Lama på fjelltopp fjell landskap i Ecuador

Ecuador

Plan International har vært til stede i Ecuador siden 1963 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Ecuador bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Ecuador

Hovedstad: Quito
Befolkning: 17,6 millioner
Offisielt språk: Spansk er offisielt språk, men det snakkes også flere urfolksspråk.
Valuta: Amerikansk dollar
Religion: Kristendommen er mest utbredt, med den romersk-katolske kirke som det største kirkesamfunnet. Andre religioner forekommer også.


Å vokse opp i Ecuador

På tross av forbedrede sosiale og økonomiske forhold i landet i senere tid, er det fortsatt en vei å gå når det gjelder likestilling og maktbalanse i Ecuador. Kjønnsbasert vold er utbredt, og mange jenter blir gravide mens de fortsatt er barn.

Antall år barna går på skolen har økt betraktelig de siste tiårene. Nesten alle barn begynner på skolen og mange går videre til videregående. Men mange unge jenter møter flere former for diskriminering som hindrer muligheten til god utdanning. Er du fra en fattig familie på landsbygda assosiert med etnisk, afro-ecuadoriansk eller urfolksbakgrunn, er sjansen større for at du aldri fullfører skolen. I tillegg er gjerne avstanden til nærmeste skole lang, som kan føre til problemer med transport og en utrygg skolevei.

Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet med flere sosiale velferdsordninger, men det er stor forskjell på offentlige og private tjenester. Samtidig ser man en økende narkotikavold i landet. Ecuador ligger utsatt for naturkatastrofer og har vært rammet av både jordskjelv og oversvømmelser de siste årene.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Ecuador
 

Jenters rettigheter og vold mot kvinner

Volden i Ecuador er vidstrakt. Gutter opplever mye ren fysisk vold, mens jenter opplever seksualisert og psykisk vold. Vi jobber for at jenter skal bli aktive agenter for å få til positive endringer i samfunnet. Samtidig jobber vi med gutter og unge menn slik at de skal forstå viktigheten av likestilling og at de blir med på laget i arbeidet for et bedre og mer likeverdig samfunn. Vi jobber helhetlig både på grasrota og på nasjonalt nivå for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter og for å få på plass et bedre lovverk som skal ivareta jenters rettigheter.

Unge i arbeid

Å stå stødig på bena økonomisk er en viktig kamp for jenters rettigheter og likestilling. Tradisjoner og lover forhindrer kvinner fra å delta i det økonomiske liv på linje med menn. Plan bidrar til at unge kan sikre seg en god og relevant jobb. Vi tilbyr ungdom, og særlig unge kvinner, karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entreprenørskap. Uten tilgang til teknologi og digitale ferdigheter blir jenter ekskludert fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. I samarbeid med en teknisk høyskole inspirerer og oppfordrer vi jenter til å søke tekniske fag og utvikle sine digitale ferdigheter.

Skolegang og stipend

Nedstengte skoler på grunn av pandemien hadde store sosiale og økonomiske konsekvenser for de som ikke hadde utstyr og tilgang til å følge digital undervisning, og som et resultat droppet mange barn ut av skolen. Bare fire av ti hadde tilgang til internett, og kunne følge undervisning der underveis i pandemien. Plan jobbet derfor med informasjon til foreldre og foresatte og opprettet en stipendordning slik at flere barn kunne returnere til skolebenken. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Ecuador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Ecuador – glimt fra året som har gått

Image
4 208

barn og unge mottok stipend for å kunne fortsette videre skolegang.

Image
544

familiehager ble etablert i Guayas for å kunne sørge for næringsrik mat til de aller yngste.

Image
20 000

helsearbeidere er kurset for å kunne møte og veilede ungdom på deres premisser.

I året som har gått har vi fortsatt vårt Safe Zone-prosjekt som handler om at jenter skal ta en tydeligere posisjon og heve sin stemme. I ungdomsgruppene reflekterer man sammen over jenters posisjon i samfunnet og ser fordeler ved et likestilt samfunn. Vi har også fremmet læring rundt tradisjonelle og sosiale normer som kan være hinder for likestilling. Å ha dialoger med foreldre, ledere og myndigheter er også en viktig del av arbeidet. Samtidig har vi fortsatt våre yrkesfag- og jobbskapingsprogrammer for å få flere unge kvinner ut i arbeid, og jobbet med foreldre for å sikre de aller yngste god ernæring og positive oppvekstmiljø.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.