• Utsikt over West Point i Monrovia
  Utsikt over West Point i Monrovia. Foto: Mark Fischer
 • tre smilende jenter
  Foto: Ragnhild Bergh
 • Boder på et marked i Monrovia
  Boder på et marked i Monrovia. Foto: Mark Fischer
 • En mann går bortover en lang vei
  Solnedgang i Foya, nord i Liberia Foto: Ragnhild Bergh
 • En gruppe jenter sitter og henger
  Vennegjeng tar seg en pause i skyggen. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Kjøttmarked i Lofa-distriktet
  Kjøttmarked i Lofa-distriktet. Foto: Neil Brandvold/Plan
 • Jente gjør lekser utendørs
  Jente gjør lekser utendørs. Foto: Ken Harper
 • Strandliv ved Robertsport
  Strandliv ved Robertsport. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Kvinner og barn selger varer langs veien
  Liten butikk langs veien i Bomi-området. Foto: Vincent Tremeau/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Liberia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Liberia bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Liberia | Dette arbeider Plan med i Liberia | Dette skjedde i 2020 | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Liberia

Flere tiår med borgerkrig og den verste ebolaepidemien gjennom tidene har gjort livet vanskelig for Liberias unge befolkning. Flere generasjoner står uten utdanning og arbeidsledigheten blant unge er skyhøy. 

Selv om det er gjort mange framskritt når det gjelder barns helse, er barnedødeligheten i Liberia også fortsatt høy. Ett av ti barn dør før de rekker å feire sin femte fødselsdag. Antallet foreldreløse barn er betydelig.

Vokser du opp som jente i Liberia har du det sannsynligvis enda vanskeligere enn guttene. Jentene stiller alltid bakerst i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. 

Barneekteskap er også en viktig grunn til at jenter ikke får skolegang, eller at de slutter når de kommer i tenårene. Mer enn tre av ti jenter blir giftet bort før de fyller 18 år, mens en av ti blir gift allerede før hun har fylt 15 år. 

Noen liberiske jenter blir giftet bort til mannlige “beskyttere" rett etter at de kommer i puberteten, med den misforståtte oppfatningen at dette vil beskytte dem mot seksuelle overgrep fra andre “rovdyr” der ute. Dette er en praksis som er spesielt vanlig i konflikttider.

Myndighetene i Liberia har ratifisert FNs barnekonvensjon og deltok også for et par år siden i lanseringen av en kampanje for å få slutt på barneekteskap i Afrika. Men gamle tradisjoner er seiglivede, og fattige jenter på landsbygda er fortsatt de aller mest sårbare både når det gjelder helse, utdanning og risikoen for å ende som barnebrud. 

Alternativ tekst

Lys til å gjøre hjemmelekser

Fire millioner mennesker var uten strøm etter borgerkrigen i Liberia som endte i 2003. Dette gjorde dem isolerte, og det var verken lys til helsesentre eller til at barna kunne lese lekser. Derfor startet Plan «The Light Ip Our Futures» prosjektet som gir strøm til over 8,000 mennesker via fem små solcellepaneler i Lofa området.

Dette arbeider Plan med i Liberia

Bedre barnehelse

På landsbygda har de aller færreste tilgang til rent vann, noe som fører til store helseproblemer. Et svakt fungerende helsesystem med dårlig medisinsk infrastruktur fører til ytterligere problemer. For mor og barn er tilgang til helsehjelp og oppfølging nødvendig for videre utvikling. 

Plan International bidrar til at lokale helsearbeidere i Liberia får videreutdanning, slik at de blir bedre rustet ti å behandle sykdommer som er potensielt dødelige for barn, som diaré, malaria og lungebetennelse. I tillegg gir vi unge mødre opplæring og mer kunnskap om viktigheten av vaksiner, riktig ernæring og gode helse- og hygienerutiner. Vi jobber også for å bedre vanntilgangen, som er svært viktig for barns helse, og gir lokalsamfunnene opplæring i hvordan de skal vedlikeholde vannpumpene. 

Jobbskaping for unge kvinner

Arbeidsledigheten blant unge er så høy som 80-90 prosent i visse deler av Liberia. Unge single mødre i fattige slumområder er de som kommer verst ut av det, og blir i mange tilfeller tvunget til å selge sex for å brødfø seg selv og barna. 

Plan International gir derfor ungdom relevant kursing og støtte til å starte opp og drive egne småbedrifter. Gjennom vårt Girl Power-prosjekt tilbyr vi yrkesopplæring til jenter og kvinner i alderen 14-30 år. De lærer seg for eksempel å klippe hår, å lage eller selge bakevarer, såpeproduksjon, skjønnhetspleie og skreddersøm. De unge deltar også i spare- og lånegrupper som gjør dem i stand til å stå på egne ben og administrere egen økonomi.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Liberia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder


Dette skjedde i Liberia i 2020:

Som i resten av verden var også Liberia preget av koronapandemien i året som gikk. Det første tilfellet ble registrert Monrovia i mars 2020, og kort tid senere innførte myndighetene strenge tiltak for å begrense smitten. Helsetilbudet i landet er svakt, men så langt ser det ut som myndighetene i stor grad har lykkes med sin strategi for å holde smitten lav.

Men selv om landet så langt har unngått en helsekrise, har koronatiltakene ført til en økonomisk og sosial krise. Og når småbønder mister tilgang til lokale markeder og verken får solgt eller kjøpt varer, fører det til umiddelbar økning i fattigdom.

 • Undervisning over radioen: Skolene i Liberia holdt stengt fra mars til august i fjor. Selv om myndighetene la til rette for fjernundervisning, var dette fremdeles vanskelig i områdene der Plan jobber. Mange mangler tilgang til internett og elektrisitet, og for foreldre som ikke har skolegang selv blir det vanskelig å hjelpe barna sine. Derfor bidro Plan til å utvikle et undervisningsprogram over radio, hvor det også ble gitt informasjon om tenåringsgraviditet.
 • Omskolering av kvinner som har omskjæring som yrke: I Liberia er omskjæring av jenter vanlig. En del av motstanden fra tradisjonelle ledere mot å avskaffe skikken, er at mange kvinner har dette som levebrød. Derfor har Plan blant annet et prosjekt for å omskolere kvinner som har omskjæring som yrke og organisere dem i spare- og lånegrupper.

Nøkkeltall for Plan i Liberia

50 651 barnefamilier fikk myggnett for å beskytte seg mot malaria

45 helsestasjoner fikk smittevernutstyr for å kunne behandle koronapasienter

12 390 elever har fått tilgang til tryggere og mer inkluderende skoler

123 lokalsamfunn samarbeider med Plan

Fakta om Liberia

Levealder

Forventet levealder i Liberia, sammenlignet med Norge.

Liberia:

64 år

Norge:

82 år
I Liberia er forventet levealder 18 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Liberia har en alfabetisme på 48%.

Liberia:

48%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Liberia er 622 dollar.

Liberia:

$622
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Liberia:

85 av 1000

Verden:

37 av 1000