Du kan bidra til at barn får det bedre

Alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.

Jeg vil bli Planfadder

Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

 

Plan jobber for å ivareta barns rettigheter. Våre satsningsområder er:

Kampen mot barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

Kampen mot barneekteskap
Jenter i krise

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

Jenter i krise
Beskyttelse mot vold og overgrep

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, likevel blir milliarder av barn utsatt for vold hvert eneste år. Derfor er beskyttelse av barn grunnleggende i alt arbeidet vi gjør.

Barn skal beskyttes mot vold
Få unge i arbeid

Halvparten av verdens unge står uten jobb, og unge kvinner i lavinntektsland stiller svakest. De mangler ofte nødvendige ferdigheter og mulighet til å jobbe, tjene penger og bli økonomisk uavhengige.

Unge i arbeid

Dette dør tenåringsjenter av

På verdensbasis er komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel hovedårsaken til at jenter mellom 15 og 19 år dør. Dette er blant annet fordi kroppene deres ofte ikke er klare for en sånn påkjenning og at de får ikke nok oppfølging under og etter svangerskapet.

Krigen i Ukraina går hardt ut over barna

5,4 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden begynnelsen av mars. 90 prosent av dem er kvinner og barn, ifølge FN. Mange har vært gjennom en traumatisk flukt over til nabolandene i kaldt og vått vær, og køene ved grensene er lange. De humanitære behovene til sårbare barn er store. 

For faddere

På min side kan du blant annet sende en hilsen til fadderbarnet ditt, se bilder og bli bedre kjent landet fadderbarnet ditt bor i.

Vurderer du å bli Planfadder?

Men er usikker på hva et fadderskap innebærer? Hvordan brukes pengene? Er det vanskelig å sende brev til fadderbarnet? Får man skattefradrag?

Vi driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land. I tillegg til våre fire satsningsområder jobber vi også for:

 

Der barn har det vanskelig, er det ofte vanskeligst å være jente. Derfor har vi et særlig fokus på jenters rettigheter.

Utdanning er et viktig verktøy for å bekjempe fattigdom. Vi jobber for trygge, gode og inkluderende skoler.

Å investere i barnas helse, utvikling og trygghet de første leveårene gir dem bedre forutsetninger i fremtiden.

Økt kunnskap til barn og unge, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet.

Gjør en forskjell. Bli Planfadder i dag!