Ghana

Plan International har vært til stede i Ghana i over 30 år og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Ghana bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Ghana

Hovedstad: Accra
Befolkning: 32,4 millioner
Offisielt språk: Engelsk
Valuta: Ghanesisk cedi
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Ghana. Islam er den nest vanligste, og andre lokale religioner forekommer.


Å vokse opp i Ghana

Mange barn i Ghanas større byer lever et liv ikke så ulikt livet til barn i Norge. De går på skole og driver med sport, musikk eller teater på fritiden. De siste 20 årene er fattigdommen betydelig redusert, men du finner fortsatt mange fattige barn i slumområder rundt byene og på landsbygda. Mange barn i lokalsamfunn på bygda fullfører aldri grunnskolen. Jenter blir fortsatt diskriminert, og barn med funksjonshemminger er spesielt sårbare. De blir ofte ekskludert og marginalisert.

Mange ghanesiske jenter blir oppdratt til å tro at deres rolle i livet er å gifte seg og bli mor, mens lederskap er forbeholdt menn. Tenåringsgraviditeter og barneekteskap er spesielt vanlig nord i Ghana, og jenter er svært utsatte og sårbare for overgrep. Ett av tre barn i Ghana er ikke fødselsregistrert, og mangler dermed nøkkelen til å få sine rettigheter oppfylt. Det er vanskelig å sørge for helsetilbud, utdanning og beskyttelse av barn som på papiret «ikke eksisterer». Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Ghana


Bygge selvtillit og følge drømmer

Gjennom Plans jenteprosjekt i Ghana får unge tenåringsjenter treffe kvinnelige rollemodeller, de besøker arbeidsplasser og universiteter, samt lære om jenters rettigheter. Vi har arrangert egne jenteleirer der tenåringsjenter fra fattige landsbyer får hjelp til å bygge opp selvtilliten. De lærer seg nye ferdigheter slik at de får redskaper og mot til å følge drømmene sine. Noen har for eksempel lært seg å lage smykker eller såpestykker, som de kan selge for å finansiere egen skolegang. De får også opplæring i data og informasjonsteknologi.

Endre holdninger

Når Plan driver opplysningsarbeid og kampanjer for å endre holdninger prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller, landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv. For å bekjempe kjønnsdiskriminerende holdninger, så må jentene med - i alle ledd. Plan i Ghana har for eksempel startet et eget jentefotballag. I begynnelsen nektet mange foreldre å la døtrene spille fotball – det ble ansett for å være en guttesport. Men etter å ha sett samholdet og den positive endringen hos jentene, er flere overbevist om at jentefotball er kommet for å bli.

Kontroll over egen fremtid

For at barn og unge skal kunne følge drømmene sine, og leve frie liv, er det viktig å sikre jentene og guttenes seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt at de får den skolegangen de har krav på. Vi jobber for at ungdom selv skal kunne ta kontroll over egen fremtid, inkludert bestemme når de skal få barn, hvem de skal få barn med, og når de eventuelt skal gifte seg.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Ghana er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Ghana – glimt fra året som har gått

Image
6 891

personer har deltatt i opplæring om likestilling og jenters rettigheter.

Image
4 517

jenter og gutter har fått opplæring om retten til å delta i beslutninger som gjelder dem.

Image
607

ungdommer har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap.

Det siste året har Plan International i Ghana jobbet for å styrke jenter og unge kvinners deltakelse og mulighet til å være aktive pådrivere for forandring når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det har vi gjort ved å styrke kapasiteten til jenterettighetsbevegelser og grupper til å delta i planlegging, budsjettering og andre beslutningsprosedyrer. I tillegg har vi arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, spesielt for unge kvinner, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre sine levekår.


Bli Planfadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.