Et barn går bortover landeveien i Tanzania

Tanzania

Plan International har vært til stede i Tanzania siden 1991. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Tanzania – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

10 085

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

1 828

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap 

Ikon unges medvirknign og lederskap

8 492

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap 

I året som har gått har vi har fortsatt det viktige arbeidet for barn og unge i Tanzania. Når jenter ikke går på skolen, øker sannsynligheten for tidlig graviditet og ekteskap. Ved å bygge lærerkapasitet og et styrket samarbeid mellom lærere og foresatte har vi bidratt til økt skoledeltakelse. Vi har jobbet for et tryggere læringsmiljø, tilgang til bedre toaletter for at jentene skal kunne gå på skolen når de har mensen, og vi har jobbet med å forbedre familienes inntekter for at det skal være lettere å prioritere barnas skolegang.

Å sikre at unge kvinner har en trygg inntekt og økonomisk selvstendighet er viktig i kampen for likestilling, derfor har vi fortsatt med yrkesopplæring og spare-og lånegrupper. Vi har samarbeidet med foreldre for å fremme bedre ernæring, helse og omsorg for de minste barna, og vi har arrangert samtalegrupper og kurs for å styrke relasjoner mellom foreldre og barn. Vi har også fortsatt vårt ungdomsarbeid med Champions of Change, hvor undervisningen utfordrer inkorporerte maktrelasjoner og kjønnsroller, og bygger selvtillit hos de unge deltakerne. Sammen kjemper gutter, jenter og andre for likestilling i sine lokalsamfunn. 

Jente fra Tanzania

Nå kommer flere elever på skolen

– Før vi fikk bygget nye latriner, var det vanskelig for barn med nedsatt funksjonsevne å komme på skolen siden de bekymret seg for å gå på toalettet. Det samme gjaldt jenter som hadde mensen. Mange valgte da å ikke komme på skolen. Nå har vi latriner med et godt miljø for alle.

Angelina, 13 år

Å vokse opp i Tanzania

Nesten alle barn i Tanzania begynner på barneskolen. Men etter flere år på skolebenken er det mange som ikke har lært det som de burde, som å lese og skrive og grunnleggende matte. Ofte har en lærer mer enn hundre elever i klassen, og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Majoriteten av barna slutter før de har begynt på ungdomsskolen. Når jentene kommer i puberteten er det flere grunner til at de slutter på skolen. Mange jenter syns det ubehagelig å gå på skoler som ikke har ordentlige toaletter, og noen opplever trakassering på skoleveien.

Mange jenter blir gift veldig ung, og blir tidlig gravide. Dette innebærer stor risiko for helsen til både mor og barn. Barnearbeid er dessverre også både vanlig og akseptert i Tanzania. Gutter helt ned i 5-6 års alderen jobber i gruver, fabrikker og jordbruk. Unge jenter jobber som hushjelper eller i sex-industrien. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Tanzania


Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Plan i Tanzania er svært aktive i kampen mot barneekteskap og tenåringsgraviditeter på alle nivåer, i lokalsamfunnene og på myndighetsnivå. Vi jobber samtidig for å bedre helsetilbudet og de sanitære forholdene for unge sårbare jenter som allerede er gravide. Vi gir unge jenter opplæring og elementær kunnskap om deres egen kropp og barnets helse. Vi fokuserer på hygiene, ernæring, smittsomme sykdommer, og også hvor viktig det er å stimulere barnet mentalt.

Yrkesopplæring og lånegrupper

Plan jobber for at forholdene på skolene skal bli bedre, både når det gjelder fasiliteter og kvalitet på undervisningen. Det er også viktig at skoleårene senere skal gi uttelling i form av jobbmuligheter – under verdige forhold både økonomisk og sosialt. Derfor gir vi unge kvinner og menn og andre fra fattige og sårbare familier muligheten til relevant markedsorientert yrkesopplæring. Vi støtter unge entreprenørskap, blant annet gjennom spare- og lånegrupper. Vi er spesielt opptatt av å fremme jobbmulighetene til unge mennesker med funksjonsnedsettelser, unge gifte jenter og de som har blitt utsatt for de verste formene for barnearbeid.

Fra gull til grønne skoger

Hvordan skal Tanzania omsette gull og andre store ressurser til noe som alle i landet har glede av, og sørge for at færre må leve i fattigdom og at naturen bevares? Dette er store utfordringer myndighetene og landets innbyggere selv må ta ansvar for. Plan bidrar i positiv retning, blant annet gjennom å fremme de unges stemmer og deltakelse. Vårt viktigste mål er at de unge selv skal være endringsagenter i eget liv, i lokalsamfunnene der de bor – og i landet sitt.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Tanzania er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Tanzania

Hovedstaden i Tanzania er Dodoma. Det bor 63,3 millioner mennesker i landet og de offisielle språkene er swahili, engelsk og arabisk. Valutaen er tanzaniansk shilling, og kristendom er den vanligste religionen. Islam er den nest vanligste, og lokale religioner forekommer.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Tanzania har 0,21 tonn CO2-utslipp per innbygger. Tanzania:
0,21 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Tanzania har 5% barneekteskap ved 15 års alder.
5 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Tanzania har 31% barneekteskap ved 18 års alder.
31 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Tanzania er på 160. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
160 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Tanzania har en alfabetisme på 82%.
82 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.