Jente fra Bangladesh. Vi jobber med jenters rett til å bestemme over egen kropp.

Retten til å bestemme over egen kropp

Millioner av jenter verden over mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og seksuell vold er et enormt problem i krig og konflikt.

200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, og hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at 12 millioner jenter blir frarøvet barndommen sin hvert år. Mange av disse jentene blir utsatt for vold og overgrep, tidlig og uønsket graviditet, blir giftet bort og mangler valgfrihet og grunnleggende helsehjelp.

Hva er SRHR?

SRHR handler om retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende rettighet alle har. Plan jobber for at barn og unge skal få kunnskapen og tilpassede helsetjenester de trenger for å velge selv og leve trygge liv.

SRHR inkluderer:

  • Tilgang til prevensjon og lovlig og trygg abort.
  • Tilgang til helsehjelp og behandling for overlevende etter seksuell og kjønnsbasert vold.
  • Sikre trygge graviditeter og fødsler.
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare sykdommer.
  • Få tilstrekkelig seksualitetsundervisning, slik at unge kan ta informerte valg for seg selv.
  • Seksualitetsundervisningen skal tilpasses LHBTIQ+-ungdom.

Kjønnsbasert vold

Seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) rammer millioner av mennesker, og jenter og kvinner er særlig utsatt. Volden inkluderer voldtekt, kjønnslemlestelse, barneekteskap og menneskehandel.

Ulik maktbalanse er en av hovedårsakene til at kjønnsbasert vold oppstår. Krig, konflikt og naturkatastrofer er kriser som fører til økt fattigdom, frykt og stress. Dette resulterer i svekket likestilling og en drastisk økning i vold mot jenter og kvinner. 

Vi jobber med forebygging gjennom utdanning, støtte til ofre, likestilling og beskyttelse. I tillegg jobber vi for å sikre nødvendig helsehjelp og rettsforfølgelse av saker.

Seksualitetsundervisning

Seksualitetsundervisning er et helt sentralt verktøy for å blant annet sikre likestilling og forebygge uønskede svangerskap.

Elever i alderen 16-17 år i Norge er mindre fornøyde med dagens seksualitetsundervisning enn de var i 2017. Det viser en rapport fra Sex og samfunn, som ble lansert i 2022. Over halvparten av elevene som deltok i undersøkelsen savnet blant annet å få undervisning om følelser, skeiv seksualitet og seksuell debut.

Remote video URL

Store konsekvenser

Kunnskap om jenters helse, kropp og seksualitet er ikke bare mangelvare i Norge, men også globalt. Dette har store konsekvenser for jenter verden over.

Millioner av jenter blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Risikoen er stor for at de opplever umiddelbare og langvarige negative konsekvenser, slik som uønsket graviditet, blir smittet av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

I mange land er kjønnslemlestelse og barneekteskap fortsatt vanlig. 200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, og ifølge UNICEF blir 12 millioner jenter giftet bort før de fyller 18 år.

Barn som føder barn er også et omfattende problem. Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter i store deler av verden er komplikasjoner tilknyttet tidlig graviditet og fødsel. Dette skyldes blant annet at jenter ikke får riktig, alderstilpasset seksualitetsundervisning og helsehjelp; Verken om egen kropp og helse, prevensjon og hvor man kan få det, under svangerskapet og etter fødselen.

Dette jobber vi med:

  • Opplysningsarbeid for å gi barn og unge tilgang til alderstilpasset informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi gir dem kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.
  • Endring av diskriminerende sosiale og kulturelle normer og tabuer rundt seksualitet, slik at unge kan bestemme over sin egen seksualitet og kropp. Vi mener det må være større åpenhet i hjemmet på skolen og i lokalsamfunnet, og jobber med foreldre, lærere og andre voksne for å få dette til.
  • Utdanning er viktig for å forebygge barneekteskap og uønsket, tidlig graviditet. Plan jobber for at alle barn skal få gå på skole, og legger vekt på at jenter får samme muligheter som gutter.
  • Støtte og oppfølging av overlevende som er rammet av seksuell og kjønnsbasert vold i krig og konflikt. 

Les mer: Plans politiske grunndokument som skisserer våre standpunkter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (på engelsk).

Vi jobber også med:

Beskytte barn mot vold

En trygg og god utdanning

Økonomisk selvstendighet for unge kvinner