Tanzania

Plan International har vært til stede i Tanzania siden 1991 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Tanzania bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Tanzania

Hovedstad: Dodoma
Befolkning: 63,3 millioner
Offisielle språk: Swahili, engelsk og arabisk
Valuta: Tanzaniansk shilling
Religion: Kristendom er den vanligste religionen i Tanzania. Islam er den nest vanligste, og lokale religioner forekommer.


Å vokse opp i Tanzania

Nesten alle barn i Tanzania begynner på barneskolen. Men etter flere år på skolebenken er det mange som ikke har lært det som de burde, som å lese og skrive og grunnleggende matte. Ofte har en lærer mer enn hundre elever i klassen, og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Majoriteten av barna slutter før de har begynt på ungdomsskolen. Når jentene kommer i puberteten er det flere grunner til at de slutter på skolen. Mange jenter syns det ubehagelig å gå på skoler som ikke har ordentlige toaletter, og noen opplever trakassering på skoleveien.

Mange jenter blir gift veldig ung, og blir tidlig gravide. Dette innebærer stor risiko for helsen til både mor og barn. Barnearbeid er dessverre også både vanlig og akseptert i Tanzania. Gutter helt ned i 5-6 års alderen jobber i gruver, fabrikker og jordbruk. Unge jenter jobber som hushjelper eller i sex-industrien. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Tanzania


Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Plan i Tanzania er svært aktive i kampen mot barneekteskap og tenåringsgraviditeter på alle nivåer, i lokalsamfunnene og på myndighetsnivå. Vi jobber samtidig for å bedre helsetilbudet og de sanitære forholdene for unge sårbare jenter som allerede er gravide. Vi gir unge jenter opplæring og elementær kunnskap om deres egen kropp og barnets helse. Vi fokuserer på hygiene, ernæring, smittsomme sykdommer, og også hvor viktig det er å stimulere barnet mentalt.

Yrkesopplæring og lånegrupper

Plan jobber for at forholdene på skolene skal bli bedre, både når det gjelder fasiliteter og kvalitet på undervisningen. Det er også viktig at skoleårene senere skal gi uttelling i form av jobbmuligheter – under verdige forhold både økonomisk og sosialt. Derfor gir vi unge kvinner og menn og andre fra fattige og sårbare familier muligheten til relevant markedsorientert yrkesopplæring. Vi støtter unge entreprenørskap, blant annet gjennom spare- og lånegrupper. Vi er spesielt opptatt av å fremme jobbmulighetene til unge mennesker med funksjonsnedsettelser, unge gifte jenter og de som har blitt utsatt for de verste formene for barnearbeid.

Fra gull til grønne skoger

Hvordan skal Tanzania omsette gull og andre store ressurser til noe som alle i landet har glede av, og sørge for at færre må leve i fattigdom og at naturen bevares? Dette er store utfordringer myndighetene og landets innbyggere selv må ta ansvar for. Plan bidrar i positiv retning, blant annet gjennom å fremme de unges stemmer og deltakelse. Vårt viktigste mål er at de unge selv skal være endringsagenter i eget liv, i lokalsamfunnene der de bor – og i landet sitt.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Tanzania er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Tanzania – glimt fra året som har gått

Image
5 372

ungdom og unge voksne har deltatt i prosjekter og aktiviteter for jobbskaping.

Image
5 166

ungdomer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
116

barn med funksjonsnedsettelse har mottatt hjelpemidler for å ha mulighet til å gå på skolen.

Plan i Tanzania har det siste året arbeidet for å forbedre beskyttelse for barn, og særlig jenter, ved å bygge sterke og trygge familier og lokalsamfunn. Vi har arrangert samtalegrupper og kurs for å bevisstgjøre foreldre, og styrke relasjoner mellom foreldre og barn. Ved å bygge lærerkapasitet har vi bidratt til å øke skoledeltakelse, helt fra barnehagealder og til videregående skole. Gjennom påvirkningsarbeid jobber vi for å endre sosiale normer og holdninger, for å redusere antallet barneekteskap og andre skadelige praksiser i Tanzania.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.