Landsby med hus i Guinea Bissau

Guinea-Bissau

Plan International har vært til stede i Guinea-Bissau siden 1995 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Guinea-Bissau bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Guinea-Bissau

Hovedstad: Bissau
Befolkning: 2,1 millioner
Offisielt språk: Portugisisk
Valuta: Vestafrikansk CFA-franc
Religion: Islam er den vanligste religionen i Guinea-Bissau. Lokale religioner og kristendom forekommer også.


Å vokse opp i Guinea-Bissau

Mange barn i Guinea-Bissau rekker aldri å feire sin femte fødselsdag. Barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, grunnet feilernæring, dårlig hygiene og sykdommer som ofte kunne vært forebygget eller behandlet.

Mange jenter får barn allerede i tenårene, og jentene har ofte liten kunnskap om hvordan de skal gi barna sine en best mulig start på livet. Helsetilbudet for mødre og barn er også mangelfullt, og hyppige barnefødsler gir en økt risiko for både mor og barn. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, seksuell vold og andre grove brudd på barns rettigheter er dessverre svært vanlig. Er du jente og i tillegg født med en funksjonsnedsettelse havner du aller nederst på den sosiale rangstigen, og blir ofte utsatt for vold, fordommer og stigma.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Guinea-Bissau
 

Bedre fremtidsutsikter for barn

Plan er tilstede i sårbare lokalsamfunn i Guinea-Bissau hvor vi samarbeider tett med skoler, lokale og religiøse ledere, familier og de unge selv for å mobilisere så bredt som mulig i kampen mot skadelige skikker – som barneekteskap, kjønnslemlestelse og seksuell vold. På individnivå jobber vi spesielt for å styrke unge jenters selvtillit og fremtidsmuligheter gjennom skolegang, yrkesopplæring og jobbskaping. Vi er også opptatt av å få unge menn med på laget, som positive rollemodeller og endringsagenter i samfunnet.

Kunnskap om seksuell helse og rettigheter

I Guinea-Bissau får mange jenter barn tidlig. Ofte vet jentene lite om risikoen ved å bli gravid altfor ung, faren ved for hyppige barnefødsler og kjønnssykdommer. Skikkelig seksualundervisning og kunnskap om rettigheter er avgjørende for at barn og unge skal kunne ta gode og informerte valg om egen seksualitet og kropp. Derfor arbeider Plan med å påvirke utdanningsmyndighetene i Guinea-Bissau til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene. Vi driver også informasjonsarbeid om helse, i samarbeid med lokale organisasjoner og helsearbeidere, med mål om å øke bevisstheten om seksuelle og reproduktive rettigheter.

Barn og unge som endringsagenter

Plan er svært opptatt av at de unge selv skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i. Derfor gir vi barn og unge i sårbare lokalsamfunn støtte helt fra starten av, først for å bedre helsetilbud, hygiene og ernæring for småbarn, deretter førskoleopplæring, tilgang til grunnskoleutdanning og etter hvert jobbskaping. Vi støtter barne- og ungdomsorganisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få styrke til å påvirke myndighetene og politikken de fører til å ha økt fokus på likestilling og jenters rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Guinea-Bissau er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Guinea-Bissau – glimt fra året som har gått

Image
2 400

gravide kvinner og småbarnsmødre har fått opplæring i god helse og omsorg.

Image
1 060

mødre og fedre har fått opplæring om barns beskyttelse og likestilling.

Image
12 444

barn fikk utdelt hygienepakker for beskyttelse mot covid-19.

Det siste året har Plan International i Guinea-Bissau jobbet for å styrke jenter og unge kvinners kunnskap om egne rettigheter, slik at de skal kunne ta aktive og informative valg om eget liv og egen kropp. Det har vi blant annet gjort ved å utdanne jenter og unge kvinner innen skadelige praksiser, og seksuell og reproduktiv helse. I tillegg har vi arbeidet med tidligere fadderbarn for å styrke deres selvtillit og selvstendighet, og for å spre informasjon om barns rettigheter. Vi har også jobbet med lokale ledere for å fremme kunnskap om beskyttelse, overgrep, likestilling og klimaendringer.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.