Plan jobber for å styrke jenters rettigheter,

både langsiktig og gjennom nødhjelp. Der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter vi jenter først.

Vi jobber med:

Retten til å bestemme over egen kropp

Jenter må få kunnskapen og helsetjenestene de trenger for å kunne bestemme over egen kropp og leve trygge liv.

Les mer 

Beskytte barn mot vold og overgrep

Vi jobber for å få bedre lover som beskytter barn mot vold og overgrep, som barneekteskap og menneskehandel.

Les mer

En trygg og god utdanning

Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Vi jobber for å sikre barn gratis skolegang av god kvalitet.

Les mer

Økonomisk selvstendighet

Vi jobber for at flere unge kvinner skal få yrkesopplæring, kurs og verktøy som gir dem mulighet til å skaffe seg en stabil inntekt.

Les mer

Illustrasjon av jenter som holder rundt hverandre.

Plan når ut til
42 millioner barn

Illustrasjo av jordkloden som blir holdt av hender.

Vi jobber i
over 80 land

Illustrasjon av kart

og i 67 300
lokalsamfunn


Derfor setter vi jenter først:

Remote video URL