• Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika
  Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika. Foto: Walter Callens
 • Skoleelev snakker foran forsamling
  I Plans ungdomsgrupper får ungdommene viktig kunnskap om tema som de voksne snakker lite om i Ghana: Seksualitet, pubertet og ikke minst; hvordan unngå tenåringsgraviditeter. Jenta på bildet heter Vivian og er sekretær i denne ungdomsgruppa på landsbygda i Volta. Hun forteller at hun har blitt tryggere på seg selv fordi hun har fått trening i å presentere og diskutere viktige tema.
 • Barn henter vann fra vannpumpe
  Samlepunkt ved vannpumpen. Foto: Plan International
 • Ananas-plantasje
  Ananas-plantasje. Foto: Hiroo Yamagata
 • Klesvask
  Klesvask. Foto: Stig Nygaard
 • Volta-elven
  Volta-elven. Foto: Stig Nygaard
 • Garnfiske på Kokrobite Beach
  Garnfiske på Kokrobite Beach. Foto: Göran Höglund
 • Barn viser stolt frem fødselsbevisene sine over hodet
  Stolte innehavere av fødselsbevis. Foto: Plan International
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Ghana, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Ghana bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Ghana | Dette arbeider Plan med i Ghana | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Ghana

Mange barn i Ghanas større byer lever et liv ikke så ulikt livet til norske barn. De går på skole og driver med sport, musikk eller teater på fritiden. Fotball er veldig populært, og mange bruker tid foran skjerm. De «snapper» eller chatter på Messenger og WhatsApp, de ser på YouTube og spiller spill. 

De siste 20 årene er antallet fattige barn betydelig redusert, langt færre barn dør før fylte fem år, og den forventede levealderen har økt. Men fortsatt finner du mange fattige barn i slumområder rundt de største byene og på landsbygda nord i landet. Fattigdom og gamle tradisjoner er faktorer som fører til brudd på barns rettigheter i Ghana. Mange barn i lokalsamfunn på bygda fullfører aldri grunnskolen. Jenter blir fortsatt diskriminert, og barn med funksjonshemminger er spesielt sårbare. De blir ofte ekskludert og marginalisert. 

Mange ghanesiske jenter blir oppdratt til å tro at deres rolle i livet er å gifte seg og bli mor, mens lederskap er forbeholdt menn. Én av fem jenter i landet blir gift før hun fyller 18. Tenåringsgraviditeter og barneekteskap er spesielt vanlig nord i Ghana, og jenter er svært utsatte og sårbare for overgrep. Jentene slutter vanligvis på skolen om de blir gravide. 

Ett av tre barn i Ghana er ikke fødselsregistrert, og mangler dermed nøkkelen til å få sine rettigheter oppfylt. Det er vanskelig å sørge for helsetilbud, utdanning og beskyttelse av barn som på papiret «ikke eksisterer». 

Jente står foran en gruppe ungdommer og snakker

Ungdomsgrupper i Ghana

I Ghana er sex tabu. De fleste har lite til ingen seksualkunnskap, og mange vet ikke en gang hvordan man blir gravid. Derfor har Plan startet ungdomsgrupper der det snakkes om pubertet, menstruasjon, seksuelt og overførbare sykdommer og sunt kosthold.

Ungdommene som tør snakke om tabu

Dette arbeider Plan med i Ghana

Mot til å følge drømmene

For at barn skal kunne følge drømmene sine, og leve frie liv, er det viktig å sikre jentene og guttenes seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt at de får den skolegangen de har krav på. Målet er at barna selv tar kontroll over egen fremtid, inkludert når de skal få barn, hvem de skal få barn med, og når de eventuelt skal gifte seg. 

Gjennom Plan International sitt jenteprosjekt i Ghana får unge tenåringsjenter treffe kvinnelige rollemodeller, de besøker arbeidsplasser og universiteter, samt lære om jenters rettigheter. Vi arrangerer egne jenteleirer der tenåringsjenter fra fattige landsbyer får hjelp til å bygge opp selvtilliten. De lærer seg nye ferdigheter slik at de får redskaper og mot til å følge drømmene sine. Noen har for eksempel lært seg å lage smykker eller såpestykker, som de kan selge for å finansiere egen skolegang. De får også opplæring i data og informasjonsteknologi.

Endrer holdninger

For å bekjempe kjønnsdiskriminerende holdninger, så må jentene med - i alle ledd. Plan har for eksempel startet et eget jentefotballag. I begynnelsen nektet mange foreldre å la døtrene spille fotball – det ble ansett for å være en guttesport. Men etter å ha sett samholdet og den positive endringen hos jentene, er flere overbevist om at jentefotball er kommet for å bli.

Når Plan driver opplysningsarbeid og kampanjer for å endre holdninger prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller, landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Ghana er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Ghana

50 000 ungdommer har fått informasjon om seksull og reproduktiv helse og rettigheter.

7 000 barn har fått lesetrening og tilgang til bøker.

17 000 ungdommer har fått opplæring i økonomi og entreprenørskap.

985 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Ghana

Levealder

Forventet levealder i Ghana, sammenlignet med Norge.

Ghana:

64 år

Norge:

82 år
I Ghana er forventet levealder 18 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Ghana har en alfabetisme på 79%.

Ghana:

79%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.202 dollar.

Ghana:

$2.202
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Ghana:

46 av 1000

Verden:

37 av 1000