• Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania.
  Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania. Foto: Diana Robinson
 • På søken etter ny beitemark
  På søken etter ny beitemark. Foto: David Mutua
 • Syngende kvinner fra Masai-stammen
  Syngende kvinner fra Masai-stammen. Foto: Marc Samsom
 • Masai-gutt løser matteoppgaver
  Masai-gutt løser matteoppgaver. Foto: Christopher Michel
 • Barn blåser opp ballonger
  Gøy med ballonger. Foto: Plan International
 • Gruppe med skoleelever får undervisning under et tre
  En gruppe elever får undervisning under et tre i Bondo. Foto: Nils Busch/Plan
 • Kverulering i kveldssol
  Kverulering i kveldssol. Foto: Diana Robinson
 • Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna
  Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna. Foto: Plan International
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Kenya, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Kenya bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Kenya | Dette arbeider Plan med i Kenya | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Kenya

Kenya har lykkes i å redusere barnedødeligheten i landet betraktelig. Det betyr at langt flere barn i Kenya kan feire sin femte fødselsdag, enn for 10 og 20 år siden.  Regjeringens investeringer i utdanning har også gitt flere barn muligheten til å gå på skole.  

Men det finnes fortsatt store svakheter i utdanningssystemet. Skolene og elevene mangler ofte ordentlig læringsmateriell, mange av lærerne er ukvalifiserte og klasserommene overfylte. Altfor mange kenyanske barn fullfører ikke grunnskolen. 

Mange jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten fordi skolene ikke har ordentlige toaletter for jenter. Noen slutter også på grunn av lang skolevei – og at de ikke føler seg trygge på skoleveien. 

Selv om Kenya sakte men sikkert har hatt en positiv sosioøkonomisk utvikling siden selvstendigheten i 1963, skjer det fortsatt omfattende brudd på barns rettigheter.

Alternativ tekst

Optimistisk for fremtiden

Lumasha (25) vokste opp i en voldelig familie, og det var ikke trygt på skolen heller. Da hun også ble gravid som 15-åring, ble hun alt annet enn optimistisk for fremtiden. Men ting endret seg da hun kom i kontakt med Plan og vårt yrkesprogram for unge. – Min viktigste oppgave i livet er å gi datteren min en bedre oppvekst enn den jeg hadde. Takket være jobbtreningen, ser jeg mot fremtiden med selvtillit og håp, sier Lumasha.

Dette arbeider Plan med i Kenya

Beskyttelse av jenters rettigheter

Et av de største bruddene på barns rettigheter i Kenya er seksuell vold mot jenter. Plan jobber på nasjonalt nivå for å påvirke myndighetene, og samtidig på lokalt nivå for å øke bevisstheten og endre holdninger blant lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. 

Vi jobber spesielt med unge jenter for at de selv skal kjenne sine rettigheter, få mer selvtillit og melde ifra når de blir utsatt for trakassering, vold og overgrep. Det er også helt nødvendig å bygge systemer som gjør at jentene blir tatt på alvor når de rapporterer om overgrep. Derfor driver vi og våre samarbeidspartnere intenst påvirkningsarbeid for at lover som skal beskytte barn skal bli fulgt opp, og at overgrep skal få konsekvenser for gjerningsmannen.

Arbeidsledighet og radikalisering

Arbeidsløsheten blant unge i landet er svært høy, og har ført til økt rusmisbruk, vold og ungdomskriminalitet. De siste årene har også mange frustrerte ungdommer blitt lokket inn i ekstreme grupperinger. Dette har skapt mer frykt og usikkerhet, i et land som allerede var preget av mye politisk bråk, sosial uro og etnisk vold. 

Muligheten for å jobbe og tjene penger på verdig vis er noe av det viktigste for å skape fred og en bedre fremtid for de unge i landet. Plan International har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet yrkesopplæringsprogrammer og arbeidstrening for unge.

Utdanning

Respekt for jenters rettigheter, god kvalitets utdanning, jobbskaping for unge og kunnskap om klimaendringer er viktige nøkkelord i vårt arbeid i Kenya. Men vi må ikke glemme andre viktige områder som bedre helsetilbud, mer bevissthet rundt hygiene og ernæring, tilgang til rent drikkevann og utbygging av ordentlige sanitæranlegg. Alt henger sammen med alt. Derfor jobber vi på flere nivåer i samfunnet, med et variert spekter av prosjekter – alltid med barn og unge, spesielt jenter, i fokus.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kenya er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Kenya

4 700 elever har fått tilgang til opprustende skoler og egne jentetoaletter.

38 000 jenter har fått hygienepakker.

3 400 ungdommer har fått opplæring i livsmestring og lederskap.

1138 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Kenya

Levealder

Forventet levealder i Kenya, sammenlignet med Norge.

Kenya:

66 år

Norge:

82 år
I Kenya er forventet levealder 16 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Kenya har en alfabetisme på 81%.

Kenya:

81%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kenya er 1.817 dollar.

Kenya:

$1.817
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Kenya:

43 av 1000

Verden:

37 av 1000