Elv i en grønn dal i El Salvador

El Salvador

Plan International har vært til stede i El Salvador siden 1976 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i El Salvador bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om El Salvador

Hovedstad: San Salvador
Befolkning: 6,5 millioner
Offisielt språk: Spansk
Valuta: Amerikansk dollar
Religion: Det er flest katolikker og protestanter, men andre religioner forekommer også.


Å vokse opp i El Salvador

Det voldelige klimaet i El Salvador går hardt utover barn og unge. Mens noen blir rekruttert inn i kriminelle bander, blir andre tvunget på flukt. Mange må slutte på skolen og begynne å jobbe, fordi foreldrene har mistet sine inntekter.Som i mange latin-amerikanske land er samfunnet preget av negative former for maskulinitet, og kjønnsbasert vold er utbredt.

Myndighetene i El Salvador tok et ekstremt oppgjør med landets væpnede gjenggrupperinger i 2022 og arresterte over 30 000 gjengmedlemmer. Drapsraten i landet har stupt, men mange menneskerettighetsorganisasjoner har utrykt stor bekymring i forhold til rettsvern.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i El Salvador
 

En god start på livet

Det er vanskelig å få myndighetene til å investere tilstrekkelig til kompetansebygging og utvikling av barnehager, så mange barn mangler tilbud i sine første leveår. Vi har derfor opprettet egne barne- og foreldregrupper med spesielt fokus på fedre som positive rollefigurer. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, omsorg og beskyttelse av barn. Mens foreldrene deltar i informasjonsmøter, får barna utfolde seg med lek og læring blant kvalifiserte voksne. Utdanningsmyndighetene i El Salvador er en viktig samarbeidspartner og står nå for driften av flere av tilbudene.

Seksuell vold mot jenter

Seksuell vold mot unge jenter er et stort problem i El Salvador og fører til både fysiske og psykiske skader. For jenter kan det også føre til at de blir gravide i alt for tidlig alder. Plan International jobber med myndighetene for å få seksualundervisning inn i læreplanen på skolene. Vi støtter lokale organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige helsetjenester for ungdom, og gjennom våre ungdomsgrupper jobber vi med holdningsendring, å styrke jenters tro på seg selv og sørge for at guttene viser mer respekt for jentene.

Unge i arbeid

Det er stor arbeidsledighet blant unge i El Salvador, og krigen i Ukraina og pandemien har rammet regionen hardt. Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling. Derfor jobber vi med jobbskaping for unge. Gjennom yrkesveiledning og opplæring får unge kvinner muligheten til å skaffe egen inntekt og dermed stå stødigere på egenhånd.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I El Salvador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i El Salvador – glimt fra året som har gått

Image
1 836

har deltatt i yrkesopplæring og tilegnet seg finansielle og økonomiske ferdigheter.

Image
2 564

unge har tilegnet seg viktig kunnskap for å kunne ta informerte valg om egen kropp og seksualitet.

Image
3 856

små barn med foresatte har deltatt i programmer hvor de lærer om god ernæring, omsorg og utvikling i barns første leveår.

I året som har gått har vi fortsatt det viktige arbeidet for barn og unge i El Salvador. Vårt arbeid med de yngste barna har fortsatt gjennom samtalegrupper med foreldre og foresatte. Her er helsearbeidere til stede og informerer om ernæring, omsorg og utvikling. De snakker også om viktigheten av å skape et trygt miljø for barna hjemme. Vi støtter dessuten unge kvinner og mødre med jobbtrening og karriereveiledning. Vi har også fortsatt vårt arbeid med Champions of Change, hvor undervisningen utfordrer inkorporerte maktrelasjoner og kjønnsroller, og bygger selvtillit hos de unge deltakerne. Sammen kjemper gutter, jenter og andre for likestilling i sine lokalsamfunn.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.