• Langs elven Nkam finner vi den 80 meter høye fossen Ekom
  Langs elven Nkam finner vi den 80 meter høye fossen Ekom. Foto: Carlos Reis
 • Jente holder bluse som hun selv har laget
  Egendesignet bluse. Foto: Plan International
 • Solnedgang ved byen Limbe
  Solnedgang ved byen Limbe. Foto: Hans Kylberg
 • Bushmeat for salg på Makenene-markedet
  Bushmeat for salg på Makenene-markedet. Foto: Sarah Tzinieris
 • Grillet mango og banan
  Grillet mango og banan. Foto: Sarah Tzinieris
 • To barn går til skolen hånd i hånd
  Hånd i hånd til skolen. Foto: Saana Kolehmainen/Plan
 • Skoleglade barn
  Skoleglade barn. Foto: James Stone/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Kamerun, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Kamerun bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Kamerun | Dette arbeider Plan med i Kamerun | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Kamerun

Blir du født i Kamerun er sjansen for å feire din femte fødselsdag mindre enn i de fleste andre land i Afrika og verden. To av ti barn dør før de fyller fem.  Det skyldes flere store problemer i landet, som fattigdom, konflikt, mangel på rent drikkevann og underernæring. Sykdommer som diaré, malaria og meslinger svært vanlige – og ofte dødelige for barn dersom behandling uteblir. 

Barna som vokser opp nord i landet har det aller tøffest. Kamerun har tatt i mot flere hundre tusen flyktninger fra andre land i regionen, og mer enn halvparten av dem er kvinner og barn. Mer enn to hundre tusen av Kameruns innbyggere er også på flukt i eget land. Fattigdom og krise er ofte grunnen til at barn ikke får gå på skolen og at jentene giftes bort tidlig eller utnyttes på annet vis. 

Alternativ tekst

Barns opplevelse i kriser

Fadi (5) og familien flyktet til Kamerun da landsbyen deres ble angrepet av Boko Haram. Nå bord de i flyktningleiren Minawo, nord i Kamerun. Her deltar Fadi i Plans førskoleprosjekt "Early Childhood Care and Development". Barns opplevelser i krise kan være skadende for utviklingen deres. Derfor har dette prosjektet som mål å styrke toleranseevnen til barn som har vært gjennom krisesituasjoner slik at videre utvikling kan fortsette så normalt som mulig.

Dette arbeider Plan med i Kamerun

Retten til å overleve

Det aller mest grunnleggende for et barn er retten til overleve - og i Kamerun er dessverre ikke dette en selvfølge. Barnedødligheten er høy og tilgangen til rent vann og kunnskap om hygiene er lav. 

Plan International jobber med å redusere barnedødligheten. Det gjør vi blant annet gjennom å sørge for at barna i sårbare og kriserammede lokalsamfunn blir vaksinert mot de vanligste sykdommene. Vi jobber videre for å sikre tilgang til rent vann, og vi driver opplysningsarbeid for å bedre hygiene og sanitære forhold. Vi driver også forebyggende arbeid mot hiv/aids sammen med lokale partnere. 

Skolegang for alle

Fyktningsituasjonen i landet gjør barna særlig sårbare, og mange har ikke mulighet til å gå på skolen. Konsekvensen er at barna ikke har mulighet til å planlegge sin egen fremtid og bli økonomisk selvstendige. 

Plan International bidrar til å etablere midlertidige skoler og utdanningstilbud for barn i kriser. Skolen gir håp for fremtiden, den representerer et trygt sted å være, og den gir barna en dråpe av normalitet og rutine i en ellers kaotisk hverdag. 

Videre jobber vi for å gi unge kvinner en yrkesrettet utdanning og tilgang til en verdig jobb, slik at de kan bli økonomisk uavhengige. Plan International i Kamerun gir også støtte til unge kvinner som ønsker å starte opp sin egen bedrift. 

Retten til å bestemme over egen kropp 

Dyp fattigdom, konflikt og krise kombinert med seiglivede tradisjoner gjør at svært mange jenter i Kamerun blir tvunget inn i ekteskap i svært ung alder – ofte med menn som er mye eldre enn dem. Mange unge jenter blir også gravide altfor unge. De er hverken fysisk eller psykisk modne til å få barn. 

Plan International jobber aktivt i mange av de aller mest sårbare lokalsamfunnene for å sikre unge jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette handler mye om opplysningsarbeid og kampanjer for å endre holdninger. Her prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller som deltar i media-kampanjer, samt lokale landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Kamerun er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Kamerun

67 700 elever har fått vannstasjoner på skolene sine.

648 000 foreldre har fått informasjon om helse, omsorg og ernæring for de minste barna.

30 400 ungdommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

1 287 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Kamerun

Levealder

Forventet levealder i Kamerun, sammenlignet med Norge.

Kamerun:

59 år

Norge:

82 år
I Kamerun er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Kamerun har en alfabetisme på 77%.

Kamerun:

77%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kamerun er 1.507 dollar.

Kamerun:

$1.507
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Kamerun:

75 av 1000

Verden:

37 av 1000