Gi en donasjon

Vi jobber for å fremme barns rettigheter, med særlig fokus på jenter. Ved å støtte arbeidet vårt bidrar du til å forbedre livene til de som trenger det mest.

Gi nå

Vipps til: 10165
Kontonummer: 7874.06.20877

Doner til jenters rettigheter 

Bidra til en mer likestilt verden ved å styrke, beskytte og utdanne jenter.

Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Doner til vårt nødhjelpsarbeid

Bidra til å gi livreddende nødhjelp. Støtt der behovet er størst og mest akutt.

Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Image

Hva går støtten til?

Ved å donere til Plan, bidrar du til konkrete tiltak som forbedrer livene til barn og unge over hele verden:

  • Utdanning: Bygge og vedlikeholde trygge skoler, sikre gratis skolegang av god kvalitet, og bekjempe fattigdom gjennom utdanning.
  • Beskyttelse mot vold: Sikre at barn, spesielt jenter, er beskyttet mot vold og overgrep.
  • Økonomisk selvstendighet: Tilby yrkesopplæring og entreprenørskapskurs som gir unge kvinner muligheten til å forsørge seg selv.
  • Kunnskap om rettigheter: Gi opplæring til barn, familier og lokalsamfunn om barns rettigheter og likestilling.
  • Nødhjelp: Sørge for livsnødvendig hjelp som mat, vann og medisiner til barn og familier i krisesituasjoner.

Les mer om hvordan vi fordeler inntektene.

Barn får gå på skole i flyktningleir i Tsjad.

Image
Ikon: Pil.
Andre måter å gi på

  • Bli fadder: Støtt fadderbarnets lokalsamfunn og barns rettigheter.
  • Bli fastgiver: Bidra månedlig til nødhjelp eller jenters rettigheter.
  • Gi nødhjelp: Hjelp barn som er rammet av krig og katastrofer.