To barn holder rundt hverandre med ballong i Jordan

Jordan

Plan International har vært tilstede i Jordan siden 2016, og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Jordan har et relativt stabilt, velutdannet og utviklet samfunn. Men på grunn av konflikter i nabolandene, har et stort antall mennesker flyktet til landet. Plan driver utstrakt humanitært arbeid i Midtøsten. I tillegg til å levere livreddende nødhjelp til sivilbefolkningen i Gaza gjennom våre landkontorer i Egypt og Jordan, støtter vi internt fordrevne i Libanon og palestinske flyktninger i Jordan.  Les mer om hvordan vi jobber med nødhjelp i Gaza.

Frivillig ansatt mann jelper barn med blomster

Dette jobber Plan med i Jordan


Livreddende arbeid

Med den pågående krigen i Gaza, står vi klare til å gi nødvendig hjelp til familier og barn som er rammet. Plan jobber på spreng for å få mer nødhjelp inn i Gaza gjennom våre landkontor i Jordan og Egypt, selv om tilgangen er svært begrenset. Vi leverer mat, vann og førstehjelpsutstyr til sivile. Gjennom våre lokale partnere på Gaza jobber vi med folkekjøkken som lager varm mat til mange tusen mennesker i Rafah-området og gir psykososial støtte til barn og familier.

Utdanning i krise

Plan fokuserer på humanitær støtte i Jordan, men sørger også for at flyktningbarn får mulighet til å gå på skole. Skoleinitiativene våre er inkluderende, slik at alle barn får de samme mulighetene til å lære. Det betyr blant annet at vi sørger for at barna får den støtten de trenger for å utvikle seg. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen.

Barns beskyttelse

Plan jobber forebyggende for å sikre at barn ikke utsettes for vold eller tvinges inn i barneekteskap eller barnearbeid i Jordan. Vi skaper trygge steder der barn kan komme og bare være barn for en stund. Barna får også tilbud om støtte til å bearbeide vanskelige opplevelser de har vært gjennom. Vi gir også informasjon til foreldre om risikoen ved å la barna jobbe eller tvinge dem til å gifte seg.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Jordan.


Fakta om Jordan

Hovedstaden i Jordan er Amman. Det bor 11,3 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er arabisk. Valutaen er jordansk dinar. Den vanligste religionen i Jordan er islam.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Jordan har 1,92 tonn CO2-utslipp per innbygger. Jordan:
1,92 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Jordan har 1% barneekteskap ved 15 års alder.
1 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Jordan har 10% barneekteskap ved 18 års alder.
10 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Jordan er på 101. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
101 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Jordan har en alfabetisme på 98%.
98 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.