• Sjø og frodig natur i Ouidah, Benin
  Sjø og frodig natur i Ouidah, Benin. Foto: Jbdodane (Flickr.com)
 • Elever står oppstilt ved skolepulter
  Elever klare for skolestart. Foto: Angela Singh/Plan
 • En kvinne får påfyll av rent drikkevann
  En kvinne får påfyll av rent drikkevann. Foto: Arne Hoel / World Bank
 • Samlingsstund foran TV-en
  Samlingsstund foran TV-en. Foto: Arne Hoel / World Bank
 • Beninske spøkelser gir råd til de levende
  Voodoo-kulturen er utbredt i Benin. Denne spøkelsestrioen har returnert til jorden for en kort periode for å gi råd til de levende. Foto: Dietmar Temps
 • Ung bananselger på gaten i Benin
  Ung bananselger på gaten i Benin. Foto: Adam Cohn
 • Strandliv i Benin
  Strandliv i Benin. Foto: Rodrigo Sombra
 • Salg av bensin på et gate i Ouidah i Benin
  Salg av bensin på et gate i Ouidah i Benin. Foto: Shubert Ciencia
 • Skoleelever står i kø for å vaske seg på hendene
  Skoleelever står i kø for å vaske seg på hendene. Foto: Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Benin, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Benin bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Benin | Dette arbeider Plan med i Benin | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Benin

Benin har ratifisert de fleste internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barn, jenters rettigheter og likestilling. Disse rettighetene er også inkorporert i nasjonale lover. Men på grunn av fattigdom får mange barn i Benin likevel ikke oppfylt sine rettigheter til helse, utdanning og beskyttelse. 

Gamle tradisjoner og skadelig sosiokulturell praksis gjør også at barn – spesielt jenter – altfor ofte blir utsatt for grov urett. Kjønnslemlestelse, barneekteskap, seksuell vold og tenåringsgraviditeter er vanlig. Drap av såkalte forheksede barn skjer dessverre også fremdeles. Det er viktig å understreke at dette ikke har med religion å gjøre, for det fins både kristne og muslimer i landet, og også de som sverger til eldre naturreligioner.

Alternativ tekst

Kjønnsstereotypier i Benin

Kjønnsstereotypier forhindrer likestilling mellom jenter og gutter i Benin. For å utfordre holdningene som holder jentene tilbake har Plan startet prosjektet "Girl Power", som inkluderer fotballag for jenter i de områdene vi jobber. – Jeg hadde aldri trodd at sport kunne forandre livet mitt, sier Daouda (14).

Dette arbeider Plan med i Benin

Barns beskyttelse

Barns beskyttelse er et viktig fokus for Plan i Benin. Vi jobber både på grasrota og på nasjonalt nivå for å mobilisere mot vold og skadelige tradisjoner som truer barns rettigheter – som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Vi samarbeider med lokale ledere i sårbare lokalsamfunn, vi jobber tett med engasjerte barne- og ungdomsgrupper, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og lovmyndighetene i landet – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å bygge opp systemer som beskytter barn bedre. 

Vi er spesielt opptatt av at de unge selv, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og samfunnet de lever i. Det vi bidrar med er å bygge opp kunnskap, kompetanse og, ikke minst, selvtillit blant de unge – slik at de kan ta kontroll over egen fremtid. 

Seksuell og reproduktiv helse

Barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Mange av de unge gravide tenåringsjentene har ikke moden nok kropp til en tøff fødsel. Og mange unge mødre mangler utdanning og kunnskap om hygiene, ernæring og sykdommer som kan ramme de små barna.

Rent vann og sanitæranlegg er også mangelvare i Benin, noe som går hardest utover sårbare barn på landsbygda. Mange små barn dør av vannbårne sykdommer, som enkelt kunne vært forebygget og/eller behandlet.

Plan i Benin jobber for å bidra til et styrket helsevesen og bedre tilgang til helsetjenester for mødre og små barn. Vi jobber for å spre mer kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre. Og vi jobber for at flere mennesker skal få tilgang på rent vann og sanitær. Plan jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er bedre i stand til å ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap. 

Utdanning er nøkkelen

Bedre kvalitet og en mer inkluderende utdanning er nøkkelen til å løse mange av problemene skissert overfor. Derfor jobber vi for at alle barn – både gutter, jenter og barn med funksjonsnedsettelser – skal få muligheten til utdanning helt fra starten av gjennom førskole, grunnskole, og etterhvert høyere skole eller yrkesutdanning som gir de unge jobbmuligheter. 

I Benin, som i mange andre afrikanske land, jobber vi spesielt for at unge jenter skal bli selvstendige og være i stand til å stå på egne ben både sosialt og økonomisk. Vi jobber også for å endre seiglivede holdninger, tradisjoner og fysiske hindringer som gjør at unge jenter dropper ut av skolen. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Benin er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Benin

70 000 elever har fått skolesaker for å hjelpe dem tilbake på skolebenken etter pandmien.

18 000 håndvaskstasjoner har blitt installert i barnehager og skoler.

15 000 foreldre har deltatt i opplæring i helse, omsorg og ernæring for de minste barna.

848 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Benin

Levealder

Forventet levealder i Benin, sammenlignet med Norge.

Benin:

61 år

Norge:

82 år
I Benin er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Benin har en alfabetisme på 42%.

Benin:

42%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Benin er 1.219 dollar.

Benin:

$1.219
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Benin:

90 av 1000

Verden:

37 av 1000