• En mann sitter utenfor butikken sin i en gate i Kartoun
  Gatebilde fra Kartoun Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • en landsby ligger foten av et fjell
  Skyer henger ned over fjellene i Kassala Foto: Manuel Manuel/Plan
 • En jente går i et ørkenlandskap med en vannkanne på hodet
  En jente bærer en kanne med vann Foto: Haytham Dafaallah/Plan
 • Barn lærer alfabetet på tavle
  Barn lærer alfabetet. Foto: Betty Gorle/Plan
 • en mann på vei bort til et hus
  Mange bor i runde hus Foto: Alf Berg/Plan
 • Barn rir på esel for å hente vann
  Barn på vei for å hente vann Foto: Adam Alkhair/Plan
 • En gutt sykler over en slette
  En gutt på vei hjem fra skolen Foto: Alf Berg/Plan
 • En gruppe menn fikser motorsykler
  Reparasjonsverksted. Foto: Nyani Quarmyne/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Sudan, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Sudan bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Sudan | Dette arbeider Plan med i Sudan | Dette skjedde i 2020 | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Sudan

De fleste jentene og guttene i Sudan starter livet med svært begrensede muligheter. En av to mangler tilgang på rent vann og ordentlige toaletter. Selv ikke skolene har latriner og et sted der elevene kan vaske hendene. Fattigdom, mangel på ernæringsrik mat og dårlige sanitære forhold gjør at altfor mange barn er underernærte. Barnedødeligheten er også høy. 

Når det gjelder utdanning hadde Sudan en god periode på begynnelsen av 2000-tallet der stadig flere gutter og jenter fikk begynne på skolen. Men landets økonomiske problemer har dessverre også gått utover barnas utdanningsmuligheter, og jentene er de siste i køen til å få gå på skolen. Uten skolegang fratas jentene muligheten til å bli økonomisk selvstendige og muligheten til å leve frie liv. 

Alternativ tekst

Girls Takeover

Hvert år tar tusenvis av jenter over jobben til en leder for en dag i forbindelse med den internasjonale jentedagen 11. oktober. Dette gjøres som en symbolsk handling for å sette fokus på likestilling, samt å styrke jenters tro på eget potensiale og muligheten til å påvirke etablerte kjønnsroller. I Sudan var det 12 år gamle Hala som fikk ta over sjefsstolen til den svenske ambassadøren. Under dagen fikk Hala blant annet møte med ministeren for «Youth and Sports».

Plans arbeid i Sudan

Kampen mot barneekteskap

Fattigdom og tradisjoner gjør at mange jenter går direkte fra barndommen til voksenlivet, uten å ha en ungdomstid. Altfor mange jenter blir utsatt for barneekteskap, noen så unge som 9-10 år. Et barneekteskap øker risikoen for tennåringsgraviditet, noe som igjen kan føre til andre helseskader. Det hindrer også jentene i å fullføre skolegangen - dersom de i får gå på skolen.

Plan International jobber tett på lokalsamfunn der vi prøver å skape dialog, bevissthet og engasjement blant foreldre, lokale religiøse ledere, lokale organisasjoner og, ikke minst, de unge selv, for å forhindre barneekteskap. 

Nei til kjønnslemlestelse

Selvom innsatsen mot å forhindre kjønnslemlestelse er styrket, opplever en stor andel av jentene i Sudan å bli ødelagt for livet. Spesielt i noen deler av landet er kjønnslemlestelse av jentene svært vanlig. En av de sterkeste pådriverne av denne skadelige skikken er lokalmiljøet der hvor jentene bor. Etnisitet, sosioøkonomiske forhold og utdannelse er også faktorer som spiller inn. 

På et nasjonalt plan er Plan International aktive pådrivere for at myndighetene i Sudan skal kriminalisere kjønnslemlestelse. Vi er også opptatt av å engasjere unge gutter til å bli «endrings-agenter», positive rollemodeller som bidrar til å endre kjønnsrollemønstre, holdninger og skadelige skikker. 

Utdanning og jobbmuligheter

De minste og mest sårbare barna i Sudan får ikke den starten på livet som de fortjener. Flyktningkrisen i Sudan har gjort at mange barn må vokse opp i flyktningleire, blant nomadefolk og i noen de aller fattigste lokalsamfunnene. Som følge av dette får mange av barna ikke gå på skolen. 

Plan International jobber med å understreke viktigheten av førskole og skolegang, spesielt for jenter. Vi prøver også å få mødrene til å engasjere seg i skolenes styre og stell, blant annet ved å etablere egne mødregrupper på skolene. 

Plan International er også opptatt av å bygge opp kompetansen til lærerne, blant annet gjennom kursing og mentor-programmer. Vi jobber også med skolenes ledelse for å skape inkluderende skoler som fremmer likestilling og skaper et trygt miljø for både gutter og jenter. 

Plan International og våre lokale partnere er svært opptatt av at unge jenter i Sudan ikke bare skal begynne på skolen, men at de skal fullføre skolegangen og få muligheten til å skaffe seg en jobb. Derfor bidrar også Plan International med yrkesrettet opplæring og spare-låne-grupper for unge kvinner i Sudan. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Sudan er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder


Dette skjedde i Sudan i 2020:

I Sudan ble første smittetilfelle av koronaviruset rapportert 14. mars 2020. Smitten økte deretter raskt i omfang og myndighetene så seg nødt til å stenge ned landet i en lengre periode. Pandemien har ført landet inn i en alvorlig økonomisk krise, med devaluert valuta og økt inflasjon. Spesielt har sårbare familier i den uformelle jobbsektoren blitt rammet hardt siden portforbudet og andre restriksjoner hindrer dem i å tjene sin daglige inntekt. Et allerede hardt presset helsevesen, etter tiår med underfinansiering, har heller ikke råd til å importere viktig medisin og utstyr.

 • Nødvendig helsehjelp: Sudansk helsevesen manglet beskyttelsesutstyr og sentre for å ta imot koronasmittede pasienter. I samarbeid med helsemyndighetene, har Plan bistått med å etablere isolasjonssentre for å behandle koronapasienter. Vi har i tillegg trent helsepersonell i lokalsamfunnene i smittevern, samt bidratt til etablering av 14 nye helsesentre på landsbygda i Sudan.
 • Informasjon om smittevern: Myndighetenes bevegelsesrestriksjoner gjorde det i en periode vanskelig å organisere spredningen av smitteverninformasjon fra sentralt hold. Gjennom samarbeid med komitéer og frivillige i lokalsamfunnene, ble likevel viktig informasjon delt – blant annet ved bruk av mobile høyttaleranlegg, radiosendinger og prategrupper på nett.

Nøkkeltall for Plan i Sudan

157 628 mennesker har deltatt på opplæring i vann og sanitær, god hygiene og ernæring

2 325 unge kvinner ble organisert i spareog lånegrupper

36 000 personer har fått opplæring i smittevern for å redusere spredningen av covid-19

345 lokalsamfunn samarbeider med Plan

Fakta om Sudan

Levealder

Forventet levealder i Sudan, sammenlignet med Norge.

Sudan:

65 år

Norge:

82 år
I Sudan er forventet levealder 17 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Sudan, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Sudan har en alfabetisme på 60%.

Sudan:

60%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Sudan, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Sudan er 442 dollar.

Sudan:

$442
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Sudan, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Sudan:

58 av 1000

Verden:

37 av 1000