landskap-hav-hus-fjelltopp-kenya-2000x600-2019

Kenya

Plan International har vært til stede i Kenya siden 1982. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Kenya – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

41 346

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Ikon for beskyttelseavbarn

67 729

mennesker ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Ikon unges medvirknign og lederskap

52 010

barn og unge har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Plan i Kenya har i løpet av det siste året hatt fokus på barns beskyttelse og barns rettigheter. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, tenåringsgraviditeter og kjønnsbasert vold er utbredt i Kenya. Derfor har vi kurset beslutningstakere og ledere, og etablert partnerskap med aktører for å kunne håndtere rapporterte krenkelser av barns rettigheter på en bedre måte. Gjennom lobbying og påvirkningsarbeid, utdanning for barn og unge, og gjennom mentorskap for ungdommer har Plan jobbet med å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi har også bidratt til å styrke sysselsettingen og entreprenørskap blant unge, og arbeidet for å øke unges mulighet til å få relevant kompetanseutvikling og opplæring.

Jente smiler mot kamera på landsbygden i Kenya

Helseklubber øker bevissthet blant barn og unge

– Det var gøy å delta i Plans helseklubber hvor vi lærte om menstruasjonshygiene. Kurslederne var veldig engasjerte og bidro til å få oss til å slappe av og få oss til å delta aktivt. Vi deltok i leker og aktiviteter som gjorde det morsomt å lære om helse. Jeg lærte at det er greit å snakke om helseutfordringer og endringer, og at jeg kan søke hjelp hos foreldre og lærere når jeg trenger det.

Edna, 14 år

Å vokse opp i Kenya

Kenya har lykkes med å redusere barnedødeligheten i landet betraktelig, og langt flere barn i Kenya kan feire sin femte fødselsdag nå enn for 10 og 20 år siden. Regjeringens investeringer i utdanning har også gitt flere barn muligheten til å gå på skole. Men det finnes fortsatt store svakheter i utdanningssystemet og altfor mange kenyanske barn fullfører ikke grunnskolen. Mange jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten fordi skolene ikke har ordentlige toaletter for jenter. Noen slutter også på grunn av lang skolevei og at de ikke føler seg trygge på skoleveien.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kenya


Jenters rettigheter

Et av de største bruddene på barns rettigheter i Kenya er seksuell vold mot jenter. Plan jobber på nasjonalt nivå for å påvirke myndighetene, og samtidig på lokalt nivå for å øke bevisstheten og endre holdninger blant lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. Vi driver intenst påvirkningsarbeid sammen med samarbeidspartnere for at lover som skal beskytte barn skal bli fulgt opp, og at overgrep skal få konsekvenser for gjerningspersoner.

Unge i arbeid

Arbeidsløsheten blant unge i landet er svært høy, og har ført til økt rusmisbruk, vold og ungdomskriminalitet. Muligheten for å jobbe og tjene penger på verdig vis er noe av det viktigste for å skape fred og en bedre fremtid for de unge i landet. Plan har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet yrkesopplæringsprogrammer og arbeidstrening for unge.

Inkluderende utdanning

Respekt for jenters rettigheter, god kvalitetsutdanning, jobbskaping for unge og kunnskap om klimaendringer er viktige nøkkelord i Plans arbeid i Kenya. Helsetilbud, mer bevissthet rundt hygiene og ernæring, tilgang til rent drikkevann og utbygging av ordentlige sanitæranlegg er også viktige arbeidsområder. Alt henger sammen, og derfor jobber vi på flere nivåer i samfunnet, med et variert spekter av prosjekter – alltid med barn og unge, og spesielt jenter, i fokus.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Kenya er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Kenya

Hovedstaden i Kenya er Nairobi. Det bor 56,2 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er swahili og engelsk. Valutaen er kenyansk shilling, og kristendom er den vanligste religionen.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Kenya har 0,44 tonn CO2-utslipp per innbygger. Kenya:
0,44 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Kenya har 4% barneekteskap ved 15 års alder.
4 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Kenya har 23% barneekteskap ved 18 års alder.
23 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Kenya er på 152. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
152 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Kenya har en alfabetisme på 83%.
83 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.