Solnedgang over palmetopper i Brasil

Brasil

Plan International har vært til stede i Brasil siden 1997. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Brasil – glimt fra året som har gått

Se bilde av fadderbarnet

1 364

barn har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

16 553

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

SRHR_ikon

6 100

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

I året som har gått har vi jobbet mye med unge kvinner og jobbskaping. Økt økonomisk sikkerhet for unge kvinner er viktig i kampen for likestilling. Vi har samarbeidet med unge jenter, gutter og andre, for å snakke om temaer som likestilling, kjønnsroller og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Gjennom prosjektene våre får småbarnsforeldre informasjon om god helse og omsorg for de minste barna, og oppfølging av helseagenter. I Plans La League-program brukes fotball som et virkemiddel for å utfordre stereotypier og kjønnsroller. Gjennom prosjektene blir ungdommene viktige endringsagenter for jenters rettigheter og likestilling i egne lokalsamfunn.

Jente fra Brasil Quilombola kultur

Kunnskap om beskyttelse og rettigheter

– Jeg er fadderbarn i Plan, og jeg liker det fordi jeg kan delta i prosjektene og få besøk hjemme. Jeg har lært mye om quilombola kulturen vår, og er stolt av arven vår. Prosjektene har ført til mye bra i lokalsamfunnet mitt, og i dag har vi en grønnsakshage og tilgang til rent vann. Vi har lært om helse og kroppen vår, og hvordan vi kan forsvare oss mot vold og trakassering. Jeg vet også hvor jeg finner informasjon om mine rettigheter.

Veronica, 11 år

Å vokse opp i Brasil

Brasil er verdens femte største land og forskjellen mellom fattig og rik er enorm. Det å vokse opp i et beskyttet rikmannsstrøk er en annen historie enn å bli født på den fattige landsbygda, i truede områder av regnskogen eller i en av de brasilianske storbyenes favelaer.

Utjevning av sosiale forskjeller og korrupsjon er blant landets største utfordringer. Gjengkriminalitet, vold og seksualisert vold er store samfunnsproblemer og jenter blir ofte diskriminert. Etter forrige presidentskifte, rettes det nå store forventninger til en politikk rettet mot å utjevne forskjeller, bedre beskyttelse av urfolks rettigheter og vern av regnskogen.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Brasil
 

Bestemme over egen kropp

Plan International jobber sammen med brasilianske ungdommer for å legge press på politikere og lovgivere, slik at jenter skal bli bedre beskyttet. Vårt arbeid i Brasil bygger på FNs globale bærekraftsmål, der mål nummer fem er å stoppe all form for vold mot jenter og kvinner, inkludert seksuelle overgrep. Vi styrker jentene og engasjerer guttene i kampen for likestilling, og ungdommene som involveres i prosjektene deler sin kunnskap videre og blir viktige veiledere og støttespillere for andre unge.

Unge i arbeid

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Derfor jobber vi også med jobbskaping for unge kvinner i Brasil. I våre jobbprosjekter lærer de unge om lederskap og egen økonomisk uavhengighet – men like viktig, de bygger selvtillit og får økt kunnskap om sine rettigheter og plikter i samfunnet.

Lederskap

Plans Champions of Change-program fremmer likestilling gjennom ungdomsengasjement. Programmet har som mål å styrke jenter, og jobbe med gutter for å endre holdninger som opprettholder diskriminering. I Brasil jobber vi med å utfordre sosiale kjønnsnormer, og utstyre unge med kunnskap og ferdigheter som bidrar til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Brasil er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Brasil

Hovedstaden i Brasil er Brasília. Det bor 215,4 millioner mennesker i landet og det offisielle språket er portugisisk. Valutaen er brasiliansk real. Den romersk-katolske kirke er mest utbredt, men ulike former for protestantisme og andre religioner forekommer også.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Brasil har 2,05 tonn CO2-utslipp per innbygger. Brasil:
2,05 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Brasil har 6% barneekteskap ved 15 års alder.
6 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Brasil har 26% barneekteskap ved 18 års alder.
26 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Brasil er på 87. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
87 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Brasil har en alfabetisme på 94%.
94 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.