Gate med fargerike hus i byen Jacmel i Haiti

Haiti

Plan International har vært til stede i Haiti siden 1973. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Haiti – glimt fra året som har gått

Image
2 000

barn har deltatt i lesesirkler for å bedre sine leseferdigheter.

Image
6 281

barn og unge er nådd gjennom våre prosjekter og kampanjer rettet mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 

Image
624

jenter i South-East regionen har deltatt i yrkesopplæring og inntekstgenererende aktiviteter.

I året som har gått har vi fortsatt vårt arbeid for å forhindre vold mot barn i Haiti. Vi bygger opp kunnskap rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for å hindre tidlig graviditet, og for at jenter skal kunne ta informerte valg om egen kropp og seksualitet. Den farlige sosiopolitiske krisen i landet har også rammet Plans arbeid, og vi har vært nødt til å omstrukturere noe av vårt arbeid. Vi har eskalert vår humanitære nødhjelp i landet for å møte matvarekrisen som igjen har rammet befolkningen.

 

Å vokse opp i Haiti

Den sosiale og politiske krisen i Haiti har forverret seg de siste årene og har ført til alvorlig matmangel for store deler av befolkningen. Kidnappinger, mangel på drivstoff, brutal gjengvold og væpnede ran har ført til mange internt fordrevne, og væpnede bander kontrollerer store deler av landet.

Dette har gått hardt utover barns rettigheter. Mange barn har mistet skolegang og jenter er svært utsatt for seksuell vold. Spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin-Amerika. Haiti ligger også svært utsatt til for naturkatastrofer. Landet ligger geologisk på grensen mellom to jordskorpeplater og har de siste tiårene vært utsatt for flere ødeleggende jordskjelv.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Haiti
 

Unge i arbeid

Plan jobber for at unge kvinner fra minoritetsgrupper og konfliktområder i Haiti får bedre utdannelsesmuligheter og relevant yrkesopplæring som gir dem bedre sjanser til å skaffe seg verdig og inntektsbringende arbeid. Gjennom yrkesopplæring og jobbtrening har jentene mulighet til å stå stødigere økonomisk. Økonomisk sikkerhet er også viktig i kampen for likestilling.

Bestemme over egen kropp

Plan jobber for at unge kvinner skal kunne ta kunnskapsbaserte valg om egen kropp og seksualitet. En av fire jenter i Haiti har vært utsatt for seksuell vold, og mange blir gravide i altfor ung alder. Å snakke om seksualitet er for mange et stort tabu. Vi jobber med ungdomsgrupper og foresatte for å gi alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Jenter i krise

Haiti er svært utsatt for naturkatastrofer, noe de store jordskjelvene i 2010 og 2021 sammen med gjentagende orkaner, flom, oversvømmelser og jordskred har vist. I tillegg er mange haitiere på flukt som følge av den sosiale og politiske krisen i Haiti, og det skjer menneskerettighetsbrudd og overgrep mot haitiere langs migrasjonsrutene. Som jente eller person som bryter med normer for kjønn og seksualitet er du ekstra utsatt.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Haiti er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Haiti

Hovedstaden i Haiti er Port-au-Prince, og det bor 11,5 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er kreolsk og fransk. Valutaen er gourde. Den vanligste religionen er kristendom, men tradisjonelle og folkelige religioner forekommer.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Haiti har 0,30 tonn CO2-utslipp per innbygger. Haiti:
0,30 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Haiti har 2% barneekteskap ved 15 års alder.
2 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Haiti har 15% barneekteskap ved 18 års alder.
15 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Haiti er på 163. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
163 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Haiti har en alfabetisme på 62%.
62 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.