SEKSUELL og reproduktiv helse og rettigheter

Millioner av jenter mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Plan jobber for at barn og unge skal få økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet.

Barn som føder barn er et stort problem. Hvert år er det to millioner jenter under 15 år som får barn. Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter i store deler av verden, er komplikasjoner tilknyttet tidlig graviditet og fødsel. Det skyldes at kroppen ikke er moden nok til å bære frem eller føde barn.

Millioner av jenter blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Risikoen er stor for at de samtidig blir smittet av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer. 

I mange land er barneekteskap og kjønnslemlestelse fortsatt vanlig. 200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, og hvert år blir 12 millioner jenter blir giftet bort før de fyller 18 år, i følge UNICEF.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Slik arbeider Plan

Plan International jobber for å gi barn og ungdom tilgang til alderstilpasset informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i og utenfor skolen. Vi gir dem kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer, og hvordan de kan skaffe seg prevensjon.

Vi arbeider for å endre diskriminerende sosiale og kulturelle normer og tabuer rundt seksualitet, slik at ungdom kan ta informerte valg om egen seksualitet og kropp; om og når de vil gifte seg eller få barn. Vi arbeider også for at det skal bli større åpenhet om temaet i hjemmet, på skolen og i lokalsamfunnet. Derfor informerer vi foreldre, lærere og andre voksne om barn og unges rettigheter. 

Jenters tilgang til utdanning er viktig i arbeidet med å forebygge barneekteskap og tidlig graviditet. Plan jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til utdanning, med et særlig fokus på at jenter får samme muligheter som gutter.

To jenter fra El Salvador som later som de er gravide.

I El Salvador blir mange gravide som tenåringer, og abort er forbudt. Plan arrangerer workshops for å gi unge gutter og jenter økt kunnskap om konsekvensene av tidlig graviditet, og for å øke bevisstheten om at gutter og jenter har like rettigheter. Seksuell trakassering og overgrep står også på timeplanen. Antallet tenåringsgraviditeter har gått ned i området der Plan har holdt sine workshops. 

(Jentene på bildet har ballonger under genseren for å illustrere graviditet.)

Jeg vil bli Planfadder

Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet