Slettelandskap fra Zimbabwe

Zimbabwe

Plan International har vært til stede i Zimbabwe siden 1986. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Zimbabwe – glimt fra året som har gått

Ikon: Inkluderende utdanning

70 439

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning  

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

24 584

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap 

Ikon unges medvirknign og lederskap

19 256

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap  

I året som har gått har vi fortsatt det viktige arbeidet for barn og unge i Zimbabwe. Vi har sammen med myndighetene respondert på kolerautbruddet med informasjonsarbeid og hygienetiltak. Vi har også fortsatt vårt arbeid med Champions of Change, hvor undervisningen utfordrer inkorporerte maktrelasjoner, begrensende sosiale normer og kjønnsroller, og bygger selvtillit hos de unge deltakerne. På denne måten bidrar ungdommene til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold. 5 870 jenter som hadde droppet ut av skolen, deltok i et akselerert utdanningsløp for å ta igjen tapt skolegang, og yrkesopplæring. Å sikre at unge kvinner har en trygg inntekt og økonomisk selvstendighet er viktig i kampen for likestilling. 

Ungdommer på skolen i Zimbabwe

Tilbake på skolebenken

– Jeg vil takke læreren min og Plan for å ha troen på meg. Jeg er veldig stolt over å ha tatt beslutningen om å returnere til skolebenken. Jeg måtte slutte da jeg ble gravid, men er nå fast bestemt på å fullføre skolegangen. Jeg skal jobbe hardt for å få meg en god utdanning, og jeg ønsker å bli en synlig rollemodell for andre jenter her jeg bor.  

Nomusa, 17 år

Å vokse opp i Zimbabwe

Over 70 prosent av befolkningen i Zimbabwe regnes som fattige, og mange barn lider av underernæring og periodevis sult. Barn som ikke får nok mat klarer seg også dårlig på skolen.

Landet ligger ganske høyt når det gjelder utdanningsnivå i befolkningen, men utviklingen har gått nedover og analfabetismen blant barn og unge har økt de siste årene. Blant de jentene som begynner på skolen, er det mange som slutter før de har fullført, ofte på grunn av tenåringsgraviditet og/eller barneekteskap. Jentene blir ofte giftet bort, og brudeprisen (lobola) blir en inntekt for familien.

Zimbabwe er blant de landene i Afrika med høyest andel av befolkningen som er smittet av hiv, og epidemien etterlater mange foreldreløse barn. UNICEF anslår at det er mer enn én millioner foreldreløse barn i Zimbabwe, de aller fleste som følge av hiv og aids. Å være homofil mann er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Zimbabwe


Kampen mot barneekteskap

I 2016 vant ungdommene en stor seier i Zimbabwes høyesterett, som førte til at landet innførte 18-årsgrense for å gifte seg, både for gutter og jenter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som følger de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side. Plan har etablert lokale komiteer som er trent til å identifisere og hjelpe barn som er i faresonen. Vi går i dialog med fedre, brødre, ektefeller, religiøse ledere og tradisjonelle ledere. Plan tar også tak i de økonomiske og strukturelle årsakene til barneekteskap. Jenter som ikke har tilgang til utdanning og helsetjenester, står i større fare for å bli giftet bort.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Barneekteskap og mangel på utdanning – og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn – bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har ikke kropper som tåler å føde barn. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner. Derfor jobber vi med jenter, gutter og andre for å gi de kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, slik at de skal kunne ta informerte valg om egen kropp og eget liv.

Tidlig innsats for barn

Plan sine helseprogrammer inkluderer blant annet vaksinering og kursing av unge mødre om helse, omsorg, ernæring og hygiene. Vi jobber også med å øke tilgangen til rent vann i fattige og sårbare lokalsamfunn i Zimbabwe, noe som også er svært viktig for barns helse.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Zimbabwe er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Zimbabwe

Hovedstadem i Zimbabwe er Harare. Det bor 15,3 millioner mennesker i landet, valutaen er amerikansk dollar og kristendom er den vanligste religionen. De offisielle språkene i Zimbabwe er tegnspråk, shona, engelsk, sindebele og flere andre språk og dialekter.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Zimbabwe har 0,77 tonn CO2-utslipp per innbygger. Zimbabwe:
0,77 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Zimbabwe har 5% barneekteskap ved 15 års alder.
5 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Zimbabwe har 34% barneekteskap ved 18 års alder.
34 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Zimbabwe er på 146. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
146 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Zimbabwe har en alfabetisme på 90%.
90 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.