• To gutter sitter i et vindu
  Gode venner Foto: Marcela Menjivar
 • Honningkuber
  Honning. Foto: Alf Berg/Plan
 • Barn sitter på en karusell
  Gøy! Foto: Wilton Castillo
 • En ku gresser i et brunt landskap i San Cristobal
  En ku gresser i San Cristobal Foto: Alf Berg/Plan
 • En jente tar båten over elven til skolen
  En litt annerledes skolevei. Foto: Irving Alfredro Sánchez Marroquín/Plan
 • En jente blåser på flammene inne i ovnen for å få varme til å koke mat
  En jente blåser for å få i gang flammene for å koke mat Foto: Alf Berg/Plan
 • En flokk med barn løper mot kamera med drager
  Dragelek i friminuttet Foto: Clara Guadalupe/Plan
 • En kvinne går langs rekker av tomatplanter
  En kvinne ser til tomatavlingen sin Foto: Shona Hamilton/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i El Salvador, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i El Salvador bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i El Salvador | Dette arbeider Plan med i El Salvador | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i El Salvador

Det voldelige klimaet går hardt utover barn og unge. Mens noen blir rekruttert inn i kriminelle bander, blir andre tvunget på flukt. Mange må slutte på skolen og begynne å jobbe, fordi foreldrene har mistet sine inntekter.

Jenter er spesielt sårbare i El Salvador. Vold og overgrep er dessverre vanlig, og mange av jentene får ikke oppfylt sine rettigheter, både når det gjelder utdanning, jobb og familieliv. Jentene er også de med minst innflytelsesmakt i samfunnet og deres stemmer blir ofte ikke hørt.

Tilgangen på grunnleggende helsetjenester og utdanning er begrenset. Mange er redde for å gå ut i gatene og på offentlige steder. Og mange familier går i oppløsning. Barn som vokser opp med så mye utrygghet får også ofte psykiske problemer.

Alternativ tekst

Likestilling og jenters rettigheter

En studie som Plan har gjennomført i El Salvador om hvordan gutter ser på likestilling, viste at 44 prosent av de spurte mente at det er en del av mannens natur å være voldelig. Dette vil Flor (11) forandre. Hun er med i Plans ungdomsklubb der gutter og jenter lærer om likestilling og samfunnsansvar.

Plans arbeid i El Salvador

Utdanning i skuddlinjen

Mer enn halvparten av alle skolene i El Salvador ligger i lokalsamfunn og områder som er kontrollert av kriminelle gjenger, og mange av skolene har elever som er gjengmedlemmer. De unge er ikke trygge på skoleveien, og er altfor ofte vitne til drap av både lærere og medelever. Fysisk og psykisk vold, frykt og mistillit preger skolehverdagen.

Derfor jobber Plan International for at jenter og gutter i El Salvador skal få oppfylt sin rett til utdanning og beskyttelse mot vold og overgrep. Plan jobber for å sikre tenåringsjenter tilgang til trygg utdanning. Vi jobber blant annet med å øke bevisstheten om hvorfor utdanning for jenter er viktig, og hvilke farer tenåringsjenter er utsatt for og hvordan lokalsamfunnet kan beskytte barn generelt og jenter spesielt.

Seksuell vold mot jenter

Seksuell vold mot unge jenter er et enormt problem i El Salvador. Voldtekter og overgrep mot mindreårige fører i mange tilfeller til at altfor unger kropper blir gravide. I tillegg øker seksuell vold og overgrep spredningen av hiv og aids i landet.

Plan International jobber med myndighetene for å få seksualundervisning inn i læreplanen på skolene. Vi støtter lokale organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige helsetjenester for ungdom i sårbare og svært voldelige lokalsamfunn, samt at vi lærer jentene om hvordan man kan melde fra om vold og overgrep, og følger opp. Vi jobber også nede på grasrota i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger, styrke jenters tro på seg selv og sørge for at guttene viser mer respekt for jentene.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I El Salvador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i El Salvador

13 100 unge har skaffet seg arbeid gjennom et femårig jobbskapningsprosjekt.

6 500 jenter og gutter har deltatt på opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

479 000 mennesker ble nådd gjennom en kampanje mot kjønnsbasert vold.

425 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om El Salvador

Levealder

Forventet levealder i El Salvador, sammenlignet med Norge.

El Salvador:

73 år

Norge:

82 år
I El Salvador er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
El Salvador har en alfabetisme på 89%.

El Salvador:

89%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i El Salvador er 4.187 dollar.

El Salvador:

$4.187
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

El Salvador:

13 av 1000

Verden:

37 av 1000