Innsjø i Rwanda omgitt av grønt landskap

Rwanda

Plan International har vært til stede i Rwanda siden 2007 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Rwanda bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Rwanda


Hovedstad: Kigali
Befolkning: 13,6 millioner
Offisielle språk:  Kinyarwanda, fransk, engelsk og swahili
Valuta: Rwandisk franc
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Rwanda, men andre religioner forekommer.


Å vokse opp i Rwanda


Utviklingskurven i Rwanda peker oppover. Det betyr at mange barn har fått bedre levekår de siste årene, med skolegang og et godt helsetilbud. Men stadig lever nesten halvparten av befolkningen i fattigdom. Det berører først og fremst barn og unge, og ikke minst flyktningbarn. Rwanda tar stadig imot flere foreldreløse barn som har rømt fra volden i Burundi og Kongo.

Mange av flyktningbarna og fattige barn på landsbygda mangler tilgang til helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Til tross for regjeringens satsning på barnerettsspørsmål, sliter landet med problemer som underernæring blant barn, lav kvalitet på utdanningen og utbredt kjønnsbasert vold.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Rwanda

Jenter i krise

Plan International i Rwanda jobber ikke bare for å styrke jentenes muligheter til å beskytte seg selv, men også med unge gutter og menn i flyktningleirene for å endre holdninger og bygge opp empati og respekt for jenter. I våre «Boys for Change»-prosjekter setter ungdommene selv fokus på de bakenforliggende årsakene til vold mot jenter. I flere av flyktningleirene i landet bidrar vi blant annet med å etablere trygge soner for barn, samt egne områder for flyktningjenter fra Burundi og Kongo. I tillegg tilbyr vi hjelp og psykososial støtte for traumatiserte barn, og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold.

Utdanning og jobb til unge mødre

Rwanda har de siste tjue årene gjort store fremskritt både når det gjelder økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon og likestilling. Men det gjenstår mange utfordringer, spesielt for unge kvinner. Det er stor arbeidsledighet blant ungdom, og spesielt faller jentene utenfor på grunn av tenåringsgraviditet og kjønnsbasert vold. Unge kvinner henger fortsatt etter unge menn når det gjelder videregående utdanning, noe som begrenser mulighetene til å jobbe seg ut av fattigdom.

Likestilling gir muligheter

Plan i Rwanda jobber for å gripe fatt i årsakene til ulikheten mellom kjønnene, og hjelper jenter til å holde seg på skolen og lære ferdigheter slik at de kan få seg jobb, bli økonomisk uavhengige og følge ambisjonene sine. Vi støtter spesielt unge mødre med å gi relevant kursing og yrkesutdanning, slik at de kan skaffe seg jobber på for eksempel restauranter, hoteller eller frisørsalonger. Vi gir også de unge kvinnene opplæring i å styre sin egen økonomi og starte opp egne små bedrifter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Rwanda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Rwanda – glimt fra året som har gått

Image
3 443

tenåringsjenter fikk utdelt hygienepakker og opplæring om mensen

Image
12 098

barn og unge har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
1 200

personer har fått opplæring om skadelige praksiser som vold og barneekteskap.

Plan i Rwanda har det siste året hatt fokus på barns beskyttelse, kampen mot barneekteskap, og om ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi har gått ut bredt for å utdanne jenter og unge kvinner innen disse temaene, og også lært opp voksne for å på landsbasis kunne spre kunnskapen videre. Plan har jobbet sammen med radio og TV-kanaler for å spre kunnskap om katastrofeberedskap og risikohåndtering. I tillegg har vi arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for ungdommer, slik at de kan komme seg ut av fattigdom og forbedre sine levekår.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.