• De tusen åsers land
  De tusen åsers land. Foto: Antonis Kyrou
 • Mange skoleelever med gule skoleuniformer
  Skoleglade skolebarn i gule skoleuniformer. Foto: Erik Thallaug/Plan
 • Lekeplass med fine grøntområder
  Lekeplass med fine grøntområder. Foto: Alf Berg/Plan
 • De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda
  De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda. Foto: Joachim Huber
 • To jenter frakter vann på hodene sine
  To jenter frakter vann på hodene sine i Rwamagana. Foto: Bonnie Miller/Plan
 • Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport.
  Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport. Foto: Dylan Walters
 • Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo.
  Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo. Foto: Derek Keats
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Rwanda, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Rwanda bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Rwanda | Dette arbeider Plan med i Rwanda | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Rwanda

Utviklingskurven i Rwanda peker oppover. Det betyr at mange barn har fått bedre levekår de siste årene, med skolegang og et godt helsetilbud. Men stadig lever nesten halvparten av befolkningen i fattigdom. Det berører først og fremst barn og unge, og ikke minst flyktningbarn. Rwanda tar stadig imot flere foreldreløse barn som har rømt fra volden i Burundi og Kongo.

Mange av flyktningbarna og fattige barn på landsbygda mangler tilgang til helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Til tross for regjeringens satsning på barnerettsspørsmål, sliter landet med problemer som underernæring blant barn, lav kvalitet på utdanningen og utbredt kjønnsbasert vold. 

Alternativ tekst

Barnesenter i Rwanda

Ingen treåringer skal engste seg over hvor de skal sove om natten eller om de får noe å spise. Men slik er det for Queen (3). Heldigvis er det i ferd med å bli tryggere å vokse opp i området der hun bor. I nabobyen har Plan startet et barnesenter med førskole, skole og helsestasjon. Snart kommer det til Queen sin landsby også.

 

Dette arbeider Plan med i Rwanda

Beskytter flyktningjenter

Jenter på flukt risikerer oftere å bli utsatt for seksualisert vold og overgrep, spesielt hvis de har mistet sine foreldre og andre omsorgspersoner på veien. Det er ikke alltid bare fiendens soldater som står bak. Gjerningsmennene kan like gjerne være naboer i flyktningleiren, unge frustrerte menn som også er på flukt. 

Plan International jobber ikke bare for å styrke jentenes evne til å beskytte seg selv, men også med unge gutter og menn i flyktningleirene for å endre holdninger og bygge opp empati og respekt for jenter. I våre «Boys for Change»-prosjekter prøver vi å gripe fatt i de bakenforliggende årsakene til vold mot jenter. I flere av flyktningleirene i landet bidrar vi blant annet med å etablere trygge soner for barn, samt egne områder for flyktningjenter fra Burundi og Kongo. I tillegg tilbyr vi hjelp og psykososial støtte for traumatiserte barn, og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold.

Utdanning og jobb til unge mødre

Rwanda har de siste tjue årene gjort store fremskritt både når det gjelder økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon fattigdom – og likestilling. Men det gjenstår mange utfordringer, spesielt for unge kvinner. Det er stor arbeidsledighet blant ungdom, og spesielt faller jentene utenfor på grunn av tenåringsgraviditet og kjønnsbasert vold. Unge kvinner henger fortsatt etter sine unge menn når det gjelder videregående utdanning, noe som begrenser mulighetene og evnen til å jobbe seg ut av fattigdom.

Gjennom Plan International sitt «Building Skills for Life»-program griper vi fatt i årsakene til ulikheten mellm kjønnene, og hjelper jenter til å holde seg på skolen og lære ferdigheter slik at de kan få seg jobb, bli økonomisk uavhengige og følge ambisjonene sine. Vi støtter spesielt unge mødre med å gi relevant kursing og yrkesutdanning, slik at de kan finne seg jobber på for eksempel restauranter, hoteller eller frisørsalonger. Vi gir de unge kvinnene også kurs i å styre egen økonomi og starte opp egne små bedrifter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Rwanda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Rwanda

6 000 barn har fått solcelle-radioer for å kunne følge radioundervisning under pandemien.

12 000 ungdommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

9 600 underernærte barn har fått matkasser under pandemien.

2 799 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Rwanda

Levealder

Forventet levealder i Rwanda, sammenlignet med Norge.

Rwanda:

68 år

Norge:

82 år
I Rwanda er forventet levealder 14 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Rwanda har en alfabetisme på 73%.

Rwanda:

73%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Rwanda er 820 dollar.

Rwanda:

$820
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Rwanda:

34 av 1000

Verden:

37 av 1000