• Barn leker i en båt
  Colombias Venezia Foto: Juan Antonio Sanchez Ocampo
 • Barn leker
  Her kommer vi! Foto: Héctor Fabio Zamora
 • Noen hvite høyhus stikker opp bak palmetrær
  Høyhus Foto:Plan
 • Barn henger bakpå en liten lastebil på vei til skolen
  Barn på vei til skolen Foto: Roger Triviño
 • en hengekøye er hengt opp utenfor et hus i Cartagena
  Utenfor et hus i Cartagena Foto: Mary Matheson/Plan
 • En gutt kaster en ball mot noen andre barn som prøver å fange den
  Gatelek Foto: Paola Andrea Cruz
 • En gutt flyr en drage i skolegården
  En gutt flyr en drage i skolegården Foto: Miguel Guevara/Plan
 • To jenter står ved siden av en trillebår fylt med mango
  Ved et fruktmarked i Cartagena Foto: Mary Matheson
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Colombia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Etiopia bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Colombia | Dette arbeider Plan med i Colombia | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Colombia

I flere generasjoner har barn i Colombia vokst opp i frykt og en konstant følelse av utrygghet under en borgerkrig der mange mistet sine foreldrene, noen ble tvunget med i krigen som barnesoldater, og mange har med egne øyne sett voldtekter, drap og kidnappinger. Mange har også gått glipp av skolegang og utdanningsmuligheter.

I dag er frykten byttet ut med optimisme blant de unge i Colombia. De fleste velger å legge det vonde bak seg og vil heller tenke framover. De vil ha fred, ikke hevn.

Men utfordringene for barn og unge er fortsatt mange. I en mannsdominert kultur vokser mange jenter opp i den tro at de er mindre verdt enn guttene. Kjønnsbasert vold og overgrep mot jenter er vanlig, en av fire jenter blir gift før hun fyller 18 år, og svært mange jenter blir gravide mens de er i tenårene.

Ifølge loven er minstealderen for å inngå ekteskap 18 år. Likevel kan jenter helt ned til 12 år stå barnebrud hvis foreldrene gir tillatelse. Barneekteskap og tenåringsgraviditet utgjør ikke bare en helserisiko for mor og barn, det fører også svært ofte til at de unge jentene slutter på skolen.

Alternativ tekst

De unges stemmer

Colombias historie er pregret av uroligheter og krig. I 2016 signerte regjeringen og FARC-geriljan en fredsavtale, og det vanskelige forsoningsarbeidet kom i gang. De unges stemmer er en viktig del av dette arbeidet. Derfor jobber Plan med å løfte frem unge og hjelper dem med både opplæring i påvirkning og å ha troen på seg selv slik at de kan ta sin rette plass i samfunnet.

Dette arbeider Plan med i Colombia

Bekjemper macho-holdninger

For å styrke jenters stilling og endre mannssjåvinistiske holdninger som fører til misbruk, vold og overgrep mot unge jenter, så må man engasjerer både jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere. Stereotypier og seiglivede kjønnsrollemønstre må brytes.

Plan International jobber spesielt for at unge jenter skal få styrket selvtillit, og bidrar gjennom ulike prosjekter til at flere får mulighet til skolegang, yrkesopplæring og støtte til å starte sine egne små bedrifter. Vi støtter egen spare- og lånegrupper for unge mødre på landsbygda. Vi støtter også en gruppe Colombianske jenter som driver med hip-hop og rap-musikk. Ved å markere seg i en svært mannsdominert musikksjanger, når jentene ut med sitt budskap om likestilling, jentemakt og at det er på tide at jentenes stemmer blir hørt.

De unge tar grep om fremtiden

De unge i Colombia jobber for at folk skal lære å stole på hverandre igjen, håndtere sinne og frustrasjoner og kunne løse konflikter uten å ty til vold. Gjennom å sette ord på den vanskelige tiden blir det lettere å komme seg videre.

Under fredsforhandlingene i Colombia løftet Plan International de unges stemme. Foreldregenerasjonen i Colombia har aldri opplevd fred, og det er derfor spesielt viktig at barna deres slipper til med sin iver og fremtidstro; at den generasjonen som vokser opp nå greier å skape nye positive relasjoner.

Plan International har mange aktiviteter for å fremme fred og forsoning blant de som bor i de områdene som var hardest rammet av borgerkrigen. Vi har blant annet etablert egne ungdomsgrupper som møtes hver uke for å diskutere de sakene de synes er viktigst, som barns rett til å vokse opp i trygge omgivelser, hvordan man kan håndtere vold i nære relasjoner og hvorfor det er viktig å holde seg unna kriminalitet, vold og narkotika.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Colombia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Colombia

11 200 elever, foreldre og lærere har fått opplæring i og støtte til hjemmeskole.

62 300 mennesker på flukt har fått hygienepakker, matkasser og økonomisk støtte.

18 200 ungdommer har deltatt på yrkesopplæring.

164 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Colombia

Levealder

Forventet levealder i Colombia, sammenlignet med Norge.

Colombia:

77 år

Norge:

82 år
I Colombia er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Colombia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Colombia har en alfabetisme på 95%.

Colombia:

95%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Colombia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Colombia er 6.429 dollar.

Colombia:

$6.429
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Colombia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Colombia:

14 av 1000

Verden:

37 av 1000