Fjellene i Mulanje i Malawi

Malawi

Plan International har vært til stede i Malawi siden 1994. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Malawi – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

60 936

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Ikon: Inkluderende utdanning

27 093

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

Ikon unges medvirknign og lederskap

3 286

barn og unge voksne har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Det siste året har Plan i Malawi jobbet for å øke likestilling og kvaliteten på utdanning i landet. Det har vi gjort ved å bevisstgjøre og engasjere foreldre og lokale ledere til å støtte utdanning for alle barn, og støtte opp om videreutdanning for jenter. Vi har også fremmet læring om tradisjonelle og sosiale normer som kan hindre likestilling, for å nå en mer inkluderende utdanning. I tillegg har vi arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse. Plan i Malawi har også jobbet med katastroferisikoreduksjon og tilpasning til klimaendringer.

Jente smiler mot kamera utenfor bygg i Malawi

Jenter i sjefsstolen

– Ved å delta i Girls Take Over og i mentorsamtaler har jeg fått kunnskap og ferdigheter til å påvirke beslutningstakere. Jeg ble for eksempel valgt ut av klubben min til å representere oss i bydelsrådet for å diskutere saker som påvirker rettighetene våre, og for å utforske flere muligheter for jenter til å delta i beslutningsprosesser. Gjennom slike muligheter har jeg utviklet lederegenskaper og muntlige ferdigheter, noe som har gjort meg i stand til å representere barna i det nasjonale barneparlamentet.

Marion, 17 år

Å vokse opp i Malawi

Selv om barnearbeid er forbudt, blir mange barn holdt utenfor skolesystemet fordi de må hjelpe til med å dyrke jorda, gjøre husarbeid eller passe mindre søsken. Altfor mange barn i Malawi blir utsatt for vold og utnyttelse. Mange blir forsømt av foreldre som ikke har mulighet til å ta vare på dem.  

Jenter er mer utsatt enn gutter. Mange blir tvunget til å gifte seg og få barn altfor tidlig, i stedet for å få muligheten til å gå på skole og få seg en utdanning. Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Malawi


Kampen mot barneekteskap

Plan har i mange år stått i front i kampen mot barneekteskap i Malawi. Vi har gitt ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap. Og i 2017 kom seieren: Myndighetene i Malawi forbød barneekteskap. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Når barn får barn

Mangel på utdanning, barneekteskap, og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn, bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har for det første ikke kropper som tåler å føde barn, og heller ikke tilgang til gode helsetjenester. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner. Mange av de unge mødrene har heller ikke nok kunnskap om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulere barna i deres fysiske og mentale utvikling.

Informasjon og kunnskap

Plan jobber for at jenter i Malawi kjenner til sine rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Vi bidrar til at jenter og gutter får informasjon om seksuell og reproduktive helse og rettigheter, og jobber for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap. Samtidig jobber for å øke kunnskapen om ernæring, hygiene og barns utvikling.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Malawi er det svært mange jente som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Malawi

Hovedstaden i Malawi er Lilongwe. Det bor 20,2 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er engelsk. Valutaen er malawisk kwacha. De vanligste religionene i Malawi er kristendom og islam, men andre religioner forekommer.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Malawi har 0,08 tonn CO2-utslipp per innbygger. Malawi:
0,08 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Malawi har 9% barneekteskap ved 15 års alder.
9 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Malawi har 42% barneekteskap ved 18 års alder.
42 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Malawi er på 169. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
169 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Malawi har en alfabetisme på 67%.
67 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.