• Utsikt over Port au Prince
  Port au Prince Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • Barn danser i barnehagen
  Musikk og lek i barnehagen Foto: Alf Berg
 • Utsikt utover en grønn dal
  Utsiktspunkt Foto: Alf Berg
 • Turister ser på gamle bygninger
  Sightseeing Foto: Plan
 • En jente går bortover en vei med skolesekk
  En jente på vei til hjem fra skolen Foto: Martha Adams
 • En mann går langs veien med en stor bunt med langt gress under armen
  En mann på vei hjem med en bunt langt gress Foto: Mackendy Jean Bartiste
 • En jente går bortover en vei med en bøtte med vann
  En jente på vei hjem med en bøtte vann Foto: Steve Theobal
 • Mennesker vasker klær i elven
  Klesvask ved elven som fungerer som en grense mellom Haiti og Dominicanske Republikk Foto: Mary Matheson
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Haiti, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Haiti bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Haiti | Dette arbeider Plan med i Haiti | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Haiti

Altfor mange barn i Haiti dør før de rekker å feire sin femte fødselsdag. De fleste dør av sykdommer som lungebetennelse, diaré og underernæring. Mange foreldre har ikke råd til, eller kunnskap om, å vaksinere barna sine, og en av fem småbarn får hemmet vekst fordi de ikke får tilstrekkelig næringsrik mat.

Haiti er et av de landene i verden som rammes aller hardest av orkaner og andre naturkatastrofer. I katastrofer er alltid barna de aller mest sårbare, og jentene har det oftest verst.

Avskogingen i landet har ført til at det ikke lenger fins nok trær med røtter som holder på jord og vann. Risikoen for oversvømmelser og jordskred øker, som igjen ødelegger avlinger og dreper buskap. Dette fører til matusikkerhet og igjen at mange barn lider av underernæring.

Orkaner og annet ekstremvær har også en svært negativ effekt på barns mulighet til å gå på skole. For eksempel, da orkanen Matthew rammet landet i oktober 2016 ble minst 300 skoler stengt, og mer enn 100 000 barn mistet muligheten til skolegang.

Alternativ tekst

Unge i arbeid

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er tilgjengelige jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. På Haiti er ungdomsledigheten stor. Spesielt på landsbygda. Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom, og gjennom Plans jobbskapingsprosjekt er både yrkesopplæring og jobbskaping satt på programmet.

Dette arbeider Plan med Haiti

Trygge skoler

Plan International Haiti jobber med et program som vi kaller for “Safe Schools”. Der forsøker vi, sammen med elever, foreldre, lærere og annet skolepersonell, å styrke både skolebyggenes og elevenes evne til å motstå orkaner. Vi bygger sikrere bygninger, sikrer at alle vet hvordan de skal handle om noe skulle skje, og utarbeider handlingsplaner for nødssituasjoner. I den sørøstlige delen av Haiti har vi satt opp regnmålere som elevene bruker for å ha kontroll på hvor mye det regner. Slik kan de forutse oversvømmelser.

Plan International samarbeider også med myndighetene i landet for å bedre kvaliteten på undervisningen i grunnskolen. Vi bidrar til å styrke lærernes utdanning, læreplaner og undervisningsmateriell.

Vi jobber spesielt for å sikre at jenter ikke dropper ut av skolen, blant annet gjennom holdningskampanjer og bevisstgjøring rundt seksualisert vold i skolen – og gjennom bygge ordentlige jentedoer, sanitæranlegg og sørge for tilgang på rent vann på flere skoler. Dette blir spesielt viktig når skolejenter kommer i puberteten.

En god og sunn start på livet

Plan International har opprettet foreldregrupper hvor mødre og fedre kan lære om hva som skal til for at barna skal få en sunn og god oppvekst. Gjennom matlagingskurs lærer de hvordan de kan lage varierte og sunne måltider ved bruk av lokalt tilgjengelige og billige ingredienser.

Vi har også opprettet informasjonskiosker hvor foreldre kan henvende seg for hjelp med mat og ernæring. Foreldregruppene er også en arena hvor foreldrene lærer om viktigheten av å vaksinere barna sine, samt hvordan de kan beskytte dem mot sykdommer som diaré og lungebetennelse.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

På Haiti er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Haiti

55 offentlige skoler har blitt oppgradert med bedre skolemateriell og utstyr.

2 500 barn har deltatt i lesegrupper.

17 000 barn og unge har fått nødhjelp i forbindelse med kriser og katastrofer.

68 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Haiti

Levealder

Forventet levealder i Haiti, sammenlignet med Norge.

Haiti:

64 år

Norge:

82 år
I Haiti er forventet levealder 18 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Haiti, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Haiti har en alfabetisme på 61%.

Haiti:

61%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Haiti, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Haiti er 1.272 dollar.

Haiti:

$1.272
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Haiti, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Haiti:

63 av 1000

Verden:

37 av 1000