gutt-som-flyr-drage-ved-gruppe-barn-colombia-2000x600

COLOMBIA

Plan International har vært til stede i Colombia siden 1962. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Colombia – glimt fra året som har gått

8 186

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

35 327

barn og unge ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep 

39 374

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap 

I flere områder i Colombia utgjør fortsatt de væpnede grupperingene en stor risiko for barna og familiene vi jobber med, i tillegg til våre ansatte og lokale frivillige. Den pågående væpnede konflikten i deler av landet kombinert med internt fordrevne, flyktningstrømmen fra Venezuela og ekstremvær, har ført mange familier inn i krise. Vi har derfor bidratt med humanitær hjelp til mange sårbare familier. Vi har også arbeidet med jobbskaping og entreprenørskap for unge kvinner for at de skal tilegne seg relevant yrkesutdanning og skaffe egen inntekt. I tillegg har vi jobbet med ungdommer for at de skal ha kunnskap og mulighet til å utøve sine rettigheter både når det gjelder seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, utdanning og beskyttelse mot alle typer vold, spesielt kjønnsbasert vold og seksuell vold. Vi oppmuntrer til dialog og støtter familier og lokalsamfunn, så de kan gi positiv veiledning til ungdom om deres seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, inkludert tilgang til gode helsetjenester.

Jente fra Colombia sitter og jobber med skolen

Jeg vil ta en tydeligere rolle enn det samfunnet forventer av meg

Jeg heter Daniela og jeg er 15 år. Plan inviterte meg til en workshop der jeg lærte om jenters rettigheter. Jeg forsto at jeg som jente har rettigheter og muligheter utover den rollen samfunnet ønsker at jeg skal spille. Det åpnet øynene mine og ga meg lyst til å fortsette å studere for å bli bedriftsøkonom. Jeg er på en god vei. Jeg har nå en bærbar PC som gjør at jeg kan ta virtuelle kurs og nå målene jeg har satt meg.

Daniela, 15 år

Å vokse opp i Colombia

I 2016 inngikk den colombianske regjeringen og geriljagruppen FARC en historisk fredsavtale for å ende den lange borgerkrigen i landet. Men avtalen har ikke klart å forhindre vold og konflikt, særlig ikke i de mest isolerte områdene av landet. Utfordringene er fortsatt mange i et polarisert samfunn som det colombianske, hvor kjønnsbasert vold og machoistiske holdninger er utbredt. Krisen i Venezuela har også lagt økt press på landet.

De mange drapene på lokale ledere, menneskerettighetsforkjempere og tidligere rivaliserende gjenger fortsetter i stort format. Væpnede grupperinger utgjør fortsatt en stor risiko i flere områder Plan arbeider.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Colombia
 

Kampen for likestilling

For å styrke jenters posisjon og endre skadelige holdninger om maskulinitet som fører til misbruk, vold og overgrep mot unge jenter, så må man engasjerer både jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere. Gjennom Champions of change-programmet i Colombia jobber vi for å styrke jenter, og jobbe med gutter for å endre holdninger som opprettholder diskriminering. Sammen med barn og unge jobber vi med å utfordre sosiale kjønnsnormer, og utstyre unge med kunnskap og ferdigheter som bidrar til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold.

Unge i arbeid

Plan jobber spesielt for at unge jenter skal få styrket selvtillit, og bidrar gjennom ulike prosjekter til at flere får mulighet til skolegang og støtte til å starte sine egne små bedrifter. Vi støtter spare- og lånegrupper for unge mødre på landsbygda og sørger for at flere unge får mulighet til relevant yrkesrettet utdanning.

Bestemme over egen kropp

I Colombia utsettes mange unge kvinner for seksuell vold og mange gifter seg i ung alder. Barneekteskap og tenåringsgraviditet utgjør ikke bare en helserisiko for mor og barn, det fører også svært ofte til at de unge jentene slutter på skolen. Vi jobber med jenter, gutter og andre for å tilby alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Guttene lærer å stå imot urettferdige forventninger om hva maskulinitet er, og sammen jobbe for rettferdighet og likestilling i sine lokalsamfunn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Colombia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Colombia

Hovedstaden i Colombia er Bogotá. Det bor 51,5 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er spansk. Valutaen er colombiansk peso. Den vanligste religionen i Colombia er kristendom, med romersk-katolisisme som det største kirkesamfunnet. Andre religioner forekommer også.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Colombia har 1,61 tonn CO2-utslipp per innbygger. Colombia:
1,61 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Colombia har 5% barneekteskap ved 15 års alder.
5 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Colombia har 23% barneekteskap ved 18 års alder.
23 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Colombia er på 88. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
88 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Colombia har en alfabetisme på 96%.
96 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.