• Lunsjtid
  Lunsjtid. Foto: Alf Berg/Plan
 • Addisjon og subtraksjon
  Addisjon og subtraksjon. Foto: Finbarr O'Reilly/Plan
 • Jordhytter som har blitt hardt skadet av flom
  Flom kan forekomme i enkelte årstider. Her har flere jordhytter blitt hardt skadet av stor nedbørsmengde. Foto: Françoise T. Kaboré/Plan
 • Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli
  Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli. Foto: Jane Labous/Plan
 • Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann
  Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Tørket chili på markedet i Djibo
  Tørket chili på markedet i Djibo. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan International
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Burkina Faso, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Burkina Faso bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Burkina Faso | Dette arbeider Plan med i Burkina Faso | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Burkina Faso

Få barn i Burkina Faso får den starten på livet de har rett til, og altfor mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Malaria, lungebetennelse, akutt feilernæring og diare er blant de vanligste årsakene til den ekstremt høye barnedødeligheten i landet. Feil kosthold og ren mangel på mat gjør også at mange barn blir kortvokste og hemmet i den kognitive utviklingen.

Burkina Faso har den femte høyeste andelen av barneekteskap i verden. Så mange som 52 prosent av jentene i landet er gift før de fyller 18 år, og 10 prosent giftes bort før de fyller 10 år. Tradisjonelle normer og seiglivede kjønnsrollemønstre gjør at jenter og unge kvinner fortsatt blir undertrykket og regnet som mindre verdt. 

Burkina Faso har ratifisert en rekke internasjonale avtaler som skal bidra til å beskytte barns rettigheter, men svak styring og fattigdom er faktorer som gjør at rettighetene ikke blir oppfylt. 

Vold mot barn, barnearbeid og menneskehandel er svært utbredt i Burkina Faso, spesielt etter at gullgruve-sektoren begynte å vokse. Mer enn ett av tre barn mellom 5 og 14 år er involvert i barnearbeid, og i mange tilfeller svært skadelig arbeid. Barnearbeid er også en av årsakene til at mange barn må slutte på skolen tidlig. 

Alternativ tekst

Unge ut i arbeid

Å få unge ut i arbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom og for økonomisk vekst. I Burkina Faso har Plan startet en yrkesskole der unge kan lære e.g. rørleggerfag. Bibata (28) har tatt del i undervisningen, og arbeider som rørlegger - som eneste jente i byen. Nå drømmer hun om å ta bedriften til nye høyder.

Dette arbeider Plan med i Burkina Faso

Barnehelse og tidlig utvikling

Barnehelse og tilgang til nødvendige helsetjenester er viktige problemstillinger i Burkina Faso. Malaria og andre sykdommer er utbredt, og kunnskap om hygiene og kosthold er lav. Tjenester rettet mot gravide, unge mødre, spedbarn og barns helse er også nødvendig i landet. 

Plan International jobber for å bedre tilgangen til helsetjenester, samtidig som vi jobber med å bevisstgjøre foreldre slik at de bedre kan beskytte barna, enkle grep for å bedre hygienen og kosthold. Vi jobber også i lokalsamfunnene for å få foreldre til å forstå hvor viktig det er å leke med og stimulere barna psykomotorisk i deres første leveår. 

Ungdommers seksuelle rettigheter

Arbeidet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter er et av våre hovedsatsingsområder i Burkina Faso. Vi jobber målbevisst i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger og øke bevisstheten om seksuelle rettigheter og jenters rettigheter blant foreldre, lærere, lokale leder og de unge selv. Målet er å bekjempe barneekteskap og uønsket graviditet blant de unge. 

Vi er spesielt opptatt av at de unge skal få tilgang på prevensjon og kunnskap om risikoen ved tenåringsgraviditet, hiv og andre kjønnssykdommer. Vi prøver også å påvirke utdanningsmyndighetene til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene. 

Beskyttelse for barn

Som i en rekke andre land i det sørlige Afrika, jobber vi også i Burkina Faso for å fremme en mer inkluderende utdanning. Vi jobber for å fremme yrkesutdanning, jobbskaping og økonomisk sikkerhet for unge voksne. Vi jobber også med både nasjonale og lokale myndigheter for å styrke lovverk, systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid, barneekteskap og andre grove rettighetsbrudd.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Burkina Faso er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Burkina Faso

92 000 barn og unge har fått nødhjelp i kriser og konflikter.

18 000 mødre har blitt organisert i spare- og lånegrupper.

11 000 jenter og gutter har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

688 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Burkina Faso

Levealder

Forventet levealder i Burkina Faso, sammenlignet med Norge.

Burkina Faso:

61 år

Norge:

82 år
I Burkina Faso er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Burkina Faso har en alfabetisme på 41%.

Burkina Faso:

41%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Burkina Faso er 787 dollar.

Burkina Faso:

$787
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Burkina Faso:

88 av 1000

Verden:

37 av 1000