Brasil

Plan International har vært til stede i Brasil siden 1997 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Brasil bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Brasil

Hovedstad: Brasília
Befolkning: 215,4 millioner
Offisielt språk: Portugisisk
Valuta: Brasiliansk real
Religion: Den romersk-katolske kirke er mest utbredt, men ulike former for protestantisme og andre religioner forekommer også.


Å vokse opp i Brasil

Brasil er verdens femte største land og forskjellen mellom fattig og rik er enorm. Det å vokse opp i et beskyttet rikmannsstrøk er en annen historie enn å bli født på den fattige landsbygda, i truede områder av regnskogen eller i en av de brasilianske storbyenes favelaer.

Utjevning av sosiale forskjeller og korrupsjon er blant landets største utfordringer. Gjengkriminalitet, vold og seksualisert vold er store samfunnsproblemer og jenter blir ofte diskriminert. Etter forrige presidentskifte, rettes det nå store forventninger til en politikk rettet mot å utjevne forskjeller, bedre beskyttelse av urfolks rettigheter og vern av regnskogen.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Brasil
 

Bestemme over egen kropp

Plan International jobber sammen med brasilianske ungdommer for å legge press på politikere og lovgivere, slik at jenter skal bli bedre beskyttet. Vårt arbeid i Brasil bygger på FNs globale bærekraftsmål, der mål nummer fem er å stoppe all form for vold mot jenter og kvinner, inkludert seksuelle overgrep. Vi styrker jentene og engasjerer guttene i kampen for likestilling, og ungdommene som involveres i prosjektene deler sin kunnskap videre og blir viktige veiledere og støttespillere for andre unge.

Unge i arbeid

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Derfor jobber vi også med jobbskaping for unge kvinner i Brasil. I våre jobbprosjekter lærer de unge om lederskap og egen økonomisk uavhengighet – men like viktig, de bygger selvtillit og lærer om sine rettigheter og plikter i samfunnet.

Lederskap

Plans Champions of Change-program fremmer likestilling gjennom ungdomsengasjement. Programmet har som mål å styrke jenter, og jobbe med gutter for å endre holdninger som opprettholder diskriminering. I Brasil jobber vi med å utfordre sosiale kjønnsnormer, og utstyre unge med kunnskap og ferdigheter som bidrar til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Brasil er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Brasil – glimt fra året som har gått

Image
3 509

ungdommer og 8 802 foreldre er nådd via våre kampanjer om likestilling og beskyttelse mot vold.

Image
480

unge kvinner i São Luís har fått større økonomisk selvstendighet og uavhengighet gjennom yrkesopplæring og kurs i livsmestring.

Image
14 400

gutter og jenter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter fra våre ungdomsgrupper.

I året som har gått har vi jobbet med unge jenter, gutter og andre, for å snakke om temaer som likestilling, kjønnsroller og seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter. I Plans La League-program brukes fotball som et virkemiddel for å utfordre stereotypier og kjønnsroller. Gjennom prosjektet blir ungdommene viktige endringsagenter for jenters rettigheter og likestilling i egne lokalsamfunn. Vi har også jobbet med unge kvinner for at de skal tilegne seg relevant yrkesutdanning for å kunne skape sin egen inntekt. Vårt mål er at de unge skal ha trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling, økt likestilling og sosial sikkerhet.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.