Landskapsbilde med fjell og dyrket jord fra Sudan

Sudan

Plan International har vært til stede i Sudan siden 1977. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Sudan – glimt fra året som har gått

Ikon: Inkluderende utdanning

25 305

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

ikon sikre tenåringsjenter i kriser og katastrofer

588 298

barn, ungdommer og unge voksne ble nådd med nødhjelp i de pågående flyktning- og sultkrisene

Ikon for beskyttelseavbarn

45 278

barn fikk tilgang til prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Plan i Sudan har det siste året hatt fokus på økt kjennskap til barns beskyttelse og barns rettigheter. Vi har jobbet for å øke bevisstheten hos barn, særlig blant jenter og unge kvinner, om rettigheter, kjønnsbasert vold og om skadelig praksis, slik at de er bedre rustet til å ta informerte valg. Vi har også bidratt til å bygge kapasitet hos samarbeidspartnere og skoler innen likestilling, inkludering og kjønnsroller. I tillegg har vi jobbet med helse og ernæring hos mødre og små barn.

Siden april 2023 har det vært borgerkrig i Sudan, noe som har fått alvorlige konsekvenser. Kriget har resultert i at flere millioner har flyktet landet, og mange millioner mennesker er internt fordrevet. Dette, i tillegg til at landet er  påvirkninget av klimaendringer som flom og tørke, betyr at det er et svært stort behov av humanitær hjelp. Plan er tilstede og hjelper rammede familier. Les mer om konflikten, sultkrisen og om Plans respons her.

Jente sitter i klasserom i Suda og ser inn i kameraet

Flere jenter fullfører skolen

– Det er fantastisk at vi har fått nye skolelatriner med 4 latriner for jenter og 2 for gutter på ungdomskolen vår! Tidligere følte vi skam over å gå hjem og så tilbake for å fortette undervisningen, og det var grunnen til at jenter droppet ut av skolen og ikke fullførte utdanningen sin. Isteden giftet de seg unge. Nå har flere jenter mulighet til å fullføre skolegangen!

Haifa, 16 år

Å vokse opp i Sudan


De fleste barna i Sudan starter livet med svært begrensede muligheter. En av to mangler tilgang på rent vann og ordentlige toaletter. Fattigdom, mangel på ernæringsrik mat og dårlige sanitære forhold gjør at altfor mange barn er underernærte. Barnedødeligheten er også høy.

Landets økonomiske problemer har gått utover barnas utdanningsmuligheter, og jentene er de siste i køen til å få gå på skolen. Uten skolegang fratas jentene muligheten til å bli økonomisk selvstendige og muligheten til å leve frie liv. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Sudan


Kampen mot barneekteskap

Fattigdom og tradisjoner gjør at mange jenter går direkte fra barndom til voksenliv. Altfor mange jenter blir utsatt for barneekteskap, noen så unge som 9-10 år. Barneekteskap øker risikoen for tenåringsgraviditet, noe som igjen kan føre til andre helseskader. Plan jobber tett på lokalsamfunn der vi prøver å skape dialog, bevissthet og engasjement blant foreldre, lokale religiøse ledere, lokale organisasjoner og, ikke minst, de unge selv, for å forhindre barneekteskap. 

Nei til kjønnslemlestelse

Selv om innsatsen mot å forhindre kjønnslemlestelse er styrket, opplever en stor andel av jentene i Sudan å bli ødelagt for livet. En sterk pådriver av denne skadelige skikken er lokalmiljøet der hvor jentene bor. Etnisitet, sosioøkonomiske forhold og utdannelse er også faktorer som spiller inn. På et nasjonalt plan er Plan aktive pådrivere for at myndighetene i Sudan skal kriminalisere kjønnslemlestelse. Vi er også opptatt av å engasjere unge gutter til å bli endringsagenter – positive rollemodeller som bidrar til å endre kjønnsrollemønstre, holdninger og skadelige skikker.

Unge i arbeid

Flyktningkrisen i Sudan har gjort at mange barn må vokse opp i flyktningleir, blant nomadefolk og i noen av de aller fattigste lokalsamfunnene. Som følge av dette får mange av barna ikke gå på skolen. Plan i Sudan jobber for å få mødre til å engasjere seg i skolene, bygge opp kompetansen til lærerne, og å jobbe med skolenes ledelse for å skape inkluderende skoler som fremmer likestilling og skaper et trygt miljø for både gutter og jenter og andre. Sammen med våre lokale partnere arbeider vi for at unge jenter i Sudan ikke bare skal begynne på skolen, men at de skal fullføre skolegangen og få muligheten til å skaffe seg en jobb. Derfor bidrar også Plan med yrkesrettet opplæring og spare- og lånegrupper for unge kvinner i Sudan. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Sudan er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Sudan

Hovedstaden i Sudan er Khartoum. Det bor 46 millioner mennesker i landet og de offisielle språkene er arabisk og engelsk. Valutaen er sudansk pund, og islam er den vanligste religionen. Kristendom er den nest vanligste, og andre lokale religioner forekommer.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Sudan har 0,48 tonn CO2-utslipp per innbygger. Sudan:
0,48 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Sudan har 12% barneekteskap ved 15 års alder.
12 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Sudan har 18% barneekteskap ved 18 års alder.
18 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Sudan er på 172. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
172 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Sudan har en alfabetisme på 61%.
61 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.