Malawi – glimt fra året som har gått

Image
5 763

personer fikk nødhjelpspakker etter oversvømmelser

Image
25 588

ungdommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
204

barn har mottatt skolestipend.

Det siste året har Plan i Malawi jobbet for å øke likestillingen i landet. Det har vi gjort ved å bevisstgjøre og engasjere foreldre og lokale ledere til å støtte utdanning for alle barn, og støtte opp om videreutdanning for jenter. Vi har også fremmet læring rundt tradisjonelle og sosiale normer som kan være hinder for likestilling, for å få til inkluderende utdanning. I tillegg har vi arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.