Seks år og alene med syk baby. Mens andre barn går til skolen, tar Rougui den lille babyen i et sjal på ryggen og starter med dagens gjøremål. 

Jeg vil bli Planfadder

Som Planfadder bidrar du til at barn får utdanninghelsetilbud og beskyttelse mot vold og barneekteskap. Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

fadderbarn fra Benin skriver brev til fadderen

Hva er egentlig et fadderbarn?

Denne jenta fra Benin er fadderbarn, og her skriver hun brev til fadderen sin. Men hvem er egentlig fadderbarna? Hvordan brukes pengene? Er det vanskelig å sende brev? Hva med skattefradrag? 

Les mer om Plans fadderbarn

Vi driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land for at barn skal få det bedre. Pengene går til: