Konflikten i Ukraina fortsetter. Liv går tapt, hjem ødelegges og familier er på flukt. De humanitære behovene til sårbare barn er store, og barn, jenter og kvinner opplever utnyttelse og overgrep. Plan International arbeider i Moldova for å hjelpe barn og unge på flukt fra krigen i Ukraina.

Vårt arbeid i Moldova er en del av en regional respons på Ukraina-krisen som også inkluderer programmer i Ukraina, Polen og Romania.

Mer enn 8 millioner mennesker har flyktet over grensen fra Ukraina til nabolandene siden 24. februar 2022. Svært mange av dem er kvinner og barn, melder FN. Mange har opplevd krigshandlinger, vært vitne til angrep eller har bekjente som er ofre.

Plans arbeid i Moldova

Plan startet å jobbe i Moldova i mars 2022 for å støtte regjeringen, FN og humanitære partnere i å ta imot flyktninger fra Ukraina. Over 500 000 flyktninger har nå krysset grensen til Moldova siden starten av konflikten, og rundt 100 000 har blitt igjen i landet. Gjennom våre partnere implementerer vi programmer over hele Moldova, med fokus på de nordlige og sørlige regionene samt Chisinau kommune. Vi samarbeider tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Denne krisen gir langsiktige konsekvenser for mange. Våre programmer er rettet mot barn og unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Det er behov for beskyttelse, spesielt av barn, forebygging av kjønnsbasert vold, tilgang på helsetjenester og utdanning for de som har måttet forlate hjemmene sine, og rømme fra alt som er trygt og kjent.

Barns beskyttelse

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Plan jobber for å ivareta sårbare barn som kommer over grensen og i transittsentre. Tenåringsjenter på flukt har særlig behov for beskyttelse mot menneskehandel, vold og seksuelle overgrep.

Vi støtter de mest sårbare flyktningbarna med mat og hygieneprodukter for å møte deres grunnleggende behov. Vi støtter dem også med å få mulighet til lek, utdanning, psykisk helsestøtte, juridiske tjenester og andre psykososiale støttetjenester.

Psykososial støtte

Plan er tilstede for å hjelpe barn og deres familier med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Vi bidrar til å skape trygge soner for barna der de får psykososial støtte til å bearbeide traumer.

Utdanning i krise

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen sin på grunn av krigen i Ukraina. Plan jobber sammen med lokale partnere for å sikre at alle barn, også de på flukt, skal ha tilgang til trygg og god undervisning. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen. Vi samarbeider med flere lokale organisasjoner for å øke deres kapasitet til å holde barn trygge og gi dem en kvalitetsutdanning.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Moldova.

Fakta om Moldova

Levealder

Forventet levealder i Moldova, sammenlignet med Norge.

Moldova:

72 år

Norge:

82 år
I Moldova er forventet levealder 10 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Moldova, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Moldova har en alfabetisme på 99%.

Moldova:

99%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Moldova, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Moldova er 5.231 dollar.

Moldova:

$5.231
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Moldova, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Moldova:

15 av 1000

Verden:

37 av 1000