Elv i grønn dal El Salvador

El Salvador

Plan International har vært til stede i El Salvador siden 1976. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i El Salvador – glimt fra året som har gått

6 374

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

2 574

 barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

3 071

barn og deres foresatte har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna 

I året som har gått har vi fortsatt det viktige arbeidet for barn og unge i El Salvador. Vi støtter unge kvinner og mødre med jobbtrening og karriereveiledning for at de skal stå stødigere økonomisk. Egen inntekt og økonomisk sikkerhet er en viktig faktor i kampen for likestilling, og gir kvinnene større handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Vårt arbeid med de yngste barna har fortsatt blant annet gjennom samtalegrupper med foreldre og foresatte. Her er helsearbeidere til stede og informerer om ernæring, omsorg og utvikling. Vi har også fortsatt vårt arbeid med Champions of Change, hvor undervisningen utfordrer inkorporerte maktrelasjoner og kjønnsroller, og bygger selvtillit hos de unge deltakerne. Sammen kjemper gutter, jenter og andre for likestilling i sine lokalsamfunn. 

Smilende jente fra El Salvador_SRHR

Bryte ned myter og tabuer om seksualitet

– Jeg likte virkelig å delta i Plans helseprosjekt. Jeg hadde det gøy med aktivitetene, og jeg lærte sammen med vennene mine å ta bedre vare på kroppen og beskytte meg selv. Jeg fikk også kunnskap om sunn mat og hygiene. Opplæringen hjelper oss til en bedre forståelse for utviklingen vår som jenter, for i mitt lokalsamfunn er det tabu å snakke om temaer som seksualitet hjemme. 

Belen, 13 år

Å vokse opp i El Salvador

Myndighetene i El Salvador tok et ekstremt oppgjør med landets væpnede gjenggrupperinger i 2022 og arresterte over 30 000 gjengmedlemmer. Drapsraten i landet har stupt, men flere menneskerettighetsorganisasjoner har utrykt stor bekymring i forhold til rettsvern.

Vi har fortsatt kampen for retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet og for å bedre seksualundervisningen i skolen. Dessverre møter Plan motstand fra konservative krefter som ikke ønsker at vi skal jobbe for viktige temaer som seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og jenters rett til å bestemme over egen kropp. De som rammes er det høye antallet tenåringsjenter som blir gravide uten å kunne ta kunnskapsbaserte valg om egen kropp.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i El Salvador
 

En god start på livet

Det er vanskelig å få myndighetene til å investere tilstrekkelig til kompetansebygging og utvikling av barnehager, så mange barn mangler tilbud i sine første leveår. Vi har derfor opprettet egne barne- og foreldregrupper med spesielt fokus på fedre som positive rollefigurer. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, omsorg og beskyttelse av barn. Mens foreldrene deltar i informasjonsmøter, får barna utfolde seg med lek og læring blant kvalifiserte voksne. Utdanningsmyndighetene i El Salvador er en viktig samarbeidspartner og står nå for driften av flere av tilbudene.

Seksuell vold mot jenter

Seksuell vold mot unge jenter er et stort problem i El Salvador og fører til både fysiske og psykiske skader. For jenter kan det også føre til at de blir gravide i alt for tidlig alder. Plan International jobber med myndighetene for å få seksualundervisning inn i læreplanen på skolene. Vi støtter lokale organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige helsetjenester for ungdom, og gjennom våre ungdomsgrupper jobber vi med holdningsendring, å styrke jenters tro på seg selv og sørge for at guttene viser mer respekt for jentene.

Unge i arbeid

Det er stor arbeidsledighet blant unge i El Salvador, og krigen i Ukraina og pandemien har rammet regionen hardt. Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling. Derfor jobber vi med jobbskaping for unge. Gjennom yrkesveiledning og opplæring får unge kvinner muligheten til å skaffe egen inntekt og dermed stå stødigere på egenhånd.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I El Salvador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om El Salvador

Hovedstaden i El Salvador er San Salvador. Det bor 6,5 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er spansk. Valutaen er amerikansk dollar, og den vanligste religionen er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
El Salvador har 1,24 tonn CO2-utslipp per innbygger. El Salvador:
1,24 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
El Salvador har % barneekteskap ved 15 års alder.
%
Barneekteskap ved 18 års alder:
El Salvador har % barneekteskap ved 18 års alder.
%
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
El Salvador er på 125. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
125 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
El Salvador har en alfabetisme på 90%.
90 %

Vi har ingen data vedrørende barneekteskap i El Salvador.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.