• En kvinne sitter og lager mat på gata utenfor huset sitt
  Matlaging utenfor huset Foto: Kristine Polmar/Plan
 • En liten landsby ligger inne i skogen
  En liten landsy Foto: Plan
 • Jente jobber med en datamaskin på yrkesopplæring i elektronikk
  Yrkesopplæring i elektronikk. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En mann sitter forann et tårn av tomater på markedet
  Frukt og grønnsaker til salgs på markedet Fotot: Sander Stoepker/Plan
 • Bebyggelse langs elvebredden
  Elvelangs Foto: Kristine Polmar/Plan
 • Mor følger sitt barn til førskolen
  På vei til førskolen. Foto: Mary Matheson/Plan
 • Barn svinger på husker på lekeplass
  Lekeplass. Foto: Shona Hamilton/Plan
 • Førskole i flyktningeleir
  Førskole for barna som har flyktet fra Sør-Sudan. Foto: Shona Hamilton/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Uganda, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Uganda bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Uganda | Dette arbeider Plan med i Uganda | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Uganda 

Uganda har ratifisert det som er av internasjonale konvensjoner for å beskytte barns rettigheter, jenters rettigheter og rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Likevel blir barn i Uganda utsatt for en rekke alvorlige brudd på sine rettigheter. Barnearbeid, vold og overgrep og fysisk straff på skolen og i hjemmet er vanlig – og ofte sosialt akseptert.

Selv om 90 prosent av barn i Uganda starter på skole, er det en stor andel som ikke fullfører. Fattigdom gjør at mange ikke har råd til å betale skolemateriell og skolens avgift. Andre grunner er lang skolevei, dårlig kvalitet på undervisningen, lærere som ikke møter opp og mangel på egne toaletter for jenter. Dessuten er kulturelle normer og fare for seksuelle overgrep på den lange skoleveien faktorer som gjør at jenter dropper skolen.

Barneekteskap er svært utbredt i Uganda. Fire av ti jenter er gift innen de fyller 18 år. Altfor mange blir gravide mens de ennå selv er barn. Både barne- og mødredødeligheten i Uganda er høy, men det kan forhindres med tilstrekkelig helsehjelp.

Over to millioner barn og unge har mistet foreldrene sine. Mange står uten annet valg enn selv å ta foreldreansvaret for yngre søsken.

Alternativ tekst

Lyser opp Uganda sine gater

Zaharah (16) bor i slummen i Ugandas hovedstad Kampala sammen med søskenene. Foreldrene jobber utenbys, så søskenflokken må klare seg selv. Zaharah er en del av Plans prosjekt "Safer Cities", som har som formål å gjøre byer tryggere og mer inkluderende for jenter. Gjennom dette arbeidet hun fått økt selvtillit og tro på egne ferdigheter.

Dette arbeider Plan med i Uganda

Barns beskyttelse

Plan International i Uganda jobber i samarbeid med Unicef og myndighetene i landet for å bygge opp systemer for beskyttelse av barn. Blant annet har vi bidratt til å etablere en egen hjelpesentral, the Child Help Line, som barn og unge kan kontakte og få hjelp fra hvis de blir utsatt for vold og overgrep.

Vi jobber også for at barn og unge skal få kjennskap til sine rettigheter, og styrke og selvtillit til å si ifra og stå i mot når de ser eller opplever vold og overgrep. Detter gjør vi blant annet gjennom å støtte ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap og jenters rettigheter. Målet vårt er at de unge selv skal bli i stand til å ta ansvar for eget liv og gå i bresjen for positive endringer i samfunnet.

Arbeidsplasser for unge

Det å hjelpe ungdom ut av ledighet og inn i lønnet arbeid, er nøkkelen til å redusere fattigdom, både for de unge selv og familiene deres. Derfor samarbeider vi med myndighetene, privat sektor og lokale organisasjoner i Uganda for å skape jobber til unge mennesker.

For unge kvinner som står i fare for å bli giftet bort – eller allerede er gift – vil egen jobb og inntekt styrke deres stilling i familien og samfunnet ellers. Vi støtter særlig sårbare unge kvinner fra fattige lokalsamfunn på landsbygda, og ungdommer fra urbane slumområder. Vi bidrar med yrkesopplæring, lærlingplasser og kontakt med mulige arbeidsgivere.

Et mer aktivt sivilsamfunn

Med en konfliktfylt og traumatisk historie i bagasjen, kan det virke som ønsket om å bevare freden i landet gjør at innbyggerne i Uganda stort sett holder munnen lukket, i stedet for å kreve at myndighetene viser større åpenhet og ansvarlighet når det gjelder rettferdig fordeling, barns beskyttelse og andre viktige områder. Vi i Plan International mener likevel det er på tide at de unge hever stemmene sine og engasjerer – og at rommet for et mer aktivt sivilsamfunn åpnes.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Uganda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Uganda

11 700 ungdommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

32 200 førskolebarn har fått støtte til hjemmebasert lek og læring under pandemien.

14 000 unge kvinner har blitt organsiert i spare- og lånegrupper.

509 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Uganda

Levealder

Forventet levealder i Uganda, sammenlignet med Norge.

Uganda:

63 år

Norge:

82 år
I Uganda er forventet levealder 19 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Uganda har en alfabetisme på 76%.

Uganda:

76%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Uganda er 794 dollar.

Uganda:

$794
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Uganda:

46 av 1000

Verden:

37 av 1000