Menn ser ut over by i Egypt

Egypt

Plan International har vært til stede i Egypt siden 1981. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Plan driver utstrakt humanitært arbeid i Midtøsten. Vi jobber med å levere livreddende nødhjelp til sivilbefolkningen i Gaza gjennom våre landkontorer i Egypt og Jordan. Plan har tilgang til Gaza, og sørger for at nødhjelpsleveransene kommer frem til Rafah, der Røde Halvmåne i Palestina overtar og deler ut til sivilbefolkningen. Les mer om hvordan vi jobber med nødhjelp i Gaza.


Plan i Egypt – glimt fra året som har gått

Ikon unges medvirknign og lederskap

38 395

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Ikon for beskyttelseavbarn

27 582

barn og unge ble nådd gjennom prosjekter for å gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep

SRHR_ikon

19 328

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Plan i Egypt har det siste året blant annet hatt fokus på likestilling. Vi har jobbet for å bygge kapasitet hos samarbeidspartnere og skoler innen likestilling, inkludering og kjønnsroller. Vi har også jobbet for å øke bevisstheten hos barn, familier og lokalsamfunn om rettigheter, om kjønnsbasert vold og om skadelig praksis, slik at de har større mulighet til å ta informerte valg om egen kropp og eget liv. Når barn og unge lærer om egne rettigheter blir jenter og gutter og andre styrket til å kunne ta styring i eget liv. I tillegg har vi bidratt til å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, som er viktig for å forhindre uønsket graviditet og barneekteskap.

Egypt er et viktig land i jobben som Plan International gjør for å få nødhjelp inn i Gaza. Etter forespørsel fra egyptiske myndigheter er det Røde Halvmåne i Egypt som koordinerer leveransene av nødhjelp som skal inn til Gaza via Egypt. Plan i Egypt jobbet tett med Røde Halvmåne, og leverer nødhjelp som førstehjelpsutstyr, vann og mat. Les mer om Plans arbeid med nødhjelp her.

Jente smiler mot kamera utenfor bygg i Egypt

Økt kunnskap gir drømmer og muligheter

– Før hadde jeg ikke noen mål eller drømmer. Men nå har jeg lært at jeg har rettigheter, og at jeg kan beskytte meg selv. Jeg har også lært om farene ved barneekteskap og kjønnslemlestelse. Plan sine samlinger har hjulpet meg å bli mer selvstendig og selvsikker. Nå drømmer jeg om å bli barnelege. Nå stoler jeg på meg selv og mine evner. Jeg deltar aktivt i timene og hjelper meg selv med å studere!

Shahd, 12 år

Å vokse opp i Egypt

Allerede fra fødselen av blir jenter og gutter i Egypt behandlet forskjellig. I områdene Plan arbeider får mange jenter tidlig beskjed om at de først og fremst bør forberede seg på et liv som god hustru, husmor og mor til mange barn, mens mannen forsørger familien. Derfor blir også guttene prioritert når familier med trang økonomi skal bruke penger på utdanning.

Selv om nesten alle gutter og jenter og andre i landet begynner på skolen, så er det langt flere jenter som slutter før de er ferdig med barneskolen. Den samme tendensen fortsetter når de unge skal ut i arbeidslivet, hvor arbeidsledigheten er langt høyere blant unge kvinner enn blant menn.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Egypt


Overgrep mot jenter

Plan i Egypt jobber tett med lokale partnere i de mest sårbare lokalsamfunnene for å spre kunnskap, endre holdninger og få en slutt på skadelige skikker som kjønnslemlestelse av jenter – som ødelegger unge jenters fremtid, både fysisk og psykisk. Vi går i direkte dialog med lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. Plan bidrar til at flere jenter får utdanning, selvtillit og kunnskap om jenters rettigheter – og vi inviterer unge gutter med på laget, slik at både gutter og jenter og andre tar en aktiv rolle i kampen mot overgrep og diskriminering.

Forhindre barneekteskap

Selv om barneekteskap er forbudt i Egypt, er det fortsatt mange foreldre som omgår loven og gifter bort sine unge døtre – ofte mot økonomisk kompensasjon. Dette skjer gjerne i fattige lokalsamfunn på landsbygda. «Midlertidige ekteskap» med utenlandske menn er også blitt et fenomen, som trolig dekker over prostitusjon og menneskehandel med barn. Derfor jobber Plan med å gi jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. 

Humanitær innsats

Egypt har tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra krigsherjede land i regionen, de aller fleste fra Syria og Sudan. Barn og jenter i kriser er ekstra sårbare, og problemer som finnes fra før av, for eksempel fattigdom, barneekteskap og annen vold og overgrep, blir ofte forsterket i kriser. Plan i Egypt jobber for å hjelpe de mest sårbare flyktningbarna. Dette er barn som er født med nedsatt funksjonsevne, barn som er fysisk og psykisk rammet av krig og ødeleggelser, og jentene. Vi bidrar både med nødhjelp, beskyttelse og muligheter for utdanning til disse barna. Med den pågående krigen i Gaza, jobber Plan også med å gi nødvendig hjelp til familier og barn som er rammet. Gjennom samarbeid med Røde Halvmåne, er Plan i stand til å levere livreddende nødhjelp til sivilbefolkningen i Gaza.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Egypt er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Egypt

Hovedstaden i Egypt er Kairo. Det bor 106,2 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er arabisk. Valutaen er egyptisk pund. Den vanligste religionen i Egypt er Islam, men andre religioner forekommer

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Egypt har 2,36 tonn CO2-utslipp per innbygger. Egypt:
2,36 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Egypt har 2% barneekteskap ved 15 års alder.
2 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Egypt har 17% barneekteskap ved 18 års alder.
17 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Egypt er på 97. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
97 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Egypt har en alfabetisme på 73%.
73 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.