Uganda

Plan International har vært til stede i Uganda siden 1992 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Uganda bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Uganda


Hovedstad: Kampala
Befolkning: 48, 4 millioner
Offisielle språk: Swahili og engelsk
Valuta: Ugandisk shilling
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Uganda, og Islam er den nest vanligste. Andre religioner forekommer.


Å vokse opp i Uganda

Selv om Uganda har ratifisert internasjonale konvensjoner for å beskytte barns rettigheter blir barna utsatt for en rekke alvorlige brudd på sine rettigheter. Barnearbeid, vold og overgrep og fysisk straff på skolen og i hjemmet er vanlig – og ofte sosialt akseptert.

Hele 90 prosent av barn i Uganda starter på skole, men blant annet fattigdom, lang skolevei og dårlig kvalitet på undervisningen gjør at mange ikke fullfører grunnskolen. Barneekteskap er svært utbredt i Uganda. Altfor mange blir gravide mens de ennå selv er barn, samtidig som både barne- og mødredødeligheten i Uganda er høy. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Uganda


Barns beskyttelse

Plan i Uganda jobber i samarbeid med Unicef og myndighetene i landet for å bygge opp instanser for beskyttelse av barn. Blant annet har vi bidratt til å etablere en egen hjelpesentral, som barn og unge kan kontakte og få hjelp fra hvis de blir utsatt for vold og overgrep.

Jenters rettigheter

Plan jobber for at barn og unge skal få kjennskap til sine rettigheter, og styrke og selvtillit til å si ifra og stå imot når de ser eller opplever vold og overgrep. Detter gjør vi blant annet gjennom å støtte ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap og for jenters rettigheter. Målet vårt er at de unge selv skal bli i stand til å ta ansvar for eget liv og gå i bresjen for positive endringer i samfunnet.

Unge  i arbeid

For unge kvinner som står i fare for å bli giftet bort – eller allerede er gift – vil egen jobb og inntekt styrke deres stilling i familien og samfunnet ellers. Vi støtter særlig sårbare unge kvinner fra fattige lokalsamfunn på landsbygda, og ungdommer fra urbane slumområder. Vi bidrar med yrkesopplæring, lærlingplasser og kontakt med mulige arbeidsgivere. Det å hjelpe ungdom ut av arbeidsledighet og inn i lønnet arbeid, er nøkkelen til å redusere fattigdom, både for de unge selv og familiene deres. Derfor samarbeider vi med myndighetene, privat sektor og lokale organisasjoner i Uganda for å skape jobber til unge mennesker.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Uganda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Uganda – glimt fra året som har gått

Image
7 035

elever har fått skoleutstyr og helseoppfølging på skolene sine.

Image
3 000

elever har deltatt i samtaler om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
1 311

ungdommer og unge voksne har deltatt i spare- og lånegrupper.

Det siste året har Plan i Uganda jobbet for å styrke ungdommers kunnskap, særlig blant jenter og unge kvinner, om egne rettigheter, slik at de skal kunne ta aktive og informative valg om egen kropp og eget liv. Det har vi blant annet gjort gjennom utdanning innen skadelige praksiser og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi har også arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre sine levekår. Gjennom påvirkningsarbeid på både nasjonalt og lokalt nivå jobber vi for å endre sosiale normer og holdninger, og få slutt på skadelige praksiser.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.