Hus i landskap åpent landskap i Etiopia

Etiopia

Plan International har vært til stede i Etiopia siden 1971. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Etiopia – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

59 604

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

ikon sikre tenåringsjenter i kriser og katastrofer

1 359 736

mennesker ble nådd med nødhjelp i de pågående flyktning- og sultkrisene

Ikon for beskyttelseavbarn

5 292

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Plan i Etiopia har det siste året hatt fokus på å fremme kunnskap om barns rettigheter, skadelige praksiser og ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi har jobbet sammen med lokale ledere og organisasjoner i kampen mot barneekteskap og tidlig graviditet, og for å belyse jenters rettigheter. Plan har også arbeidet med yrkesopplæring, økonomisk utdanning og entreprenørskap for unge kvinner, slik at de skal kunne ha mulighet til å forbedre sine levekår.

Som et resultat av interne konflikter, sultkrise og et stort antall flyktninger i landet, er det mange millioner mennesker, spesielt barn, som er i behov av humanitær hjelp. Plan i Etiopia jobber etter en responsplan for å støtte barn og familier med vann og mat, men også med helsehjelp og ernæring. Vi jobber med psykososial støtte og for å gjenforene familier som er blitt separert på grunn av den pågående konflikten i landet, og med vann og mat for de som er rammet av den ekstreme tørken. I tillegg har vi jobbet med helse og ernæring hos foreldre med små barn. Les mer om vår humanitære innsats i Etiopia her.

Venninner smiler mot kameraet utendørs i grønn hage i Etiopia

Styrke jenter gjennom kvalitetsutdanning

– Jeg går i femte klasse og jeg fikk 6 skrivebøker og 3 penner fra Plan i begynnelsen av skoleåret. Jeg og vennene mine fikk også tilgang til gode pulter. Familien min har fått kylling fra Plan, og vi har begynt å spise egg. Biblioteket vårt er utstyrt med forskjellige oppslagsverk. Jeg studerer hardt og prøver å få gode karakterer ved hjelp av støtten jeg og familien min har fått.

Wudnesh, 11 år

Å vokse opp i Etiopia

Fattigdom, matusikkerhet, mangel på vann og kunnskap om ernæring gjør at mange barn i Etiopia er underernærte, som fører til at barn hemmes i utviklingen både fysisk og mentalt. Selv om myndighetene i Etiopia har signert flere konvensjoner for å beskytte kvinners og jenters rettigheter, vokser jenter opp med færre muligheter og valg enn guttene. Kjønnslemlestelse og barneekteskap er noen av de gamle tradisjonene som er ødeleggende for livet og fremtiden til jenter i Etiopia.

Siden krigen i nordlige Etiopia brøt ut i 2022, opplever landet nå flere kriser med krig, ekstrem tørke og matmangel. Den humanitære situasjonen er alvorlig og folk mangler nødvendig helsehjelp, mat og medisiner. Dette går spesielt hardt ut over jenter og kvinner.

Økonomisk vekst og viktige politiske prioriteringer har sørget for at nesten alle barn i Etiopia begynner på skolen. Men mange fullfører ikke skolegangen, og jentene er de som dropper ut tidligst. De kan bli utsatt for seksuell vold på skolen eller skoleveien, de kan bli gravide altfor unge, eller bli tvunget til barneekteskap. Mange jenter går glipp av viktig skolegang når de får mensen, fordi skolene ikke har egne toaletter for jenter. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Etiopia


Barns beskyttelse

I Etiopia er barn, og spesielt jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, utsatt for flere former for vold, trakassering og utnyttelse. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, og barnearbeid er utbredt i Etiopia. Derfor er tilstedeværelse i lokalsamfunn og det å engasjere barn, foreldre, lærere og lokale ledere viktig i arbeidet med å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig skikker. Sammen med våre samarbeidspartnere i Etiopia driver vi kampanjer og påvirkningsarbeid rettet mot myndighetene, som må ta et større ansvar for at lover som skal beskytte kvinner og barn, overholdes.

Tidlig innsats for barn

Barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Derfor jobber Plan i Etiopia for å bidra til et styrket helsevesen og bedre tilgang til helsetjenester for mødre og små barn. Vi jobber for bedre tilgang på rent vann, og for å spre kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre.

Barn på flukt

I tillegg til interne konflikter har Etiopia de seneste årene tatt imot flere hundre tusener flyktninger fra land som Sør-Sudan, Eritrea og Somalia, og andre land i regionen. Mer enn halvparten av flyktningene er barn. Plan i Etiopia jobber for at alle sårbare barn i Etiopia, også de som er på flukt, skal få oppfylt sine rettigheter og se en lysere fremtid i møte. Plan har også en humanitær innsats som blant annet arbeider for at internt fordrevne barn og tenåringsjenter i Nord-Etiopia får nødvendig oppfølging, og med forebyggende tiltak for å redusere risikoen for seksualisert og kjønnsbasert vold. Les mer om vår humanitære innsats i Etiopia her.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Etiopia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Etiopia

Hovedstaden i Etiopia er Addis Abeba, og det bor 120,8 millioner mennesker i landet. Det offisielle språket er amharisk, men andre språk er offisielle i Etiopias forskjellige regioner. Valutaen er etiopisk birr og den vanligste religionen er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Etiopia har 0,16 tonn CO2-utslipp per innbygger. Etiopia:
0,16 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Etiopia har 14% barneekteskap ved 15 års alder.
14 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Etiopia har 40% barneekteskap ved 18 års alder.
40 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Etiopia er på 175. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
175 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Etiopia har en alfabetisme på 52%.
52 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.