• To unge medlemmer av Surma-stammen
  To unge medlemmer av Surma-stammen. Foto: Rod Waddington
 • Kveldssol i Omodalen
  Kveldssol i Omodalen. Foto: Rod Waddington
 • Bestemor holder sitt smilende barnebarn i armene
  Kvalitetstid mellom bestemor og barnebarn. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Woman fetching water with two yellow buckets
  Vann i sikte. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Nybrente kaffebønner
  Nybrente kaffebønner. Foto: Rod Waddington
 • Kveldstur
  Kveldstur. Foto: Rod Waddington
 • Gjetergutter fra Borano-området
  Gjetergutter fra Borano-området. Foto: Tamiru Legesse/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Etiopia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Etiopia bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Etiopia | Dette arbeider Plan med i Etiopia | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Etiopia

Fattigdom, matusikkerhet, vannmangel og mangel på kunnskap om ernæring gjør at mange barn i Etiopia er underernærte. Dette fører igjen til såkalt “stunting”, som gjør at barn hemmes i utviklingen både fysisk og mentalt. Gamle tradisjoner er fremdeles praktisert i Etiopia i dag. For eksempel det at mannlige familiemedlemmer skal serveres først, mens kvinnene får det som er igjen. Det blir også sagt at gravide kvinner ikke skal spise for mye, da de tror at dette kan hindre at fosteret/magen blir for stor.

Selv om myndighetene i Etiopia har signert flere konvensjoner for å beskytte kvinner- og jenters rettigheter, vokser jenter opp med færre muligheter og valg enn guttene. Kjønnslemlestelse og barneekteskap er andre gamle tradisjoner som ødelegger livet og fremtiden til jenter i Etiopia.

Økonomisk vekst og viktige politiske prioriteringer har sørget for at nesten alle barn i Etiopia begynner på skolen, også jentene. Men jentene er dessverre de som dropper ut tidligst. Det kan være av flere grunner, for eksempel at de blir utsatt for seksuell vold på skolen eller skoleveien, at de blir gravide altfor unge, eller at de blir tvunget til barneekteskap. Mange jenter går glipp av viktig skolegang når de får menstruasjonen, fordi skolene ikke har egne toaletter for jenter.

Alternativ tekst

Ungdomsklubb i Etiopia

Nyalat (15) og lillesøsteren flyktet fra borgerkrigen i Sør-Sudan, og bor i dag i en flyktningleir i Etiopia. Nyalat del av en ungdomsklubb, støttet av Plan, som blant annet jobber for å bedre tilværelsen til jentene i leiren, barns beskyttelse, og utdanningsmuligheter.

Dette arbeider Plan med i Etiopia

Barns beskyttelse

I Etiopia er barn, og spesielt jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, utsatt for flere former for vold, trakassering og utbytting. Barneekteskap, kvinnelig omskjæring, og barnearbeid er utbredt i Etiopia. Derfor er tilstedeværelse i lokalsamfunn og det å engasjere unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere viktig i arbeidet med å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig skikker. Sammen med våre samarbeidspartnere i Etiopia driver Plan International nasjonale kampanjer og påvirkningsarbeid rettet mot myndighetene. Vi mener at myndighetene må ta et større ansvar for at lover som skal beskytte kvinner og barn overholdes.

Bedre helse for kvinner og barn

En av tre etiopiere lever under fattigdomsgrensen. Nær halvparten av landets inntekter kommer fra jordbruk, noe som gjør økonomien svært sårbar i tørkeperioder. Klimaendringer har gjort at tørken rammer hardere og oftere. Og bare en tredel av innbyggerne har tilgang til rent vann. Plan International bidrar til bedre tilgang på rent drikkevann i landsbyene, på skolene og på helsestasjonene. Vi bidrar også med å bygge separerte toaletter eller latriner på skolene, slik at jenter skal føle seg trygge – spesielt når de kommer i puberteten. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi for å spre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene og kosthold. Dette inkluderer viktigheten av å vaske hendene grundig, koke vannet og tilberede frisk og ernæringsrik mat. Vi fokuserer spesielt på at gravide og unge mødre skal bedre sine egne og barnas matvaner og hygiene.

Gode naboer

Selv om etiopierne selv har mange nok utfordringer, er de svært rause. Etiopia har de seneste årene tatt i mot flere hundre tusener flyktninger fra land som Sør-Sudan, Eritrea og Somalia og andre land i regionen. Mer enn halvparten av flyktningene er barn. Plan International Etiopia jobber for at alle sårbare barn i Etiopia, også de som er på flukt, skal få oppfylt sine rettigheter og se en lysere fremtid i møte. Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. I Etiopia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Etiopia

8 000 elever har fått tilgang til nye jente- og guttetoaletter på skolene sine.

45 000 barn og unge har fått tilgang til rent drikkevann på skoler og helsesentre.

190 000 elever har fått radioer for fjernundervisning under pandemien.

467 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Etiopia

Levealder

Forventet levealder i Etiopia, sammenlignet med Norge.

Etiopia:

66 år

Norge:

82 år
I Etiopia er forventet levealder 16 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Etiopia har en alfabetisme på 55%.

Etiopia:

55%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Etiopia er 856 dollar.

Etiopia:

$856
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Etiopia:

51 av 1000

Verden:

37 av 1000