Jenter fra Vietnam. Vi jobber med å beskytte barn mot vold og overgrep

Beskytte barn mot vold

Jenter og andre unge utsettes daglig for vold, overgrep, barneekteskap,
kjønnslemlestelse og menneskehandel.

  Vold rammer jenter og gutter ulikt, og jenter er særlig utsatt for seksuell vold, men også digital vold, som netthets og diskriminering. Årsaker er blant annet fattigdom, tradisjoner og holdninger, mangel på kunnskap og svakt lovverk.

  Bhumika
  Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

  Vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettighetene, men ifølge Verdens helseorganisasjon ble opptil én milliard barn utsatt for vold i 2023.

  Visste du at...

  • 33.000 jenter under 18 år blir giftet bort hver eneste dag?
    
  • 1,8 millioner barn er involvert i prostitusjon og overgrep?
    
  • 150 millioner jenter og 73 millioner gutter rammes av seksuell vold hvert år?
    
  • 1,2 millioner barn er ofre for menneskehandel?

  Årsaker til vold

  Unge rammes av vold i hjemmet, på vei til, fra og på skolen, på offentlige steder som utesteder, i uopplyste gater og på nett. Det er mange årsaker til at dette skjer, blant annet fattigdom, skadelige tradisjoner og nedsettende holdninger, mangel på kunnskap, fravær av vernetjenester for barn og svakt lovverk.

  – Jeg vil ikke gå ut alene på kvelden. Jeg er redd noen vil ta meg, sier Priya (8) fra Dehli i India.

  Konsekvenser av voldtekt

  Seksuell vold kan føre til både fysiske og psykiske skader. For jenter kan det også føre til at de blir gravide i altfor tidlig alder. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det minst 700.000 jenter i verden under 15 år som får barn hvert år.

  Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter er komplikasjoner ved graviditet og fødsel. Se video om dette temaet her (videoen viser sterke bilder, som kan vekke vonde følelser).
   

  Grace er bare 15 år, men allerede mamma til en liten gutt. Hun ble voldtatt i en flyktningleir i Uganda. Nå gjør hun alt hun kan for å gi sønnen en lys fremtid.

  Digital vold

  Netthets, diskriminering og seksuell trakassering, forfølgelse og deling av private bilder uten samtykke er et økende problem.

  Jenter som uttrykker seg politisk, har funksjonsnedsettelser, har en annen hudfarge enn hvit og/eller er skeive, er spesielt utsatte for digital vold.

  Slik jobber vi

  Vårt mål er å sikre at det finnes god nok kunnskap og gode systemer lokalt og nasjonalt, som beskytter alle barn mot alle former for vold. Derfor driver vi blant annet opplysningsarbeid om jenters og barns rett til beskyttelse og konsekvensene av vold og overgrep.

  Vi jobber også for bedre lovverk for barns beskyttelse, at det skal bli lettere å melde ifra og at politiet og rettsvesenet skal ta saker om vold mot barn på alvor.

  I tillegg jobber vi med å etablere trygge områder for barn og unge i krise- og konfliktrammede områder, hvor barna får gå på skole og får psykososial støtte og oppfølging.

  Har du blitt utsatt for vold/overgrep, eller er redd for at det skal skje?

  Her kan du få hjelp:

  Vi jobber også med:

  Jenters rett til å bestemme over egen kropp

  En trygg og god utdanning

  Økonomisk selvstendighet for unge kvinner