• Fiskere kommer i land med dagens fangst
  Ved fiskemarkedet i Dar Es Salaam Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Ulugurufjellene
  Ulugurufjellene i Morogoro Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To gutter sitter ute i vannet
  To gutter tar en avkjølende dukkert på Zanzibar Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Barn leker med rockering
  Barn leker med rockering. Foto: Emil Wesolowski/Plan
 • En flokk flodhester ligger i et vann i Lake Manyara
  Flodhest i Lake Manyara Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • En liten landsby ligger innimellom palmene
  En liten landsby på Zanzibar Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To jenter går over en slette med vannbøtter på hodet
  To jenter på vei hjem med vann de har hentet ved vannposten Foto: Plan
 • Klovner er på besøk i flyktningeleir for burundiske barn i Tanzania
  Klovner uten grenser på besøk i flyktningeleir. Foto: Christophe Raynaud de Lage/Clowns Sans Frontières
 • Barn ler av klovner
  En latterfylt dag. Foto: Christophe Raynaud de Lage/Clowns Sans Frontières
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Tanzania, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Tanzania bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Tanzania | Dette arbeider Plan med i Tanzania | Dette skjedde i 2020 | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Tanzania

Ni av ti jenter og gutter i Tanzania begynner på barneskolen. Men det viser seg at etter flere år på skolebenken er det få som har lært det de burde, som å lese og skrive og elementær matte. Ofte har en lærer mer enn hundre elever i klasserommet, undervisningsmetodene er gammeldagse og autoritære, og kvaliteten på undervisningen blir for dårlig. 

Majoriteten av de unge slutter før de i det hele tatt har begynt på ungdomsskolen. Her er det også forskjell på jenter og gutter. Når jentene kommer i puberteten er det flere grunner til at de slutter på skolen. Mange jenter syns det ubehagelig å gå på skoler som ikke har ordentlige toaletter. Noen opplever trakassering på skoleveien.

Fire av ti jenter blir også gift før de fyller 18 år, og de blir tidlig gravide. Dette innebærer stor risiko for barnets helse, samt mødredødeligheten er høy. Barneekteskap og tenåringsgraviditet ødelegger også for jentenes skolegang og fremtidsmuligheter. 

Barnearbeid er dessverre også vanlig og akseptert i Tanzania. Gutter helt ned i 5-6 års alderen jobber i gruver, fabrikker og jordbruket. Unge jenter jobber som hushjelper eller i sex-industrien. 

Alternativ tekst

Mot barneekteskap

— Jeg var 15 år da jeg ble giftet bort. Han var dobbelt så gammel som meg, og jeg kjente han ikke fra før. Året etter fødte jeg mitt første barn, men babyen døde, forteller Joyce (25). Dessverre er ikke historien hennes unik. I Tanzania jobber Plan med flere tiltak for å forhindre barneekteskap og vold. Joyce er i dag mor til tre og har fått yrkesopplæring i regi av Plan, slik at hun er bedre rustet til å bli økonomisk selvstendig.

Plans arbeid i Tanzania

Bedre helse 

Plan International i Tanzania er svært aktive i kampen mot barneekteskap og tenåringsgraviditeter på alle nivåer, i lokalsamfunnene og på myndighetsnivå. 

Samtidig jobber vi for å bedre helsetilbudet og de sanitære forholdene for unge sårbare jenter som allerede er gravide. Vi gir de unge jentene opplæring og elementær kunnskap om deres egen og barnets helse. Vi fokuserer på hygiene, ernæring, smittsomme sykdommer, og også hvor viktig det er å stimulere barnet mentalt. 

Yrkesopplæring og lånegrupper

Plan International jobber for at forholdene på skolene skal bli bedre, både når det gjelder fasiliteter og kvalitet på undervisningen. Vi er samtidig veldig opptatt av at årene på skolebenken senere skal gi uttelling i form av jobbmuligheter – under verdige forhold både økonomisk og sosialt. Derfor gir vi unge kvinner og menn fra fattige og sårbare familier muligheten til relevant markedsorientert yrkesopplæring. Vi støtter unge entreprenørskap, blant annet gjennom spare- og lånegrupper. Vi bidrar også til at de unge kommer i kontakt med mulige arbeidsgivere og relevante aktører i næringslivet.

Vi er spesielt opptatt av å fremme jobbmulighetene til unge mennesker med funksjonsnedsettelser, unge gifte jenter og de som har blitt utsatt for de verste formene for barnearbeid. 

Fra gull til grønne skoger

Hvordan skal Tanzania omsette gull og andre store ressurser til noe som alle i landet har glede av? Hvordan sørge for at færre må leve i fattigdom, flere blir litt rikere og naturen bevares?

Dette er store utfordringer myndighetene og landets innbyggere selv må ta ansvar for. Plan International prøver bidra i positiv retning, blant annet gjennom å fremme de unges stemmer og deltakelse. Vårt viktigste mål er at de unge selv skal være endringsagenter i eget liv, i lokalsamfunnene der de bor – og i landet sitt.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder


Dette skjedde i Tanzania i 2020:

Etter å ha stengt ned deler av samfunnet i en liten periode for å hindre smittespredning, erklærte myndighetene i Tanzania koronaviruset som bekjempet i april 2020. Selv om nabolandene opplevde økte smittetall, gikk myndighetene aktivt inn for å ikke rapportere om smitte i egen befolkning. Nye lovpålagte restriksjoner gjør også at pressen ikke kan rapportere om pandemien uten myndighetenes godkjenning. Som følge av manglende informasjon, har Plan siden koronautbruddet jobbet for å spre bevissthet i lokalsamfunnene om smittevern samtidig som vi har distribuert beskyttelsesutstyr.

 • Informasjon om smittevern: Siden utbruddet av pandemien har Plan delt ut smitteverninformasjon til sårbare grupper i Tanzania. Blant annet har vi delt ut 3 000 informasjonsbrev i punktskrift på skoler, sykehus og offentlige kontorer slik at mennesker med synsnedsettelse også har fått viktig kunnskap om smittevern.
 • Rent vann og hygiene i kampen mot Covid-19: God hygiene er førstelinjen mot videre spredning av covid­19. Derfor har Plan spredd informasjon om viktigheten av god hygiene, delt ut såpe til fadderfamilier og installert håndvaskfasiliteter på skoler og lokale helsesentre. Vi har også delt ut sanitetsbind og hygienepakker til jenter.

Nøkkeltall for Plan i Tanzania

31 919 informasjonsplakater om smittevern har blitt hengt opp i lokalsamfunnene hvor Plan er til stede

8 360 ungdommer ble organisert i klubber som jobber for å avskaffe barneekteskap i sine lokalsamfunn

41 046 ungdommer har deltatt på opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

370 lokalsamfunn samarbeider med Plan

Fakta om Tanzania

Levealder

Forventet levealder i Tanzania, sammenlignet med Norge.

Tanzania:

65 år

Norge:

82 år
I Tanzania er forventet levealder 17 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Tanzania, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Tanzania har en alfabetisme på 78%.

Tanzania:

78%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Tanzania, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Tanzania er 1.122 dollar.

Tanzania:

$1.122
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Tanzania, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Tanzania:

50 av 1000

Verden:

37 av 1000