Solrikt naturlandskap fra Uganda

Uganda

Plan International har vært til stede i Uganda siden 1992 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet.

Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Uganda – glimt fra året som har gått

7 824

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep 

1 623

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap 

38 367

barn under fem år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna 

Det siste året har Plan i Uganda jobbet for å styrke ungdommers kunnskap om egne rettigheter, særlig blant jenter og unge kvinner, slik at de skal kunne ta aktive og informative valg om egen kropp og eget liv. Det har vi blant annet gjort gjennom opplæring innen skadelige praksiser og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Økonomisk selvstendighet er en viktig faktor i likestillingskampen for unge kvinner. Vi har derfor arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdom og unge voksne. I samarbeid med lokale myndigheter har Plan jobbet med de aller yngste, hvor til sammen 150 barnesenter er i drift og to nye senter er etablert siste året. Her gir man de yngste barna en plass å leke og lære, samtidig som foreldrene deltar på opplæring om helse, utvikling og ernæring for de aller yngste. 

Jente i Uganda

Barns rett til utdanning

Plan vet at jenter som får gå på skole, har bedre forutsetninger for å kunne klare seg selv og skaffe seg egen inntekt. Derfor jobber vi for at barn skal kunne fortsette på skolen og få oppfylt sin rett til utdanning. 

– Prosjektet har reddet meg fra å droppe ut av skolen. Via Plans Rising-prosjekt fikk vi skrivebøker, penner, blyanter og et skolesett som har hjulpet meg i timene. Jeg trives på skolen.

Lydia, 11 år

Å vokse opp i Uganda

Selv om Uganda har ratifisert internasjonale konvensjoner for å beskytte barns rettigheter blir barna utsatt for en rekke alvorlige brudd på sine rettigheter. Barnearbeid, vold og overgrep og fysisk straff på skolen og i hjemmet er vanlig – og ofte sosialt akseptert. Uganda har flest flyktninger på det afrikanske kontinent og den sjette største gruppen i verden.  

Hele 90 prosent av barn i Uganda starter på skole, men blant annet fattigdom, lang skolevei og dårlig kvalitet på undervisningen gjør at mange ikke fullfører grunnskolen. Barneekteskap er svært utbredt i Uganda. Altfor mange blir gravide mens de ennå selv er barn, samtidig som både barne- og mødredødeligheten i Uganda er høy. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Uganda


Barns beskyttelse

Plan i Uganda jobber i samarbeid med Unicef og myndighetene i landet for å bygge opp instanser for beskyttelse av barn. Blant annet har vi bidratt til å etablere en egen hjelpesentral, som barn og unge kan kontakte og få hjelp fra hvis de blir utsatt for vold og overgrep.

Jenters rettigheter

Plan jobber for at barn og unge skal få kjennskap til sine rettigheter, og styrke og selvtillit til å si ifra og stå imot når de ser eller opplever vold og overgrep. Detter gjør vi blant annet gjennom å støtte ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap og for jenters rettigheter. Målet vårt er at de unge selv skal bli i stand til å ta ansvar for eget liv og gå i bresjen for positive endringer i samfunnet.

Unge  i arbeid

For unge kvinner som står i fare for å bli giftet bort – eller allerede er gift – vil egen jobb og inntekt styrke deres stilling i familien og samfunnet ellers. Vi støtter særlig sårbare unge kvinner fra fattige lokalsamfunn på landsbygda, og ungdommer fra urbane slumområder. Vi bidrar med yrkesopplæring, lærlingplasser og kontakt med mulige arbeidsgivere. Det å hjelpe ungdom ut av arbeidsledighet og inn i lønnet arbeid, er nøkkelen til å redusere fattigdom, både for de unge selv og familiene deres. Derfor samarbeider vi med myndighetene, privat sektor og lokale organisasjoner i Uganda for å skape jobber til unge mennesker.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Uganda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Uganda

Hovedstaden i Uganda er Kampala. Det bor 48,4 millioner mennesker i landet og de offisielle språkene er swahili og engelsk. Valutaen er ugandisk shilling, og kristendom er den vanligste religionen. Islam er den nest vanligste og andre religioner forekommer.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Uganda har 0,14 tonn CO2-utslipp per innbygger. Uganda:
0,14 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Uganda har 7% barneekteskap ved 15 års alder.
7 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Uganda har 34% barneekteskap ved 18 års alder.
34 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Uganda er på 166. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
166 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Uganda har en alfabetisme på 79%.
79 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.