Romania

Romania grenser til Ukraina i øst og nord, og siden krigen i nabolandet brøt ut har mer enn 2,4 millioner mennesker krysset grensen. De fleste har fortsatt reisen til andre europeiske land, men over 100 000 ukrainske flyktninger befinner seg nå i landet.

Vårt arbeid i Romania er en del av en regional respons på Ukraina-krisen som også inkluderer programmer i Ukraina, Moldova og Polen. Mer enn 8 millioner mennesker har flyktet over grensen fra Ukraina til nabolandene siden 24. februar 2022. Svært mange av dem er kvinner og barn, melder FN. Mange har opplevd krigshandlinger, vært vitne til angrep eller har bekjente som er ofre.


Fakta om Romania

Hovedstad: București
Befolkning: 19 millioner
Offisielt språk: Rumensk
Valuta: Rumensk leu 
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Romania.


Dette jobber Plan med i Romania


Plan International har jobbet med Ukraina-krisen siden mars 2022. Arbeidet i Romania er en del av en regional respons som inkluderer programmer i Ukraina, Polen og Moldova. I alle landene samarbeider vi tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Denne krisen gir langsiktige konsekvenser for mange. Programmene våre er rettet mot barn og unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Det er behov for beskyttelse, spesielt av barn, forebygging av kjønnsbasert vold og psykososial støtte. Det er også behov for et skoletilbud for barn som har måttet forlate hjemmene sine, og rømme fra alt som er trygt og kjent.

Barns beskyttelse

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Vi er tilstede for å hjelpe barn og familiene deres med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Tenåringsjenter på flukt har særlig behov for beskyttelse mot menneskehandel, vold og seksuelle overgrep.

Psykososial støtte

Å leve på flukt er vanskelig. Plan er tilstede for å hjelpe barn og familiene deres med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Vi bidrar også til å skape trygge soner for barna der de får psykososial støtte til å bearbeide traumer.

Utdanning i krise

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen sin på grunn av krigen i Ukraina. Plan jobber sammen med lokale partnere for å sikre at alle barn, også de på flukt, skal ha tilgang til trygg og god undervisning. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen. Vi samarbeider med flere lokale organisasjoner for å øke deres kapasitet til å holde barn trygge og gi dem en kvalitetsutdanning.

Arbeidet vårt i Romania fremmer likestilling og legger vekt på sosial samhørighet og inkludering av flyktningene i vertssamfunnene. Per i dag har vi ikke fadderbarn i Romania.

Bli fadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.