Båter med brygge og hus i bakgrunnen i Øst-Samar, Filippinene

FILIPPINENE

Plan har vært til stede på Filippinene siden 1961. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan på Filippinene – glimt fra året som har gått

Ikon unges medvirknign og lederskap

3 500

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Ikon: Inkluderende utdanning

50 300

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

SRHR_ikon

14 600

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

I året som gikk fortsatte naturkreftene å vise muskler på Filippinene. Jordskjelv, vulkanutbrudd og tyfoner forårsaket skade på infrastruktur, tap av menneskeliv og migrasjon. Plan har respondert på mange av disse krisene med aktiviteter og informasjonskampanjer knyttet til matsikkerhet, vann og sanitær, husly, helse, utdanning og beskyttelse. Til sammen nådde vi ut  til 186 161 personer med ulike former for nødhjelp. Klimatilpasning og katastrofeberedskap er også en integrert del av de fleste av prosjektene vi har på Filippinene. Videre har vi prosjekter som fremmer likestilling i skolen og organiserer ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Fremdeles er mange barn som vokser opp på landsbygda feilernærte. Derfor jobber Plan også med foreldre og lokale helsetjenester for å styrke helse og omsorg for barn under fem år.

Jente fra Filippinene

Miljøbevisste endringsagenter

 – Jeg likte workshopene til Plan fordi jeg har lært om årsakene til, virkningene av og tilpasningsstrategiene for klimaendringene. Jeg unngår å brenne avfall, kaste søppel overalt og lade telefonen selv om den fortsatt er fulladet. Jeg har praktisert det jeg har lært for å forbedre meg selv. Jeg håper at lederne og menneskene i lokalsamfunnet vårt vil støtte oss når vi gjennomfører programmet vårt, for det vil være til stor fordel for både landsbyen vår og miljøet.

Kathleen, 15 år

Å vokse opp på Filippinene

Mange jenter og gutter i Filippinenes fattige områder får en vanskelig start på livet. På grunn av for lite eller næringsfattig mat de første leveårene, lider mange av barna av under- eller feilernæring. Det vil si at både den fysiske og kognitive utviklingen blir hemmet.

Mange foreldre har ikke andre muligheter enn å reise bort fra barna sine for å jobbe, til større byer eller utlandet. Dette gjør barna mer utsatt for barnearbeid, menneskehandel, utnytting i sex-industrien eller rekruttering til å bli barnesoldater. Filippinene er det landet i Sørøst-Asia hvor flest tenåringsjenter blir gravide, og tradisjonelle kjønnsstereotypier preger både private og offentlige arenaer.

Remote video URL

Dette jobber Plan med på Filippinene


Forebygge katastrofer

Filippinene er svært utsatt for naturkatastrofer, og hvert år feier flere ødeleggende tyfoner inn over landet. Plan samarbeider med flere hundre skoler i landets mest sårbare og utsatte områder for å sikre klasserommene mot naturkreftene – et arbeid barna selv deltar aktivt i. Vi samarbeider også tett med lokalbefolkningen om tiltak som gjør landsbyene bedre rustet til å takle klimaendringer og naturkatastrofer i fremtiden.

Beskyttelse av barn

Vi er hele tiden opptatt av at barn skal være trygge både under naturkatastrofer, konflikt og i hverdagen generelt. Lokalt jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utnytting. Småbarnsforeldre får informasjon om god helse og omsorg for de minste barna. På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Bestemme over egen kropp

Den allerede høye andelen tenåringsgraviditeter på Filippinene økte enda mer under og etter koronapandemien. Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber for å spre mer kunnskap om jenters rettigheter, og spesielt styrke jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og selv bestemme om og når de vil få barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. På Filippinene er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Filippinene

Hovedstaden på Filippinene er Manila, og det bor 112,5 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er filipino og engelsk. Valutaen er filippinsk peso, og den vanligste religionen er katolisismen.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Filippinene har 1,32 tonn CO2-utslipp per innbygger. Filippinene:
1,32 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Filippinene har 2% barneekteskap ved 15 års alder.
2 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Filippinene har 15% barneekteskap ved 18 års alder.
15 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Filippinene er på 116. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
116 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Filippinene har en alfabetisme på 96%.
96 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.