vold og overgrep

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, likevel blir milliarder av barn utsatt for dette hvert eneste år.

  Vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettighetene. Ifølge Verdens helseorganisasjon ble opptil én milliard barn utsatt for vold i 2022. Volden inkluderer både fysisk, psykisk, seksuell vold, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse og barneekteskap.

  Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

  Barn av alle kjønn rammes av vold, men volden er ofte ulik. For eksempel finnes det 300.000 barnesoldater i verden, og de fleste av dem er gutter. Kjønnsbasert vold er vold som utføres på bakgrunn av hvilket kjønn en person har, og rammer flest kvinner og jenter. Ett eksempel på kjønnbasert vold er når jenter blir omskjært.

  Visste du at...

  • 33.000 jenter under 18 år blir giftet bort hver eneste dag? 

  • 1.8 millioner barn er involvert i prostitusjon og overgrep?

  • 150 millioner jenter og 73 millioner gutter rammes av seksuell vold hvert år?

  • 1.2 millioner barn er ofre for menneskehandel?

  Kilde: Plan International

  Årsaker til vold

  Unge rammes av vold i hjemmet, på vei til, fra og på skolen, på offentlige steder som utesteder, i uopplyste gater og på nett. Det er mange årsaker til at dette skjer, blant annet fattigdom, skadelige tradisjoner og nedsettende holdninger, mangel på kunnskap, fravær av vernetjenester for barn og svakt lovverk.

  – Jeg vil ikke gå ut alene på kvelden. Jeg er redd noen vil ta meg, sier Priya (8) fra Dehli i India.

  Konsekvenser av voldtekt

  Seksuell vold kan føre til både fysiske og psykiske skader. For jenter kan det også føre til at de blir gravide i alt for tidlig alder. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det minst 700.000 jenter i verden under 15 år som får barn hvert år.

  Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter er komplikasjoner ved graviditet og fødsel. Se video om dette temaet her (videoen viser sterke bilder, som kan vekke vonde følelser). 

  Grace er bare 15 år, men allerede mamma til en liten gutt. Hun ble voldtatt i en flyktningleir i Uganda. Nå gjør hun alt hun kan for å gi sønnen en lys fremtid.

  Digital vold

  Netthets, diskriminering og seksuell trakassering, forfølgelse og deling av private bilder uten samtykke er et økende problem.

  I en omfattende undersøkelse fra 2020 opplyste 58 prosent av jentene, som deltok i studien at de har opplevd digital diskriminering i sosiale medier. Les rapporten "Free to be online" her (pdf på engelsk).

  Jenter som er uttrykker seg politisk, har funksjonsnedsettelser, har en annen hudfarge enn hvit og/eller er skeive, er spesielt utsatte for digital vold.

  Slik arbeider Plan

  Plans mål er å sikre at det finnes god nok kunnskap og gode systemer lokalt og nasjonalt, som beskytter alle barn mot alle former for vold. Dette gjør vi i samarbeid med landets myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner. Blant annet driver vi med opplysningsarbeid og utfører tiltak for å hindre barneekteskap, trafficking og kjønnslemlestelse.

  Har du blitt utsatt for vold/overgrep, eller er redd for at det skal skje?

  Her kan du få hjelp: