Hus ved strandkanten i Lembata, Indonesia

Indonesia

Plan har vært til stede i Indonesia siden 1969. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Indonesia – glimt fra året som har gått

3 500

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

25 800

barn under fem år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

20 800

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Plan i Indonesia fortsetter arbeidet for å fremme likestilling og bekjempe barneekteskap og tenåringsgraviditeter. Vi jobber tett med ungdomsgrupper og deres nærmiljø for å øke kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, men også med lokale myndigheter for å bedre det offentlige helsetilbudet. Arbeidsledigheten blant unge er høy i Indonesia, og det er ofte dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og kompetansen som ungdommer får gjennom utdanningen sin.

I året som gikk deltok nesten 18 000 ungdommer og unge voksne på opplæring i yrkesfag og entreprenørskap for å hjelpe dem inn i arbeidslivet. Klimaendringene har ført til kortere og mer uforutsigbar regntid, og mange steder på landsbygda mangler folk tilgang til rent vann. Derfor bistår Plan med vannstasjoner og gir opplæring i jordbruksmetoder som er tilpasset klimaet. 

Jente fra Indonesia

Bedre muligheter for jenter og unge kvinner

– Det Plan-prosjektet jeg liker best, er "Better Life Option and Opportunities". Det lærer oss unge jenter om livsmestring og seksuell reproduktiv helse og rettigheter, slik at vi kan leve sunne og produktive liv. Vi har lært at mensen er en normal del av livet og ikke noe skittent eller ekkelt. Vi lærer også å finne måter å håndtere mobbing på, og vi kan dele våre personlige historier og delta i diskusjoner.

Ningsi, 13 år

Å vokse opp i Indonesia

Mange jenter og gutter og andre i Indonesias fattige områder får en vanskelig start på livet. På grunn av for lite eller næringsfattig mat de første leveårene, lider mange barn av under- eller feilernæring. Det vil si at både den fysiske og kognitive utviklingen blir hemmet.

Selv om likestillingen i landet har gått i riktig retning på noen områder, er diskriminering fortsatt et stort problem. Jenter og unge kvinner er overrepresentert når det kommer til arbeidsledighet. Mange har også liten mulighet til å delta i beslutninger som angår deres liv, og de får liten eller ingen informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Indonesia


Bestemme over egen kropp

Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å gi unge jenter mer kunnskap om seksualitet og deres rettigheter som jenter. Jenter skal selv kunne ta selvstendige og informerte valg om egen kropp og egen fremtid, som for eksempel når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med. Derfor involverer vi jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter.

Utdanning og arbeid for unge

Plan støtter og motiverer ungdom til å fullføre skolegangen sin. Vi bidrar med yrkesrettede kurs, skolering og kontakt med mulige arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Vi støtter spesielt unge kvinner fra fattige lokalsamfunn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er at de unge skal kunne jobbe seg ut av fattigdommen, og at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet.

Beskyttelse av barn

Vi er hele tiden opptatt av at barn skal være trygge både under naturkatastrofer, konflikter og i hverdagen generelt. Lokalt jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utnytting. Småbarnsforeldre får informasjon om god helse og omsorg for de minste barna. På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Indonesia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Indonesia

Hovedstaden i Indonesia er Jakarta. Det bor 280 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er bahasa Indonesia. Valutaen er indonesisk ruphia. Den største religionen er islam, med kristne minoriteter.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Indonesia har 2,30 tonn CO2-utslipp per innbygger. Indonesia:
2,30 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Indonesia har 2% barneekteskap ved 15 års alder.
2 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Indonesia har 16% barneekteskap ved 18 års alder.
16 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Indonesia er på 114. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
114 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Indonesia har en alfabetisme på 96%.
96 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.