• Utvinning av palmeolje
  Utvinning av palmeolje. Foto: Roland Geisheimer
 • En gruppe mennesker henter vann fra vannpumpe
  Gøy å hente vann fra vannpumpe. Foto: Nick Loomis/Plan
 • Bading ved båten
  Bading ved båten. Foto: Gabor Basch
 • Samling rundt bålet
  Samling rundt bålet. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Mor pusser tennene på sitt barn
  Viktig å pusse tennene riktig. Foto: Tcherno Aliu Candé/Plan
 • Høy øseføring under kveldsmaten
  Høy øseføring under kveldsmaten. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Gull og grønne palmer
  Gull og grønne palmer. Foto: Ólafur Páll Geirsson
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Guinea-Bissau, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Guinea-Bissau bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Guinea-Bissau | Dette arbeider Plan med i Guinea-Bissau | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Guinea-Bissau

Mange barn i Guinea-Bissau rekker aldri å feire sin femte fødselsdag. Barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, grunnet feil ernæring, dårlig hygiene og sykdommer som lett kunne vært forebygget eller behandlet. 

Mange jenter får barn allerede i tennårene. Jentene har ofte liten utdanning og kunnskap om hvordan de skal gi barna sine en best mulig start på livet. Helsetilbudet for mødre og barn er også mangelfullt. I tillegg gir hyppige barnefødsler en økt risiko for både mor og barn.

Gamle skadelige tradisjoner og sosiale normer sørger fortsatt for en systematisk diskriminering av jenter og kvinner. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, seksuell vold og andre grove brudd på barns rettigheter er dessverre svært vanlig. Er du jente og i tillegg født med en funksjonsnedsettelse havner du aller nederst på den sosiale rangstigen, og blir ofte utsatt for vold, fordommer og stigma. Det hender også fremdeles at barn med funksjonsnedsettelser blir utsatt for rituelle drap, basert på tradisjonell overtro.

Alternativ tekst

Spare- og lånegruppe

Da Sonna (31) giftet seg, flyttet hun til en liten landsby på bygda. Hun bestemte seg deretter for å starte sin egen bedrift med hjelp av Plans spare- og lånegruppe. Sammen med 41 andre i landsbyen, sparer hun rundt 500CFA (ca. 75 cents) i uken. For Sonna betyr dette økonomisk selvstendighet. – Jeg trenger ikke spørre mannen min om penger, sier Sonna.

Dette arbeider Plan med i Guinea-Bissau

Bedre fremtidsutsikter for barn

I Guinea-Bissau er barneekteskap, kjønnslemlestelse og seksuell vold vanlig. Jentene er ofte undertrykt, og grunnet ingen eller avbrudt skolegang er det vanskelig for jentene å stå på egne ben og bli økonomisk selvstendige. 

Plan International er tilstede i sårbare lokalsamfunn der vi samarbeider tett med skoler, lokale- og religiøse ledere, familier og de unge selv for å mobilisere så bredt som mulig i kampen mot skadelige skikker. På individnivå jobber vi spesielt for å styrke unge jenters selvtillit og fremtidsmuligheter gjennom skolegang, yrkesopplæring og jobbskaping. Vi er også opptatt av å få unge menn med på laget, som positive rollemodeller og endringsagenter i samfunnet. 

Kunnskap om seksuell helse og rettigheter

I Guinea-Bissau får mange jenter barn tidlig. De fleste av jentene vet lite om risikoen ved å bli gravid altfor ung, faren ved for hyppige barnefødsler og kjønnssykdommer. Skikkelig seksualundervisning og kunnskap om rettigheter er avgjørende for at barn og unge skal kunne ta gode informerte valg om egen seksuell atferd. 

Plan International arbeider med å påvirke utdanningsmyndighetene i Guinea-Bissau til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene. Vi driver også informasjonsarbeid om helse, i samarbeid med lokale organisasjoner og helsearbeidere. Målet er å øke bevisstheten om seksuelle og reproduktive rettigheter – at unge jenter og gutter vet at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid; at de har rett til å sette egne grenser når det gjelder sex; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge når de vil gifte seg og få barn.

De unge som endringsagenter

Plan International er svært opptatt av at de unge selv skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i. Derfor gir vi barn og unge i sårbare lokalsamfunn støtte helt fra starten av, først for å bedre helsetilbud, hygiene og ernæring for småbarn, deretter førskoleopplæring, tilgang til grunnskoleutdanning og etter hvert jobbskaping.

Vi støtter barne- og ungdomsorganisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få muskler til å påvirke myndighetene og politikken de fører for å sikre likestilling og jenters rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Guinea-Bissau er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Guinea-Bissau

76 200 elever har fått en bedre skolehverdag med skolemat og barnevennlig miljø.

12 000 barn har blitt fødselsregistrert og fått identitetspapirer.

13 200 fadderfamilier har fått mat- og hygienepakker.

942 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Guinea-Bissau

Levealder

Forventet levealder i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge.

Guinea-Bissau:

58 år

Norge:

82 år
I Guinea-Bissau er forventet levealder 24 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Guinea-Bissau har en alfabetisme på 46%.

Guinea-Bissau:

46%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea-Bissau er 697 dollar.

Guinea-Bissau:

$697
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Guinea-Bissau:

79 av 1000

Verden:

37 av 1000