Keops pyramiden i Egypt farget rosa i forbindelse med Den internasjonale jentedagen

Egypt

Plan International har vært til stede i Egypt siden 1981 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Egypt bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Egypt

Hovedstad: Kairo
Befolkning: 106,2 millioner
Offisielt språk: Arabisk
Valuta: Egyptisk pund
Religion: Islam er den vanligste religionen i Egypt, men andre religioner forekommer


Å vokse opp i Egypt


Allerede fra fødselen av blir jenter og gutter i Egypt behandlet forskjellig. I områdene Plan arbeider får mange jenter tidlig beskjed om at de først og fremst bør forberede seg på et liv som god hustru, husmor og mor til mange barn, mens mannen forsørger familien. Derfor blir også guttene prioritert når familier med trang økonomi skal bruke penger på utdanning.

Selv om nesten alle gutter og jenter og andre i landet begynner på skolen, så er det langt flere jenter som slutter før de er ferdig med barneskolen. Den samme tendensen fortsetter når de unge skal ut i arbeidslivet, hvor arbeidsledigheten er langt høyere blant unge kvinner enn blant menn.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Egypt


Overgrep mot jenter

Plan i Egypt jobber tett med lokale partnere i de mest sårbare lokalsamfunnene for å spre kunnskap, endre holdninger og få en slutt på skadelige skikker som kjønnslemlestelse av jenter – som ødelegger unge jenters fremtid, både fysisk og psykisk. Vi går i direkte dialog med lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. Plan bidrar til at flere jenter får utdanning, selvtillit og kunnskap om jenters rettigheter – og vi inviterer unge gutter med på laget, slik at både gutter og jenter og andre tar en aktiv rolle i kampen mot overgrep og diskriminering.

Forhindre barneekteskap

Selv om barneekteskap er forbudt i Egypt, er det fortsatt mange foreldre som omgår loven og gifter bort sine unge døtre – ofte mot økonomisk kompensasjon. Dette skjer gjerne i fattige lokalsamfunn på landsbygda. «Midlertidige ekteskap» med utenlandske menn er også blitt et fenomen, som trolig dekker over prostitusjon og menneskehandel med barn. Derfor jobber Plan med å gi jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. 

Jenter i krise

Egypt har tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra krigsherjede land i regionen, de aller fleste fra Syria og Sudan. Barn og jenter i kriser er ekstra sårbare, og problemer som finnes fra før av, for eksempel fattigdom, barneekteskap og annen vold og overgrep, blir ofte forsterket i kriser. Plan i Egypt jobber for å hjelpe de mest sårbare flyktningbarna. Dette er barn som er født med nedsatt funksjonsevne, barn som er fysisk og psykisk rammet av krig og ødeleggelser, og jentene. Vi bidrar både med nødhjelp, beskyttelse og muligheter for utdanning til disse barna.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Egypt er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Egypt – glimt fra året som har gått

Image
1 068

foreldre har fått opplæring i likestilling.

Image
9 823

barn har deltatt i prosjekter om egne rettigheter og likestilling.

Image
3 178

personer har deltatt i prosjekter om barns beskyttelse.

Plan i Egypt har det siste året blant annet hatt fokus på likestilling. Vi har jobbet for å bygge kapasitet hos samarbeidspartnere og skoler innen likestilling, inkludering og kjønnsroller. Vi har også jobbet for å øke bevisstheten hos barn, familier og lokalsamfunn om rettigheter, om kjønnsbasert vold og om skadelig praksis, slik at de er rustet til å ta informerte valg om egen kropp og eget liv. Når barn og unge lærer om egne rettigheter blir jenter og gutter og andre styrket til å kunne ta styring i eget liv. I tillegg har vi bidratt til å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, som er viktig for å forhindre uønsket graviditet og barneekteskap.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.