En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at det finnes jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. 73 millioner unge i verden er i dag uten jobb, i følge FN. Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom. 

I dag har vi den største ungdomsgenerasjonen noensinne. Én av fire har ikke jobber der de tjener mer enn 1,25 dollar per dag, som er fattigdomsgrensen. Ifølge Verdensbanken vil det være behov for 600 millioner nye arbeidsplasser for unge de neste ti årene.

Når unge står uten jobb, kan de ikke forsørge seg selv, og mange kan miste troen på seg selv. Jo lenger de går arbeidsledige, jo vanskeligere blir det å komme i jobb. Dette har også negative ringvirkninger for familiene deres og samfunnet rundt dem.

Dette gjør Plan

Plan International hjelper unge ut i jobb, ved at de får tilgang til blant annet karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. 

Vi bidrar også til at de får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift. Tilgang til å låne penger er viktig, derfor jobber vi også med mikrofinans og spare- og lånegrupper. 

For å lykkes med dette, er det helt avgjørende å inngå samarbeid med det lokale næringslivet – fordi de fleste arbeidsplassene i utviklingsland skapes i privat sektor. Plan jobber med å bygge strategiske samarbeid mellom myndigheter, lokalt næringsliv og sivilsamfunnet. 

Plan International Norge har bekjempelse av ungdomsledighet som et strategisk satsingsområde. Vi vet at hvis vi kan hjelpe ungdommene ut av ledighet og inn i lønnet arbeid, vil det ha en langt større effekt på å redusere fattigdom enn mange andre type programmer for å redusere fattigdom. 

Styrker kvinners økonomiske rettigheter

Unge kvinner har oftere færre økonomiske muligheter enn menn, blant annet på grunn av diskriminerende lover, sosiale institusjoner og sosiale og kulturelle normer. Kvinner tjener mindre enn menn, og de er overrepresentert blant de som har de mest usikre jobbene. Kvinner bruker også langt mer tid på ulønnet arbeid enn menn. Et viktig mål i Plans arbeid med ungdomsledighet er derfor å styrke kvinners og jenters mulighet for lønnet arbeid. 

Utradisjonelle samarbeid

I de aller fleste fattige land er det viktigere med private investeringer enn andre former for bistand. Derfor utforsker vi nye samarbeidsformer sammen med nye strategiske partnere. For eksempel inviterer vi privat næringsliv i Norge med oss i arbeidet, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene.

Et konkret eksempel på dette, er pilotprogrammet A Working Future i Uganda. Målet var å gjøre 12.000 unge i stand til å arbeide seg ut av fattigdom. Dette har vært svært vellykket - 99 % av de som var med i programmet fikk seg jobb:

Prosjektet var et samarbeid mellom Accenture, SIDA og det lokale næringslivet. Nå utvider vi arbeidet til nye områder i Uganda, samt Tanzania, Zambia og Egypt. Vi har som mål å skape over 100.000 nye arbeidsplasser sammen med lokale aktører innen 2030. 

Ung kvinne strekker fram hånden mot griser i innhegning

Var barnebrud, ble forretningskvinne

Resty ble tvunget til å gifte seg, og måtte slutte på skolen. Hun fikk tre barn, og var helt avhengig av mannen sin. Men så ble hun med i et Plan-prosjekt, og viste seg som en dyktig forretningskvinne. I dag driver 23-åringen egen grisefarm.  
 

Slik gikk det med Resty

Et annet eksempel er Solutions for Youth Employment (S4YE) der målsettingen er å utvikle og fremme innovative løsninger som favner bredt. Dette gjøres gjennom praktisk forskning og påvirkning av myndigheter, næringslivet og sivilt samfunn. S4YE er utviklet gjennom et samarbeid mellom Plan, Verdensbanken, ILO, Accenture, International Youth Foundation, RAND Corporation og Youth Business International. 


Innen alle våre seks hovedområder har vi et spesielt fokus på jenters rettigheter.