Libanon

Libanon er et lite land med bare litt over 6 millioner innbyggere. Likevel har landet tatt imot rundt 1,5 millioner syriske flyktninger.

I Libanon arbeider Plan for å hjelpe barn og unge på flukt fra krigen i Syria. Også libanesiske barn og unge drar nytte av vårt arbeid.


Fakta om Libanon

Hovedstad: Beirut
Befolkning: 6,8 millioner
Offisielle språk: Arabisk, fransk, engelsk, armensk
Valuta: Libanesisk pund
Religion: Islam er den største religionen, kristendom den nest største


Remote video URL

Dette jobber Plan med i Libanon


Inkluderende utdanning

Nesten 500 000 syriske barn i skolealder er på flukt i Libanon, og mindre enn halvparten av dem går på skolen. Blant tenåringer er andelen enda lavere. Barn og unge som ikke går på skolen blir spesielt utsatt for barneekteskap, overgrep og barnearbeid. Særlig gjelder dette jentene. I Libanon bidrar Plan til at både syriske flyktninger og libanesiske barn får utdanning av god kvalitet. Vi bidrar også til støttesentre for små barn og foreldre.

Beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap

Mange barn og unge i Libanon blir tvunget til farlig barnearbeid og barneekteskap. De er også utsatt for vold og overgrep, diskriminering og psykologisk stress. Plan gir opplæring og støtte til foreldre og lokalsamfunn slik at de i større grad kan beskytte barn og unge mot vold og overgrep.

Få unge i arbeid

Syriske ungdommer har ofte begrensede muligheter til å få jobb i Libanon, noe som ofte fører til utnytting og undertrykking. Også mange libanesiske ungdommer har utfordringer med å fullføre skolen, få jobb og delta aktivt i samfunnet. Plan gir yrkesopplæring til unge, særlig kvinner. På den måten kan de lettere få en god jobb og større mulighet til å skape seg en trygg fremtid. Vi jobber også for å styrke sosialt samhold mellom unge syrere og libanesere.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.