Jente feier utendørs i Ghana

Ghana

Plan International har vært til stede i Ghana i over 30 år. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Ghana – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

14 709

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

1 438

ungdommer har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

Ikon unges medvirknign og lederskap

8 365

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Det siste året har Plan International i Ghana etablert ungdomsklubber for å gi en tydelig mulighet for unge til å rapportere seksuelle overgrep mot jenter. Det har ført til positive sosiokulturelle holdninger og bedre praksis hos familier når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I tillegg har vi arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, spesielt for unge kvinner, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre sine levekår.

Plan i Ghana har ett alumni-nettverk, ett stort nettverk med tidligere fadderbarn, som nå er for gamle til være en del av Plans fadderordning. De jobber blant annet aktivt med å påvirke politikere til å fjerne avgifter på bind, en avgift som er veldig høy i landet. Kampanjen har spredd seg og vokset seg så at det er politiske partier som har lovt å inkludere saken i sine partiprogram i det kommende valget i 2024.

Jente leser med klassekompiser utenfor skolen i Ghana

Mulighet til skolegang med støtte fra Plan

Når Mercy fra Ghana ble fadderbarn gjennom Plan gikk hun ikke på skolen. En av Plans frivillige forklarte moren hvorfor utdanning er så viktig. Mercy fikk til slutt starte på skolen - noen år etter sine jevnaldrende - men trives veldig godt, og drømmer i dag om å bli rektor.
– Moren min ble overtalt til å la meg gå på skolen, fordi spare- og lånegruppen som hun ønsket å bli medlem av, ville at alle skulle sende barna sine på skolen. Når moren min så at andre barn vi gikk på markedet med begynte på skolen, fikk jeg også gjøre det.

Mercy, 12 år

Å vokse opp i Ghana

Mange barn i Ghanas større byer lever et liv ikke så ulikt livet til barn i Norge. De går på skole og driver med sport, musikk eller teater på fritiden. De siste 20 årene er fattigdommen betydelig redusert, men du finner fortsatt mange fattige barn i slumområder rundt byene og på landsbygda. Mange barn i lokalsamfunn på bygda fullfører aldri grunnskolen. Jenter blir fortsatt diskriminert, og barn med funksjonsnedsettelser er spesielt sårbare. De blir ofte ekskludert og marginalisert.

Mange ghanesiske jenter blir oppdratt til å tro at deres rolle i livet er å gifte seg og bli mor, mens lederskap er forbeholdt menn. Tenåringsgraviditeter og barneekteskap er spesielt vanlig nord i Ghana, og jenter er svært utsatte og sårbare for overgrep. Ett av tre barn i Ghana er ikke fødselsregistrert, og mangler dermed nøkkelen til å få sine rettigheter oppfylt. Det er vanskelig å sørge for helsetilbud, utdanning og beskyttelse av barn som på papiret «ikke eksisterer». Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Ghana


Bygge selvtillit og følge drømmer

Gjennom Plans jenteprosjekt i Ghana får unge tenåringsjenter treffe kvinnelige rollemodeller, de besøker arbeidsplasser og universiteter, samt lære om jenters rettigheter. Vi har arrangert egne jenteleirer der tenåringsjenter fra fattige landsbyer får hjelp til å bygge opp selvtilliten. De lærer seg nye ferdigheter slik at de får redskaper og mot til å følge drømmene sine. Noen har for eksempel lært seg å lage smykker eller såpestykker, som de kan selge for å finansiere egen skolegang. De får også opplæring i data og informasjonsteknologi.

Endre holdninger

Når Plan driver opplysningsarbeid og kampanjer for å endre holdninger prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller, landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv. For å bekjempe kjønnsdiskriminerende holdninger, så må jentene med - i alle ledd. Plan i Ghana har for eksempel startet et eget jentefotballag. I begynnelsen nektet mange foreldre å la døtrene spille fotball – det ble ansett for å være en guttesport. Men etter å ha sett samholdet og den positive endringen hos jentene, er flere overbevist om at jentefotball er kommet for å bli.

Kontroll over egen fremtid

For at barn og unge skal kunne følge drømmene sine, og leve frie liv, er det viktig å sikre jentene og guttenes seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt at de får den skolegangen de har krav på. Vi jobber for at ungdom selv skal kunne ta kontroll over egen fremtid, inkludert bestemme når de skal få barn, hvem de skal få barn med, og når de eventuelt skal gifte seg.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Ghana er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Ghana

Hovedstaden i Ghana er Accra. Det bor 32,4 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er engelsk. Valutaen er ghanesisk cedi, og kristendom er den vanligste religionen. Islam er den nest vanligste, og andre lokale religioner forekommer.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Ghana har 0,64 tonn CO2-utslipp per innbygger. Ghana:
0,64 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Ghana har 5% barneekteskap ved 15 års alder.
5 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Ghana har 21% barneekteskap ved 18 års alder.
21 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Ghana er på 133. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
133 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Ghana har en alfabetisme på 80%.
80 %

Bli Planfadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.