Kvinne på en øde vei i en skog i Liberia

Liberia

Plan International har vært til stede i Liberia siden 1981. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Liberia – glimt fra året som har gått

Ikon unges medvirknign og lederskap

1 495

barn og unge har deltatt i prosjekter for å styrke deres deltakelse og lederskap

Ikon: Inkluderende utdanning

3 654

barn har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

SRHR_ikon

46 421

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det siste året har Plan i Liberia fortsatt arbeidet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Dette for at de skal bli rustet til å ta kontroll over eget liv og egen fremtid, unngå uønskede graviditeter og beskyttes mot skadelige skikker. Ved å få på plass nye skolebygg har vi sikret en trygg plass for barn som har kommet tilbake til sine lokalsamfunn etter å ha vært internt fordrevet. Plan har også arbeidet med likestilling og med spare- og lånegrupper for ungdommer og voksne, slik at de skal kunne komme ut i jobb og forbedre sine levekår, i tillegg til yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer.

Jente smiler mot kamera med grønnt landskap i bakgrunnen i Liberia

Sterke jenter bidrar til å sterke lokalsamfunn

– I dag er jeg en sterk kvinnelig talsperson. Jeg har fått opplæring, styrket mine ferdigheter og deltatt i Plans arbeid. Med mye erfaringer gjennom årene, kan jeg nå selv hjelpe unge jenter og barn som føler seg begrenset og diskriminert i Liberia.

Joetta, 13 år

 

Å vokse opp i Liberia

Flere tiår med borgerkrig og den verste ebolaepidemien gjennom tidene har gjort livet vanskelig for Liberias unge befolkning. Flere generasjoner står uten utdanning og arbeidsledigheten blant unge er skyhøy. Selv om det er gjort mange framskritt når det gjelder barns helse, er barnedødeligheten i Liberia også fortsatt høy. Nesten ett av ti barn dør før de rekker å feire sin femte fødselsdag og antallet foreldreløse barn er betydelig. 

Vokser du opp som jente i Liberia har du det sannsynligvis enda vanskeligere enn guttene. Jentene stiller alltid bakerst i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. Barneekteskap er også viktig grunn til at jenter ikke får skolegang, eller at de slutter når de kommer i tenårene. Fattige jenter på landsbygda er fortsatt de aller mest sårbare både når det gjelder helse, utdanning og risikoen for å ende som barnebrud. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Liberia

 

Bedre barnehelse

På landsbygda har de aller færreste tilgang til rent vann, noe som fører til store helseproblemer. Et svakt fungerende helsesystem med dårlig medisinsk infrastruktur fører til ytterligere problemer. For mor og barn er tilgang til helsehjelp og oppfølging nødvendig for videre utvikling. Plan i Liberia prioriterer derfor at helsearbeidere får videreutdanning, slik at de blir bedre rustet til å behandle sykdommer som er potensielt dødelige for barn, som diaré, malaria og lungebetennelse. I tillegg gir vi unge mødre opplæring og mer kunnskap om viktigheten av vaksiner, riktig ernæring og gode helse- og hygienerutiner. Vi jobber også for å bedre vanntilgangen, som er svært viktig for barns helse, og gir lokalsamfunnene opplæring i hvordan de skal vedlikeholde vannpumpene.

Jobbskaping for unge kvinner

Arbeidsledigheten blant unge er så høy som 80-90 prosent i visse deler av Liberia. Unge, enslige mødre i fattige slumområder er de som kommer verst ut av det, og blir i mange tilfeller tvunget ut i prostitusjon for å brødfø seg selv og barna. Plan gir derfor ungdom relevant kursing og støtte til å starte opp og drive egne småbedrifter.

Utdanning for alle

Plan i Liberia jobber for trygg utdanning for alle, særlig for jenter. Vi driver også yrkesopplæring for jenter og kvinner i alderen 14-30 år, hvor de får mulighet til å lære å klippe hår, lage eller selge bakevarer, såpeproduksjon, skjønnhetspleie og skreddersøm. Ungdommer deltar også i spare- og lånegrupper som gjør dem i stand til å stå på egne ben og administrere egen økonomi.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Liberia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Liberia

Hovedstaden i Liberia er Monrovia. Det bor 5,3 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er engelsk. Valutaen er liberisk dollar. Den vanlisgste religionen i Liberia er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Liberia har 0,24 tonn CO2-utslipp per innbygger. Liberia:
0,24 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Liberia har 9% barneekteskap ved 15 års alder.
9 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Liberia har 35% barneekteskap ved 18 års alder.
35 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Liberia er på 178. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
178 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Liberia har en alfabetisme på 48%.
48 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.