Støtt kampen for jenters rettigheter!

Millioner av jenter verden over blir utsatt for undertrykkelse og misbruk hver eneste dag. Gang på gang ser vi at det er jentene som er mest utsatt, og der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst!

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Støtt JENTERS RETTIGHETER

Ved å støtte vårt arbeid bidrar du til at alle barn skal ha like muligheter. Vi jobber for å styrke jenters rettigheter, både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Hva går pengene til?

Støtten går til bestemte formål: til å styrke, beskytte og utdanne. For eksempel bidrar du til at jenter får skolegang, beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap, kunnskap om rettighetene sine og mulighet til å bli økonomisk selvstendige. 

Som fastgiver blir du trukket et valgt beløp én gang i måneden. Beløpet kan du velge selv! Det er også mulig å justere beløpet eller pause bidraget hvis du har behov for det ♥ 

Les mer om hvordan Plan fordeler inntektene.

Image
100 kroner

For 100 kroner kan én jente få bind og hygieneartikler for to måneder og slippe fravær fra skolen. Flere steder er det slik at mensen setter en stopper for jenters deltakelse.

Image
200 kroner

For 200 kroner kan tre jenter få skolemat i én hel måned. Jentene står ofte bakerst i køen, og skolematen er kanskje det eneste måltidet de får i løpet av et døgn. 

Image
300 kroner

For 300 kroner i måneden kan én familie få nødvendig økonomisk støtte, slik at de ikke trenger å gifte bort datteren sin.  

Hvordan jobber vi egentlig for likestilling?

Vi jobber for at jenter skal få bestemme over egen kropp, å beskytte barn mot vold, sørge for at alle barn får en trygg og god utdanning og bidra til at unge kvinner kan bli økonomisk selvstendige. Det gjør vi blant annet gjennom opplysningsarbeid, holdningsendringer og påvirkningsarbeid. Det vil si at vi gir kunnskap til jenter, familier og myndigheter om barns rettigheter og likestilling. Vi jobber også for å sikre lover som beskytter barn og motvirker diskriminering.

En annen naturlig del i kampen for likestilling er utdanning og inntekstgivende arbeid. Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. Vi bygger blant annet trygge skoler, tilbyr karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entrepenørskap. I tillegg organiserer vi spare- og lånegrupper slik at de kan investere i egen bedrift.

Lær mer om hvordan vi jobber for likestilling ♥ 

Lær mer om barneekteskap

Lær mer om omskjæring

Lær mer om vold og overgrep

Image

Vi er tilstede i over 80 land og har prosjekter i 67 300 lokalsamfunn.

Verdenskart som viser hvor Plan jobber

Hva med gutta?

Fokus på jenter betyr ikke at guttene blir glemt - tvert imot. Gutter er en selvsagt del av prosjektene våre, og vi er avhengig av å ha dem med på laget. Men dessverre er det slik at jenter ofte blir nedprioritert og glemt over hele verden.

33.000 jenter giftes bort hver dag. Når familien trenger inntekt er det jenta som blir giftet bort. For når familien gifter bort datteren sin, har de én munn mindre å mette. I kriser spiser jenter minst og til sist. På flukt er jenter og kvinner spesielt utsatt for overgrep og menneskehandel. Voldtekt blir brukt som våpen i krig og 150 millioner jenter blir utsatt for seksuell vold hvert år. Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. 200 millioner jenter og kvinner har blitt omskåret og 753 millioner kvinner lever i land med restriktiv abortpolitikk.

Skal vi få reell likestilling må vi faktisk tørre å sette jentene først!

Esther (12) vil alt annet enn å bli tenåringsmamma. Hun drømmer om å bli lærer, at hun en dag kan tjene nok penger til å kjøpe pene klær og nok mat. Og så vil hun være med på å gjøre samfunnet hun bor i tryggere. 

Les historien til Esther. 

Image

Når du støtter oss blir du en del av et globalt fellesskap som jobber for likestilling og jenters rettigheter. Vi jobber langsiktig for å skape varig endring og er raskt tilstede med livreddende hjelp når en krise inntreffer ♥ 

Kari Helene Partapuoli, Generalsekretær i Plan International Norge

Image

Som TAKK til alle som ønsker å støtte kampen for jenters rettigheter, sender vi et handlenett i velkomstgave til alle nye fastgivere. 

Image

Illustrasjonen "Kvinns" symboliserer felleskap for jentekamp!

Les mer hvordan vi jobber for og med likestilling:

Jenter først – hva betyr det? 
Der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først. Hva legger vi i det, og hvorfor er det så viktig å ha et kjønnsperspektiv i krig og konflikt?   

Les mer om hvorfor vi setter jenter først

F*ordet
Podcasten tar for seg moderne likestilling. Vi ønsker å gi deg inspirasjon, forståelse og tryggheten til å ta diskusjonene neste gang du hører noen si: «Hva er det egentlig å mase med? Vi er jo helt likestilte i dag!» For det er vi ikke!

Hør i podcast-appen
Hør på Spotify

Det er kort vei til færre rettigheter
Jenter verden over blir fortsatt utsatt for diskriminering, vold og overgrep. De fleste tenker at verden går i riktig retning, men mange steder går utviklingen feil vei – spesielt for jenter. 

Les mer om vårt arbeid for jenters rettigheter