SEKSUELL og reproduktiv helse og rettigheter

Millioner av jenter mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Plan jobber for at barn og unge skal få økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg for seg selv.

SRHR handler om retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende rettighet.

Hva er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ?

  • Tilgang til prevensjon.
  • Tilgang til lovlig og trygg abort.
  • Sikre trygge graviditeter og fødsler.
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare sykdommer.
  • Få tilstrekkelig  seksualitetsundervisning, slik at unge kan ta informerte valg for seg selv.
  • Seksualitetsundervisningen skal tilpasses LHBTIQ+-ungdom.

Seksualitetsundervisning

Ifølge Sex og Politikk er seksualitetsundervisning et helt sentralt verktøy for å blant annet sikre likestilling og forebygge uønskede svangerskap.

Elever i alderen 16-17 år i Norge er mindre fornøyde med dagens seksualitetsundervisning enn de var i 2017. Det viser en rapport fra Sex og samfunn, som ble lansert i 2022. Over halvparten av elevene, som deltok i undersøkelsen savnet blant annet å få undervisning om følelser, skeiv seksualitet og seksuell debut.

Remote video URL

Store konsekvenser

Kunnskap om jenters helse, kropp og seksualitet er ikke bare mangelvare i Norge, men også globalt. Dette har store konsekvenser for jenter verden over.

Millioner av jenter blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Risikoen er stor for at de samtidig blir smittet av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

I mange land er kjønnslemlestelse og barneekteskap fortsatt vanlig. 200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, og ifølge UNICEF blir 12 millioner jenter giftet bort før de fyller 18 år.

Barn som føder barn er også et omfattende problem. Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter i store deler av verden, er komplikasjoner tilknyttet tidlig graviditet og fødsel. Dette skyldes blant annet at jenter ikke får riktig, alderstilpasset seksualitetsundervisning og helsehjelp; Verken om egen kropp og helse, prevensjon og hvor man kan få det, under svangerskapet og etter fødselen.

Dette gjør Plan

Plan International jobber for å gi barn og ungdom tilgang til alderstilpasset informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i og utenfor skolen. Vi gir dem kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer, og hvordan de kan skaffe seg prevensjon.

Vi arbeider for å endre diskriminerende sosiale og kulturelle normer og tabuer rundt seksualitet, slik at unge kan ta informerte valg om egen seksualitet og kropp; Om og når de vil gifte seg eller få barn. Vi arbeider også for at det skal bli større åpenhet i hjemmet, på skolen og i lokalsamfunnet. Derfor informerer vi foreldre, lærere og andre voksne om barn og unges rettigheter.

Jenters tilgang til utdanning er viktig i arbeidet med å forebygge barneekteskap og tidlig graviditet. Plan jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til utdanning, med et særlig fokus på at jenter får samme muligheter som gutter.

Les mer: Plans politiske grunndokument som skisserer våre standpunkter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (på engelsk).

To jenter fra El Salvador som later som de er gravide.

I El Salvador blir mange gravide som tenåringer, og abort er forbudt. Plan arrangerer workshops for å gi unge gutter og jenter økt kunnskap om konsekvensene av tidlig graviditet, og for å øke bevisstheten om at gutter og jenter har like rettigheter. Seksuell trakassering og overgrep står også på timeplanen. Antallet tenåringsgraviditeter har gått ned i området der Plan har holdt sine workshops. 

(Jentene på bildet har ballonger under genseren for å illustrere graviditet.)