To barn holder rundt hverandre med ballong i Jordan

Jordan

Plan International har vært tilstede i Jordan siden 2016, og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet.

Jordan har et relativt stabilt, velutdannet og utviklet samfunn. Men med et stort antall mennesker som er tvunget på flukt fra konflikter i området rundt Jordan, har diskriminering, overgrep, barnearbeid og mangel på utdanning blitt utbredt i landet. Ved å fokusere på de viktigste utfordringene for de mest sårbare barna i flyktning- og vertssamfunnene, jobber vi der behovene er som størst. I tillegg står Plan i Jordan klare til å respondere på krigen i Gaza.


Fakta om Jordan

Hovedstaden i Jordan er Amman. Det bor 11,3 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er arabisk. Valutaen er jordansk dinar. Den vanligste religionen i Jordan er i slam.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Jordan har 1,92 tonn CO2-utslipp per innbygger. Jordan:
1,92 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Jordan har 1% barneekteskap ved 15 års alder.
1 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Jordan har 10% barneekteskap ved 18 års alder.
10 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Jordan er på 101. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
101 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Jordan har en alfabetisme på 98%.
98 %
Jenter leker pa forskolesent i flyktningleiren Azraq
Jenter leker på Plan Internationals førskolesenter i flyktningleiren Azraq.

Dette jobber Plan med i Jordan


Livreddende arbeid

Med den pågående krigen i Gaza, står vi klare til å gi nødvendig hjelp til familier og barn som er rammet. Gjennom mange års samarbeid med partnerorganisasjoner i Jordan, er Plan i stand til å gjennomføre rask og effektiv humanitær innsats, samtidig som det gjør det mulig for oss å justere responsen etter hvert som omstendighetene utvikler seg. Vi har også mulighet å bruke den uvurderlige ekspertisen til lokale partnere som forstår kompleksiteten i situasjonen.

Utdanning i krise

Plan fokuserer på humanitær støtte i Jordan, men sørger også for at flyktningbarn får mulighet til å gå på skole. Skoleinitiativene våre er inkluderende, slik at alle barn får de samme mulighetene til å lære. Det betyr blant annet at vi sørger for at barna får den støtten de trenger for å utvikle seg. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen.

Barns beskyttelse

Plan jobber forebyggende for å sikre at barn ikke utsettes for vold eller tvinges inn i barneekteskap eller barnearbeid i Jordan. Vi skaper trygge steder der barn kan komme og bare være barn for en stund. Barna får også tilbud om støtte til å bearbeide vanskelige opplevelser de har vært gjennom. Vi gir også informasjon til foreldre om risikoen ved å la barna jobbe eller tvinge dem til å gifte seg.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Jordan.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.