• Utsikt over Kamar-området i India ved solnedgang
  Utsikt over vakre Kamar. Foto: Alf Berg/Plan
 • Lysprosesjon på en festival
  Festival i Varanasi Foto: Omur Black
 • En gate med bilder og motorsykler
  Byliv Foto: Plan
 • To jenter sitter på en båt som ligger på land, og ser utover havet
  En pause ved havet Foto: Plan
 • En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh
  En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh. Foto: Davinder Kumar/Plan
 • To jenter går med hver sin kurv over en gresslette
  To jenter på vei til markedet Foto: Plan
 • Fem gutter sitter i en liten bil
  God stemning på turen! Foto: Anna Maria Barry-Jester/Plan
 • En trang gate i slummen i Mumbai
  I slummen i Mumbai Foto: Niels Busch
 • Noen gjetere jager dyrene over elven
  På vei over elven Foto: Mary Matheson
 • Fire gutter ler sammen
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan
 • I India er te en viktig del av hverdagen Foto: Paolo Black/Plan
  I India er te en viktig del av hverdagen Foto: Paolo Black/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i India, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i India bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i India | Dette arbeider Plan med i India | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i India

Det bor mer enn 500 millioner barn i India. For halvparten av dem er det vanlig å gå sulten i en eller flere dager. Fattigdomsproblemet er størst i urbane slumområder og på landsbygda. Dårlig hygiene og sanitære forhold gjør barna her sårbare for sykdommer og kroniske helseproblemer, og barnedødeligheten er høy. Dessuten har utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien ført til at store deler av Indias overflatevann er forurenset.

Det hinduistiske kastesystemet står fortsatt sterkt, spesielt på landsbygda. Lavest på den sosiale rangstigen er barn av dalit-folket og etniske minoritetsbarn. Er du i tillegg jente, er sjansen enda mindre for at du får gå på skole, har tilgang på helsetjenester og får oppfylt dine rettigheter som barn.

Alternativ tekst

Tar kampen for jenters rettigheter

Barneekteskap og vold mot kvinner er utbredte problemer i India. Derfor har Plan, sammen med flere andre støttespillere, startet «Girls Advocacy Alliance» hvor jentene lærer om hvordan de skal jobbe for å påvirke religiøse og andre ledere og lokalbefolkningen for å få slutt på den skadelige praksisen.

Dette arbeider Plan med i India

Jenter mindre verdt

India er et av de landene i verden der det er verst å være jente, mener mange. Jentebarn blir sett på som mindre verdt, og noen mener fortsatt at nyfødte jentebarn ikke har livets rett. Derfor er det færre jenter enn gutter i India.

Altfor ofte blir unge skolejenter utsatt for seksuell trakassering og overgrep hvis de beveger seg ute i gatene. Overgrep skjer også på skolen og i hjemmet. Millioner av indiske jenter blir giftet bort mot sin vilje mens de ennå er barn.

Plan International gir jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi jobber for å endre lovverk om barneekteskap, og for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Barne- og mødrehelse

Barne- og mødredødelighet er fortsatt et stort problem i India. Altfor mange barn og kvinner dør under tøffe fødsler, mye på grunn av mangel på kvalifiserte jordmødre og annet helsepersonell. Dette gjelder spesielt på landsbygda, men også i slumområder i de store byene. Lav blodprosent, anemi, er også et enormt problem blant indiske kvinner og barn under tre år.

Plan International jobber tett med lokalsamfunn i India for å bedre helsetilbudet for gravide, fødende og deres nyfødte barn. I tillegg jobber vi mye med holdningsendring og tilgang til viktig kunnskap om hvordan unge kvinner selv kan ta best mulig vare på seg selv og sine barn. Utdanning for jenter, styrking av jenters rettigheter og beskyttelse mot seksuelle overgrep og alle former for utnytting er også prioriterte fokusområder i India.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I India er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i India

51 000 elever har fått støtte til hjemmeskole under pandemien.

540 000 jenter har fått tilgang til bedre helsetjenester.

Trygge toaletter for jenter ble besøkt 118 000 ganger.

19 314 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om India

Levealder

Forventet levealder i India, sammenlignet med Norge.

India:

69 år

Norge:

82 år
I India er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
India har en alfabetisme på 74%.

India:

74%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i India, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i India er 2.100 dollar.

India:

$2.100
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

India:

34 av 1000

Verden:

37 av 1000