Båter med brygge og hus i bakgrunnen i Øst-Samar, Filippinene

FILIPPINENE

Plan har vært til stede på Filippinene siden 1961 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn på Filippinene bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Filippinene

Hovedstad: Manila
Befolkning: 112,5 millioner
Offisielle språk: Filipino og engelsk
Valuta: Filippinsk peso
Religion: Katolisismen er den vanligste religionen på Filippinene, men andre religioner forekommer


Å vokse opp på Filippinene

Mange jenter og gutter i Filippinenes fattige områder får en vanskelig start på livet. På grunn av for lite eller næringsfattig mat de første leveårene, lider mange av barna av under- eller feilernæring. Det vil si at både den fysiske og kognitive utviklingen blir hemmet.

Mange foreldre har ikke andre muligheter enn å reise bort fra barna sine for å jobbe, til større byer eller utlandet. Dette gjør barna mer utsatt for barnearbeid, menneskehandel, utnytting i sex-industrien eller rekruttering til å bli barnesoldater. Filippinene er det landet i Sørøst-Asia hvor flest tenåringsjenter blir gravide, og tradisjonelle kjønnsstereotypier preger både private og offentlige arenaer.

Remote video URL

Dette jobber Plan med på Filippinene


Forebygge katastrofer

Filippinene er svært utsatt for naturkatastrofer, og hvert år feier flere ødeleggende tyfoner inn over landet. Plan samarbeider med flere hundre skoler i landets mest sårbare og utsatte områder for å sikre klasserommene mot naturkreftene – et arbeid barna selv deltar aktivt i. Vi samarbeider også tett med lokalbefolkningen om tiltak som gjør landsbyene bedre rustet til å takle klimaendringer og naturkatastrofer i fremtiden.

Beskyttelse av barn

Vi er hele tiden opptatt av at barn skal være trygge både under naturkatastrofer, konflikt og i hverdagen generelt. Lokalt jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utnytting. Småbarnsforeldre får informasjon om god helse og omsorg for de minste barna. På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Bestemme over egen kropp

Den allerede høye andelen tenåringsgraviditeter på Filippinene økte enda mer under og etter koronapandemien. Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber for å spre mer kunnskap om jenters rettigheter, og spesielt styrke jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og selv bestemme om og når de vil få barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

På Filippinene er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan på Filippinene – glimt fra året som har gått

Image
628 732

personer fikk informasjon om katastrofeforebygging.

Image
17 000

unge fikk opplæring i livsmestring og arbeidstrening.

Image
48 965

barn og unge fikk opplæring i trygg bruk av internett og sosiale media.

I 2022 var det valg på Filippinene og Plan mobiliserte barn og unge over hele landet for å engasjere seg i å sette saker som angikk dem på agendaen. Det var en stor seier da en lov som forbyr barneekteskap på Filippinene endelig ble vedtatt. Vi jobber for beskyttelse av barn der store beslutninger tas, men også helt lokalt. Fremdeles er mange barn som vokser opp på landsbygda feilernærte. Derfor jobber Plan med foreldre og lokale helsetjenester for å styrke helse og omsorg for barn under fem år.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.