• Fossefall i Victoria Falls
  Victoria Falls. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan
 • Giraffer
  Giraffer Foto: Plan
 • En jente hopper paradis i sanden
  En jente hopper paradis utenfor hjemmet sitt Foto: Shepherd Tozvireva
 • En gutt vanner grønnsakshagen med en vannslange
  En gutt vanner familiens mais og bønner Foto: Patrick Pfupajena/Plan
 • En dame står forann enn vedfyrt ovn til matlaging
  En kvinne lager mat i en vedovn Foto: Simon Corral/Plan
 • Fire, nye skolebygg i solskinn og blå himmel
  Klart for skolestart. Foto: Plan International
 • Tre jenter danser i tradisjonell drakt
  Fargerik dans ved skolestart. Foto: Plan International
 • Tre gutter ler
  Gjetergutter med geiteflokken sin Foto: Masimba Mujuru/Plan
 • En mann og en dame prater i veikanten
  Møte i veikanten Foto: Simon Corral
 • Skygge av bil som kjører langs landeveien med en ku i veikanten
  Tidlig morgen langs landeveien. Foto: Synne Marion Olsen/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Zimbabwe, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Zimbabwe bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Zimbabwe | Dette arbeider Plan med i Zimbabwe | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Zimbabwe

Over 70 prosent av befolkningen i Zimbabwe regnes som fattige, og mange familier lever i ekstrem fattigdom. Svært mange barn lider derfor av underernæring og periodevis sult. Barn som ikke får nok mat klarer seg også dårlig på skolen.

Tradisjonelt har landet hatt et godt skolesystem, og ligger fremdeles ganske høyt når det gjelder utdanningsnivå i befolkningen. Men utviklingen har gått nedover og analfabetismen blant barn og unge har økt de siste årene. Skolepenger og et utdatert skolesystem innebærer store utfordringer. Mange familier har ikke råd til å sende barna sine på skole.

Blant de jentene som begynner på skolen, er det mange som slutter før de har fullført, ofte på grunn av tenåringsgraviditet og/eller barneekteskap. En av tre jenter i Zimbabwe blir gift før de har fylt 18 år. Ofte blir de giftet bort fordi foreldrene vil redusere egen økonomisk byrde, og brudeprisen (lobola) blir en inntektskilde. Det er langt vanligere at jenter fattige familier blir gift før fylte 18 år, enn jenter fra rike familier.

Zimbabwe er blant de landene i Afrika med høyest andel av befolkningen som er smittet av hiv, og epidemien etterlater seg svært mange foreldreløse barn. Unicef anslår at det er mer enn én millioner foreldreløse barn i Zimbabwe, de aller fleste som følge av hiv/aids.

Jente får undervisning via mobiltelefon

Fjernundervisning gjennom mobiltelefon

–Jeg pleide å dra på skolen hver mandag og tirsdag, hvor jeg både kunne møte venner og få undervisning sammen med andre. Da landet ble stengt ned kunne vi ikke lenger dra dit for å lære å lese og skrive, forklarer Yollanda (12). Gjennom Plans hurtiglæringsprosjekt, som Yollanda er en del av, fikk hun likevel fortsette skolegangen. Via mobiltelefoner, som Plan delte ut til jentene i prosjektet, kunne undervisningen fortsette i form av telefonsamtaler, tekstmeldinger og chattetjenesten WhatsApp.

Plans arbeid Zimbabwe

Kjemper mot barneekteskap 

I 2016 vant ungdommene en stor seier Zimbabwes høyesterett, som førte til at landet innførte 18-årsgrense for å gifte seg, både for gutter og jenter. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Plan International er tilstede i sårbare lokalsamfunn og har etablert lokale komiteer som er trent til å identifisere og hjelpe barn i faresonen. Vi gir også ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støtter ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap. Vi går i dialog med fedre, brødre, ektefeller, religiøse ledere og tradisjonelle ledere. Plan tar også tak i de økonomiske og strukturelle årsakene til barneekteskap. Jenter som ikke har tilgang til utdanning og helsetjenester, står i større fare for å bli giftet bort.

Bedre barnehelse

Mangel på utdanning, barneekteskap – og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn – bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har for det første ikke kropper som tåler å føde barn. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner.  Unge mødrene heller ikke nok kunnskap eller modenhet til å ta vare på barna sine og gi dem en god start i livet. Mange av de unge mødrene vet ikke nok om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulere barna i deres fysiske og mentale utvikling.

Plan International sine helseprogrammer inkluderer blant annet vaksinering og bevisstgjøring/kursing av unge mødre om seksuell og reproduktiv helse, ernæring og hygiene. Vi jobber også med å øke tilgangen til rent vann i fattige og sårbare lokalsamfunn i Zimbabwe, noe som også er svært viktig for barns helse.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Zimbabwe er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Zimbabwe

8 000 jenter som hadde sluttet på skolen har fått yrkesopplæring.

23 700 ungdommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

7 500 barneskoleelever har fått nye klasserom og skolesaker.

542 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Zimbabwe

Levealder

Forventet levealder i Zimbabwe, sammenlignet med Norge.

Zimbabwe:

61 år

Norge:

82 år
I Zimbabwe er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Zimbabwe, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Zimbabwe har en alfabetisme på 88%.

Zimbabwe:

88%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Zimbabwe, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Zimbabwe er 1.464 dollar.

Zimbabwe:

$1.464
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Zimbabwe, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Zimbabwe:

55 av 1000

Verden:

37 av 1000