Innsjø i Rwanda omgitt av grønt landskap

Rwanda

Plan International har vært til stede i Rwanda siden 2007. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Rwanda – glimt fra året som har gått

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

1 986

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap 

Ikon for beskyttelseavbarn

89 683

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

SRHR_ikon

19 520

jenter og gutter og andre lærte om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Rwanda er påvirket av klimaforandringer. Derfor jobber Plan i Rwanda med katastrofeberedskap og tilpasning til klimaendringer. Vi har også arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre sine levekår. I tillegg har vi hatt fokus på barns beskyttelse, kampen mot barneekteskap, og om ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi har gått ut bredt for å utdanne jenter og unge kvinner innen disse temaene, og også lært opp voksne for å på landsbasis kunne spre kunnskapen videre. 

Kvinne sitter ved vevestol med tøy i bakgrunnen

Yrkesopplæring forandrer liv

Lea er 22 år og alenemor til ett barn. Lea ble født inn i en sårbar 9-barnsfamilie, og ble fadderbarn som 6-åring. Etter at hun fylt 18 år fikk Lea mulighet til å delta på yrkesopplæring, hvor hun lærte om arbeidslivet og det å være selvstendig næringsdrivende. Når Lea hadde fullført programmet, fikk hun en egen symaskin med tilbehør. 

– Jeg begynte med skreddersøm og begynte å tjene mine egne penger. Virksomheten min er nå knyttet til en bank, så nå kan jeg sette inn og ta ut penger på kontoen min. Dette er en stor fordel for meg, og nå kan jeg for eksempel søke og få lån uten problemer.

Lea, 22 år
 

Å vokse opp i Rwanda


Utviklingskurven i Rwanda peker oppover. Det betyr at mange barn har fått bedre levekår de siste årene, med skolegang og et godt helsetilbud. Men stadig lever nesten halvparten av befolkningen i fattigdom. Det berører først og fremst barn og unge, og ikke minst flyktningbarn. Rwanda tar stadig imot flere foreldreløse barn som har rømt fra volden i Burundi og Kongo.

Mange av flyktningbarna og fattige barn på landsbygda mangler tilgang til helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Til tross for regjeringens satsning på barnerettsspørsmål, sliter landet med problemer som underernæring blant barn, lav kvalitet på utdanningen og utbredt kjønnsbasert vold.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Rwanda

Jenter i krise

Plan International i Rwanda jobber ikke bare for å styrke jentenes muligheter til å beskytte seg selv, men også med unge gutter og menn i flyktningleirene for å endre holdninger og bygge opp empati og respekt for jenter. I våre «Boys for Change»-prosjekter setter ungdommene selv fokus på de bakenforliggende årsakene til vold mot jenter. I flere av flyktningleirene i landet bidrar vi blant annet med å etablere trygge soner for barn, samt egne områder for flyktningjenter fra Burundi og Kongo. I tillegg tilbyr vi hjelp og psykososial støtte for traumatiserte barn, og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold.

Utdanning og jobb til unge mødre

Rwanda har de siste tjue årene gjort store fremskritt både når det gjelder økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon og likestilling. Men det gjenstår mange utfordringer, spesielt for unge kvinner. Det er stor arbeidsledighet blant ungdom, og spesielt faller jentene utenfor på grunn av tenåringsgraviditet og kjønnsbasert vold. Unge kvinner henger fortsatt etter unge menn når det gjelder videregående utdanning, noe som begrenser mulighetene til å jobbe seg ut av fattigdom.

Likestilling gir muligheter

Plan i Rwanda jobber for å gripe fatt i årsakene til ulikheten mellom kjønnene, og hjelper jenter til å holde seg på skolen og lære ferdigheter slik at de kan få seg jobb, bli økonomisk uavhengige og følge ambisjonene sine. Vi støtter spesielt unge mødre med å gi relevant kursing og yrkesutdanning, slik at de kan skaffe seg jobber på for eksempel restauranter, hoteller eller frisørsalonger. Vi gir også de unge kvinnene opplæring i å styre sin egen økonomi og starte opp egne små bedrifter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Rwanda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Rwanda

Hovedstaden i Rwanda er Kigali, og det bor 13,6 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er inyarwanda, fransk, engelsk og swahili. Valutaen er rwandisk franc. Kristendom er den vanligste religionen i Rwanda, men andre religioner forekommer.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Rwanda har 0,10 tonn CO2-utslipp per innbygger. Rwanda:
0,10 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Rwanda har % barneekteskap ved 15 års alder.
%
Barneekteskap ved 18 års alder:
Rwanda har 7% barneekteskap ved 18 års alder.
7 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Rwanda er på 165. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
165 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Rwanda har en alfabetisme på 76%.
76 %

Vi har ingen data vedrørende barneekteskap ved 15 års alder i Rwanda.

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.