Libanon er et lite land med bare litt over 6 millioner innbyggere. Likevel har landet tatt imot rundt 1,5 millioner syriske flyktninger. 

Plan arbeider i Libanon for å hjelpe barn og unge på flukt fra krigen i Syria. Også libanesiske barn og unge drar nytte av vårt arbeid.

Plans arbeid i Libanon

Utdanning

Nesten 500 000 syriske barn i skolealder er på flukt i Libanon, og mindre enn halvparten av dem går på skolen. Blant tenåringer er andelen enda lavere.

Barn og unge som ikke går på skolen blir spesielt utsatt for barneekteskap, overgrep og barnearbeid. Særlig gjelder dette jentene. 

I Libanon bidrar Plan til at både syriske flyktninger og libanesiske barn får utdanning av god kvalitet. Vi bidrar også til støttesentre for små barn og foreldre. 

Beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap

Mange barn og unge i Libanon blir tvunget til farlig barnearbeid og barneekteskap. De er også utsatt for vold og overgrep, diskriminering og psykologisk stress. 

Plan gir opplæring og støtte til foreldre og lokalsamfunn slik at de i større grad kan beskytte barn og unge mot vold og overgrep. 

Få unge i arbeid

Syriske ungdommer har ofte begrensede muligheter til å få jobb i Libanon, noe som ofte fører til utnytting og undertrykking. Også mange libanesiske ungdommer har utfordringer med å fullføre skolen, få jobb og delta aktivt i samfunnet. 

Plan gir yrkesopplæring til unge, særlig kvinner. På den måten kan de lettere få en god jobb og større mulighet til å skape seg en trygg fremtid. Vi jobber også for å styrke sosialt samhold mellom unge syrere og libanesere. 

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Libanon

Fakta om Libanon

Levealder

Forventet levealder i Libanon, sammenlignet med Norge.

Libanon:

79 år

Norge:

82 år
I Libanon er forventet levealder 3 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Libanon, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Libanon har en alfabetisme på 95%.

Libanon:

95%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Libanon, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Libanon er 7.584 dollar.

Libanon:

$7.584
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Libanon, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Libanon:

7 av 1000

Verden:

37 av 1000