Landskap med bro over vann i Kamerun

Kamerun

Plan International har vært til stede i Kamerun siden 1996. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Kamerun – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

22 217

unge har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Ikon: Inkluderende utdanning

141 765

jenter og gutter og andre har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

Ikon unges medvirknign og lederskap

2 225

barn og ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke deres deltakelse og lederskap

Plan i Kamerun har det siste året fortsatt å jobbe for å få flere unge ut i arbeid, og barns beskyttelse og kampen mot barneekteskap. Vi har også arbeidet for ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Dette har vi gjort ved å jobbe sammen med lokale ledere og organisasjoner for å endre sosiale normer og fremme utdanning for alle barn og unge, særlig jenter. Ved å bygge opp kapasiteten til lokale grupper og ledere som fremmer jenter og kvinners beskyttelse, involvering og deltakelse, har Plan i Kamerun har også arbeidet for å øke jenter og kvinners deltakelse i politiske beslutninger, og for å få på plass mer inkluderende helsetjenester.

Jente skriver og ser inn i kameraet i Kamerun

Mulighet for barn å påvirke og engasjere seg i sine lokalsamfunn

– Ett av de beste Plan-prosjektene handlet om ungdomsengasjement. Det er fordi mange av barna og ungdommene i lokalsamfunnene har lært mer om rettighetene sine. Nå kan de faktisk si ifra om ting som påvirker barn, spesielt jenter. De har fått støtte, som opplæring og utstyr, til barne- og ungdomsgrupper. Dette gjør dem sterke og klare til å kjempe for likestilling og god styring.

Louise, 12 år

Å vokse opp i Kamerun

Blir du født i Kamerun er sjansen for å feire din femte fødselsdag mindre enn i de fleste andre land i Afrika og verden. Den høye barnedødeligheten skyldes flere store problemer i landet, som fattigdom, konflikt, mangel på rent drikkevann og underernæring. Sykdommer som diaré, malaria og meslinger er vanlige – og ofte dødelige for barn dersom behandling uteblir.

Mer enn to hundre tusen av Kameruns innbyggere er også på flukt i eget land. I tillegg har Kamerun tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra andre land i regionen, og mer enn halvparten av dem er kvinner og barn. Fattigdom og krise er ofte grunnen til at barn ikke får gå på skolen og at jentene giftes bort tidlig. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kamerun


Retten til å overleve

Det aller mest grunnleggende for et barn er retten til overleve –  og i Kamerun er dessverre ikke dette en selvfølge. Barnedødeligheten høy, og tilgangen til rent vann og kunnskap om hygiene er lav. Plan jobber for å sikre tilgang til rent vann, og driver opplysningsarbeid for å bedre hygiene og sanitære forhold. Vi jobber også med å redusere barnedødeligheten, blant annet gjennom å sørge for at barna i sårbare og kriserammede lokalsamfunn blir vaksinert mot de vanligste sykdommene.

Skolegang for alle

Flyktningsituasjonen i landet gjør barna særlig sårbare, og mange har ikke mulighet til å gå på skolen. Derfor bidrar Plan til å etablere midlertidige skoler og utdanningstilbud for barn i kriser. Skolen gir håp for fremtiden, den representerer et trygt sted å være, og den gir barna en dråpe av normalitet og rutine i en ellers kaotisk hverdag. Plan jobber også for å gi unge kvinner en yrkesrettet utdanning og tilgang til en verdig jobb, slik at de kan bli økonomisk uavhengige. Plan i Kamerun gir også støtte til unge kvinner som ønsker å starte opp sin egen bedrift.

Retten til å bestemme over egen kropp

Siden barneekteskap og barne- og tenåringsgraviditeter er vanlig i Kamerun, jobber Plan aktivt i mange av de aller mest sårbare lokalsamfunnene for å sikre unge jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter - både gjennom opplysningsarbeid og holdningsendring. Her prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller som deltar i media-kampanjer, samt lokale landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Kamerun er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Kamerun

Hovedstaden i Kamerun er Yaoundé, og det bor 27,9 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er fransk og engelsk. Valutaen er sentralafrikansk CFA-franc, og den vanligste religionen i Kamerun er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Kamerun har 0,37 tonn CO2-utslipp per innbygger. Kamerun:
0,37 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Kamerun har 10% barneekteskap ved 15 års alder.
10 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Kamerun har 31% barneekteskap ved 18 års alder.
31 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Kamerun er på 151. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
151 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Kamerun har en alfabetisme på 78%.
78 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.