Beskyttelse mot vold og overgrep

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, likevel blir milliarder av barn utsatt for vold hvert eneste år. Derfor er beskyttelse av barn grunnleggende i alt arbeidet vi gjør.

Globalt ble 1.7 milliarder barn utsatt for vold i 2020. Dette inkluderer fysisk, psykisk og seksuell vold, og skadelige praksiser som barneekteskap og kjønnslemlestelse.

  • 33.000 jenter under 18 år blir giftet bort hver eneste dag.
  • 1.8 millioner barn er involvert i prostitusjon og overgrep.
  • 1.2 millioner barn er ofre for menneskehandel.

Unge rammes av vold i humanitære kriser, i hjemmet, på vei til, fra og på skolen, på offentlige steder som barer, utesteder, i uopplyste gater og på nett. Årsakene er komplekse, men inkluderer blant annet fattigdom, tradisjoner og holdninger, mangel på kunnskap, fravær av vernetjenester for barn og svakt lovverk.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Fysisk og digital vold mot jenter

Vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettigheter. Både gutter og jenter rammes av vold, men volden er ofte ulik. For eksempel er det 300.000 barnesoldater i verden til enhver tid, de fleste er gutter. Kjønnsbasert vold rammer flest kvinner og jenter. Kjønnsbasert vold omfatter blant annet seksuelle overgrep, voldtekt, vold i nær relasjoner, barneekteskap og kjønnslemlestelse.

150 millioner jenter og 73 millioner gutter rammes av seksuell vold hvert år. I tillegg til fysiske og psykiske skader, kan jentene bli gravide. Hvert år er det minst 700.000 jenter i verden under 15 år som får barn, ifølge WHO. Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter i store deler av verden, er komplikasjoner knyttet til tidlig graviditet og fødsel.

Digitalisering har ført til økt digital vold, som netthets og seksuell trakassering, forfølgelse og deling av private bilder uten samtykke. I en undersøkelse gjennomført av Plan International, opplyser 58 prosent av jentene i studien, at de har opplevd digital vold. Mange jenter føler seg utrygge på digitale plattformer, samtidig som det kan være med på å begrense deres deltakelse i samfunnsdebatten.

– Jeg vil ikke gå ut alene på kvelden. Jeg er redd noen vil ta meg, sier Priya fra hovedstaden Dehli i India.
 

Slik arbeider Plan for å beskytte barn mot vold og overgrep

Plans mål er å sikre at det finnes god nok kunnskap og gode systemer lokalt og nasjonalt som beskytter alle barn mot alle former for vold. Dette gjør vi i samarbeid med landets myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.

Plan driver opplysningsarbeid i lokalmiljøer om barns rett til beskyttelse og konsekvensene av vold og overgrep; særlig blant foreldre, ungdom, lærere, lokale myndigheter og lokale ledere. Det tar tid å endre holdninger og skikker, men når jenter har kunnskap om egne rettigheter kan de lettere stå opp for disse og bli med i kampen for likestilling.

Vi jobber for at barn skal ha trygge områder å gå til i kriser og konflikter, og at de skal kunne fullføre skolen uten å være redde for fysisk avstraffelse eller andre former for overgrep på eller rundt skolen. Plan jobber med skoler for å utarbeide retningslinjer for barns beskyttelse og etiske retningslinjer for lærere. I tillegg bistår vi med å bygge egne toaletter for jenter på skoler sånn at de kan føle seg trygge og gå på skolen når de har mensen.

Elever ved en skole i Tanzania.

På denne skolen i Tanzania har de endret fraværsreglene sine. Istedenfor å vente 90 dager før de utviser elevene, følger personalet nå aktivt opp barn som ikke kommer på skolen, sikrer at de er trygge og henviser de til aktuelle vernetjenester ved behov.

Plan arbeider med tiltak for å hindre barneekteskap, trafficking og kjønnslemlestelse. Vi jobber med å forebygge vold, støtte voldsofre og hjelpe barn med å si fra om vold. Vi setter sammen og kurser grupper som skal fungere som uformelle vernetjenester for barn. Her får barn og voksne informasjon om skadelige normer om vold mot barn, barns rettigheter og blir henvist til relevante steder for å rapportere om vold.

På lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå arbeider vi med politisk påvirkning slik at det finnes solide lovverk som beskytter barn. Et eksempel er i Malawi hvor Plan var med på å endre ekteskapsloven slik at det nå er forbudt med barneekteskap. Vi jobber for at politi og rettsvesen håndhever lovene og tar saker om vold mot barn alvorlig, og for å øke kunnskapen deres om barns rettigheter og hvordan slike saker skal håndteres.

Les mer om våre andre satsningsområder:

Jeg vil bli Planfadder

Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet