Kvinne med to barn i et telt i flyktingleir i Libanon

Libanon

Libanon er et lite land med bare litt over 6 millioner innbyggere. Likevel har landet tatt imot rundt 1,5 millioner flyktninger.

Plan driver utstrakt humanitært arbeid i Midtøsten, og i Libanon har Plan lenge arbeidet for å hjelpe barn og unge på flukt fra krigen i Syria. Siden eskaleringen av konflikten i Midtøsten i oktober 2023, har over 100 000 mennesker måttet flykte fra hjemmene sine langs den sørlige grensen i Libanon. Mange av disse bor i provisoriske leirer i skoler. Plan jobber med å støtte de internt fordrevne med nødhjelp som matkasser, hygienepakker, babypakker, madrasser og tepper. I tillegg jobber vi med forebygging av seksuell utnyttelse og overgrep og kartlegging av tilgjengelige tjenester.

Jente tegner med Plan-ansatt i Libanon.

Dette jobber Plan med i Libanon


Inkluderende utdanning

Nesten 500 000 syriske barn i skolealder er på flukt i Libanon, og mindre enn halvparten av dem går på skolen. Blant tenåringer er andelen enda lavere. Barn og unge som ikke går på skolen blir spesielt utsatt for barneekteskap, overgrep og barnearbeid. Særlig gjelder dette jentene. I Libanon bidrar Plan til at både syriske flyktninger og libanesiske barn får utdanning av god kvalitet. Vi bidrar også til støttesentre for små barn og foreldre.

Beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap

Mange barn og unge i Libanon blir tvunget til farlig barnearbeid og barneekteskap. De er også utsatt for vold og overgrep, diskriminering og psykologisk stress. Plan gir opplæring og støtte til foreldre og lokalsamfunn slik at de i større grad kan beskytte barn og unge mot vold og overgrep.

Få unge i arbeid

Syriske ungdommer har ofte begrensede muligheter til å få jobb i Libanon, noe som ofte fører til utnytting og undertrykking. Også mange libanesiske ungdommer har utfordringer med å fullføre skolen, få jobb og delta aktivt i samfunnet. Plan gir yrkesopplæring til unge, særlig kvinner. På den måten kan de lettere få en god jobb og større mulighet til å skape seg en trygg fremtid. Vi jobber også for å styrke sosialt samhold mellom unge syrere og libanesere.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Libanon.


Fakta om Libanon

Hovedstaden i Libanon er Beirut, og det bor 6,8 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er arabisk, fransk, engelsk, og armensk. Valutaen er libanesisk pund, og islam er den største religionen, deretter kommer kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Libanon har 4,80 tonn CO2-utslipp per innbygger. Libanon:
4,80 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Libanon har 1% barneekteskap ved 15 års alder.
1 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Libanon har 6% barneekteskap ved 18 års alder.
6 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Libanon er på 112. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
112 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Libanon har en alfabetisme på 95%.
95 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.