• Utsiktbilde over et grønt landskap
  Utsiktspunkt Foto: Marcela Bodganov
 • Mange barn i et klasserom jobber med kreative oppgaver
  Full aktivitet på skolen Foto: Mary Matheson
 • En kvinne heller vann fra en krukke til en gryte, for å koke det opp
  En kvinne koker vann Foto: Mary Matheson
 • Et hus ved kanten av en fjellkjede
  Skumring Foto: Plan
 • To jenter står foran en fontene
  Constitution Square i Guatemala City Foto: Miguel Vargas
 • Barn leker i skolegården
  Lek i friminuttet Foto: Plan
 • Barn løper ned en bakke
  Full fart! Foto: Plan
 • En jente står med en kurv i grønnsakshagen, klar til å høste inn
  En jente skal høste inn grønnsakene i hagen sin Foto: Mary Matheson
 • En kvinne koster gulvet på soverommet
  En kvinne koster gulvet på soverommet Foto: Alf Berg
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Guatemala, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Guatemala bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Guatemala | Dette arbeider Plan med i Guatemala | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Guatemala

Livet kan fortone seg ganske annerledes for de som bor i hovedstaden og en ung jente på landsbygda. Jenter fra urbefolkningen er de som er aller dårligst stilt. Mange jenter får ikke gå på skole i det hele tatt, fordi foreldrene mener de må være hjemme å hjelpe til med husarbeid.

Mens guttene gjerne fullfører grunnskolen og videregående på private skoler, og i tillegg kanskje drar utenlands for å studere, har unge kvinner fra urbefolkningen i gjennomsnitt bare to års skolegang. Mange jenter slutter tidlig på skolen for å bli giftet bort. Barneekteskap og tenåringsgraviditet er svært vanlig i Guatemala.

Unge sårbare jenter er også ofte utsatt for seksuell vold, overgrep og menneskehandel. Unge sårbare gutter blir på sin side lurt eller tvunget inn i kriminelle gjenger, der mannssjåvinistiske holdninger rår. Ved siden av brutale kriminelle handlinger, er seksuelle overgrep mot jenter en del av ritualene for å bli akseptert i gjengene.

Vårt mål er at alle barn og unge i Guatemala skal få den trygge oppveksten de fortjener, fri for vold og diskriminering på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet eller hvor de kommer fra.

Alternativ tekst

Barn med funksjonshemninger

Eunice  var bare åtte år da hun måtte slutte på skolen for å ta seg av sin stumme lillebror, grunnet morens dårlige helse. De slet med kommunikasjonen i starten, men nå har de begynt å lære seg tegnspråk takket være et Plan prosjekt som fokuserer på å få barn med funksjonshemninger inn i skolen.

Plans arbeid i Guatemala

Utdanning for jenter

Jenter er sårbare i Guatemala, og spesielt med jenter fra urbefolkningen. For at de skal komme seg på skolen og fullføre både barne- og ungdomsskolen trenger økt beskyttelse og inkludering.

Plan International jobber for at skolene skal være trygge og tilrettelagt for jenter. Blant annet ved å innstallere egne toaletter og rent vann slik at de kan håndtere mensen på en trygg og god måte, og ikke behøve å engste seg. I samarbeid med våre lokale partnere jobber vi også med bevisstgjøring og holdningsarbeid blant foreldre, lærere og elevene selv for å fremme jenters rett til utdanning.

Seksualopplysning 

Opplysning og opplæring rundt seksuelle og reproduktive rettigheter er viktig for å beskytte barna. Unge jenter må få velge selv når – og med hvem – de skal gifte seg og få barn. Det er viktig å fullføre skolen, skaffe seg en jobb med egen inntekt og ta kontroll på eget liv, i stedet for å bli giftet bort ung og bli avhengig av en mann.

Plan International samarbeider med både myndigheter, urfolksledere, lokale ledere, sivilsamfunnsorganisasjoner, foreldre og de unge selv i kampen mot barneekteskap, tenåringsgraviditet, seksuelle vold, overgrep og menneskehandel. Det handler både om å forebygge, og å ta bedre vare på de som er blitt utsatt for vold. Det handler også om å påvirke og bedre det juridiske systemet slik at overgripere ikke får gå fri.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Guatemala er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Guatemala

23 500 elever har fått skolemateriell og 3 800 har fått skolestipend.

1 700 ungdommer har fått oppæring i entreprenørskap og likestilling.

6 600 migranter har fått støtte med hygieneartikler, mat og læremateriell for barn.
 

614 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Guatemala

Levealder

Forventet levealder i Guatemala, sammenlignet med Norge.

Guatemala:

74 år

Norge:

82 år
I Guatemala er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Guatemala har en alfabetisme på 81%.

Guatemala:

81%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guatemala er 4.620 dollar.

Guatemala:

$4.620
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Guatemala:

25 av 1000

Verden:

37 av 1000