Guatemala

Plan International har vært til stede i Guatemala siden 1978 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Guatemala bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Guatemala

Hovedstad: Guatemala by
Befolkning: 18,2 millioner
Offisielt språk: Spansk
Valuta: Quetzal
Religion: Det er flest katolikker og protestanter, men andre religioner forekommer også 


Å vokse opp i Guatemala

I følge World Risk Report 2020 rangeres Guatemala på 10. plass blant land i verden med høyest risiko for naturkatastrofer. De siste årene har landet blitt hardt rammet av orkaner, flom, jordskred, jordskjelv og matvarekrise, og som konsekvens flykter mange fra hjemmene sine. Vold og utbredelse av mannsdominerte og ekskluderende kjønnsnormer er en annen grunn til at spesielt kvinner og personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet forlater Guatemala, samt mangelen på tilgang til utdanning, helsetjenester og arbeidsmuligheter.

Mange jenter blir gravide i ung alder, og spesielt jenter fra urbefolkningen møter store hindringer for å kunne nå sitt fulle potensiale. Unge og sårbare jenter risikerer å bli utsatt for seksuell vold og overgrep. Unge og sårbare gutter risikerer å bli tvunget inn i gjenger som driver med vold og kriminalitet.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Guatemala
 

Kriserespons

Klimaendringer har ført til flere perioder med matvaremangel i Guatemala de siste årene. Underernæring bidrar til at barn ikke oppnår optimal fysisk vekst og den kognitive utviklingen hemmes. For de som fortsetter skolegang, vil sult påvirke læringen deres. Plan har derfor bidratt med matforsyninger til berørte familier. Plan har også et samarbeid med jordmødre og helsepersonell for rådgivning til familier om hygiene- og ernæringspraksis. Vi jobber også med yrkesrettet utdanning for at mødrene skal få mulighet til å skaffe egen inntekt og stå stødigere økonomisk.

Bestemme over egen kropp

Opplysning og opplæring rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er viktig for å beskytte barna. Unge jenter må få velge selv når – og med hvem – de skal gifte seg og få barn. Det er viktig å fullføre skolen, skaffe seg en jobb med egen inntekt og ta kontroll på eget liv, i stedet for å bli giftet bort ung og bli avhengig av en partner. Plan samarbeider med både myndigheter, urfolksledere, lokale ledere, sivilsamfunnsorganisasjoner, foreldre og de unge selv i kampen mot barneekteskap, tenåringsgraviditet, seksuelle vold og overgrep. Det handler både om å forebygge, og å ta bedre vare på de som er blitt utsatt for vold. Det handler også om å påvirke og bedre det juridiske systemet slik at overgripere ikke får gå fri.

Champions of change

I Guatemala driver Plan prosjektet Champions of Change. Her lærer gutter og jenter om likestilling og om verdien av at jenter får mer makt til å si sine meninger, bli hørt og kreve den plassen de har rett på i samfunnet. For guttene handler det mye om hvordan kjønnsstereotyper og negativ maskulinitet også påvirker dem, og hvordan de kan støtte jenters rettigheter og likestilling. For jentene handler det om å bygge selvtillit, ta lederskap og kreve sin rett. Sammen ser man på hvorfor likestilling er en fordel for alle.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Guatemala er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Guatemala – glimt fra året som har gått

Image
38 593

innbyggere mottok mat- og hygieneartikler som en respons på matvarekrisen i landet.

Image
10 060

foreldre og foresatte har deltatt i opplæring for å forhindre vold i hjemmet.

Image
1 110

jenter og unge kvinner deltok i digitale kurs om ledelse.

I året som har gått har vi fortsatt vårt arbeid for barns beskyttelse. Plans mål er å sikre at det finnes god nok kunnskap og gode systemer lokalt og nasjonalt, som beskytter jenter, gutter og andre mot alle former for vold. Derfor har vi samarbeidet med landets myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner for at barn skal kunne leve et liv fritt for vold. Vi har fortsatt vårt arbeid for barns rett til utdanning gjennom skolestipend og samarbeid med utdanningsdepartementet, og vi har bidratt til at unge nå har muligheter til å skaffe egen inntekt via våre jobbskapingsprogrammer. Vi har også sørget for humanitær bistand under matvarekrisen.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.