Romania grenser til Ukraina i øst og nord, og siden krigen i nabolandet brøt ut har mer enn 2,4 millioner mennesker krysset grensen. De fleste har fortsatt reisen til andre europeiske land, men over 100 000 ukrainske flyktninger befinner seg nå i landet.

Vårt arbeid i Romania er en del av en regional respons på Ukraina-krisen som også inkluderer programmer i Ukraina, Moldova og Polen.

Plans arbeid i Romania

Plan International har jobbet med Ukraina-krisen siden mars 2022. Arbeidet i Romania er en del av en regional respons som inkluderer programmer i Ukraina, Polen og Moldova. I alle landene samarbeider vi tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Denne krisen gir langsiktige konsekvenser for mange. Programmene våre er rettet mot barn og unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Det er behov for beskyttelse, spesielt av barn, forebygging av kjønnsbasert vold og psykososial støtte. Det er også behov for et skoletilbud for barn som har måttet forlate hjemmene sine, og rømme fra alt som er trygt og kjent.

Barns beskyttelse

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Plan jobber for å ivareta sårbare barn som kommer over grensen og i transittsentre. Tenåringsjenter på flukt har særlig behov for beskyttelse mot menneskehandel, vold og seksuelle overgrep.

Utdanning i krise

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen sin på grunn av krigen i Ukraina. Plan jobber sammen med lokale partnere for å sikre at alle barn, også de på flukt, skal ha tilgang til trygg og god undervisning. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen.

Psykososial støtte

Å leve på flukt er vanskelig. Plan er tilstede for å hjelpe barn og familiene deres med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Vi bidrar til å skape trygge soner for barna der de får psykososial støtte til å bearbeide traumer.

Arbeidet vårt i Romania fremmer likestilling og legger vekt på sosial samhørighet og inkludering av flyktningene i vertssamfunnene.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Romania.

Fakta om Romania

Levealder

Forventet levealder i Romania, sammenlignet med Norge.

Romania:

76 år

Norge:

82 år
I Romania er forventet levealder 6 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Romania, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Romania har en alfabetisme på 99%.

Romania:

99%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Romania, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Romania er 14.858 dollar.

Romania:

$14.858
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Romania, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Romania:

7 av 1000

Verden:

37 av 1000