Landsby med hus i Guinea Bissau

Guinea-Bissau

Plan International har vært til stede i Guinea-Bissau siden 1995. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Guinea-Bissau – glimt fra året som har gått

12 681

barn og unge har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

1 247

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

735

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Det siste året har Plan International i Guinea-Bissau jobbet for å styrke jenter og unge kvinners kunnskap om egne rettigheter, slik at de skal kunne ta aktive og informative valg om eget liv og egen kropp. Det har vi blant annet gjort ved å utdanne jenter og unge kvinner innen skadelige praksiser, og seksuell og reproduktiv helse. I tillegg har vi arbeidet med tidligere fadderbarn for å styrke deres selvtillit og selvstendighet, og for å spre informasjon om barns rettigheter. Vi har også jobbet med lokale ledere for å fremme kunnskap om beskyttelse, overgrep, likestilling og tilpasning til klimaendringer.

Jente smiler mot kamera på landsbygden i Guinea Bissau

Barns deltakelse gir økt beskyttelsen av barn

– Favorittprosjektet mitt hos Plan er det som fokuserer på barns deltakelse i beslutningsprosesser, og som har som mål å gi barn kunnskap om rettighetene deres og beskytte dem. Gjennom prosjektet kan vi se betydelige endringer i lokalsamfunnene, og man har begynt å ta hensyn til og respektere beskyttelsen av barn og sørge for at de kan uttrykke seg fritt.

Mariama, 15 år

Å vokse opp i Guinea-Bissau

Mange barn i Guinea-Bissau rekker aldri å feire sin femte fødselsdag. Barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, grunnet feilernæring, dårlig hygiene og sykdommer som ofte kunne vært forebygget eller behandlet.

Mange jenter får barn allerede i tenårene, og jentene har ofte liten kunnskap om hvordan de skal gi barna sine en best mulig start på livet. Helsetilbudet for mødre og barn er også mangelfullt, og hyppige barnefødsler gir en økt risiko for både mor og barn. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, seksuell vold og andre grove brudd på barns rettigheter er dessverre svært vanlig. Er du jente og i tillegg født med en funksjonsnedsettelse havner du aller nederst på den sosiale rangstigen, og blir ofte utsatt for vold, fordommer og stigma.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Guinea-Bissau
 

Bedre fremtidsutsikter for barn

Plan er tilstede i sårbare lokalsamfunn i Guinea-Bissau hvor vi samarbeider tett med skoler, lokale og religiøse ledere, familier og de unge selv for å mobilisere så bredt som mulig i kampen mot skadelige skikker – som barneekteskap, kjønnslemlestelse og seksuell vold. På individnivå jobber vi spesielt for å styrke unge jenters selvtillit og fremtidsmuligheter gjennom skolegang, yrkesopplæring og jobbskaping. Vi er også opptatt av å få unge menn med på laget, som positive rollemodeller og endringsagenter i samfunnet.

Kunnskap om seksuell helse og rettigheter

I Guinea-Bissau får mange jenter barn tidlig. Ofte vet jentene lite om risikoen ved å bli gravid altfor ung, faren ved for hyppige barnefødsler og kjønnssykdommer. Skikkelig seksualundervisning og kunnskap om rettigheter er avgjørende for at barn og unge skal kunne ta gode og informerte valg om egen seksualitet og kropp. Derfor arbeider Plan med å påvirke utdanningsmyndighetene i Guinea-Bissau til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene. Vi driver også informasjonsarbeid om helse, i samarbeid med lokale organisasjoner og helsearbeidere, med mål om å øke bevisstheten om seksuelle og reproduktive rettigheter.

Barn og unge som endringsagenter

Plan er svært opptatt av at de unge selv skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i. Derfor gir vi barn og unge i sårbare lokalsamfunn støtte helt fra starten av, først for å bedre helsetilbud, hygiene og ernæring for småbarn, deretter førskoleopplæring, tilgang til grunnskoleutdanning og etter hvert jobbskaping. Vi støtter barne- og ungdomsorganisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få styrke til å påvirke myndighetene og politikken de fører til å ha økt fokus på likestilling og jenters rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Guinea-Bissau er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Guinea-Bissau

Hovedstaden i Guinea-Bissau er Bissau. Det bor 2,1 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er portugisisk. Valutaen er vestafrikansk CFA-franc, og den vanligste religionen er islam

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Guinea-Bissau har 0,17 tonn CO2-utslipp per innbygger. Guinea-Bissau:
0,17 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Guinea-Bissau har 6% barneekteskap ved 15 års alder.
6 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Guinea-Bissau har 24% barneekteskap ved 18 års alder.
24 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Guinea-Bissau er på 177. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
177 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Guinea-Bissau har en alfabetisme på 53%.
53 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.