landskap-hav-hus-fjelltopp-kenya-2000x600-2019

Kenya

Plan International har vært til stede i Kenya siden 1982 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Kenya bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Kenya


Hovedstad: Nairobi
Befolkning: 56,2 millioner
Offisielle språk: Swahili og engelsk
Valuta: Kenyansk shilling
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Kenya. Islam er den nest vanligste, og andre lokale religioner forekommer.


Å vokse opp i Kenya

Kenya har lykkes med å redusere barnedødeligheten i landet betraktelig, og langt flere barn i Kenya kan feire sin femte fødselsdag nå enn for 10 og 20 år siden. Regjeringens investeringer i utdanning har også gitt flere barn muligheten til å gå på skole. Men det finnes fortsatt store svakheter i utdanningssystemet og altfor mange kenyanske barn fullfører ikke grunnskolen. Mange jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten fordi skolene ikke har ordentlige toaletter for jenter. Noen slutter også på grunn av lang skolevei og at de ikke føler seg trygge på skoleveien.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kenya


Jenters rettigheter

Et av de største bruddene på barns rettigheter i Kenya er seksuell vold mot jenter. Plan jobber på nasjonalt nivå for å påvirke myndighetene, og samtidig på lokalt nivå for å øke bevisstheten og endre holdninger blant lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. Vi driver intenst påvirkningsarbeid sammen med samarbeidspartnere for at lover som skal beskytte barn skal bli fulgt opp, og at overgrep skal få konsekvenser for gjerningspersoner.

Unge i arbeid

Arbeidsløsheten blant unge i landet er svært høy, og har ført til økt rusmisbruk, vold og ungdomskriminalitet. Muligheten for å jobbe og tjene penger på verdig vis er noe av det viktigste for å skape fred og en bedre fremtid for de unge i landet. Plan har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet yrkesopplæringsprogrammer og arbeidstrening for unge.

Inkluderende utdanning

Respekt for jenters rettigheter, god kvalitetsutdanning, jobbskaping for unge og kunnskap om klimaendringer er viktige nøkkelord i Plans arbeid i Kenya. Helsetilbud, mer bevissthet rundt hygiene og ernæring, tilgang til rent drikkevann og utbygging av ordentlige sanitæranlegg er også viktige arbeidsområder. Alt henger sammen, og derfor jobber vi på flere nivåer i samfunnet, med et variert spekter av prosjekter – alltid med barn og unge, og spesielt jenter, i fokus.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kenya er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Kenya – glimt fra året som har gått

Image
92 725

foreldre har fått opplæring i å beskytte og trygge barn.

Image
4 211

ungdommer har deltatt på yrkesopplæring.

Image
31 935

barn og unge er nådd med informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Plan i Kenya har i løpet av det siste året hatt fokus på barns beskyttelse og barns rettigheter. Vi har kurset beslutningstakere og ledere, og etablert partnerskap med aktører for å kunne håndtere rapporterte krenkelser av barns rettigheter på en bedre måte. Gjennom lobbying og påvirkningsarbeid, utdanning for barn og unge, og gjennom mentorskap for ungdommer har Plan jobbet med å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi har også bidratt til å styrke sysselsettingen og entreprenørskap blant unge, og arbeidet for å øke unges mulighet til å få relevant kompetanseutvikling og opplæring.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.