Kamerun

Plan International har vært til stede i Kamerun siden 1996 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Kamerun bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Kamerun

Hovedstad: Yaoundé
Befolkning: 27,9 millioner
Offisielle språk: Fransk og engelsk
Valuta: Sentralafrikansk CFA-franc
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Kamerun, og Islam er den nest vanligste.


Å vokse opp i Kamerun

Blir du født i Kamerun er sjansen for å feire din femte fødselsdag mindre enn i de fleste andre land i Afrika og verden. Den høye barnedødeligheten skyldes flere store problemer i landet, som fattigdom, konflikt, mangel på rent drikkevann og underernæring. Sykdommer som diaré, malaria og meslinger er vanlige – og ofte dødelige for barn dersom behandling uteblir.

Mer enn to hundre tusen av Kameruns innbyggere er også på flukt i eget land. I tillegg har Kamerun tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra andre land i regionen, og mer enn halvparten av dem er kvinner og barn. Fattigdom og krise er ofte grunnen til at barn ikke får gå på skolen og at jentene giftes bort tidlig. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kamerun


Retten til å overleve

Det aller mest grunnleggende for et barn er retten til overleve –  og i Kamerun er dessverre ikke dette en selvfølge. Barnedødeligheten høy, og tilgangen til rent vann og kunnskap om hygiene er lav. Plan jobber for å sikre tilgang til rent vann, og driver opplysningsarbeid for å bedre hygiene og sanitære forhold. Vi jobber også med å redusere barnedødeligheten, blant annet gjennom å sørge for at barna i sårbare og kriserammede lokalsamfunn blir vaksinert mot de vanligste sykdommene.

Skolegang for alle

Flyktningsituasjonen i landet gjør barna særlig sårbare, og mange har ikke mulighet til å gå på skolen. Derfor bidrar Plan til å etablere midlertidige skoler og utdanningstilbud for barn i kriser. Skolen gir håp for fremtiden, den representerer et trygt sted å være, og den gir barna en dråpe av normalitet og rutine i en ellers kaotisk hverdag. Plan jobber også for å gi unge kvinner en yrkesrettet utdanning og tilgang til en verdig jobb, slik at de kan bli økonomisk uavhengige. Plan i Kamerun gir også støtte til unge kvinner som ønsker å starte opp sin egen bedrift.

Retten til å bestemme over egen kropp

Siden barneekteskap og barne- og tenåringsgraviditeter er vanlig i Kamerun, jobber Plan aktivt i mange av de aller mest sårbare lokalsamfunnene for å sikre unge jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter - både gjennom opplysningsarbeid og holdningsendring. Her prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller som deltar i media-kampanjer, samt lokale landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kamerun er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Kamerun – glimt fra året som har gått

Image
3 524

barn har fått behandling for underernæring.

Image
14 387

elever har fått skoleutstyr og tilgang til bedre sanitærfasiliteter på skolene sine.

Image
616

ungdommer har deltatt på omfattende opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Plan i Kamerun har det siste året fortsatt fokuset på barns beskyttelse, kampen mot barneekteskap, og om ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi har jobbet sammen med lokale ledere og organisasjoner for å endre sosiale normer og fremme utdanning for alle barn og unge, særlig jenter. Plan i Kamerun har også arbeidet for å øke jenter og kvinners deltakelse i politiske beslutt, og for å få på plass mer inkluderende helsetjenester. Dette har vi jobbet med ved å bygge opp kapasiteten til lokale grupper og ledere, som fremmer jenter og kvinners beskyttelse, involvering og deltakelse.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.