- Jeg er redd for at noen skal ta meg, sier Priya (8). Hun vokser opp i en by som er så farlig for jenter at foreldrene nekter dem å gå ut.

Jeg vil bli Planfadder

Som Planfadder bidrar du til at barn får utdanning, helsetilbud og beskyttelse mot vold og barneekteskap. Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter.

Jenter rykker bakover i køen

Korona har enorme ringvirkninger. Vi risikerer å viske ut flere tiår med fremskritt for jenters rettigheter.

Du kan hjelpe
I en verden designet for menn, må noen sette jenter først
Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Se filmen og les hvorfor

Vi driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land for at barn skal få det bedre. Pengene går til: