Mann med esel trekker kjerre med barn i i Burkina Faso

BURKINA FASO

Plan International har vært til stede i Burkina Faso siden 1976. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Burkina Faso – glimt fra året som har gått

Ikon: Inkluderende utdanning

163 445

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

Ikon unges medvirknign og lederskap

2 463

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

4 981

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

Det siste året har Plan jobbet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i Burkina Faso. Ungdommene skal bli rustet til å ta kontroll over eget liv og egen fremtid, unngå uønskede graviditeter og beskyttes mot seksuell vold og kjønnslemlestelse. Som et av verdens fattigste land, får ikke alle barn i Burkina Faso rettighetene sine oppfylt. Derfor har Plan også jobbet med å påvirke myndigheter og lokale ledere til få på plass bedre beskyttelse av barn, og å implementere og finansiere inkluderende utdanning. Vi har også arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre levekårene sine.

Plan er også til stede i Burkina Faso med nødhjelp og humanitær respons. Etter militærkuppene i 2022, er sikkerhetssituasjonen i landet ustabil, noe som påvirker barna og familiene deres. I tillegg er landet sterkt påvirket av klimaforandringer. Flere skoler og helsestasjoner har blitt stengt, og muligheten for Plan å følge opp alle prosjekter har blitt noe redusert. Plan i Burkina Faso jobber derfor med å støtte barn og familier med vann og mat, men også med helsehjelp og ernæring, og med tilpasset psykososial støtte for de som er rammet av de interne konfliktene. Vi har styrket ressursene for øyeblikkelig hjelp og involvert lokalsamfunn i inntektsbringende aktiviteter for å sikre både mat og økonomisk uavhengighet.

Jente smiler mot kamera utenfor hus i Burkina Faso

Yrkesopplæring gjennom Plan gir fremtidsmuligheter til unge

– Jeg fikk ikke gå på skole fordi faren min var imot det. Og selv om jeg likte husarbeid, drømte jeg alltid om noe mer. Jeg fikk mulighet til å delta på kurs i såpeproduksjon, hvor jeg fikk yrkesopplæring og økonomisk forståelse, som i dag gir meg grunnlag til en bedre fremtid!

Sandrine, 14 år

Å vokse opp i Burkina Faso

Få barn i Burkina Faso får den starten på livet de har rett til, og altfor mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Malaria, lungebetennelse, akutt feilernæring og diaré er blant de vanligste årsakene til den høye barnedødeligheten i landet. Dårlig kosthold og mangel på mat gjør også at mange barn ikke vokser som de skal og blir hemmet i den kognitive utviklingen.

Burkina Faso har den femte høyeste andelen av barneekteskap i verden. Tradisjonelle normer og kjønnsrollemønstre gjør at jenter og unge kvinner fortsatt blir undertrykket og regnet som mindre verdt. Vold mot barn, barnearbeid og menneskehandel er svært utbredt i Burkina Faso. Mer enn ett av tre barn mellom 5 og 14 år er involvert i barnearbeid, noe som også er en av årsakene til at mange barn må slutte på skolen tidlig.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Burkina Faso


Tidlig innsats for de minste barna

Plan International jobber for å bedre tilgangen til helsetjenester i Burkina Faso. Samtidig jobber vi med å bevisstgjøre foreldre slik at de bedre kan beskytte barna, og ta enkle grep for å bedre hygiene og kosthold. Vi jobber også i lokalsamfunnene for å fremheve hvor viktig det er å leke med barna og gi de god helse og omsorg i deres første leveår.

Seksuell helse og rettigheter

Arbeidet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er et av våre hovedsatsingsområder i Burkina Faso. Vi jobber målbevisst i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger og øke bevisstheten om seksuelle rettigheter og jenters rettigheter blant foreldre, lærere, lokale ledere – og blant de unge selv. Et av målene er å bekjempe barneekteskap og uønsket graviditet blant unge. Vi mobiliserer jenter, gutter og andre for å jobbe for likestilling i sine lokalsamfunn.

Barns beskyttelse

Sammen med nasjonale og lokale myndigheter jobber vi for å styrke lovverk, systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid, barneekteskap og andre grove rettighetsbrudd i Burkina Faso. Vi jobber også for å fremme en mer inkluderende utdanning, og for å fremme yrkesutdanning, jobbskaping og økonomisk sikkerhet for unge voksne. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Burkina Faso er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Burkina Faso

Hovedstad i Burkina Faso er Ouagadougou. Det bor 22,5 millioner mennesker i landet, og det offisielle språk er fransk. Valutaen er vestafrikansk CFA-franc, og islam er den vanligste religionen.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Burkina Faso har 0,24 tonn CO2-utslipp per innbygger. Burkina Faso:
0,24 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Burkina Faso har 10% barneekteskap ved 15 års alder.
10 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Burkina Faso har 52% barneekteskap ved 18 års alder.
52 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Burkina Faso er på 184. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
184 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Burkina Faso har en alfabetisme på 46%.
46 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.