• Snart hjemme...
  Snart hjemme... Foto: Ricardo Liberato
 • En beduiner med kamelen sin
  En beduiner med kamelen sin. Foto: Ricardo Liberato
 • Daggry ved Tahrirplassen
  Daggry ved Tahrirplassen. Foto: Frank Schulenburg
 • Unge, syriske flyktninger spiller sport i flytningeleir i Egypt
  Sport og lek er med på å skape en hverdag for de unge, syriske barna som har flyktet til Egypt. Foto: Plan International
 • Girl standing in front of white borad with a pen in her hand at school
  Å kunne gå på skolen er også en viktig del av hverdagen for de unge flyktningene. Foto: Eman Helal/Plan
 • Grønnsaksselger i Kairo
  Grønnsaksselger i Kairo. Foto: Benno Neeleman/Plan
 • I full fart på vei til et læringssenter i Kairo
  I full fart på vei til et læringssenter i Kairo. Foto: Mohammed Hossam El Din/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Egypt, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Eqypt bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Egypt | Dette arbeider Plan med i Egypt | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Egypt

Allerede fra fødselen av blir jenter og gutter i Egypt behandlet forskjellig. Jentene får tidlig beskjed om at de først og fremst bør forberede seg på et liv som god hustru, husmor og mor til mange barn – med en ektemann som forsørger og er sjef i familien. Derfor blir også guttene prioritert når familier med trang økonomi skal bruke penger på utdanning.

Selv om nesten alle gutter og jenter i landet begynner på skolen, så er det langt flere jenter som slutter før de er ferdig med barneskolen. I gjennomsnitt går jentene i Egypt kun fem år på skolen. Analfabetismen blant jenter er høyere enn for gutter. 

Den samme tendensen fortsetter når de unge skal ut i arbeidslivet. Arbeidsledigheten er langt høyere blant unge kvinner enn blant unge menn. 

Alternativ tekst

Trygge byer

Selv om det er obligatorisk å gå på skolen inntil 14-årsalderen i Egypt, så dropper en femtedel av altfor tidlig. En av grunnene er at skoleveien er så farlig at ikke foreldre tør å sende barna sine ut alene. Gjennom Plans «Safer Cities» prosjekt lærer barn om at det ikke trenger å være slik.

Dette arbeider Plan med i Egypt

Overgrep mot jenter

Egypt er et av verstinglandene når det gjelder kjønnslemlestelse av jenter. Denne grusomme og smertefulle praksisen er både kulturelt, sosialt og religiøst betinget. Årsakene er sammensatte, men konsekvensene er uansett de samme: alvorlige blødninger, infeksjoner, cyster, infertilitet, komplikasjoner ved fødsler, og i verste fall død. 

Plan International i Egypt jobber tett med lokale partnere i de mest sårbare lokalsamfunnene for å spre kunnskap, endre holdninger og få en slutt på slike skadelige skikker som ødelegger unge jenters fremtid, både fysisk og psykisk. Vi går i direkte dialog med lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. Vi bidrar til at flere jenter får utdanning, selvtillit og kunnskap om jenters rettigheter – og vi inviterer unge gutter med på laget, slik at både gutter og jenter tar en aktiv rolle i kampen mot overgrep og diskriminering. 

Stopp barneekteskap

Selv om barneekteskap er forbudt i Egypt, er det fortsatt mange foreldre omgår loven og gifter bort sine unge døtre – ofte mot økonomisk kompensasjon. Dette skjer gjerne i fattige lokalsamfunn på landsbygda. «Midlertidige ekteskap» med utenlandske menn er også blitt et fenomen, som trolig dekker over prostitusjon og menneskehandel med barn.

Plan International gir jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi jobber lokalt og nasjonalt for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Jenter i kriser

Egypt har tatt i mot mer enn to hundre tusen flyktninger fra krigsherjede land i regionen, de aller fleste fra Syria. Barn og jenter i kriser er ekstra sårbare, og problemer som finnes fra før av, for eksempel fattigdom, barneekteskap og annen vold og overgrep, blir ofte forsterket i kriser. 

Plan International i Egypt jobber spesielt for å hjelpe de aller svakeste av flyktningbarna. Dette er barn som er født med funksjonsnedsettelser, barn som er fysisk og psykisk rammet av krig og ødeleggelser, og jentene. Vi bidrar både med nødhjelp, beskyttelse og muligheter for utdanning til disse barna.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Egypt er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Egypt

9 000 barn og unge har fått opplæring i livsmestring og lederskap.

34 000 ungdommer har fått informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

9 000 elever har fått støtte til skolegang.

72 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Egypt

Levealder

Forventet levealder i Egypt, sammenlignet med Norge.

Egypt:

72 år

Norge:

82 år
I Egypt er forventet levealder 10 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Egypt har en alfabetisme på 71%.

Egypt:

71%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Egypt er 3.019 dollar.

Egypt:

$3.019
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Egypt:

20 av 1000

Verden:

37 av 1000