Plan + Bedriftssamarbeid

Samarbeid med bedrifter

Sammen med næringslivet jobber vi for å styrke jenters rettigheter.
Vi tilbyr forskjellige typer samarbeid, med ulik grad av bidrag og engasjement.

Strategisk partner

For bedrifter som ønsker et langt og strategisk samarbeid. Med sitt engasjement og kompetanse ønsker strategiske partnere å bidra til endringer for jenter verden over.

Bli strategisk partner

Støttespiller

For bedrifter som ønsker å støtte prosjekter som gir jenter flere muligheter, og synliggjøre dette for ansatte og kunder.
 

Bli støttespiller

Bedriftsfadder

For bedrifter som ønsker å bli fadder for ett eller flere barn, og følge utviklingen til barna og lokalsamfunnet.
 

Bli bedriftsfadder

Vi må investere i jentene

Plan er en global, uavhengig barnerettighetsorganisasjon som jobber for å styrke barns og særlig jenters rettigheter, både gjennom langsiktig bistand og nødhjelp. Vi er til stede i over 80 land og driver prosjekter i 67.300 lokalsamfunn verden over. Våre viktigste satsingsområder er å sikre jenters rett til å bestemme over egen kropp, beskytte barn mot vold, sørge for at alle barn får en trygg og god utdanning og bidra til at unge kvinner kan bli økonomisk selvstendige. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon. Les mer om hvordan vi arbeider her.

Hvis verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi investere i jentene. Sammen med våre partnere gir vi jenter og unge kvinner de verktøyene de trenger for å skape sin egen fremtid.

Følg oss på LinkedIn

Følg Plan på LinkedIn for inspirasjon knyttet til næringsliv og samfunnsengasjement, bærekraft og innovasjon.

Forvaltning og bruk av innsamlede midler

Slik arbeider vi

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men, der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først.

Våre viktigste satsingsområder er:

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post