Mann med esel trekker kjerre med barn i i Burkina Faso

BURKINA FASO

Plan International har vært til stede i Burkina Faso siden 1976 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Burkina Faso bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Burkina Faso

Hovedstad: Ouagadougou
Befolkning: 22,5 millioner
Offisielt språk: Fransk
Valuta: Vestafrikansk CFA-franc (XOF)
Religion: Islam er den vanligste religionen i Burkina Faso. Kristendom er den nest vanligste, og andre religioner forekommer


Å vokse opp i Burkina Faso

Få barn i Burkina Faso får den starten på livet de har rett til, og altfor mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Malaria, lungebetennelse, akutt feilernæring og diaré er blant de vanligste årsakene til den høye barnedødeligheten i landet. Dårlig kosthold og mangel på mat gjør også at mange barn ikke vokser som de skal og blir hemmet i den kognitive utviklingen.

Burkina Faso har den femte høyeste andelen av barneekteskap i verden. Tradisjonelle normer og kjønnsrollemønstre gjør at jenter og unge kvinner fortsatt blir undertrykket og regnet som mindre verdt. Vold mot barn, barnearbeid og menneskehandel er svært utbredt i Burkina Faso. Mer enn ett av tre barn mellom 5 og 14 år er involvert i barnearbeid, noe som også er en av årsakene til at mange barn må slutte på skolen tidlig.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Burkina Faso


Tidlig innsats for de minste barna

Plan International jobber for å bedre tilgangen til helsetjenester i Burkina Faso. Samtidig jobber vi med å bevisstgjøre foreldre slik at de bedre kan beskytte barna, og ta enkle grep for å bedre hygiene og kosthold. Vi jobber også i lokalsamfunnene for å fremheve hvor viktig det er å leke med barna og gi de god helse og omsorg i deres første leveår.

Seksuell helse og rettigheter

Arbeidet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er et av våre hovedsatsingsområder i Burkina Faso. Vi jobber målbevisst i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger og øke bevisstheten om seksuelle rettigheter og jenters rettigheter blant foreldre, lærere, lokale ledere – og blant de unge selv. Et av målene er å bekjempe barneekteskap og uønsket graviditet blant unge. Vi mobiliserer jenter, gutter og andre for å jobbe for likestilling i sine lokalsamfunn.

Barns beskyttelse

Sammen med nasjonale og lokale myndigheter jobber vi for å styrke lovverk, systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid, barneekteskap og andre grove rettighetsbrudd i Burkina Faso. Vi jobber også for å fremme en mer inkluderende utdanning, og for å fremme yrkesutdanning, jobbskaping og økonomisk sikkerhet for unge voksne. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Burkina Faso er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Burkina Faso – glimt fra året som har gått

Image
1 956

ungdommer har deltatt i opplæring om mensen og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
282

barn i barnehager har fått tilgang til bedre skolemat og lekeplasser.

Image
2 654

foreldre har deltatt på opplæring om skadelige praksiser som vold og barneekteskap.

Det siste året har Plan jobbet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i Burkina Faso. Ungdommene skal bli rustet til å ta kontroll over eget liv og egen fremtid, unngå uønskede graviditeter og beskyttes mot seksuell vold og kjønnslemlestelse. Som et av verdens fattigste land, får ikke alle barn i Burkina Faso rettighetene sine oppfylt. Derfor har Plan også jobbet for å påvirke myndigheter og lokale ledere til å implementere og finansiere inkluderende utdanning. Vi har også arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre levekårene sine.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.