Gate med fargerike hus i byen Jacmel i Haiti

Haiti

Plan International har vært til stede i Haiti siden 1973. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Haiti – glimt fra året som har gått

ikon sikre tenåringsjenter i kriser og katastrofer

42 000

mennesker har mottatt nødhjelp siden juli 2022

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

810

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap for å få økonomisk selvstendighet 

SRHR_ikon

21 464

barn og unge har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

I året som har gått har en alvorlig matvarekrise, kombinert med politiske og sosiale omveltninger, økt risikoen for seksuell og kjønnsbasert vold mot jenter og unge kvinner. Gjengvolden som gjennomsyrer landet forstyrrer forsyningskjedene, og ødelegger tilgangen til grunnleggende tjenester som skoler og sykehus. Jenter utsettes for akutt risiko for egen sikkerhet på skoleveien, når de henter vann eller bare beveger seg rundt i lokalsamfunnet. Kombinert med en svært vanskelig økonomisk situasjon med galopperende inflasjon, fører dette til at mange familier tar jenter ut av skolen. Og når jenter tas ut av skolen tidlig, er de enda mer utsatt for overgrep og kjønnsbasert vold.   

Haiti står på randen av en ødeleggende sultkrise, hvor barn – og spesielt jenter, betaler den høyeste prisen. Man forventer at 5,5 millioner mennesker vil trenge humanitær hjelp, hvorav 48 prosent er barn og unge. Siden juli 2022 har vi trappet opp responsen på den humanitære krisen i Haiti, med særlig fokus på sårbare grupper som barn, jenter og kvinner. Så langt har omtrent 42 000 mennesker fått hjelp gjennom tiltak som trygge soner, økonomisk støtte og vann- og hygienepakker. Plan og Unicef har etablert trygge soner for barn, hvor jenter, gutter og andre kan komme sammen og leke i trygge omgivelser i Artibonite-regionen, der mange av Haitis internt fordrevne befinner seg. Krisereaksjoner hos barn og unge tar ulike former, derfor er det viktig at barna også får psykososial støtte. Aktiviteter og samtaler gir barna et trygt rom der de kan få hjelp til å bearbeide vonde opplevelser. Ler mer om situasjonen i Haiti, og om Plans respons her.

Jente fra Haiti fronter utdanning i kriser

Få skolene opp å stå og få slutt på volden

Gjengvolden i Haiti har drevet familier på flukt, stengt skoler og hindret matproduksjon. Det gjør barn – og spesielt jenter – svært sårbare, og setter både deres sikkerhet og fremtid i fare. Stor fattigdom og at barn kommer bort fra familien, gjør dem ekstremt sårbare for seksuell og kjønnsbasert vold. Trygge læringsarenaer og beskyttelse mot vold er avgjørende for jenters fremtid. Plan har derfor opprettet trygge soner for lek og læring i Haiti. Våre barnevennlige områder er et fristed der barn og unge kan leke, lære og få psykososial hjelp.  

Sylvie* (13) har en drøm om en dag å bli lege. Hun har en tydelig beskjed til verdenssamfunnet: – Få skolene opp å stå og få slutt på volden.

*Navnet har blitt endret for å beskytte identiteten hennes.

 

Å vokse opp i Haiti

Den sosiale og politiske krisen i Haiti har forverret seg de siste årene og har ført til alvorlig matmangel for store deler av befolkningen. Kidnappinger, mangel på drivstoff, brutal gjengvold og væpnede ran har ført til mange internt fordrevne, og væpnede bander kontrollerer store deler av landet.

Dette har gått hardt utover barns rettigheter. Mange barn har mistet skolegang og jenter er svært utsatt for seksuell vold. Spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin-Amerika. Haiti ligger også svært utsatt til for naturkatastrofer. Landet ligger geologisk på grensen mellom to jordskorpeplater og har de siste tiårene vært utsatt for flere ødeleggende jordskjelv.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Haiti
 

Unge i arbeid

Plan jobber for at unge kvinner fra minoritetsgrupper og konfliktområder i Haiti får bedre utdannelsesmuligheter og relevant yrkesopplæring som gir dem bedre sjanser til å skaffe seg verdig og inntektsbringende arbeid. Gjennom yrkesopplæring og jobbtrening har jentene mulighet til å stå stødigere økonomisk. Økonomisk sikkerhet er også viktig i kampen for likestilling.

Bestemme over egen kropp

Plan jobber for at unge kvinner skal kunne ta kunnskapsbaserte valg om egen kropp og seksualitet. En av fire jenter i Haiti har vært utsatt for seksuell vold, og mange blir gravide i altfor ung alder. Å snakke om seksualitet er for mange et stort tabu. Vi jobber med ungdomsgrupper og foresatte for å gi alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Jenter i krise

Haiti er svært utsatt for naturkatastrofer, noe de store jordskjelvene i 2010 og 2021 sammen med gjentagende orkaner, flom, oversvømmelser og jordskred har vist. I tillegg er mange haitiere på flukt som følge av den sosiale og politiske krisen i Haiti, og det skjer menneskerettighetsbrudd og overgrep mot haitiere langs migrasjonsrutene. Kjønnsbasert vold rammer mange jenter i krisesituasjon, og mange barn kommer bort fra sine familier. Krig og konflikt påvirker barns mentale helse. Vi etablerer barnevennlige områder og tilbyr trygge tilfluktssteder med psykososial støtte, tilgang til helsetjenester, fritidsaktiviteter og utdanningsmuligheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Haiti er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Haiti

Hovedstaden i Haiti er Port-au-Prince, og det bor 11,5 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er kreolsk og fransk. Valutaen er gourde. Den vanligste religionen er kristendom, men tradisjonelle og folkelige religioner forekommer.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Haiti har 0,30 tonn CO2-utslipp per innbygger. Haiti:
0,30 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Haiti har 2% barneekteskap ved 15 års alder.
2 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Haiti har 15% barneekteskap ved 18 års alder.
15 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Haiti er på 163. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
163 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Haiti har en alfabetisme på 62%.
62 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.