Lama på fjelltopp fjell landskap i Ecuador

Ecuador

Plan International har vært til stede i Ecuador siden 1963. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Ecuador – glimt fra året som har gått

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

9 120

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap 

Ikon for beskyttelseavbarn

5 812

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep 

SRHR_ikon

12 671

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter  

I året som har gått har vi jobbet mye med fedre i prosjekter knyttet til barns utvikling i de første leveårene. Vi har blant annet gjennomført bevisstgjørings- og informasjonskampanjer der fedrene selv er de sentrale aktørene. Vi har også gjennomført lederskoler for jenter i alle provinsene der Plan jobber, og 650 jenter og unge kvinner mellom 15 og 24 år ble uteksaminert. Lederskolene oppmuntrer til refleksjon rundt kjønnsnormer og -stereotyper som skaper ulikheter, og legger til rette for utvikling av lederkompetanse og personlig utvikling. Samtidig har vi fortsatt våre yrkesfag- og jobbskapingsprogrammer for å få flere unge kvinner ut i arbeid, og 1 089 barn og unge mottok stipend for å kunne fortsette videre skolegang. 

Jente fra Ecuador jenters rettigheter

En viktig stemme

– Jeg heter Jennifer og er den eldste av fire søstre. Jeg har deltatt aktivt i Because I'm a Girl-programmet hvor jeg har lært, sammen med andre unge jenter, å ikke være redd for å uttrykke meningene mine fritt. Nå vet jeg at jeg kan være meg selv, fullt og helt. Jeg føler meg motivert til å fortsette å lære fordi workshopene er preget av kjærlighet og respekt.

Jennifer, 16 år

Å vokse opp i Ecuador

Fra å være et av regionens fredeligste land, har Ecuador de siste årene sett en bratt økning i gjengkriminalitet knyttet til narkotikasmugling – og volden i landet har økt betydelig. Det rammer også barns rett til utdanning, og flere skoler har i perioder måtte stenge grunnet sikkerhetssituasjonen. I noen områder der Plan arbeider i Guayas har sikkerhetssituasjonen satt en stopper for flere av Plans aktiviteter i perioder siste året.

Antall år barna går på skolen har økt betraktelig de siste tiårene. Nesten alle barn begynner på skolen og mange går videre til videregående. Men mange unge jenter møter flere former for diskriminering som hindrer muligheten til god utdanning. Er du fra en fattig familie på landsbygda assosiert med etnisk, afro-ecuadoriansk eller urfolksbakgrunn, er sjansen større for at du aldri fullfører skolen. I tillegg er gjerne avstanden til nærmeste skole lang, som kan føre til problemer med transport og en utrygg skolevei.

Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet med flere sosiale velferdsordninger, men det er stor forskjell på offentlige og private tjenester. Ecuador ligger utsatt for naturkatastrofer og har vært rammet av både jordskjelv og oversvømmelser de siste årene.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Ecuador
 

Jenters rettigheter og vold mot kvinner

Volden i Ecuador er vidstrakt. Gutter opplever mye ren fysisk vold, mens jenter opplever seksualisert og psykisk vold. Vi jobber for at jenter skal bli aktive agenter for å få til positive endringer i samfunnet. Samtidig jobber vi med gutter og unge menn slik at de skal forstå viktigheten av likestilling og at de blir med på laget i arbeidet for et bedre og mer likeverdig samfunn. Vi jobber helhetlig både på grasrota og på nasjonalt nivå for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter og for å få på plass et bedre lovverk som skal ivareta jenters rettigheter.

Unge i arbeid

Å stå stødig på bena økonomisk er en viktig kamp for jenters rettigheter og likestilling. Tradisjoner og lover forhindrer kvinner fra å delta i det økonomiske liv på linje med menn. Plan bidrar til at unge kan sikre seg en god og relevant jobb. Vi tilbyr ungdom, og særlig unge kvinner, karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entreprenørskap. Uten tilgang til teknologi og digitale ferdigheter blir jenter ekskludert fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. I samarbeid med en teknisk høyskole inspirerer og oppfordrer vi jenter til å søke tekniske fag og utvikle sine digitale ferdigheter.

Skolegang og stipend

Mange barn mistet skolegang som en følge av pandemien, derfor har Plan intensivert sin innsats for å få barna tilbake på skolebenken. Gjennom stipendordninger, informasjonsmøter med foreldre og kursing av lærere har vi jobbet for å at barna skal kunne fortsette skolegangen, og samtidig få tatt igjen tapt kunnskap. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Ecuador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Ecuador

Hovedstaden i Ecuador er Quito, og det bor 17,6 millioner mennesker i landet. Det offisielle språket er spansk, men det snakkes også flere urfolksspråk. Valutaen er amerikansk dollar. Den mest utbredte religionen er kristendommen, med den romersk-katolske kirke som det største kirkesamfunnet. Andre religioner forekommer også.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Ecuador har 2,27 tonn CO2-utslipp per innbygger. Ecuador:
2,27 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Ecuador har 4% barneekteskap ved 15 års alder.
4 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Ecuador har 20% barneekteskap ved 18 års alder.
20 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Ecuador er på 95. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
95 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Ecuador har en alfabetisme på 94%.
94 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.