• En kvinne sitter på en sten ved elven og renser fisk hun har samlet i to fat
  En kvinne renser fisk ved elven Foto: Leo Drumond/Plan
 • En mann forbereder ris i en risskål
  Ris er en viktig del av Brasils kosthold. Foto: Leo Drumond/Plan
 • To jenter bærer bøtter med vann på hodet
  På vei hjem etter å ha hentet vann ved vannposten Foto: Leo Drumond
 • fem jenter spiller fotball på en gresslette
  Jenter spiller fotball Foto: Leo Drumond/Plan
 • Masse folk ute i gatene på en solrik dag i Sao Luis
  Ut i gatene i São Luis. Foto: Plan International
 • En mann fanger inn reker i et oppdrettanlegg i Cajueiro São Luis
  En mann fanger inn reker i et oppdrettanlegg i Cajueiro São Luis Foto: Leo Drumond/Plan
 • En mann triller sykkelen sin over veien i byen São Luis
  Gatebilde i São Luis Foto: Leo Drumond
 • Utsikt over Codó.
  En skolrik dag i Codó. Foto: Leo Drumond/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Brasil, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Brasil bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Brasil | Dette arbeider Plan med i Brasil | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Brasil

Det å vokse opp i et beskyttet rikmannsstrøk i São Paulo, Brasilia eller Rio de Janeiro er en helt annen historie enn å bli født på landsbygda, i truede områder av regnskogen eller i en av de brasilianske storbyenes enorme «favelaer» – store gettoer og slumområder.

Mens noen få har råd til å sende barna sine på velrennomerte privatskoler, må andre ta til takke med offentlige skoler av varierende kvalitet. Ofte mangler skolene kvalifiserte lærere og skikkelig undervisningsmateriell, og det er altfor mange elever per lærer. Mange går på skole uten å lære det de skal, andre dropper ut tidlig. Forskjellene øker naturlig nok, fordi de som allerede er rike får bedre utdanning og er bedre kvalifiserte til de best betalte jobbene, mens de fattige forblir fattige, arbeidsledige eller i dårlig betalte jobber.

Det er store forskjeller mellom jenter og gutter i Brasil. Som i mange andre latin-amerikanske land er samfunnet i stor grad preget av mannssjåvinisme, der jenter blir sett på som mindre verdt, eller som objekter. I mange tilfeller syns jentene selv det viktigste er å se bra ut og tekkes mennene, slik at de finner seg en som kan forsørge dem, i stedet for å få seg en god utdanning, jobb og økonomisk selvstendighet. De er slik de tror det skal være.

Barneekteskap og tenåringsgraviditet er også svært vanlig i Brasil. Hele en av fem jenter dropper ut av skolen på grunn av at de er med barn. De ender som hjemmeværende husmødre, uten utdanning og inntekt, totalt avhengig av sin mann. Mange ender også som alenemødre, der de må slite for å brødfø seg selv og barnet gjennom dårlig betalte og uverdige jobb.

Smilende jente i gul tskjorte med fotball under armen

Finter bort stereotypier

— Jeg har alltid blitt fortalt at fotball bare er for gutter, sier Gilcielen (16). Hun lurte også på om det var andre ting jenter ikke fikk gjøre. For å bryte med denne stereotypien, har Plan startet «La League»: en fotballklubb for tenåringer fra 12 til 18 år.

Dette arbeider Plan med i Brasil

Tøffe jenter skaper endring

Problemet med seksualisert vold og overgrep mot unge jenter er så stort at mange snakker om en «voldtektskultur». Mannsjåvinistiske holdninger blant unge menn er vanlig.

Plan International jobber sammen med brasilianske ungdommer for å legge press på politikere og lovgivere, slik at jenter skal bli bedre beskyttet. Vårt arbeid i Brasil bygger på FNs globale bærekraftsmål, der mål nummer fem er å stoppe all form for vold mot jenter og kvinner, inkludert seksuelle overgrep. I desember i 2016 kom et gjennombrudd da Brasils nasjonale råd for barn- og unges rettigheter skrev under på retningslinjer for likestilling og jenters rettigheter. Plan International samarbeider nå med en rekke andre organisasjoner for å passe på at disse retningslinjene blir fulgt.

Ta egne valg

Plan International jobber for å styrke jenters selvtillit og evne til å kreve sin rett og beskytte seg selv mot overgrep. Vi jobber på grasrota med både gutter, jenter, foreldre, lærere og lokale ledere for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Målet er at unge jenter skal klare å ta kontroll over eget liv og egen kroppe; at de selv tar informerte beslutninger om hvem de vil være, hva de vil bli, hvem de vil være sammen med og når de vil ha barn. Vi jobber også for å få flere unge jenter og kvinner inn i lederposisjoner i politikken og næringslivet.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Brasil er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Brasil

12 000 familier har fått hygienepakker under pandemien.

6 000 mødre og fedre har fått opplæring å beskytte og trygge barn.

12 400 mennesker har fått opplæring i likestilling.

298 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Brasil

Levealder

Forventet levealder i Brasil, sammenlignet med Norge.

Brasil:

76 år

Norge:

82 år
I Brasil er forventet levealder 6 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Brasil, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Brasil har en alfabetisme på 93%.

Brasil:

93%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Brasil, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Brasil er 8.717 dollar.

Brasil:

$8.717
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Brasil, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Brasil:

14 av 1000

Verden:

37 av 1000