Personvernerklæring

Her kan du lese mer om hvordan vi samler inn og behandler/bruker dine personopplysninger.

1. Om personvernerklæringen

Plan International Norge er opptatt av å ivareta givere og støttespilleres personvern. Som støttespiller hos oss skal du kjenne deg helt trygg på at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt, og at vi respekterer din rett til å ha kontroll på dine personopplysninger. I vår personvernerklæring beskriver vi på en enkel måte hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi følger norske lover for personvern og EUs personvernforordning som trådte i kraft 20. juli 2018. I tillegg følger vi bransjenormen som er utarbeidet av Innsamlingsrådet.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Plan Norge er behandlingsansvarlig for. Her forklarer vi hvordan vi samler inn og behandler/bruker dine opplysninger.

Denne erklæringen gjelder for deg som er fadder, fast giver, støttespiller, har vist interesse for- eller engasjert deg i Plan International Norge sitt arbeid.

Sist oppdatert 13. mai 2024.

2. Behandlingsansvarlig i Plan International Norge med kontaktinformasjon

Plan International Norge er behandlingsansvarlig slik erklæringen beskriver og er derfor ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk.
Plan International Norges generalsekretær er på vegne av Plan International Norge behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i organisasjonen.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger og personvern, kan du kontakte oss på følgende måter: 

Plan International Norge, Tullinsgate 4 C, 0166 Oslo
Organisasjonsnummer: 976 793 382 
E-post: info@plan-norge.no
Telefon: 09909

3. Grunnlaget for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er avtalen vi har med deg som fadder, giver eller støttespiller til Plan International Norge. Personopplysninger som behandles for å innrapportere til skattemyndighetene om skattefradrag for bidrag er hjemlet i loven. Det samme gjelder behandling av personopplysninger for å innfri våre plikter i henhold til regnskap- og bokføringsloven. Behandlingen vil også skje på grunnlag av legitim interesse.

4. Bruk og behandling av personopplysninger

I Plan International Norge benytter vi de personopplysningene som er nødvendig for å kunne gi deg som fadder og støttespiller relevant og god oppfølging, og oppfylle vår avtale med deg. Vi lagrer det som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, altså behandlingsformålet. Til dette benytter vi personopplysninger du gir oss gjennom ditt fadderskap eller som støttespiller. Vi er i tillegg lovpålagt å oppgi ditt bidrag til skattemyndighetene slik at du kan få skattefradrag for dette dersom du ønsker det.

Personopplysningene er korrekte på det tidspunktet vi samler dem inn, og vi gjennomfører tiltak for å holde disse oppdatert, samt retter/sletter feilaktige opplysninger.

5. Retten til å lagre og behandle personopplysninger

Plan International Norge behandler personopplysninger med de formål som oppgis i denne personvernerklæringen.  Vi lagrer og behandler informasjon om våre støttespillere for å:

 • Bekrefte at vi har korrekt identitet på deg som støttespiller.
 • Ta imot bidrag fra deg som fadder, giver og støttespiller.
 • Administrere og følge opp forpliktelsene vi har i avtalen med deg som fadder, giver og støttespiller.
 • Informere relevant, målrettet, med tilpasset budskap og kostnadseffektivt i ulike kanaler om Plans formål, arbeid og resultater generelt, ditt fadderskap spesielt og andre eventuelle støttemuligheter som finnes hos oss.
 • Sikre korrekt, god og sikker informasjonsflyt mellom giver og fadderbarn ved fadderskap.
 • Formidle informasjon om Plan International Norge.
 • Kunne innberette til myndighetene at du skal ha skattefradrag for bidrag dersom du skulle ønske dette.
 • Kunne yte god service, eksempelvis å håndtere dine henvendelser på korrekt og profesjonell måte dersom du skulle kontakte oss vedrørende faktureringer, betalingsoppfølging og utøvelse av dine rettigheter.

Dersom du har vært fast giver lagrer vi, basert på legitim interesse, i en periode fortsatt personopplysninger om deg for å kunne holde deg oppdatert om Plans bistandsarbeid, støttemuligheter og vårt humanitære arbeid.

6. Innsamling, lagring, behandling og deling av personopplysninger

Vi samler kun inn og lagrer de opplysningene som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I all hovedsak skjer dette direkte fra deg som støttespiller.  Alle våre faste givere må være 18 år. Dersom vi skal registrere et fadderskap eller en fastgiveravtale på en person under 18 år, må dette også registreres sammen med en myndig person. 

Vi samler inn og lagrer:

 • Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, personnummer, om du vil ha fadderskapet registrert på din familie, og hvordan du ble vervet som giver/støttespiller. Vi lagrer også eventuell påloggingsinformasjon for Min Side på www.plan-norge.no.
 • Vi lagrer opplysninger vi har mottatt underveis i din periode som fadder og støttespiller så lenge du er en aktiv giver og så lenge vi vurderer nødvendig i forhold til behandlingsformålet og i henhold til andre lovkrav.
 • Vi lagrer oversikt over hvilken informasjon og kommunikasjon vi har sendt deg igjennom din tid som fast giver og støttespiller, herunder også om og når du eventuelt har kommunisert med ditt fadderbarn.
 • Vi påfører geosegmentert informasjon på våre fastgivere via tredjepart. Dette er ikke en direkte personinformasjon, men utledet informasjon basert på oppgitt postadresse.
 • Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider og samler inn data basert på det du har gitt oss aksept til når du besøker våre nettsider (se punkt 8). Vi samler også inn personopplysninger du eventuelt fyller inn når du bruker nettsidene våre.
 • Vi deler kun personopplysninger med samarbeidspartnere, selskaper eller underleverandører som trenger opplysningene for å levere tjenester og utføre oppgaver på vegne av oss. Eksempel på dette er ajourhold av personopplysninger. Det er Plan International Norge som er behandlingsansvarlig og i disse tilfellene har vi databehandleravtaler som sikrer at opplysningene kun brukes til det oppdraget det er signert avtale for, i den tiden avtalen gjelder, på en sikker måte.
 • Vi deler også enkelte personopplysninger innenfor føderasjonen Plan International, eksempelvis landkontor hvor fadder har fadderbarn.
 • Dine personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, og vi har innført rutiner for å sikre dette.

7. Dine rettigheter

Plan International Norge behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven 2018, GDPR samt gjeldende forskrifter. Som støttespiller har du rett til å kreve: innsyn, retting, begrensning og sletting. Dersom du ønsker, kan du klage til Datatilsynet på behandling som du mener er i strid med reglene. Du kan også enkelt reservere deg mot direkte kommunikasjon fra oss dersom du ønsker det. Dersom du ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen i personvernerklæringens punkt 2.

8. Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, god funksjonalitet, målrettet og relevant kommunikasjon samt service. Vi informerer deg som besøker oss om dette og du bestemmer selv hvilke cookies du aksepterer at vi samler inn; nødvendige, statistiske og/eller markedsføringscookies.

For å gi deg relevante annonser i andre kanaler enn på våre nettsider, benytter vi oss av remarketing. Via informasjonskapsler fra tredjeparter, kan vi vise deg annonser fra Plan International Norge som vi mener er relevante for deg på andre steder enn vår nettside. Dette baserer seg på informasjon om sider du har besøkt på våre nettsider og brukerinformasjon.

Cookies/informasjonskapsler er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan ha oversikt over for eksempel hva du legger i handlekurven din, hvilke varer som presenteres og om du er pålogget eller ikke. I tillegg gir den oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som for eksempel IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss. Informasjonen behandles kun internt av oss.

Personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav f gir oss anledning til å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Denne berettigede interessen er i dette tilfellet å forbedre og videreutvikle informasjonen på nettsidene våre, samt å tilby innhold som dekker brukernes informasjonsbehov.

Forskjellige typer cookies

Når du besøker vår nettside, kan fire  ulike typer cookies bli plassert på din enhet. Disse fire typer er: First-party cookies, Third-party cookies, Session og Persistent cookies. 

First-party cookies:

First-party cookies er cookies som plasseres på din enhet (PC, nettbrett, mobil og lignende.) direkte av oss. Slike cookies kan inkludere andre cookies, som session og persistent cookies (nærmere forklart  under). First party cookies benytter vi til å spore bevegelser på din enhet igjennom vår nettside, for eksempel til markedsførings og analytiske formål.

Third-party cookies

Third-party cookies er cookies som plasseres på din enhet av våre kommersielle partnere. Også disse kan inkludere andre cookies, som session og persistent cookies (forklart nærmere under). Våre kommersielle partnere benytter third-party cookies for ulike målrettede formål, for eksempel for å muliggjøre at den reklame som de mener passer deg best, blir valgt og sendt til din enhet, basert på tidligere aktivitet på din enhet på internett.

Session Cookies

Perioden i mellom det tidspunktet du åpner din nettleser og det tidspunktet du lukker din nettleser, kalles en nettlesersesjon. Session cookies er cookies som plasseres på din enhet i løpet av en slik nettlesersesjon, men som utløper og normalt slettes ved utløpet av en nettlesersesjon. Vi og våre kommersielle partnere benytter session cookies for ulike formål, herunder for å spore bruk av vår side under en enkel nettlesersesjon og for å hjelpe deg til å bruke en side mer effektivt. Som  eksempel brukes session cookies til å påminne oss om at din enhet er pålogget vår nettside.
 
Persistent cookies

Persistent cookies er cookies som er plassert på din enhet i løpet av en nettlesersesjon, men som forblir på din enhet etter utløpet av nettlesersesjonen. Persistent cookies tillater at vår nettside gjenkjenner din enhet når denne er benyttet til å få tilgang til vår nettside igjen etter at en nettlesersesjon har utløpt og en ny nettlesersesjon har begynt, primært for å hjelpe deg til å raskt logge inn på vår nettside igjen. Persistent cookies er også benyttet, både av oss og av våre kommersielle partnere, til analytiske formål. Persistent cookies forblir virksomme for definerte tidsperioder. Typisk vil persistent cookies, plassert på din enhet ved besøk på vår nettside, forbli virksomme fra 1 dag til 5 år.

9. Informasjonssikkerhet

Plan International Norge sikrer dine personopplysning med hensiktsmessige tekniske tiltak, organisatoriske tiltak, et hensiktsmessig nivå av sikkerhet mot ikke-godkjent behandling, ulovlig behandling, tilfeldig eller ulovlig tap, ødeleggelse eller skade.

Dersom vi med en rimelig grad av sikkerhet kan si at det har vært brudd på sikkerheten ved behandling av dine personopplysninger, vil vi rapportere om sikkerhetsbruddet til ledelse og relevante personer i organisasjonen. Deretter vil vi undersøke og gjennomføre dokumenterte tiltak. Ved behov vil vi meddele givere via hensiktsmessige kanaler.