• Litt skummelt, mest gøy! Foto: Plan
  Foto: Plan
 • Fire menn planter ris i en stor risåker
  Planting av ris Foto: Benno Neelman
 • To fiskere bærer en stor djevelrokke mellom seg på en stokk
  To fiskere har fanget en djelvelrokke Foto: Plan
 • Vulkanutbrudd i Mount Merapi
  Vilkanutbrudd i Mount Merapi Foto: Purwanta
 • En Planansatt leker med barnet sitt på stranden
  En Planansatt leker med barnet sitt på stranden Foto: Plan
 • Skolebarn sitter i et klasserom
  Skolebarn Foto: Benno Neelman
 • En mann står utenfor huset sitt
  En mann står utenfor huset sitt Foto: Benno Neelman
 • Fire gutter leker på stranden
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Indonesia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Indonesia bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Indonesia | Dette arbeider Plan med i Indonesia | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Indonesia 

Hele fire av ti småbarn i Indonesia er feilernærte og rammet av såkalt stunting. Det vil si at den fysiske og kognitive utviklingen til barnet er hemmet. Dette skyldes dels at foreldrene ikke har nok kunnskap om ernæring og hygiene, og dels mangel på tilgang til rent drikkevann og sanitæranlegg. Helsetilbudet i lokalsamfunnene er også altfor dårlig mange steder.

Det er barna som rammes hardest av konflikt og naturkatastrofer. I tillegg opplever mange barn vold og fysisk straff i skolen og hjemmet. Jenter blir diskriminert allerede fra fødselen av, og de er ekstra utsatt for seksuell vold og trakassering. Selv i klasserommet er de ikke trygge. Barneekteskap, polygami og tenåringsgraviditet er vanlig. Og det utføres mange utrygge aborter, fordi det er tabubelagt å få barn utenfor ekteskap.

Innføringen av Sharia-lover i provinsen Aceh har ført til at jenters rettigheter er blitt ytterligere undertrykket, og unge jenter får liten eller ingen informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Alternativ tekst

Hjelp i kriser

Det kraftige jordskjelvet og tsunamien som traff øya Sulawesi høsten 2018 tok 2 000 menneskeliv, og mange hus og skoler ble ødelagt. Plan har hjulpet mer enn 6 000 familier som ble rammet av katastrofen med midlertidig ly, hygienepakker og vannfilter. Selsi (10) er glad for den trygge sonen for barn som Plan har satt opp i landsbyen hennes.

Dette arbeider Plan med i Indonesia

Kontroll over egen kropp

Plan International jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å gi unge jenter mer kunnskap om seksualitet og deres rettigheter som jenter. Målet er at de selv skal kunne ta selvstendige og informerte valg om egen kropp og egen fremtid, som for eksempel når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med.

Vi bidrar også til å bygge opp systemer og mekanismer i samfunnet for å beskytte barn mot overgrep. Plan International støtter en rekke prosjekter og tiltak som involverer jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter.

Utdanning og jobb for unge kvinner

Plan International støtter og motiverer ungdom til å fullføre skolegangen sin. Vi bidrar med yrkesrettede kurs, skolering og kontakt med mulige arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Vi støtter spesielt unge kvinner fra fattige lokalsamfunn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er at de unge skal kunne jobbe seg ut av fattigdommen, og at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet.

Bedre forberedt på livets utfordringer

Det er mange årsaker til at mange unge i Indonesia fortsatt lever under uverdige forhold. Det kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse årsaker, eller det kan være relatert til konflikt, klimaendringer og naturkatastrofer. Med et særlig fokus på jentene, arbeider Plan International for å bryte barrierer og styrke kapasiteten til unge mennesker, slik de skal være i stand til å ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv og få muligheten til å jobbe seg ut av fattigdomsspiralen. Vi jobber også for at de unge i utsatte lokalsamfunn skal være bedre i stand til å håndtere og forebygge de problemene klimaendringer og naturkatastrofer byr på.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Indonesia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Indonesia

149 trygge klasserom har blitt gjenoppbygd etter naturkatastrofer.

50 000 ungdommer har fått arbeidstrening og yrkesopplæring.

33 000 barn og unge har deltatt på opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

782 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Indonesia

Levealder

Forventet levealder i Indonesia, sammenlignet med Norge.

Indonesia:

71 år

Norge:

82 år
I Indonesia er forventet levealder 11 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Indonesia har en alfabetisme på 95%.

Indonesia:

95%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Indonesia er 4.136 dollar.

Indonesia:

$4.136
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Indonesia:

24 av 1000

Verden:

37 av 1000