• To jenter som klemmer
  Bestevenner. Foto: Luis Llanes/Plan
 • En kvinne luker i salatåkeren
  En kvinne luker i grønnsaksbeddene sine Foto: Plan
 • En eldre kvinne blåser på flammene i ovnen utenfor huset
  Bestmor prøver å få fyr i ovnen Foto: Luis Vera/Plan
 • Gutter spiller fotball
  Full fart på fotballbanen Foto: Plan
 • En kvinne bærer en bøtte vann
  En kvinn har hentet vann ved vannposten Foto: Luis Vera/Plan
 • En gruppe med barn løper på en gressplen klar for å leke
  Endelig friminutt! Foto: Marti Ostrander/Plan
 • En kvinne mater grisen og hønene
  Mater dyrene. Foto: René González/Plan
 • en dame går på en vei
  På vei hjem Foto: Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Paraguay, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Paraguay bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Paraguay | Dette arbeider Plan med i Paraguay | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Paraguay

Vokser du opp på landsbygda i Paraguay er sjansen liten for at du fullfører ungdomsskolen. Barn på landsbygda går kun på skolen i gjennomsnittlig seks år. Mange barn blir tvunget ut i arbeid for å tjene penger til familien. Er du jente er sjansen enda mindre for at du får gå på skole, får deg en utdanning og en verdig jobb. Unge urfolkskvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne havner aller bakerst i køen på de fleste områder.

Kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner er vanlig, og på mange måter sosialt akseptert. Mange av jentene kjenner ikke til sine rettigheter. De tror selv de er mindre verdt og at «det skal være slik», og de vet ikke hvordan de skal beskytte seg.

Tenåringsgraviditet er vanlig, og ofte skjer det etter en voldtekt. Jenter helt ned i 12-13 års-alderen blir gravide og får barn – eller de dør under fødselen fordi de unge kroppene deres ikke er modne nok til å føde. En av fem jenter blir gift mens de ennå er barn. Ungdommer kjenner ikke sine seksuelle rettigheter, seksualundervisning er fraværende, og det fins få helsetilbud for ungdom.

Tusenvis av barn i Paraguay er også fordrevet fra sine hjem på grunn av El Nino-fenomenet, som stadig fører med seg verre og verre stormer på grunn av klimaendringer. Kraftige regnskyll og haglbyger får elvene til å gå over sine bredder. Familier blir tvunget på flukt og mange barn havner i ekstremt sårbare situasjoner i midlertidige leire i hovedstaden Asunción. Mange av barna her mangler beskyttelse og blir utnyttet, utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Alternativ tekst

Unge i arbeid

For å øke andelen yrkesaktive har Plan sammen med myndighetene startet jobbskapingsprosjektet Sapa’e, for 8 000 unge fra landsbygda i Paraguay. Ungdommene lærer om markedsføring, ledelse og økonomisk forståelse. Åtte av jentene som deltok i prosjektet har utviklet en forretningsplan for å etablere en fiskedam. I dag har de vokst til 19 medlemmer og de avler og forer tilapia-fisk.

Dette arbeider Plan med i Paraguay

Holdningsendringer

For å styrke jentenes stilling og posisjon i samfunnet trenger jentene å kjenne at de har selvtillit og kunnskap nok til å ta plass og delta mer aktivt i beslutningsprosesser i samfunnet. For å få til dette, så må det samtidig jobbes med holdningene til gutter, unge menn, foreldre, lærere og religiøse ledere.

Plan International jobber helhetlig, både på grasrota og på nasjonalt nivå, for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi prøver å få så mange som mulig med på laget i arbeidet for et bedre og mer likeverdig samfunn der jenter blir respektert og inkludert. Gjennom barne- og ungdomsgrupper, teater, sang, kunst, sport og elevråd skapes gode arenaer hvor barn kan ta opp temaer som engasjerer dem.

Seksualundervisning

God seksualundervisning i skolen, der jenter og gutter lærer å kjenne sin egen kropp og lærer å respektere hverandres grense, er nødvendig for å sikre barna en god fremtid. Målet er at de unge skal kunne ta informerte valg om eget liv og egen fremtid, for eksempel at de selv bestemmer når de ønsker å få barn, hvem de vil ha barn med og hvem de eventuelt ønsker å gifte seg med.

Plan International støtter lokale helsetilbud spesielt rettet mot ungdom. Vi bidrar også til å skape arenaer der foreldre og barn, voksne og ungdom kan snakke mer åpent sammen om tabubelagte temaer. Videre støtter vi yrkesopplæring og tiltak for å skape jobber til ungdommer, spesielt unge kvinner fra sårbare lokalsamfunn – slik at de kan stå på egne ben økonomisk, i stedet for å være avhengig av en mann eller bli tvunget til uverdig og dårlig betalt arbeid.

Klimatilpasning

Plan International Paraguay jobber for å gjøre sårbare lokalsamfunn bedre rustet til å takle naturkatastrofer, som flom, sykloner og annet ekstremvær. Vi er spesielt opptatt av å sørge for at skoler blir bygget slik at de kan tåle mer, og at ungdommer får mer kunnskap og blir aktivt engasjert I arbeidet med klimatilpasning og katastrofeforebygging.

Når store naturkatastrofer inntreffer samarbeider vi med både myndigheter og andre barneorganisasjoner for å sørge for at barn blir beskyttet, får et trygt sted å være og fortsatt tilgang på utdanning.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Paraguay er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Paraguay

41 000 elever har fåt støtte til å komme tilbake på skolebenken etter covid-nedstenging.

Mer enn 1 000 ungdommer har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap.

2 800 barn i barnehager har fått leke- og læresaker, samt mer barnevennlige omgivelser.

411 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Paraguay

Levealder

Forventet levealder i Paraguay, sammenlignet med Norge.

Paraguay:

74 år

Norge:

82 år
I Paraguay er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Paraguay, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Paraguay har en alfabetisme på 94%.

Paraguay:

94%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Paraguay, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Paraguay er 5.415 dollar.

Paraguay:

$5.415
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Paraguay, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Paraguay:

19 av 1000

Verden:

37 av 1000