Kvinne bærer mat på hodet med landskap i bakgrunnen i Benin

Benin

Plan International har vært til stede i Benin siden 1994. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Benin – glimt fra året som har gått

Ikon unges medvirknign og lederskap

595

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Se bilde av fadderbarnet

24 811

barn har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

SRHR_ikon

59 915

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det siste året har Plan i Benin hatt fokus på å styrke tidlig innsats for de minste barna, og beskyttelse av sårbare og marginaliserte barn, spesielt jenter. En utfordring i Benin er mangel på likestilling, og at jenter og kvinner ikke har kjennskap til sine rettigheter. Det leder til at skadelige skikker og sosiale normer er svært utbredt. Derfor har Plan det seneste året bidratt til bedre tilgang til seksuelle og reproduktive og helsetjenester. Vi har også jobbet for å fremme trygg og inkludere utdanning for alle barn, og for å skape jobbmuligheter for unge kvinner.

Jente ser inn i kamera med undervisning i bakgrunnen

Økt kunnskap gir mulighet til aktive og informative valg om eget liv og egen kropp

– Før var jeg ikke forsiktig når jeg hadde sex. Men takket være samtaler om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, har jeg forstått at det ikke er bra. Jeg har også forstått at det er bedre for fremtiden min å satse på utdanning og lærlingperioden, og ta fagbrev før jeg innleder et kjæresteforhold.

Majoie, 18 år

Å vokse opp i Benin

Benin har ratifisert og inkorporert de fleste internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barn, jenters rettigheter og likestilling i nasjonale lover. Men på grunn av fattigdom får mange barn i Benin likevel ikke oppfylt sine rettigheter til helse, utdanning og beskyttelse.

Det er store forskjeller mellom jenter og gutter i Benin. Gamle tradisjoner og skadelig sosiokulturell praksis gjør også at barn – spesielt jenter – altfor ofte blir utsatt for grov urett. Kjønnslemlestelse, barneekteskap, seksuell vold og tenåringsgraviditeter er vanlig.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Benin


Barns beskyttelse

Barns beskyttelse er et viktig fokus for Plan i Benin. Vi jobber både på grasrota og på nasjonalt nivå for å mobilisere mot vold og skadelige tradisjoner som truer barns rettigheter. Vi samarbeider med lokale ledere, organisasjoner, myndigheter og med barne- og ungdomsgrupper – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å bygge opp systemer som beskytter barn bedre. Vi er spesielt opptatt av at de unge, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og i samfunnet de lever.

Småbarnshelse

Barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Derfor jobber Plan i Benin for å bidra til et styrket helsevesen og bedre tilgang til helsetjenester for mødre og små barn. Vi jobber for bedre tilgang på rent vann, og for å spre kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre.

Utdanning er nøkkelen

Bedre kvalitet og en mer inkluderende utdanning er en nøkkel for å kunne komme seg ut av fattigdom. Derfor jobber vi for at alle barn – både gutter, jenter, barn med funksjonsnedsettelser og andre – skal få muligheten til utdanning helt fra starten av, gjennom førskole, grunnskole, og etterhvert høyere skole eller yrkesutdanning som gir de unge jobbmuligheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Benin er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Benin

Hovedstaden i Benin er Porto Novo. Det bor 12,8 millioner millioner mennesker i landet. Det offisielle språket er fransk og valutaen er vestafrikansk CFA-franc. Den vanligste religionen i Benin er islam og kristendom, men andre religioner forekommer også.


Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Benin har 0,59 tonn CO2-utslipp per innbygger. Benin:
0,59 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Benin har 9% barneekteskap ved 15 års alder.
9 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Benin har 31% barneekteskap ved 18 års alder.
31 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Benin er på 166. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
166 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Benin har en alfabetisme på 46%.
46 %

Bli fadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.